ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
  • скачать файл:
Название:
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Альтернативное Название: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Артеріальна гіпертензія та вагітність


На підставі аналізу даних літератури у розділі дається загальна характеристика артеріальної гіпертензії, класифікація, етіологія та патогенез даного захворювання. Разом з цим особлива увага приділяється факторам ризику розвитку артеріальної гіпертензії, зокрема, недостатній руховій активності як одному з найбільш значущих.


Проаналізовані дані літератури щодо змін стану серцево-судинної системи під час неускладненої вагітності.


Зіставляються експериментальні дані різних авторів, які стосуються питань особливостей перебігу артеріальної гіпертензії у вагітних, змін центральної та периферичної гемодинаміки. Розглядаються проблеми впливу артеріальної гіпертензії на перебіг і результати вагітності, стан плоду і новонародженого, можливості розвитку ускладнень вагітності.


Аналіз і узагальнення даних тематичної літератури показав наявність науково обґрунтованих методик використання як фізичних вправ і масажу, так і існування розробок із застосування інших фізичних факторів для лікування та профілактики артеріальної гіпертензії. Крім того, аргументована доцільність застосування різних засобів фізичної реабілітації у вагітних жінок з метою профілактики ускладнень, нормалізації перебігу вагітності та пологів. Разом з тим на сьгодні лише обмежена кількість наукових робіт присвячена питанням використання фізичних засобів і методів у лікуванні вагітних жінок з артеріальною гіпертензією. Мало розроблене наукове обгрунтування систем комплексного використання методів фізичної реабілітації в лікуванні вагітних жінок з артеріальною гіпертензією з урахуванням термінів і ускладнень вагітності.


Проведений аналіз дозволив визначити актуальність роботи, уточнити предмет дослідження, робочу гіпотезу і загальну спрямованість роботи.


Розділ 2. Методи та організація досліджень. Методологічні підходи


Наведені у дисертаційній роботі експериментальні дані отримані під час клінічного та функціонального обстеження 80 вагітних жінок з артеріальною гіпертензією і 10 здорових жінок з нормальним перебігом вагітності.


 


У 80 випробуваних діагностувалася артеріальна гіпертензія I ступеня (за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я). Вік жінок коливався в межах від 19 до 44 років. Середній вік обстежених склав 27,9 років. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)