СТЕПАНЕНКО Оксана Іванівна ОБЛІК І АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СТЕПАНЕНКО Оксана Іванівна ОБЛІК І АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України)
Альтернативное Название: СТЕПАНЕНКО Оксана Ивановна УЧЕТ И АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (на примере субъектов предпринимательской деятельности Украины) STEPANENKO Oksana Ivanivna ACCOUNTING AND ANALYSIS OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS (on the example of business entities of Uk
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, відображено наукову новизну одержаних результатів, їх практичне значення.
У розділі 1 “ Методичні аспекти обліку і аналізу експортно-імпортних операцій” – розглянуто сутність, види та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності, досліджено механізми державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, з’ясовано основні проблеми обліку і аналізу експортно-імпортних операцій, які потребують вирішення.
Встановлено, що основними умовами реалізації зовнішньоекономічної стратегії держави повинні бути: наявність короткострокової та довгострокової національно-економічної політики, в основі якої лежать інтереси суверенної держави, а також інтеграція України у світову торгівельну систему; стабілізація національної валюти; удосконалення правового, законодавчого та нормативного забезпечення регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Обґрунтовано та доведено, що Україна має всі фактори, які визначають її місце в міжнародній конкуренції, а саме: організаційно-економічні, геополітичні, історичні, природничі, технічні, соціальні. Існуюча система факторів є складною і суперечливою. Але в цілому вона є тим об’єктивним підґрунтям, яке дає можливість інтегрувати економіку держави в міжнародний економічний простір.
Основною умовою успішного здійснення експортно-імпортних операцій є дослідження зовнішньоекономічної політики держави партнера та її впливу на кінцевий економічний ефект, а також вибір надійного іноземного контрагента.
При виборі потенційних партнерів потрібно вивчити різні аспекти їх діяльності: правовий, тобто вивчення норм і правил, що діють в країні потенційного партнера та мають пряме або непряме відношення до співробітництва; технологічний – вивчення технічного рівня продукції підприємства, його технологічної бази та виробничих можливостей; науково-технічний – дані про організацію науково-дослідних робіт і витрат по них; організаційний – вивчення організації управління підприємством; економічний – оцінка фінансового положення підприємства. Ефективне співробітництво в сфері зовнішньоекономічної діяльності залежить від зазначених чинників, що доводить необхідність розробки методики аналізу та оцінки потенційних партнерів при здійсненні експортно-імпортних операцій.
Дослідження розвитку теоретичних засад обліку і аналізу експортно-імпортних операцій здійснювалося за трьома напрямками: з позиції загального розвитку економічних відносин в Україні; з позиції реформування вітчизняного бухгалтерського обліку, а також системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Такий науковий підхід передбачає вирішення проблеми методологічного забезпечення обліку і аналізу в системі управління ефективністю експортно-імпортних операцій.
Як показують проведені дослідження, на ефективне та достовірне формування облікової інформації безпосередній вплив має законодавство України. З одного боку сформована облікова інформація повинна відповідати вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; з іншого – нормам податкового законодавства, з метою правильності визначення доходів та податків. В роботі проаналізовано податкове тлумачення та економічний зміст господарських подій при здійсненні експортно-імпортних операцій згідно П(С)БО, запропоновано методичні підходи щодо узгодження облікових даних за такими операціями.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины