МОДЕЛІ ТА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ШЛЯХОМ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
  • скачать файл:
Название:
МОДЕЛІ ТА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ШЛЯХОМ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі відзначено актуальність теми дисертаційної роботи, напрямок, мета і задачі дослідження зв’язок роботи з науковими програмами. Викладено основні положення, які виносяться на захист, наукова новизна і практичне значення досліджень, відомості про апробацію та публікацію основних результатів роботи, її обсяг та структуру.


У першому розділі проведено аналіз проблем захисту приладів контролю від зовнішніх вібрацій  при високоточних вимірюваннях у високоточних технічних галузях. Проведена класифікація, аналіз та принципи побудови систем активного віброзахисту, визначено особливості, що окреслюють переваги застосування систем активного віброзахисту.


Розглянуті схеми та принципи побудови існуючих системи активного віброзахисту (САВ), які мають різні види приводів електромеханічного перетворення: гідравлічні, пневматичні, електромагнітні, п’єзоелектричні та застосовуються в віброзахисних системах різного призначення.. Аналіз їх параметрів дає змогу зробити висновок, що в якості приводів, при побудові САВ мікровібрацій, доцільно застосувати багатошарові п’єзоелектричні актюатори. Вони мають широкий діапазон робочих частот: від постійної напруги до частоти, яка приблизно дорівнює половині резонансної частоти механічної системи. Мають практично лінійну залежність між вхідною електричною напругою і переміщенням. Їх швидкодія становить мікросекунди, що забезпечує високий рівень прискорень. П’єзоелектричний актюатор розвиває достатні зусилля, не має рухомих деталей і володіє високими надійністю та напрацюванням на знос.


В другому розділі розроблено математичні моделі: залежності  похибки вимірювання від зовнішнього вібраційного впливу, пۥєзоактютора приводу активної віброопори та активної віброопори з функцією зміни жорсткості (демпфірування) пружного елемента.


Математична модель випадкової складової похибки вимірювання, викликаної зовнішніми вібраційними впливами при контролі виробів, побудована стосовно КВМ портальної компоновки як найбільш розповсюджених в різноманітних варіантах виконання [

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)