ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В РОМАНАХ СЕСТЕР БРОНТЕНазвание:
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В РОМАНАХ СЕСТЕР БРОНТЕ
Альтернативное Название: Лингвальные СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ Авторские модели МИРА В романах сестер Бронте
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методику дослідження, окреслено теоретичне та практичне значення дисертації, здійснено опис фактичного матеріалу, розкрито новизну отриманих результатів.


У першому розділі "Методологічна база ідентифікації авторської моделі світу" розроблено теоретико-методологічну базу дослідження, зокрема проаналізовано проблему визначення явища "авторська модель світу" крізь призму диференціації понять "картина світу – модель світу" та "індивідуальна картина світу – авторська модель світу", а також досліджено основні параметри адекватної перцепції тексту та специфіку аналізу авторських моделей світу.


Картина світу є універсальним феноменом з огляду на єдність її компонентів, які представляють собою знання особи про дійсність, отримані з різноманітних сфер людської діяльності: науки, релігії, художньої творчості тощо, опосередковані, проте, специфікою певного соціуму, етносу та хронотопу. Кожен суб’єкт пізнання конструює індивідуальну матрицю розуміння дійсності. Таким чином, можна говорити про існування великої кількості індивідуальних картин світу, що є результатом пізнання об’єктивної дійсності окремими індивідами. Сукупність уявлень про світ, властивих етносу як спільноті, уособлює національні картини світу, що разом з індивідуальними картинами світу є похідними варіантами і містять максимально інтегративні параметри інваріанта – загальної картини світу.


 


Світосприйняття, відтворюване в художніх творах, являє собою авторську модель світу, яка є певною модифікацією індивідуальної картини світу творця тексту. Отже, авторські моделі світу є свідомим моделюванням та відтворенням індивідуальних картин світу в конкретній реалізації, наприклад, художньому тексті. Визначаючи індивідуальну картину світу як суб’єктивний образ об’єктивної реальності, підкреслимо її нетотожність авторській моделі світу, попри ідентично суб’єктивне забарвлення обох. Кореляцію цих понять можна уявити як співвідношення категорій "несвідоме (індивідуальна картина світу) – свідоме (авторська модель світу)", адже індивідуальна картина світу формується під впливом несвідомих процесів організації інформації, а авторська модель світу є свідомою інтерпретацією інформаційного поля, сформованого на основі моделювання та відтворення індивідуальної картини світу.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины