ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА БУДОВУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОВГИХ КІСТОК В УМОВАХ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ : ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СТРОЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И солей тяжелых металлов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА БУДОВУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОВГИХ КІСТОК В УМОВАХ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
 • Альтернативное название:
 • ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СТРОЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И солей тяжелых металлов
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Сумський державний університет

  На правах рукопису

  Шепєлєв Анатолій Єгорович


  УДК 611.718.5.018: [613.65+613.63+614.875]


  Вплив фізичних навантажень на будову та формування довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання
  і солей важких металів


  14.03.01 нормальна анатомія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

  Науковий керівник
  Сікора Віталій Зіновійович,
  доктор медичних наук, професор
  Суми 2008  Зміст
  Перелік умовних скорочень


  4
  Вступ ..


  5
  Розділ 1. Огляд літератури ..


  10
  1.1. Морфофункціональна характеристика кісткової системи


  10
  1.2.Вплив на кістки скелета різних режимів рухової активності


  21
  Розділ 2. Матеріали та методи дослідження ..


  31
  Розділ 3. Результати власних досліджень та їх обговорення ...


  36
  3.1. Ріст і формоутворення кісток контрольної серії тварин .


  36
  3.1.1 Морфологічна характеристика довгих кісток інтактних тварин


  36
  3.1.2. Ріст і формоутворення кісток нетренованих тварин, які знаходились в умовах несприятливих екологічних чинників Сумщини (контрольні)


  40
  3.2. Морфологічні зміни довгих кісток експериментальної серії тварин, які перебували в умовах екології Ямпільського району Сумської області


  43
  3.2.1. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних динамічних навантажень, опромінення і вживання солей цинку та міді ......


  43
  3.2.2. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних динамічних навантажень, опромінення і вживання солей цинку та міді ..


  47
  3.2.3. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних статичних навантажень, опромінення і вживання солей цинку та міді .


  51
  3.2.4. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних статичних навантажень, опромінення і вживання солей цинку та міді ..


  55
  3.3. Морфологічні зміни в довгих кістках експериментальної серії тварин, які перебували в умовах екології Середино Будського району Сумської області


  60

  3.3.1. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних динамічних навантажень, опромінення і вживання солей марганцю, свинцю та міді


  60
  3.3.2. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних динамічних навантажень, опромінення і вживання солей марганцю, свинцю та міді


  64
  3.3.3. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних статичних навантажень, опромінення і вживання солей марганцю, свинцю та міді


  68
  3.3.4. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних статичних навантажень, опромінення і вживання солей марганцю, свинцю та міді


  72
  3.4. Морфологічні зміни в довгих кістках експериментальної серії тварин, які перебували в умовах регіону Шосткинського району Сумської області


  78
  3.4.1. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних динамічних навантажень, опромінення і солей цинку, хрому та свинцю


  78
  3.4.2. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних динамічних навантажень, опромінення і солей цинку, хрому та свинцю ..


  81
  3.4.3. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії помірних статичних навантажень, опромінення і солей цинку, хрому та свинцю ...


  86
  3.4.4. Ріст і формоутворення довгих кісток тварин під впливом комбінованої дії інтенсивних статичних навантажень, опромінення і солей цинку, хрому та свинцю .


  90
  Розділ 4. Аналіз та узагальнення результатів дослідження


  96
  Висновки ...


  119
  Список використаних джерел .


  120
  Додатки .


