ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ
  • скачать файл:
Название:
ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ
Альтернативное Название: ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО пузыря ЧЕЛОВЕКА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріал та методи дослідження.    На засіданні комісії з етичних питань та біоетики Вищого державного навчального закладу України «Українська медична  стоматологічна академія» (Протокол № 66 від 18 листопада 2008 р.)  прийнято вважати, що наукові дослідження відповідають вимогам Токійської декларації Всесвітньої медичної асоціації та міжнародним рекомендаціям з проведення медико-біологічних досліджень, статтям 6,7 Закону України про поховання та похорону справу (документ № 1102-15 від 10.07.2003 р.), Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» № 1007-XIV від 16.07.1999р., наказу МОЗ України «Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації» від 25.09.2000 р. та положенням етичного кодексу лікаря України.


В основу роботи покладено вивчення морфологічних змін позапечінкових жовчних проток та жовчного міхура людини в залежності від віку. Матеріалом для дослідження були жовчні міхурі, взяті у людей, причина смерті яких не була пов’язана з патологією жовчовивідної системи. Робота виконана на 66 жовчних міхурах померлих людей різного віку та статі. Орган брали не пізніше 12 годин після смерті людини.


Дослідженням передувало різнобічне вивчення антропометричних показників померлої людини. Вимірювався зріст та округлість грудної клітки, вік визначався з медичної документації. Проводилися морфометрічні дослідження жовчного міхура: за допомогою штангенциркуля визначали його довжину від верхівки дна до місця переходу шийки жовчного міхура в міхурову протоку. Ширина органа вимірювалась в середній частині тіла. Довжина міхурової протоки визначалась від місця переходу шийки в міхурову протоку до місця злиття з загальною печінковою протокою. Діаметр міхурової протоки вимірювався в пришиєчній зоні, в середній його частині та в зоні злиття з загальною печінковою протокою. Товщина стінки жовчного міхура, а також його шарів вимірювалась в різних відділах: дно, тіло, шийка та протока. Вимірювання проводили за допомогою мікроскопа з окуляром МОВНЬ (ГОСТ 7865-77). Вивчали форму жовчного міхура, розташування відносно вісцерального листка очеревини та печінки. Використовуючи метод анатомічного препарування, визначали кровопостачання жовчного міхура, його варіанти та деякі атипові випадки розташування міхурової артерії.


          Під час макроскопічного вивчення жовчного міхура спостерігали аномальні явища розвитку як самого органа, так і міхурової протоки. Звертали увагу на саму форму міхурової протоки, місце та кут її злиття з загальною печінковою протокою.


          Використовуючи загально-гістологічні методи дослідження (гематоксілин-еозин та Ван Гізон + Харт), вивчали будову шарів стінки жовчного міхура та міхурової протоки, особливу увагу звертали на стан слизової оболонки. З метою повноцінної та якісної фіксації жовчний міхур разом з міхуровою протокою видалявся та промивався 12 % розчином нейтрального формаліну. В міхурову протоку вводився зонд і через нього порожнина жовчного міхура заповнювалась цим же розчином формаліну. Після повного заповнення, міхурова протока перев’язувалась. Макропрепарат занурювався в 12 % розчин нейтрального формаліну.


 


          Для гістологічних досліджень брали окремі ділянки ( розміром до 1 см2) із області дна, тіла, шийки жовчного міхура та міхурової протоки. Матеріал в подальшому підлягав обробці. Зрізи товщиною 4-6 мкм готували із парафінових блоків та фарбували гематоксилин-еозином та комбінацією Ван Гізон + Харт. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)