МЕТОД І ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БАГАТОЗОННИХ АГРЕГАТІВ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ
  • скачать файл:
Название:
МЕТОД І ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БАГАТОЗОННИХ АГРЕГАТІВ З ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульована мета та наукова задача дослідження, показана наукова новизна та практична цінність одержаних результатів, зв’язок роботи з науковими програмами, темами.


В першому розділі проведено аналіз проблем підвищення вірогідності контролю технічного стану об’єктів з динамічними властивостями. Зроблено упор на удосконалення методів і технічних засобів контролю динамічних властивостей найбільш важливих для вітчизняного народного господарства класу багатозонних прохідних технологічних агрегатів з виробництва рослинної олії.


Показником якості роботи багатозонних агрегатів є коефіцієнт корисної дії (відсотковий вихід олії). Численні експериментальні дослідження (проведені  українськими ученими Овчаренко О.І. та Мігущенко Р.П.) довели, що на порушення технічного стану агрегатів (зменшення ККД) найбільш впливає фактор вологості сировини. Відхилення вологості від нормативного значення впливає на зміни теплофізичних процесів в зонах розігріву агрегату. Аналіз математичної моделі ККД показав ії багатомірну залежність від температури таких зон, що обумовило вибір цих температур, як параметрів контролю технічного стану агрегатів.


На основі узагальнення досліджень, які проводяться в галузі контролю параметрів технічного стану об’єктів з динамічними властивостями були визначені невирішені завдання та обґрунтовані напрямки досліджень.


У другому розділі проведено дослідження апріорі нестаціонарних контрольованих випадкових сигналів, що характеризують факторний вплив змін вологості сировини на теплові процеси зон агрегатів з виробництва олії.


 


Такі агрегати, як динамічні об'єкти, характеризуються, навіть у нормальному стані, апріорі нестаціонарними контрольованими сигналами. Використання таких сигналів для підвищення інформаційної надмірності існуючих систем контролю, а, отже, і збільшення вірогідності останнього – це задача синтезу додаткових інформативних параметрів контролю. В якості таких сигналів обрано процеси змін температур камер багатозонного агрегату, оскільки розподіл його теплових режимів є найбільш впливовим на К.К.Д. агрегату.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)