  147  Перелік умовних скорочень
  ДФН динамічні фізичні навантаження
  ІДФН інтенсивні динамічні фізичні навантаження
  ІСФН інтенсивні статичні фізичні навантаження
  МЩКТ мінеральна щільність кісткової тканини
  ОБ остеобласти
  ОК остеокласти
  ОЦ остеоцити
  ПДФН помірні динамічні фізичні навантаження
  ПСФН помірні статичні фізичні навантаження
  СН статичні навантаження
  ФН фізичні навантаження
  R іонізуюче опромінення дозою 0,2 Гр
  (R+Ся) група тварин, що знаходилась в умовах екології Ямпільського району
  (R+Ссб) група тварин, що знаходилась в умовах екології Середино Будського району
  (R+Сш) група тварин, що знаходилась в умовах екології Шосткинського району


  ВСТУП
  Актуальність теми. Важливий фактор, який характеризує життя нового тисячоліття, боротьба за здоров'я в умовах забрудненого зовнішнього середовища, постійного стресу, гіпокінезії. Панацеєю від усіх захворювань у CCI столітті є здоровий спосіб життя, який не можливий без активних занять фізичними вправами [35,82,98,149,151].
  Після аналізу практичних, методичних та експериментальних робіт можна стверджувати, що без достатньої рухової активності розвиток організму та його повноцінне життя неможливі. Працями багатьох вчених: [13,98], які спиралися на думки П.Ф. Лесгафта, І.М. Сеченова, І.П. Павлова, доведено, що рухова активність для збереження повноцінного життя та міцного здоров'я вкрай необхідна. Обмеження рухових навантажень в умовах забрудненого навколишнього середовища суперечить біологічним традиціям організму, призводить до деградації та погіршення здоров'я [94], зокрема збільшення патології опорно рухового апарату [35,83].
  Базуючись на умовно-рефлекторних механізмах, активна м'язова діяльність стимулює розвиток скелета [37,168] та удосконалює і координує роботу центральної нервової системи (як нейрогенної, так і гормонально - гуморальної ланок керування адаптаційними процесами), кровопостачання та інших систем організму як на регіональному, так і на тканинно-клітинному рівнях [10].
  Використання кісткової тканини в якості модельного об'єкта морфологічних досліджень вважається досить вдалим [43], оскільки вона володіє високою обмінною функцією, реактивністю та лабільністю [1,71]. В кістковому матриксі депонуються основні макро та мікроелементи, здатні до звільнення при потребі в них організму. Вміст останніх може змінюватися при фізичних навантаженнях. Кістковий мозок, що вміщується в довгих кістках скелета, є регулятором клітинного складу крові і реагує на зміни функціонування кісток [58]. Пошкодження скелета викликає низку локальних та загальних реакцій, які мають суттєві наслідки для всього організму.
  Розуміння процесів, що проходять в опорно руховому апараті під впливом фізичних навантажень в умовах несприятливих екологічних чинників, дозволить тренерам і педагогам із фізвиховання підійти до питань управління та коригування процесами росту та формоутворення скелета молодих людей та провести профілактично - лікувальні заходи щодо покращення структурно - функціонального стану кісткової тканини людей, які займаються фізичною культурою або мають подібні професійні особливості.
  Питанню впливу фізичних навантажень на ріст кісток присвячена велика кількість робіт. Більшість дослідів проводилися на тваринах [13,24,26,100,167], де констатували стимулюючий вплив підвищеного фізичного навантаження на ріст кісток у довжину в умовах експерименту [16].
  При вивченні даних літератури ми не знайшли інформації про вплив на скелет комбінованої дії іонізуючого випромінювання та солей важких металів на тлі фізичних навантажень на кісткову систему.
  Враховуючи зниження адаптаційних можливостей організмів, що проживають на забруднених територіях України, актуальним стає вивчення морфологічних проявів дії фізичних навантажень різної інтенсивності на фоні комбінованого впливу екологічних чинників, що і стало метою даного дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень Медичного інституту Сумського державного університету і є частиною держбюджетної теми Морфологічні зміни у внутрішніх органах під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища Сумщини і шляхи їх корекції”, № державної реєстрації 0103U000774. В її виконанні автор провів дослідження стосовно впливу фізичних навантажень на будову та формування довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання і солей важких металів. Тема затверджена проблемною комісією "Морфологія людини" МОЗ і АМН України (протокол № 74 від 21 вересня 2006 року).
