МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНИХ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТАХ УКРАЇНИ
  • скачать файл:
Название:
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНИХ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТАХ УКРАЇНИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

 

Актуальність теми. Переміни в суспільно-політичному, економічному житті країни призвели до значних змін в методології містобудування. Перш за все це торкнулося перегляду методів оцінки соціально-економічних наслідків прийняття управлінських рішень щодо проектування і реконструкції вулично-дорожньої мережі міст, організації транспортного і пішохідного руху.

Стрімке зростання кількості транспортних засобів, їх зосередження в крупних і крупніших містах стало причиною серйозних транспортних проблем. Вулично-дорожня мережа міст виявилась не в змозі забезпечити нормальну пропускну здатність і безпеку руху транспорту і пішоходів. Як наслідок, спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП), тяжкості їх наслідків, економіці завдаються значні матеріальні збитки.

 Біля 40%  всіх  ДТП в Україні зареєстровані в крупних і крупніших містах – в столиці і обласних центрах. Всього на частку міст з різною кількістю населення припадає до 60% пригод, де, в основному, переважають наїзди транспортних засобів на пішоходів. Отже, задача організації і безпеки дорожнього руху в сучасних містах набуває важливого значення в містобудуванні, від правильного вирішення якої багато в чому залежать соціально-економічні і функціонально-просторові умови розвитку міст.

Вирішення питання підвищення безпеки дорожнього руху в містах потребує значних капіталовкладень, з одного боку держави і муніципалітету, а з іншого – приватних інвесторів. Це зумовлює необхідність трансформування існуючих критеріїв і методів оцінки ефективності інвестицій до сучасних умов. При цьому важливе значення має економічна оцінка витрат від ДТП, розробка на цій основі заходів, спрямованих на зменшення кількості пригод та зниження тяжкості їх наслідків, поліпшення умов руху та скорочення часу затримок транспортних засобів і пішоходів. Однак, проектні організації не мають змоги економічно обгрунтувати ефективність капітальних вкладень на ці заходи із-за відсутності методів оцінки матеріальних збитків від ДТП в нових економічних умовах.

Важливе значення для вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми мають роботи вітчизняних науковців: В.А. Аксьонова,                            Д.А. Давиденко, О.А. Дівочкіна, М.М. Дьоміна, Г.А. Заблоцького,                          Є.Є. Клюшниченко, В.І. Нудельмана, М.М. Осєтріна, А.П. Оситнянко,                Т.Ф. Панченко, Е.П. Попової,  Є.О. Рейцена,  А.Г. Романова, Д.С. Самойлова, Ю.А. Ставничого, Г.Й. Фільварова,  І.О. Фоміна, Е.В. Шаповалова,                      В.В. Шештокаса та інших. Істотний інтерес для проблеми, що досліджується,  представляють роботи закордонних дослідників: Х. Дефке, К. Едергарта,            В. Едме,  Р. Ернста, Ю. Орайлі, В. Копфела, Т. Метсона, В. Мівса, Ю. Персона,  Е. Рюне, Д. Хопкінса.

Необхідність розробки методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транстпортних пригод як складової частини методології оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в умовах становлення ринкових відносин визначають актуальність даного дослідження та його мету.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Обраний напрямок досліджень безпосередньо пов’язаний із реалізацією “Державної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки” (розпорядження Кабінету Міністрів України № 56-р від 29 січня 2003 р.).

 

 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)