„ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАПАРОСКОПІЇ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖІНОК ІЗ МІКОПЛАЗМОЗОМ"
 • скачать файл:
 • Название:
 • „ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАПАРОСКОПІЇ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖІНОК ІЗ МІКОПЛАЗМОЗОМ"
 • Альтернативное название:
 • "ОСОБЕННОСТИ диагностики и лечения бесплодия ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ лапароскопии И вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с микоплазмоз"
 • Кол-во страниц:
 • 156
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ¢Я УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА  На правах рукопису

  АНТОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

  УДК: 618.177089.888.1106:618.1:616.982.2:579.887  „ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАПАРОСКОПІЇ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖІНОК ІЗ МІКОПЛАЗМОЗОМ"

  14.01.01 акушерство та гінекологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

  медичних наук  Науковий керівник

  д. мед. н., професор Юзько О.М.  Київ 2008
  ЗМІСТ

  Стор.

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

  ВСТУП 5

  РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ТА МІКОПЛАЗМОЗОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
  Мікоплазмоз важлива проблема репродуктивної медицини 11


  Імунні розлади у жінок при безплідді 15


  Діагностика мікоплазмозу в жінок 19


  Лікування мікоплазмозу в жінок 22


  Основні причини оклюзії та порушення функції маткових труб 27


  Стимуляція овуляції в програмах допоміжних репродуктивних технологій 29
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
  2.1. Матеріал дослідження 35
  2.2 Методи дослідження 38

  2.2.1 Діагностика мікоплазменної інфекції 41

  2.2.2 Дослідження функціонального стану системи імунітету 43

  2.2.3 Лікування жінок із безпліддям та мікоплазмозом 48

  2.2.4 Допоміжні репродуктивні технології в лікуванні безпліддя 49

  2.3. Статистичні методи дослідження 65  РОЗДІЛ 3 КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ, СОМАТИЧНОГО СТАНУ ТА АНАМНЕЗУ ПОДРУЖНІХ ПАР З БЕЗПЛІДДЯМ ПРИ МІКОПЛАЗМОЗІ 66

  РОЗДІЛ 4 ВЕРИФІКАЦІЯ МІКОПЛАЗМОЗУ ТА СТАН ПРОТИІНФЕК-ЦІЙНОГО ЗАХИСТУ У ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК 78

  РОЗДІЛ 5 СТАН ВРОДЖЕНОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО (ПРИРОДНОГО) ТА НАБУТОГО СПЕЦИФІЧНОГО (АДАПТИВНОГО) ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА МІКОПЛАЗМОЗОМ 87

  РОЗДІЛ 6 ЛІКУВАЛЬНІ АСПЕКТИ У ПАЦІЄНТОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПРИ МІКОПЛАЗМОЗІ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 95

  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 106

  ВИСНОВКИ 126

  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 128

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 129  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВІДС вторинний імунодефіцитний стан;

  ДРТ допоміжні репродуктивні технології;

  ЕКЗ екстракорпоральне запліднення;

  ІСЧ інсемінація спермою чоловіка;

  ІСД інсемінація спермою донора;

  ЗЗОМТ запальні захворювання органів малого тазу;

  ЗІВ запліднення in vitro;

  ЗІВ та ПЕ запліднення in vitro та переніс ембріонів;

  Ig імуноглобулін;

  ІА індекс алергізації;

  ІПСШ інфекції, що передаються статевим шляхом;

  ПІФ пряма імунофлуоресценція;

  ПЛР пряма ланцюгова реакція

  ЛІІ лейкоцитарний індекс інтоксикації;

  ПЕ перенос ембріонів;

  УЗД ультразвукове дослідження;

  ФА фагоцитарна активність;

  ФЧ фагоцитарне число;

  ЦІК циркулюючі імунні комплекси;

  CD 22+ маркер загальної популяції В-лімфоцитів;

  CD 4+ специфічний маркер Т- хелперів;

  CD 8+ специфічний маркер Т- супресорів;

  IVF чи ЗІВ запліднення in vitro;

  IL інтерлейкін;

  M.h. Mycoplasma hominis;

  U.u. Ureaplasma urealyticum;

  ВСТУП

  Актуальність теми. Серед причин порушення фертильності, запальні захворювання генітального тракту відіграють важливу роль [15, 50]. В структурі гінекологічної захворюваності частота патології запального характеру геніталій становить, в середньому, 68-72% [5,18,59]. Запальні захворювання геніталій, спричинені інфікуванням молікутами в структурі даної патології становлять 15-40% (ВООЗ, 2005) [1,12,15,65].