  Мета дослідження. З′ясувати закономірності структурно метаболічних перетворень у кістковій системі за різних режимів рухової активності в умовах комбінованої дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів.
  Задачі дослідження.
  1. Визначити закономірності росту та формоутворення довгих трубчастих кісток інтактних тварин.
  2. З'ясувати ріст і будову, хімічний склад довгих кісток нетренованих тварин в умовах впливу опромінення і солей важких металів з метою зіставлення отриманих результатів експерименту.
  3. Встановити характер структурних змін кісток під впливом іонізуючого випромінення та солей важких металів в комбінації з фізичними навантаженнями.
  4. Вивчити хімічний склад довгих трубчастих кісток в умовах дії екологічних чинників на тлі фізичних навантажень різного виду та інтенсивності.
  Об'єкт дослідження морфогенез довгих кісток скелета під впливом іонізуючого випромінення, солей важких металів і фізичного навантаження.
  Предмет дослідження структура і хімічний склад стегнової, великогомілкової і плечової кісток тварин при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей важких металів на тлі фізичних навантажень різного виду й інтенсивності.
  Методи дослідження: - фізичне навантаження в третбані; остеометричний для визначення ростової активності кісток; гістоморфометрія вивчення структури діафізів і наросткових хрящів довгих трубчастих кісток; кількісний хімічний аналіз метод атомної спектрофотометрії для визначення мінерального складу кісток; математичний визначення достовірності цифрових показників.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах експерименту з'ясовано морфогенез і формоутворення моделі скелета в умовах впливу на організм щурів опромінення і солей важких металів в комбінації з фізичними навантаженнями. За допомогою адекватних морфологічних методів дослідження надані нові дані про зміни росту, структури і хімічного складу кісток при дії навантажень і несприятливих екологічних чинників. Експериментально доведено, що помірні фізичні навантаження частково нівелюють шкідливий вплив екологічних чинників. Виявлено, що інтенсивні статичні та динамічні навантаження у комплексі з дією екзогенних факторів середовища підсилюють несприятливі зміни довгих кістках скелета.
  Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані поглиблюють і доповнюють відомості про структурно метаболічні особливості перетворень кісткової системи щурів під впливом фізичних навантажень, опромінення та солей важких металів. Отримані дані є теоретичною основою для розробки критерія прогнозування змін у скелеті за різних режимів рухової активності в умовах несприятливих екологічних чинників, що необхідно для вирішення проблеми управління цими процесами за допомогою дозованого м'язового навантаження.
  Результати експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес кафедрах анатомії людини Тернопільського держаного медичного університету імені. І.Я.Горбачевського, Запорізького державного медичного університету; Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського; Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри анатомії людини та гістології Ужгородського національного університету; кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету; кафедри хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
  Особистий внесок дисертанта. Дисертантом здійснений інформаційний пошук літературних даних, самостійно проведені експериментальні дослідження, статистичне опрацювання результатів та їх аналіз. Автором написано всі розділи дисертації, проведено узагальнення результатів, сформульовано висновки. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, викладені дані автора, отримані ним особисто при виконанні досліджень. У частині актів впровадження, що стосується науково практичної новизни, викладені дані дисертації.
  Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації оприлюднені на восьмій міжнародній науковій конференції "Молода спортивна наука України" (Львів, 26 27 березня 2004р.), Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії" (Чернівці, 11 13 жовтня 2004р.), V Всеукраїнській науково практичній конференції "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України" (Суми, 21 22 квітня 2005р.), III Всеукраїнській науково практичній конференції Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” (Суми, 2004р.), Міжнародної науково практичній конференції Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” (Суми, 2005р, 2007р.), Всеукраїнській науково практичній конференції "Сучасні проблеми морфології" (Полтава, 18 20 травня 2006р.)


  Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображений у 16 наукових працях, з яких 9 у фахових наукових виданнях рекомендованих ВАК України, 1 в науковому журналі, 6 у матеріалах конференції. З них 11 наукових праць опубліковано одноосібно.
 • Список литературы:
 • Висновки
  У дисертації представлені теоретичні узагальнення й нове вирішення наукової задачі, що полягає у виявленні особливостей структурної перебудови довгих кісток скелета за дії інтенсивних та помірних динамічних та статичних фізичних навантажень в умовах опромінення та вживання солей важких металів.
  1. Комбінована дія іонізуючого випромінення та солей важких металів зумовлюють остеодепресивні прояви в довгих кістках скелета, уповільнюючи остеогенез у метаепіфізарній пластинці й діафізі і викликають зменшення приросту всіх остеометричних та морфометричних показників, у середньому, на 9,0 % - 12,3%, а також зниження вмісту мінеральних речовин на 11,4 % − 19,1 % на тлі підвищення гідратованості кісток.
  2. Інтенсивні статичні і, більшою мірою, динамічні фізичні навантаження підсилюють, у середньому, на 12,2 % - 18,1 % негативну дію опромінення і важких металів на ріст, формоутворення та мінеральний склад плечових, стегнових і великогомілкових кісток скелета.
  3. Помірні статичні й динамічні навантаження частково нівелюють пригнічення постнатального розвитку кісток скелета, викликаного дією несприятливих екологічних чинників Сумської області.
  4. Інтенсивні фізичні навантаження на тлі комбінованої дії опромінення і важких металів демінералізують кістки скелета переважно за рахунок заміщення кальцію іонами свинцю, міді і марганцю в кристалічних комірках гідроксилапатиту, сприяючи затримці росту кісток. Ці зміни менші при використанні інтенсивних статичних навантажень: так, вміст кальцію нижчий на 20 % - 25 %, а магнію на 16% - 20 %.
  5. Максимальний коригуючий ефект на структуру кісткової тканини в умовах опромінення і надлишкового вживання солей міді та цинку (Ямпільський район) притаманний помірним біговим тренуванням. Мінімальний коригуючий ефект цих навантажень при вживанні солей цинку, хрому та свинцю (Шосткинський район).
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аврунин А.С., Корнилов И.В., Иоффе И.Д. Адаптационные механизмы костной ткани и регуляторно метаболический профиль организма // Морфология. 2001. Т. 120, №6. С. 7 12.
  2. Алексеев В.В. Безьязычный В.И. Методика определения работоспособности мелких животных // Материалы к макро микроскопической анатомии. Харьков.: Б. И. 1969. Е. 6. С. 325 328.
  3. Алексина Л.А. Морфофункциональные особенности роста и созревания трубчастых костей у юных теннисистов // Спорт и здоровье. Первый международный научный конгресс: Материалы конгресса. С.- Петербург, 2003. Т.2.- С. 298 299.
  4. Алелеров Д.А., Клеменов В.И., Зайцев Е.П. О взаимосвязи остеохондроза атеросклероза у лиц пожилого возроста // IV Закавказская конференция гериатров, геронтологов. Ереван. 1980. С. 120 121.
  5. Андыбура Н.Ю. Особенности морфологии коры надпочечников при воздействии ацетата свинца и фармакологическом корригировании // Таврический медико биологический вестник. 2004. Т. 7, №4. С. 25 30.
  6. Аникина Л.В., Никитина Л.П. Селен. Экология, патология, коррекция. -Чита.: 2002. 130 с.
