Анатомия человека


Всего работ:74


1 ЛЕКТИНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ПРИВУШНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ

2 Буклис Юлия Валерьевна Исследование иммунных структур селезенки у мышей после воздействия хронического радиационного фактора низкой интенсивности (экспериментально-морфологическое исследование)

3 ГИЛЯЗОВА Лилия Булатовна СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КРЫС ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

4 ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

5 Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м’яза при його токсичних ураженнях

6 МОРФОГЕНЕТИЧНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ   ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  СЕРЦЯ

7 МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  МЕХАНІЗМІВ ЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ У ЩУРІВ

8 МОРФОГЕНЕЗ КОСТНОГО СКЕЛЕТА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕРМИИ

9 ПОЛОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРЕМОЛЯРОВ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИЙ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

10 АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

11 Особливості будови клубової та сліпої кишок новонароджених  після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження)  

12 ОДОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ КУТНІХ ЗУБІВ В НОРМІ ТА ПРИ ФІСУРНО-ЯМКОВОМУ КАРІЄСІ

13 Сравнительный анализ нормальных черепов и черепов с приобретенными деформациями из археологических раскопок Верхнего Салтова, Нижнего Дона, Херсонеса, Тепе-Кермена

14 зв’язки ехокардіографічних параметрів з ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА у міських підлітків різних соматотипів

15 СТРУКТУРА М’ЯЗІВ ТА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВИХ ВЕН ГОМІЛКИ У ЛЮДЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ВЕНОЗНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

16 АНАЛИТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РУСЛА ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА  

17 БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧЕТОЧНИКА ЧЕЛОВЕКА (анатомо-экспериментальное исследование)

18 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КАМЕР ТА КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОМУ ІНФІКУВАННІ ТА ПНЕВМОПАТІЯХ

19 Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків−солдатІВ строкової служби та студентів 18−20 років

20 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ КСЕНОГЕННОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

21 ФОРМОУТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

22 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В НОРМАЛЬНОМ И ПОЛИКИСТОЗНО ИЗМЕНЕННОМ ЯИЧНИКЕ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ОВАРИЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ЕЕ КОРРЕКЦИИ ПОЛИФЕНОЛАМИ ВИНОГРАДА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

23 ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (експериментально-морфологічне дослідження)

24 МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СТІНКИ АРТЕРІЙ РІЗНОГО ТИПУ ТА КАЛІБРУ ПРИ ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ

25 Закономірності зв’язків ультразвукових макроморфометричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі

26 АРТЕРИАЛЬНОЕ РУСЛО ЭКСКРЕТОРНЫХ СЕКТОРОВ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА

27 АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРЕЦКОГО СЕДЛА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

28 Сравнительная анатомия синусно-венозных образований твердой оболочки головного мозга человека и собаки

29 АНГИОПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА

30 АНТРОПОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ

31 РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

32 АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

33 АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

34 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ И НЕРВОВ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ

35 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИИ СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА И ЕГО ВЕТВЕЙ У ЧЕЛОВЕКА

36 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ (анатомо-експериментальне дослідження)

37 ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО ШЛУНКА В НОРМІ І ПІД ДІЄЮ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ У ЩУРІВ

38 Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету

39 ВІКОВІ ЗМІНИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДИНИ

40 МОРФОЛОГІЧНІ ТА РЕАДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПІД ВПЛИВОМ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження)

41 «СТЕРЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ НЕБНЫХ, ГУБНЫХ И СЛЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА И ИХ КРОВЕНОСНОГО МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА»

42 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЯИЧНИКОВ НА ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА И ПОСЛЕ НЕКОТОРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

43 НЕЙРОНО-ГЛИАЛЬНО-КАПИЛЛЯРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЕНТРОЛАТЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЯДЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

44 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЫЧНЫХ СРЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕРМИИ

45 ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЛАЦЕНТИ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З НЕЮ, ПРОТЯГОМ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ ВАГІТНОСТІ (анатомо-експериментальне дослідження)

46 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗУ І СТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ БРАНХІОГЕННОЇ ГРУПИ ЗАЛОЗ

47 РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ ХРЕБТОВОГО СТОВПА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

48 МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ЛЮДИНИ

49 ОСОБЕННОСТИ РОСТА, СТРОЕНИЯ, ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОНКОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПЕРГРАВИТАЦИИ И ЗАЩИТЕ ОТ НЕЕ (анатомо-экспериментальное исследование)

50 АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)