ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ У ТЕЛЯТ
  • скачать файл:
Название:
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ У ТЕЛЯТ
Альтернативное Название: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НПВП при бронхопневмонии у телят
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

За даними ветеринарної звітності, захворюваність телят на бронхо­пневмонію протягом 1997-2001 рр. у господарствах Київської області становила 41,5%, а летальність - 6,5%. При бактеріологічному дослідженні змивів трахеобронхіального слизу хворих телят виявляли асоціативну мікрофлору: Str. pneumoniae,  Kleb. pneumoniae, Staph. aureus, E. coli (77,8%); як монокультуру - Str. pneumoniae (22,2%). Виділені мікроорганізми були високочутливі до енроксилу, амоксициліну, фармазину і норфлоксу.


За даними анамнезу і результатами клінічного дослідження телята були поділені на дві групи: з гострим і хронічним перебігом бронхопневмонії. При гострому перебігу хвороби у сироватці крові виявляли збільшення активності аспарагінової трансферази (АСТ), а при хронічному, окрім того, - вмісту сечовини і креатиніну. Значні зміни спостерігались в обміні білків (табл.1). При гострому перебігу бронхопневмонії вірогідно зменшується кількість альбумінів (в 1,4 рази) та Ig A (на 14,9%), проте розвиток запального процесу супроводжується збільшенням умісту білків “гострої фази” - гаптоглобіну (5,46±0,3 г/л; р<0,001), трансферину (6,4±0,26 г/л; р<0,001) та церулоплазміну (2,8±0,1 г/л; р<0,001). Збільшення кількості білків “гострої фази” в 1,38 -1,74 рази свідчить про мобілізацію адаптивних та неспецифіч­них захисних факторів організму і характеризує активність запального процесу в телят, хворих на бронхопневмонію.


 


При хронічному перебігу хвороби вміст загального білка в сироватці крові зменшувався в 69% телят і в середньому був в 1,2 рази меншим, порівняно з клінічно здоровими телятами. Гіпопротеїнемія розвивається внаслідок зменшення на 40% кількості альбумінів (р<0,001) на 24% - трансферину (р<0,05) та вираженої тенденції до зниження вмісту Ig A, гаптоглобіну і передальбумінів. Хронічний перебіг запалення стимулює синтез Ig G, кількість якого вірогідно (р<0,01) збільшується (+17,6%). Спостерігалася виражена тенденція до збільшення вмісту S-фракції, до якої належать білки високої молекулярної маси (Ig M, Ig D, Ig E). Розвиток диспротеїнемії підтверджується позитивними результатами цинк-сульфатного тесту (0,96±0,06).

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)