  7. АрабськаЛ.П., АнтипкінЮ.Г, ПоворознюкВ.В. Особливості взаємозв'язків паратгормону, кальцитоніну та їх вплив на структурно функціональний стан кісткової тканини за умов інкорпорації радіонуклідів у дітей, народжених після аварії на ЧАЕС // Ендокринологія. 2000. Т. 5, №1. - С. 70 80.
  8. Алтер М.Ф. Наука о гибкости. - К.: Олимпийская литература, 2001. - 421с.
  9. БабенкоГ.А. Визначення мікроелементів і металоферментів у клінічних лабораторіях. К.: Здоров'я, 1968. 138 с.
  10. БаранськиВ.С. Влияние реальной и моделированной невесомости на деятельность и регенерацию мышечной ткани на субклеточном уровне // 5 ежегодный симпозиум комиссии по гравитационной физиологии Международного союза физиологических наук. М., 1993. С. 22-25.
  11. Бенгус Л.М. Морфология губчатой и компактной костной ткани при нарушении метаболизма кальция и направленной остеотропной терапии // Таврический медико биологический вестник. -2004.-Т.7, №4.- С. 137 -139.
  12. Березовський Д.П., Петричко С.О. Особливості будови епіфізарного хряща щурів при інтоксикації організму етиловим спиртом та морфіном // І Національний конгрес анатомів, гістологів, эмбріологів і топографоанатомів України. Івано Франківськ, 1994. С. 140.
  13. БоймиструкІ.І., Федонюк Я.І. Морфометричні зміни епіфізарних хрящів довгих кісток під впливом статичних фізичних навантажень залежно від вихідного вегетативного гомеостазу // Актуальні питання морфології. Наукові праці III національного конгресу анатомів, гістологів і топографоанатомів України, Тернопіль: Укрмедкнига. 2002. С. 31 32.
  14. БорисевичБ.В., Борисевич В.Б. Радиационное повреждения скелета в связи с аварией на ЧАЭС // Ортопедия, травматология и протезирование. 1994. №4.С. 104.
  15. Борисенкова Р.В., Гвоздева Л.Л., Луценко Л.А. Канцерогенная опасность никеля и его соединений // Медицина труда и пром. экол. 2001.№1.- С. 2731.
  16. БрускоА.Т., ОмельчукВ.П., ГойкоО.Г. Механизм трофического влияния физических нагрузок на структурно функциональную организацию костей // Проблеми остеології. 1998. Т. 1, №1. С. 12 18.
  17. БузуеваИ.И., ФилюшинаЕ.Е., ШмерлингМ.Д. Изменение ультраструктуры мышечных волокон диафрагмы при физических нагрузках (морфометрический анализ) // Архив анатомов, гистологов, эмбриологов: Сб. ст. М.: Медицина, 1990,ТХСУ, №6. С. 45 53.
  18. Булич Е.Г. Муравов Ш. В. Валеологія. Навч. Посібник.К.: ІЗМН, 1997.234 с.
  19. Быков В.Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и тканей человека). СПБ.: СОТИС, 1999. 520 с.
  20. Вербовой А.Ф. Профессиональные остеопатии // Вестник Российской академии медицинских наук. 2002. №4. С. 37 41.
  21. Витаминно минеральная коррекция костного метаболизма у детей / Л.А.Щеплягина., Т.Ю.Моисеева., А.О.Богатырева и др. // Российский педиатрический журнал. 2001. №4. С. 43 46.
  22. ВінніковВ.А. Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. . . канд. біол. наук. Київ., 2000. 18с.
  23. Влияние комбинированного (внутреннего и внешнего) облучения в малых дозах на состояние опорно двигательного аппарата у экспериментальных животных / М.Ю. Алесина, Н.П. Архипов, Н.В. Родионова, Т.Т. Володина, В.П. Замостьян // Международный журнал радиационной медицины. 2001. -№1-2.-С. 150 -151.
  24. Возрастные аспекты адаптационных перестроек опорно двигательного аппарата в различных условиях функционирования / Синельников Я. Р., Сак Н. Н., Безьязычный В. И. и др. // Мат. CI сьезда анатомов, гистологов и эмбриологов. Полтава, 1992. С. 219-221.
