Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения


Всего работ:20


1 КЛЮС ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ДРУГИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2 ДРАЧ ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ

3 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

4 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ\'ЄДНАННЯ

5 МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ ШКОЛЯРІВ 5-11-х КЛАСІВ

6 Синиця Сергій Васильович. Використання занять оздоровчою аеробікою в професійно-прикладній підготовці студенток педагогічних вищих навчальних закладів

7 ГУРЄЄВА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ДОЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК РІЗНОГО РУХОВОГО ВІКУ

8 ГОРДІЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

9 Біліченко Олена Олександрівна. Ґендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів

10 Базильчук Віра Богданівна Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу

11 СОВЕРДА ІРИНА ЮРІЇВНА Програмування занять спортом для всіх у вищих навчальних закладах

12 ПЕНЗАЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 36-60 РОКІВ, ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

13 ВАРЕНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ОРГАНІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

14 ГРИНЬОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА ВПЛИВ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 10–13 РОКІВ

15 ГАЛАН ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ 12-14 РОКІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

16 Сітовський Андрій Миколайович. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів)

17 Шевців Уляна Станіславівна Технологія впровадженняоздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць ( на прикладі шейпінгу )

18 САДОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

19 БУТЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання

20 НАПАДІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)