ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
  • скачать файл:
Название:
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Альтернативное Название: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ассортимента лекарственных средств в фармацевтических ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Суттєві зміни фармацевтичного ринку України, які відбулися за останні роки, позначилися на виробництві та реалізації ЛЗ, сприяли розширенню асортименту ліків в аптечній мережі, росту конкуренції. Основними світовими тенденціями за останні роки стало зростання споживання ЛЗ. На рівень споживання ЛЗ в цілому впливають: “старіння“ населення, поява більш ефективних і безпечних ліків нових поколінь, платоспроможність населення, фармакоекономічні дослідження та ін. Дія наведених факторів позначається на процесі управління асортиментом ЛЗ виробників, оптових фірм, аптек. У зв’язку з цим розглядаються питання формування асортименту ЛЗ.


Структура споживання медикаментів основних фармакотерапевтичних груп (ФГ) у світі обумовлена домінуванням хвороб людини: серцево-судинних, порушень у системі травлення, інфекційних, захворювань центральної нервової системи. Групова структура асортименту ліків в Україні значно залежить від імпорту. Серед груп ЛЗ, які найбільше імпортуються, називають серцево-судинні ЛЗ, ненаркотичні анальгетики та НПЗЗ (нестероїдні протизапальні засоби), гормональні ЛЗ, вітаміни, але деякі з них виробляються в достатній кількості в країні. Внаслідок узагальнення даних наукової літератури показано, що для визначення напрямків виробництва ЛЗ вітчизняними виробниками, формування товарних запасів аптеками, необхідно досліджувати існуючу ситуацію на ринку щодо політики формування асортименту, його економічну ефективність, перспективи виробництва і реалізації окремих фармакотерапевтичних груп.


Вищевикладене підтверджує необхідність досліджень щодо формування оптимального асортименту ЛЗ для отримання максимально можливого  прибутку.


 


Оптимізація асортиментної політики фармацевтичних організацій


           


            Відсутність певної системи і обґрунтованості у підборі товарів ускладнює роботу керівника і може мати негативні наслідки. З метою удосконалення цього процесу та приведення його у відповідність до сучасних вимог запропонована модель комплексного підходу до формування товарного асортименту (рис.1).


Для визначення існуючих маркетингових стратегій проведено опитування керівників 96 аптек .Отримані дані свідчать про те, що більшість керівників аптек формують асортимент ЛЗ залежно від пропозицій на ринку (37%). Дещо менша кількість керівників збільшує асортимент ЛЗ за всіма фармакотерапевтичними групами (25%). При порівнянні попиту на вітчизняні і імпортні препарати, більшість респондентів вважають вітчизняні препарати переважними за рахунок ціни (88%), при цьому, на думку спеціалістів, їх ефективність не менша (39%).


При визначенні напрямків удосконалення асортиментної політики аптечних закладів проведено поглиблений аналіз їх асортименту. Встановлено, що найбільшу питому вагу мають групи серцево-судинних препаратів, анальгетики, жарознижуючі, НПЗЗ, ЛЗ для лікування системи травлення. Мінімальна глибина асортименту у групах протипухлинних ЛЗ, антидотів, діуретичних і засобів для лікування нирок, антигістамінних ЛЗ.


В умовах розвитку ринкових відносин велике значення мають як загальні мікроекономічні показники діяльності підприємств, так і дані про економічну ефективність асортименту. Цей аналіз здійснено за розробленою нами моделлю.


Розраховано питому вагу обсягу продажу ФГ за кількістю проданих упаковок та питому вагу доходу від продажу цих груп. Визначено, що найбільше реалізується група анальгетиків, жарознижуючих та НПЗЗ (21,5%), оскільки симптоми болі та жару супроводжують велику кількість захворювань.
 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)