МЕТОД ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ СТІНОК ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ
  • скачать файл:
Название:
МЕТОД ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛУ СТІНОК ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність проблеми дослідження, розглянуті можливі напрямки застосування результатів розроблення, наведено зв’язок з іншими науковими темами, сформульовані мета та задачі досліджень, подано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, визначено особистий внесок здобувача, подано інформацію про апробацію основних положень роботи.


У першому розділі на основі аналізу конструктивних особливостей РВС обґрунтовано необхідність періодичного контролю їх технічного стану. Проведений аналіз методів діагностування РВС показав, що методи дефектоскопії не дають достатньої інформації для контролю їх технічного стану та для визначення можливості їх подальшої безпечної експлуатації.


Аналіз існуючих експериментальних методів та приладів контролю НДС резервуара показав, що вони володіють рядом суттєвих недоліків: необхідністю підготовки контрольованої поверхні, складністю визначення положення давачів по відношенню до дії максимальних навантажень, залежністю результатів контролю від способів і умов вимірювання і є складними в застосуванні для таких великогабаритних об'єктів, якими є РВС, що зумовлює низьку оперативність контролю. Розглянуті математичні методи дають змогу одержувати адекватну картину НДС стінки резервуара лише при умові врахування всіх впливів та навантажень, які діють на резервуар, що є складною задачею і зумовлює низьку вірогідність контролю.


Запропоновано розглядати процес зміни НДС матеріалу стінки РВС в межах теорії пружності. На основі результатів аналізу проблеми визначені мета і задачі дослідження.


 


У другому розділі розроблені основні теоретичні положення, на яких ґрунтується запропонований метод контролю зміни НДС матеріалу стінки РВС за просторовим переміщенням точок її поверхні, зокрема, розроблено математичну модель контролю зміни НДС матеріалу стінки РВС, запропоновано метод відтворення поверхні стінки РВС за координатами її окремих точок, проведено перевірку математичної моделі на адекватність, запропоновано методи врахування впливу зварних з’єднань та хлопунів на контроль зміни НДС матеріалу стінки РВС.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)