  Урогенітальний мікоплазмоз відноситься до розповсюджених інфекцій сечостатевого тракту серед жінок репродуктивного віку та перебігає у вигляді уретритів, циститів, вульвовагінітів, бартолінітів, ендоцервіцитів з подальшими ускладненнями у вигляді сальпінгітів і оофоритів У 10-16% хворих можливо безсимптомне носійство [3, 19,186].

  Запальні захворювання жіночих статевих органів є наслідком інфікування статевих шляхів, в першу чергу піхви, як аеробними, так і анаеробними мікроорганізмами. Часто в пацієнток виявляються 2-3 анаеробних збудники та 1-5 аеробних культур. Багатьма дослідженнями доведений синергізм у стосунках між ними [1, 65].

  Мікоплазми відносять до самостійного класу мікроорганізмів Mollicutes, що займають проміжний стан між бактеріями та вірусами. Вони позбавлені клітинної стінки та мають дві нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК) [1, 65]. Внаслідок мінімальної кількості генетичної інформації, мікоплазми паразитують на мембранах та локалізуються внутрішньоклітинно. У людини зустрічаються 15 видів мікоплазм, що заселяюь поверхню слизових оболонок, урогенітального та респіраторного трактів [19, 59,90].

  До урогенітальних відносять 5 видів мікоплазм: Ureaplasma urealyticum,
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і представлено нові підходи до діагностики та лікування мікоплазменної інфекції, а також подолання його негативних наслідків у жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом, що досягається шляхом застосування діагностичних швидких тестів інтраопераційно, прогнозуванням ймовірності настання вагітності після лапароскопічного втручання, використанням допоміжних репродуктивних технологій та проведенням комплексної реабілітаційної протизапальної та імуномодулюючої терапії.

  1. В обстежених нами жінок ОГ із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом, яких ми оперували лапароскопічно та готували до програм допоміжних репродуктивних технологій, при виявленні мікоплазменної інфекції в піхві культуральним методом, в цервікальному каналі вона знайдена у 72,0% випадках, а в маткових трубах у 39,0%. Метод ПІФ підтвердив наявність мікоплазменної інфекції в маткових трубах в 88,0% випадках, а метод ПЛР в 85,0%.

  2. Використання цито-тестів «Міко-скан» та «Уреа-скан» під час лапароскопії у жінок із безпліддям трубного походження дозволило покращити діагностику та виявити мікоплазменну інфекцію у 88,0% жінок з асимптоматичним перебігом. Із них інтраопераційно при гострому перерігу в маткових трубах U.urealyticum виявили у 22(62,5%), M.hominis у 2(6,2%) та в асоціації U.urealyticum і M.hominis у 7(21,9%); при хронічному перебігу, відповідно, у 34(50,0%), 14(20,6%) та в 9(13,2,0%) випадках.

  3. Жінки з безпліддям трубного походження та мікоплазмозом під час лапароскопії в 78,0% випадках потребували реконструктивно-пластичних операційних втручань в зв’язку зі спайковим процесом та патологією маткових труб. У 29,0% пацієнток після операції та дослідження на мікоплазменну інфекцію прогноз настання вагітності оцінено як «добрий», у 27,0% як «задовільний», у 23,0% як «сумнівний» та у 21,0% як «негативний».

  4. У жінок із безпліддям трубного походження, в анамнезі яких зафіксовано мікоплазменна інфекція, у крові знижена потенційна здатність бактерицидної активності фагоцитарних клітин на 47,0% та коефіцієнт активності фагоцитарних клітин на 48,0% за рахунок глибоких порушень потенційної бактерицидної активності поліморфноядерних нейтрофілів та їх резерву, а також збільшений імунологічний коефіцієнт та відносна кількість 0-лімфоцитів; зменшена на 53,6% відносна кількість Т-лімфоцитів, лейко-Т-клітинний індекс та імунорегуляторний індекс (54,8%) на фоні збільшеної на 59,2% відносної кількості СD8+ цитолітичних лімфоцитів, що покращує кілінгову систему організму.

  5. Розробка, впровадження та оцінка ефективності комплексного поетапного лікування з використанням вільпрафену, ліастену та віферону виявилась більш ефективною, ніж традиційний комплекс лікувальних заходів, про що свідчить нормалізація клінічних та мікробіологічних показників протягом двох місяців після лікування а також зростання відносної кількості CD-8+ лімфоцитів, покращеня процесів розпізнавання (збільшення CD-4+ лімфоцитів на 14,2%, CD-3+ на 22,6%, імунорегуляторного індексу на 23,8% та автономної саморегуляції з формуванням імунної відповіді).

