АРХИТЕКТУРА

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности
Градостроительство и ландшафтная архитектура
Планировка сельскохозяйственных населенных пунктов
Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия


Всего работ:55


1 Технология подготовки и отделки льняных материалов

2 ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

3 Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

4 УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ)

5 УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АКТИВОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

6 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ

7 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШЕННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

8 Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі України

9 Організація діяльності патрульної служби на залізничному транспорті (адміністративно-правові засади)

10 ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

11 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

12 ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

13 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

14 ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВКЛАД В ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО

15 ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З НЕЮ

16 СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

17 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕБУВАННЯ МІГРАНТІВ У ПУНКТАХ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ

18 КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШТАБІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

19 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

20 МЕТОДИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

21 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ

22 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

23 МАТЕРІАЛЬНО-ФІКСОВАНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ

24 ЮРИДИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ

25 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ

26 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

27 ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

28 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

29 СЕМЕЙНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ: ПРИЧИНЫ, МЕХАНИЗМЫ РАЗВИ-ТИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА, СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ

30 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

31 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ-ТЕЗАУРУСІВ

32 ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРЯДНИХ КІЛ ГЕНЕРАТОРІВ ВЕЛИКИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ БЛИСКАВКИ

33 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

34 КРЕДИТНІ СПІЛКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

35 ТОЛОКА ТА СУПРЯГА В ГРОМАДСЬКОМУ ПОБУТІ СЕЛЯН ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: КУЛЬТУРНО-ГЕНЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

36 ОРГАНИ ПАРТІЙНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ (1920−1934 рр.)

37 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991-2002 рр.)

38 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

39 РОЗРОБЛЕННЯ ВІБРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

40 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ

41 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ЛОКАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМУ СОСТОЯНИЮ С УЧЕТОМ ОСЕВОГО И РАДИАЛЬНОГО НАТЯГОВ

42 Синьов О.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян

43 Перепелиця А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки персоналу для органів внутрішніх справ України

44 Можаровська Н.О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні

45 Гейко В. І. Адміністративно-правові засади діяльності військових комісаріатів в Україні

46 Глущенко Я. Б. Адміністративно-правові засади реформування органів виконавчої влади

47 Городецька І. А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель

48 Панов І.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції

49 Касьянова Н.М. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Донбасі (1943 - 1953 рр.)

50 Лучка Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)