Музыкальное искусство


Всего работ:1268251. Коменда Ольга Іванівна Універсальна творча особистість в українській музичній культурі
Год: 2020

252. Чень Наньпу Китайські мембранофони та ідіофони в контексті однотипного інструментарію давніх цивілізацій і народних традицій Азії
Год: 2020

253. Водолєєва Наталя Валеріївна Стильові особливості музичної архітектоніки у творах Сергія Прокоф’єва
Год: 2020

254. Лісогорська Антоніна Альбертівна Інтерпретаційний дискурс жіночих образів у постановках опер Петра Чайковського
Год: 2020

255. Ван Юй Імагологічний дискурс втілення образу Турандот в світовій музиці
Год: 2020

256. Борух Ірина Михайлівна Програмність в українській скрипковій музиці: історичний, соціокультурний і естетико-стильовий аспекти
Год: 2020

257. Омельченко-Агай Кухі Галина Сергіївна Жанр сольної кантати європейської традиції в історичному розвитку (XVII–XX століття)
Год: 2020

258. Тітаренко Любов Сергіївна Фітцвільямова вірджинальна книга як жанрово-стильова антологія англійської клавірної музики другої половини XVI – початку XVII століття
Год: 2020

259. Хе Веньлі Хронотопічні засади фортепіанної творчості Ф. Шопена: інтерпретативно-стильовий підхід
Год: 2020

260. Ду Сяошуан Явище художньої цілісності в камерно-вокальній творчості (на матеріалі творів Д. Шостаковича, А. Шнітке, Е. Денісова)
Год: 2020

261. Смірнова Ірина Володимирівна Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця ХVIII-XIX століть
Год: 2020

262. Каменєва Анна Сергіївна Хорова творчість Михайла Шуха як духовний універсум
Год: 2020

263. Громченко Валерій Васильович Духове соло в європейському академічному композиторському та виконавському мистецтві: тенденції розвитку, специфіка, систематика
Год: 2020

264. Нікітюк Оксана Павлівна Творчість капели «ДУМКА» під орудою Євгена Савчука: традиції та інновації
Год: 2020

265. Максименко Лілія Василівна Регіональні виміри академічного саксофонного мистецтва України
Год: 2020

266. Мурза Світлана Анатоліївна Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід
Год: 2020

267. Матвіїв Георгій Васильович Звукообразні чинники сучасної бандурної творчості: інструментально-виконавський авторський підхід
Год: 2020

268. Лісогорська Антоніна Альбертівна Вокально-сценічна інтерпретація жіночих образів у постановках опер Петра Чайковського
Год: 2020

269. Ван На Сюжетно-образна взаємодія європейської опери та китайського музичного театру: до проблеми діалогу культур
Год: 2020

270. Ду Вей Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості другої половини ХХ століття
Год: 2020

271. Клещуков Володимир Петрович Танцювальність як чинник жанрово-стилістичної еволюції академічного музичного мистецтва
Год: 2020

272. Полканов Андрій Андрійович Феномен камерно-вокального співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей
Год: 2020

273. Бондар Євгенія Миколаївна Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості
Год: 2020

274. Чжу Сяоле Фортепіанні цикли Ф. Ліста як предмет музично-виконавської концептуалізації
Год: 2020

275. Загладько Аліна Олексіївна Фортепіанна компонента у концертному житті Києва 70–80-х років XIX століття (за матеріалами періодики)
Год: 2020

276. Будников Владимир Викторович. Тембральность фортепианной фактуры в исполнительском тексте: на примере произведений Н. К. Метнера
Год: 2020

277. Волков Дмитрий Валерьевич. Развитие национальных традиций в современном концертно-академическом исполнительстве на русских гуслях
Год: 2020

278. Глушкова Ольга Рейнгольдовна. «Образовательная деятельность Московской консерватории: становление и развитие (1866–1916)»
Год: 2020

279. Данилова Нонна Викторовна. Метаморфозы комического в советской музыке второй половины ХХ века в разножанровых контекстах
Год: 2020

280. Зайцева Лилия Александровна. Французская органная месса на cantus firmus «Cunctipotens Genitor Deus» (от П. Аттеньяна к Н. де Гриньи)
Год: 2020

281. Земляницына Марина Владимировна. Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»
Год: 2020

282. Калицкий Виталий Валерьевич. Концертмейстерское искусство пианиста
Год: 2020

283. Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна. Песенная традиция тувинцев Эрзинского кожуна в начале XXI века
Год: 2020

284. Кошелева Мария Александровна. Оперное творчество Г. Ф. Генделя 1705-1711 годов в контексте музыкально-театральных традиций барокко
Год: 2020

285. Лаврикова Юлия Николаевна. Хоровое творчество Цезаря Кюи
Год: 2020

286. Лосева Светлана Николаевна. Синестетичность в структуре музыкальной одарённости и её проявление в композиторском творчестве
Год: 2020

287. Мнацаканян Элина Кареновна. Хоровое творчество Валерия Арзуманова: к проблеме авторского стиля
Год: 2020

288. Перепич Наталья Владимировна. Специфика выразительных средств в отечественной славильной музыке конца XVII – XX веков
Год: 2020

289. Понькина Антонина Михайловна. Эволюция академической музыки для саксофона второй половины XIX – начала ХХI века
Год: 2020

290. Романец Мария Сергеевна. Феномен самозаимствования в творчестве композиторов ХХ века
Год: 2020

291. Семенюк Ольга Александровна. ‘‘Новый Вавилон’’ Д. Д. Шостаковича в контексте музыки отечественного немого кино
Год: 2020

292. Смотров Вениамин Егорович. «Шарль-Валантен Алькан: личность, эстетика, творчество»
Год: 2020

293. Старостина Татьяна Алексеевна. Архимандрит Матфей (Мормыль) и его место в музыкальной культуре Русской Православной Церкви второй половины XX века
Год: 2020

294. Сырвачева Светлана Сергеевна. Становление музыкального театра в Хабаровске: середина 1890-х – 1930-е годы
Год: 2020

295. Тавризян Александр Владимирович. Поэтика киномузыки Томаса Ньюмана
Год: 2020

296. Токарев Никита Андреевич. Творческая деятельность В. А. Новикова в контексте исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории
Год: 2020

297. Ферран Яна Алексеевна. «Формирование социального статуса профессии "композитор" в дореволюционной России»
Год: 2020

298. Цингг Ирина Викторовна. Трактаты по игре на арфе второй половины XVIII - первой четверти XIX веков: становление профессионального исполнительства
Год: 2020

299. Єрмак Ігор Юрійович Флейтове виконавське мистецтво Західної Європи XVIII століття: розвиток інструмента, техніка, репертуар
Год: 2020

300. Кузьмук Олена Валеріївна Взаємодія поліфонічного та гармонічного принципів музичної організації у творах композиторів першої половини ХХ століття: специфіка оновлення, методи аналізу
Год: 2020ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)