  6. Застосування запропонованого діагностично-лікувального комплексу у жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом, що включав лапароскопічні операції та підтвердження мікоплазменної інфекції інтраопераційно із використанням швидких цито-тестів та культурального методів, специфічну протиінфекційну та імуномоделюючу терапію, а також допоміжні репродуктивні технології дозволило забезпечити відновлення репродуктивної функції у 17 (30,3%) пацієнток із «добрим» і «задовільним» та у 9 (20,5%) із «сумнівним» та «негативним» прогнозом щодо настання вагітності, народилось доношених дітей відповідно у 14 (25,0%) та 7 (15,9%) випадків.

  Рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів:

  1. Алгоритм обстеження жінок із безпліддям трубного походження та мікоплазмозом доцільно доповнити використанням швидких експрес цитотестів «Міко-скан» та «Уреа-скан» інтраопераційно в умовах in vitro під час лапароскопії для визначення присутності даної інфекції в маткових трубах. При застосуванні даних тестів результат отримуємо вже через 10 хвилин. Тест повинен використовуватися для визначення антигенів мікоплазменної інфекції у клінічних зразках. Він є якісним і тому не може визначати кількісний вміст молікутів або рівень вмісту їх антигенів. Даний тест вказує на наявність антигенів молікутів у зразку в життєспроможному або нежиттєспроможному стані. Кількість мікроорганізмів у зразку для дослідження впливає на визначення молікутів. Це обумовлено технічною стороною забору матеріалу (зразка) та такими факторами як вік пацієнтки, наявність в анамнезі захворювань, що передаються статевим шляхом, наявними симптомами, тощо. Як і в усіх випадках діагностики, результати тесту повинні розглядатися в сукупності з усією клінічною інформацією. Важливим моментом діагностики є обов’язковий контроль з використанням культурального методу діагностики для зменшення хибнопозитивних результатів.

  2. Для лікування жінок із безпліддям трубного походження, у яких під час лапароскопії з допомогою швидкого теста підтверджено міко-уреаплазмоз, рекомендовано використання:

  при хронічному мікоплазмозі:

  - вільпрафен по 500 мг по 1 табл. 2 рази на добу 1520 днів;

  - ліастен 5 мл в/м 5 днів;

  - віферон № 12 per rectum.

  при гострому мікоплазмозі:

  - вільпрафен по 500 мг по 1 табл. 2 р/добу 10 днів;

  - ліастен 5 мл в/м 3 дні;

  - віферон № 12 per rectum.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абу-Сара Хамиль Ахмед-Халиль Урогенитальный микопазмоз и його роль в акушерско-гинекологической патологии (обзор литературы) / Абу-Сара Хамиль Ахмед-Халиль // Здоровье женщины. 2006 -№4(28). С. 247-255.

  2. Арал С.О. Заболевания, передаваемые половым путем: значение, определяющие факторы и последствия / Арал С.О. // ИППП. 2001. №4. С.4-8.

  3. Адамян Л.В. Современные принципы антимикробной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза (обзор литературы) / Адамян Л.В., Белобородов С.М. // Проблемы репродукции. 2005. №6. С.31-38.

  4. Альтернативные методы преодоления трубно-перитонеального бесплодия / Г.М.Савельева // Акушерство и гинекология . 2002. №2. С.10-13.

  5. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем./ Адаскевич В.П. Нижний Новгород: Издательство НГМА, М.: Медицин-ская книга, 1999. 416с.

  6. Адылханов С.А. Роль лапароскопических вмешательств в диагностике и лечении женского бесплодия / АдылхановС.А., Алдажарова Г.А. // Эндоскопическая хирургия. 1999. № 2. С.53-55.

  7. Атюшев Г.П. Лейкоцитарная и эпителиально-десквамативная реакция у больных с бесплодием и урогенитальными ИППП / АтюшевГ.П., Мотавкина Н.С.// Проблемы репродукции. 2006. №6. С.44-46.

  8. Аншина М.Б. Принципы гормональной диагностики в лечении бесплодия: показания, интерпритация результатов, ошибки (клиническая лекция) / АншинаМ.Б.// Проблемы репродукции. 2004. №2. С.6-13.

  9. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем./ Адаскевич В.П. //Руководство для врачей. Н.Новгород: Издательство НГМА, Москва: Медицинская книга, 1999. 416с.

  10. Басимакова М.А. Микоплазменные инфекции генитального тракта человека / Басимакова М.А. // Вестник АМН. 2001. - №2. С.13-16.

  11. Батырханов М.С. Роль фосфолипидного фактора активации тромбоцитов во вспомогательных репродуктивных технологиях / Батырханов М.С. // Проблемы репродукции. 2007. №3. С.29-31.

  12. Барыкина А.Б. ЭКО в естественных циклах и модифицированные протоколы (обзор литературы) / Барыкина А.Б. // Проблемы репродукции. 2005. №6. С.39-45.

