Историография, источниковедение, методы исторического исследования


Всего работ:14001. Кашеварова Наталія Григорівна Партійні служби Альфреда Розенберґа у реалізації ідеологічної складової політики Третього райху: історикодокументознавчий та джерелознавчий аспекти
Год: 2024

2. Тоїчкін Денис Віталійович Холодна зброя козацтва XV–XVIII ст.: номенклатура, етапи розвитку, проблеми атрибуції
Год: 2024

3. Боряк Тетяна Геннадіївна Усна історія у джерельній базі студій Голодомору: історія формування та інформаційний потенціал корпусу свідчень
Год: 2024

4. Дробышев Максим Игоревич. Автобиографические сочинения провинциальных аристократов византийской ойкумены второй половины XI – начала XII в.: источниковедческое исследование проблем мировоззрения
Год: 2023

5. Тушинов Баир Луданович. “Большой Намтар” Чахар-геше (1740-1810) как источник по изучению биографии Дже Цонкапы
Год: 2023

6. Рыжков Евгений Николаевич. Внешняя политика СССР (1945-53 гг.) в трудах А. Улама
Год: 2023

7. Юматов Константин Владимирович. Русскоязычная периодическая печать Советского Союза 1987-1991 гг. как источник по истории армяно-азербайджанского конфликта
Год: 2023

8. Назаров Фахриддин Алланазарович. Средняя Азия в составе Российской империи в историографии Таджикистана
Год: 2023

9. Сарафанов Дмитрий Евгеньевич. Социально-демографическое развитие населения юга Западной Сибири в пространстве церковных приходов второй половины XVIII – начала XX вв.: историография, источники, методы и технологии исследования
Год: 2023

10. Букреева Ольга Николаевна. Деятельность органов управления архивным делом по организации и развитию советского государственного делопроизводства (1918–1991 гг.)
Год: 2023

11. Платонов Дмитрий Сергеевич. Революционный процесс 1917 г. в историческом дискурсе русского зарубежья
Год: 2023

12. Ананьев Денис Анатольевич. Англо- и немецкоязычная историография истории Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки второй половины XIX – начала XX в.
Год: 2023

13. Гадоев Гози. Освещение положения Бухарского эмирата конца XIX - начала XX вв. в исторических трудах и литературных произведениях Садриддина Айни
Год: 2023

14. Головачев Валентин Цуньлиевич. Этнополитическая история Тайваня в отечественной и зарубежной историографии. XVII–XXI вв.
Год: 2023

15. Шамаро Петр Юрьевич. Частноправовой акт в Южной Франции X-XII вв.
Год: 2023

16. Мищенкова Мария Сергеевна. Японская историография культуры Кофун (конец XIX – начало XXI вв.)
Год: 2023

17. Силаева Ирина Александровна. Н.Н. Оглоблин и его роль в развитии исторического сибиреведения в России конца XIX – начала XX вв.
Год: 2023

18. Миловский Николай Михайлович. Отечественная историография русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
Год: 2023

19. Моругина Ксения Сергеевна. Житие св. Панкратия Таорминского (по рукописи ГИМ Син. греч.15. 1022/3 г.) как исторический источник
Год: 2023

20. Лаба Оксана Василівна Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991-2020 роки
Год: 2022

21. Аксаньян Карен Эдуардович Военно-служилая деятельность князей Шуйских в зеркале разрядных источников (1560-е – 1610 г.)
Год: 2022

22. Большакова Ольга Владимировна История императорской России в зарубежном россиеведении: теории, источники, интерпретации (1940-2010-е годы)
Год: 2022

23. Бойко-Гагарін Андрій Сергійович Фальшивомонетництво на українських землях (1795–1917 рр.)
Год: 2021

24. Семергей Наталія Володимирівна Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття
Год: 2021

25. Менько Василь Ігорович Православні церковні братства України в історіографії ХІХ – ХХІ ст.
Год: 2021

26. Ковшун Лілія Ігорівна Концепції краківської історичної школи в польській науці (на прикладі дискусії про праці Міхала Бобжинського 1879 р.)
Год: 2021

27. Чава Ігор Степанович Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького у польській історіографії кінця ХІХ ст. – 1939 року
Год: 2021

28. Бондаренко Олександр Володимирович Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія
Год: 2021

29. Зразюк Зінаїда Олексіївна Мінц-кабінет Київського університету св. Володимира: становлення, діяльність та доля колекції (1834 – 1930-ті рр.)
Год: 2021

30. Мартин Максим Миколайович Хозарський міф» в історичній думці та національному дискурсі кримських караїмів (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)
Год: 2021

31. Старков Валерій Андрійович Джерела дослідження традиційної ігрової культури українців: історія формування та публікації (ХІХ – початок ХХІ ст.)
Год: 2021

32. Томозов Валерій В’ячеславович Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917): просопографічний портрет етносоціальної спільноти
Год: 2021

33. Петрова Катерина Анатоліївна Газетна періодика Південної України як джерело з історії боротьби з пияцтвом (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
Год: 2021

34. Ісаєнко Ольга Михайлівна Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в історіографії
Год: 2021

35. Романцова Наталя Іванівна Наукова діяльність Михайла Грушевського в українській історіографії
Год: 2021

36. Худин Кирилл Станиславович. Документы Аптекарского приказа (1629-1672 гг.) как исторический источник
Год: 2021

37. Мартюшев Александр Владимирович. Внешняя политика Первой Чехословацкой республики в отечественной историографии
Год: 2021

38. Лавренченко Мария Леонидовна. "Речи" Киевской летописи XII века (источниковедческое исследование)
Год: 2021

39. Клюев Артем Игоревич. Историк Н.П. Оттокар и его концепция средневекового западноевропейского города
Год: 2021

40. Давлетбаева Варвара Борисовна. Служебная биография С.Т. Аксакова (1808–1839 гг.): опыт комплексного анализа источников
Год: 2021

41. Ринчинов Олег Сергеевич. Информационные технологии в изучении историко-культурного наследия Восточной и Центральной Азии
Год: 2021

42. Фечина Арина Михайловна. "Коммерческие радиостанции города Самары и области (1991-2018): историко-архивоведческое исследование"
Год: 2021

43. Метельков Антон Сергеевич. Литературно-художественные журналы Сибири и Дальнего Востока в контексте развития книжной культуры России (конец XX – начало XXI в.)
Год: 2021

44. Груздинская Виктория Сергеевна. Дисциплинарная история историографии в СССР: вторая половина 1940-х – середина 1980-х гг.
Год: 2021

45. Фролов Алексей Анатольевич. Новгородские писцовые книги: источники и методы исследования
Год: 2021

46. Росляков Евгений Сергеевич. Митрополит Антоний (Храповицкий) как идеолог и деятель Русской Зарубежной Церкви в отечественной историографии 1920 – 2000-х гг.
Год: 2021

47. Тихомиров Никита Вадимович. Проблема образования русского централизованного государства в отечественной историографии конца 1930-х – начала 1950-х гг.
Год: 2021

48. Фролов Алексей Анатольевич. Новгородские писцовые книги: источники и методы исследования
Год: 2021

49. Муравьева Наталья Александровна. Документальные публикации 1813-2017 гг. по истории боевых действий в Отечественной войне 1812 г.: архивоведческие и археографические аспекты подготовки
Год: 2021

50. Рыхторова Анна Евгеньевна. Маркетинговые технологии продвижения библиотечно-информационных ресурсов и услуг
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)