Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология


Всего работ:35


1 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ЇЇ ПАТОЛОГІЯ У КОНЕЙ (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ і ДІАГНОСТИКА)

2 ПОЛІМОРБІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики)

3 ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД

4 РАННЯ ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ (Se і Co) ТЕЛЯТ

5 МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДОМАШНИХ КОШЕК (ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

6 ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТО-ДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ

7 ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПОЛУК БІОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

8 РОЛЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ

9 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ У СОБАК

10 ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ У ТЕЛЯТ

11 Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок

12 ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ У ТЕЛЯТ І ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ АСКОРБІНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ПРОБІОТИКА

13 НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ)

14 СИМПТОМИ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЇЇ ПАРЕНХІМИ

15 ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

16 ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

17 КИСЛОТНО-ОСНОВНИЙ БАЛАНС У ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА КЕТОЗ КОРІВ

18 Гломерулонефрит у домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування)

19 ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ДОМАШНІХ КОТІВ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ)

20 клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики та профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок

21 ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ И СТЕПЕНИ УРИКЕМИИ НА НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У КУР

22 ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СОБАК ПОРОДИ НІМЕЦЬКА ВІВЧАРКА за ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

23 ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ І ЛІКУВАННЯ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ У КІЗ

24 ЭТИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ МОЧЕКИСЛОГО ДИАТЕЗА КУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ И ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ

25 КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА НЕФРОПАТІЇ У КОНЕЙ

26 АНТЕНАТАЛЬНАЯ ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИСПЕПСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ И ИХ КОРРЕКЦИЯ

27 СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ТА ЇХ ЗМІНИ ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА БРОНХОПНЕВМОНІЮ

28 А- І D-ГІПОВІТАМІНОЗИ У ТЕЛЯТ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)

29 КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОСТЕОДИСТРОФІЇ КОРІВ

30 ПОЛИМОРБИДНОСТЬ: КЕТОЗ И ГЕПАТОДИСТРОФИЯ ОВЦЕМАТОК (ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ)

31 ПОЛІКІСТОЗ НИРОК У ДОМАШНІХ КІШОК (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ)

32 ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ТА ДІАГНОСТИКА ЙОГО ЗМІН ЗА ПАТОЛОГІЇ

33 гепато-остеодистрофічний синдром у молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

34 ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ АЛИМЕНТАРНОЙ ОСТЕОДИСТРОФИИ СВИНОМАТОК

35 РЕПКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ГЕПАТОДИСТРОФИИ И МОЧЕКИСЛОМ ДИАТЕЗЕ У КУР ЯИЧНЫХ КРОССОВ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)