  13. Башмакова М.А. Генитальные микоплазмы и микоплазменные инфекции / Башмакова М.А., Савичева А.М.// Здоровье женщины. 2006. - №49(28). С. 185-190.

  14. Башмакова М.А. Лабораторная диагностика генитальных инфекий (клиническая лекция) / Башмакова М.А., Савичева А.М.// Проблемы репродукции. 2000. - №1. С.20-22.

  15. Белобородов С.М. Микроэкология влагалища и частота беременности после экстракорорального оплодотворения и переноса эмбриона / Белоборо-довС.М., Анкирская А.С.// Акушерство и гинекология. 2001. №3. С.29-32.

  16. Кулаков В.И. Бесплодный брак.// Под ред. Кулакова В.И. 2006. 616 с.

  17. Бойчук А.В. Мікст-інфекція в акушерстві та гінекології та сучасні підходи до її лікування / Бойчук А.В.// Здоровье женщины. - 2006. - №3(27). - С.43-46.

  18. Босацький Я.В. Лапароскопічне лікування жіночого безпліддя різного генезу / Босацький Я.В., Воробій В.Д.. Сніжко Т.Б. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. Вип.14, книга 4. Київ, 2006. С.161-162.

  19. Быстров Л.А. Урогенитальные инфекции как причина бесплодного брака / Быстров Л.А.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. Вип.14, книга 4. Київ, 2006. С.98-106.

  20. Борисенко К.К. О значении колонизации мочеполовых органов Mykoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum / Борисенко К.К., Тоскин И.А., КисинаВ.И.// Проблемы ИППП. 1999. - №3. С. 28-32.

  21. Васильев М.М Применение джозамицина (вильпрафена) у женщин с хламидийной инфекцией нижних и верхних отделов мочеполового тракта / ВасильевМ.М., Наволоцкая Т.И., Смирнова А.А.// Вестн. дерматол. и венерол. 2005. - №3. С.78-80.

  22. Вдовиченко В.П. Современные аспекты лечения воспалительных заболеваний гениталий, обусловленых микст-инфекцией / Вдовиченко В.П., Соболева С.И., Форостяная Е.В.// Репродуктивное здоровье женщины. 2005. №1 (21). С.99-100.

  23. Вдовиченко Ю.П. Применение Протефлазида в комплексном лечении хронических воспалительных процессов гениталий / ВдовиченкоЮ.П., БаскаковП.Н., Глазков И.С.// Репродуктивное здоровье женщины. 2003. №3 (15). С.65-67.

  24. Вдовиченко Ю.П. Современные аспекты профилактики и лечения вульвовагинитов смешанного генеза / Вдовиченко Ю.П., Баскаков П.Н., Масленников К.Н.// Репродуктивное здоровье женщины. 2003. №1 (13). С.67-68.

  25. Венцковская И.Б. Опыт применения препарата заноцид OD в комплексной терапии урогенитальных инфекций женщин / ВенцковскаяИ.Б., Жабицкая Л.А.// Здоровье женщины. - 2005. - №2(22). С.75-78.

  26. Светлаков А.В. Вероятность наступления имплантации у женщин с разными формами бесплодия при лечении методом ЭКО / Светлаков А.В., ЯмановаМ.В. и соавт. // Проблемы репродукции. 2002. №3. С.61-67.

  27. Веселовский В.В. ДРТ в Україні. Національний регістр за 2004 рік / Веселовский В.В.// Жіночий лікар. 2007. №5(13). С.17-19.

  28. Рожковская Н.Н. Вильпрафен в амбулаторной терапии смешаных урогенитальных инфекций при беременности / РожковскаяН.Н., Рожковский Я.В. // Здоровье женщины. - 2007. 3(30). С.55-57.

  29. Вовк І.Б. Мікробіоценоз генітального тракту у неплідних жінок з хронічними запальними захворюваннями геніталій / Вовк І.Б., Ревенько О.О., Корнацька А.Г.// Вісник наук.досліджень. Тернопіль. 2004. - №2. С.105-107.

  30. Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Борисюк О.Ю. Сучасна діагностика, профілактика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. / Вовк І.Б., Корнацька А.Г., Борисюк О.Ю. (Метод.рекомендації). Київ, 2004. 17с.

  31. Вовк І.Б. Захворювання, що передаються статевим шляхом / Вовк І.Б., Новік Л.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2000. - №2. С.110-113.

  32. Дмитриев Г.А. Урогенитальные бактериальные инфекции: диагностика / Дмитриев Г.А.// Инфекции и антимикробная терапия. 2003. - №1. С.5-11.

  33. Гладчук І.З. Оперативна лапароскопія в лікуванні безплідних хворих з дистальними оклюзіями / Гладчук І.З., Шитова А.Е.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. 1999. Том 3, №1. С.32-33.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)