УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ОПТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ОПТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Альтернативное Название: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ оптовых фармацевтических ПРЕДПРИЯТИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

З урахуванням світового досвіду сьогодні у фармацевтичній галузі України йде процес концентрації дистриб'юторського бізнесу, створюються нові ринкові утворення в рамках горизонтальної та вертикальної інтеграції, проводиться регулювання даного сектору фармацевтичного ринку, введення стандартів GDP. Враховуючи це, стає очевидною необхідність розвитку і вдосконалення діяльності ОФП. Одночасно підвищується відповідальність ОФП за забезпечення населення якісними ЛЗ на належному рівні.


Сучасна організація діяльності ОФП повинна бути націлена на активізацію комерційних функцій та базуватися на використанні принципів маркетингової діяльності. Систематичний аналіз маркетингової діяльності дає можливість ОФП підвищувати ефективність управління нею і ухвалювати обґрунтовані рішення керівництвом компанії.


Одним із важливих завдань маркетингу є формування та стимулювання попиту на ЛЗ, що здійснюється за допомогою основних елементів системи маркетингових комунікацій. Обґрунтоване їх планування сприяє збільшенню обсягів реалізації, підвищенню ефективності та загальної прибутковості ОФП.


Ряд питань удосконалення системи просування фармацевтичного товару в управлінні ринковою діяльністю оптових підприємств до цього часу не отримали достатньої науково-методичної та практичної підтримки. Серед них кількісна оцінка ставлення клієнтів до діяльності ОФП, обґрунтований вибір аптеками оптових постачальників ліків, методичні підходи до планування, організації маркетингових комунікацій ОФП й оцінки їх комунікативної та економічної ефективності, опрацювання основних напрямків використання оn-line комунікацій в практичній маркетинговій діяльності ОФП та підвищення їх ефективності, визначення оптимальної суми коштів на маркетингові комунікації фармацевтичними підприємствами.


 


Обґрунтування напрямку, методи та загальна методика дисертаційного дослідження


 


Функціонування підприємств-виробників ЛЗ у режимі всебічної економії матеріальних та фінансових ресурсів, що потребує пошуку нових способів маркетингу, які дають змогу значно скоротити маркетинговий бюджет і забезпечити ефективні зв’язки підприємств зі споживачами, конкурентами, посередниками, постачальниками є актуальними та мають науково-практичне значення. Провідною ланкою обґрунтованого механізму узгодження економічних інтересів виробників, посередників та споживачів фармацевтичного товару є маркетингові комунікації.


Сьогодні робота фармацевтичних підприємств України має бути спрямована на забезпечення належного рівня якості ЛЗ. Якість фармацевтичного товару повинна досягатися дотриманням вимог Належної виробничої (GМP), лабораторної (GLP), клінічної (GCP) та дистриб’юторської (GDP) практик. Дистриб’ютори забезпечують надійність логістичних процесів, а також збереження якості ЛЗ. Запровадження у діяльність вітчизняних ОФП обов’язкової GDP-сертифікації сприятиме забезпеченню належного рівня якості фармацевтичного товару та обслуговування клієнтів.


Методологічну основу дисертаційних досліджень склали нормативно-правові та законодавчі акти України, програмні та нормативно-методичні матеріали з питань розвитку вітчизняного та міжнародного оптового сектору фармацевтичної галузі, стандарти дистриб’юторської практики (GDP), а також теоретичні і методологічні основи маркетингу та маркетингових досліджень.


Виходячи з мети та завдань дослідження, нами визначена структура дисертаційної роботи, виділені етапи виконання досліджень, кожен з яких опрацьовано за певними напрямками з використанням відповідних методів маркетингу та менеджменту.


 


Дослідження діяльності оптового фармацевтичного


підприємства як суб’єкта ринку


 


Останнім часом у фармацевтичній галузі відбуваються масштабні перетворення, у зв’язку з чим нами проаналізовані сучасні тенденції розвитку оптового фармацевтичного ринку України та визначено принципи ринкової діяльності ОФП. За результатами опитування менеджерів виробничих, оптових та роздрібних підприємств України встановлено, що представники оптової та роздрібної мережі вважають вітчизняний оптовий ринок таким, що частково відповідає сучасним вимогам і потребі роздрібних підприємств – 75,0% та 74,7% відповідей відповідно. Це свідчить про те, що ОФП необхідно більш ретельно звертати увагу на стратегічні взаємовідносини з потенційними клієнтами та пропонувати більш гнучкі умови співпраці. В той же час більшість менеджерів виробничих підприємств (58,3% відповідей) вважають, що оптовий ринок повністю відповідає сучасним вимогам.


 


Нами проведена оцінка рівня конкуренції на вітчизняному оптовому фармацевтичному ринку. Визначено шляхи розвитку вітчизняного оптового фармацевтичного ринку, серед яких – скорочення кількості оптових підприємств та їх укрупнення. Це буде сприяти зниженню вартості ліків для кінцевих споживачів та зменшенню операційних витрат аптек на здійснення угоди з постачальниками. Крім того, крупні оптові підприємства зможуть забезпечити більш повний та широкий асортимент фармацевтичного товару, запропонувати кращі умови постачання товару, гнучку цінову політику та якісний сервіс. Серед факторів, які перешкоджають розвитку вітчизняного оптового фармацевтичного ринку, на думку експертів, домінують вплив змін законодавства на функціонування організації, нестабільність економіки в країні, недобросовісна конкуренція на ринку, недотримання платіжної дисципліни клієнтами, а також демпінгові ціни на товар. Факторами, що стимулюють розвиток вітчизняного оптового фармацевтичного ринку є розвиток вітчизняних виробників ЛЗ, вдосконалення процесів реєстрації ЛЗ, висока конкуренція на ринку та прагнення підприємств впроваджувати у свою діяльність міжнародні стандарти дистриб’юторської практики.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)