  25. Волошин В.М. Аналіз кореляційних співвідношень між показниками остеометрії довгих трубчастих кісток щурів при пасивному палінні тютюну // Український медичний альманах. -2000.- №1. С.12.
  26. Вплив адаптації та фізичних навантажень на структурні зміни в довгих трубчастих кістках при гіпокінезії/ О.М. Довгань., А.С. Головацький., Б.М.Мицкан., Я.І. Федонюк // Науковий вісник Ужгородського університету. 2001. Вип. 13. С. 36 39.
  27. ГеникІ.Д., ТрільН.В. Рання діагностика остеопорозу в осіб зрілого віку Прикарпатського регіону в сучасних умовах // Український морфологічний альманах. 2006. Т. 4, №2. С. 124.
  28. ГінчО.В., КукЮ.В. Радіаційна обстановка на Сумщині // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині Суми: Джерело, 1997. С.44 52.
  29. Говда Р.В. Вміст основних остеотропних елементів в довгих кістках адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин симпатотоніків при важкому ступені // Український морфологічний альманах. Всеукраїнський науково методичний журнал. 2006. Т. 4, №2. С. 125-127.
  30. Гонгадзе Л.Р., Гиоргадзе А. Г., Накашидзе Д. К. Об интерфазной структуре кости и хряща в процессе старения. В кн.: Геронтология и гериартрия. Киев, изд. Ин та геронтологии, 1993. С. 34 37.
  31. ГончарукЄ.Г., Бардов В.Г., Картиш А.П. Експериментальне вивчення механізму комбінованої дії на організм іонізуючого випромінення, пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію// Лікарська справа. 1995. №5 6. - С.7 12.
  32. Гортинська О. Ріст, будова та формоутворення кісток скелету в умовах впливу на організм загальної гіпоксії та несприятливих факторів зовнішнього середовища // Матеріали VΙΙΙ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль. 2004. С. 162.
  33. Григорьев А.И. Воложин А.И., Ступаков Г.П. Минеральный обмен у человека в условиях измененной гравитации. М.: Наука, 1994. 214 с.
  34. Гродзинський Д.М. Чорнобильска катастрофа // Радіобіологія. К.: Либидь, 2000. С. 88 92.
  35. Давибіда Н.О. Вікові зміни ростових показників у інтактних щурів молодого віку // Вісник морфології. 2006. Т. 2, №12. С. 140 141.
  36. ДедухН.В. Структурно функциональная организация тканей опорно двигательной системы // Ортопедия, тавматология и протезирование 1994. №4. С. 89.
  37. Денисов Никольский Ю.И. Физическая нагрузка и кость проблемы гоместаза и адаптационные механизмы // Морфология, 1996. Т.109, №. 1.- С. 48.
  38. ДенисовНикольскийЮ.И., ДокторовА.А., ПакГван Чор. Морфофункциональная характеристика эндоста в связи с проблемой ремоделирования кости // Архив патологии. 1998. Т. 60, №5. С. 19 23.
  39. Деякі аспекти остегенезу трубчастих кісток скелету в експерименті під впливом ацетату свинцю та при хронічному надходженні радіонуклідів / В.С. Пикалюк, Н.В. Родионова, Т.Я. Довгалюк // Матеріали ΙΙ Нац. Конгресу АГЕт України. Луганск. 1998. С. 199 200.
  40. Довгалюк Т.Я. Вплив свинцю на біосинтез глікозаміногліканів в остеогенних клітинах// Український медичний альманах. 1998. №2. С. 76 79
  41. Довгань Е.Н. Влияние физических нагрузок, гипокинезии и реадаптации на рост и формообразовании длинных трубчатых костей // Вісник наукових досліджень. 1995. №2. С. 30 32.
  42. ДовганьО.М. Морфофункціональні перетворення скелету при динамічних навантаженнях в деякі періоди онтогенезу //ХIV з'їзд українського фізіологічного товариства / Тез. Київ, 1994. С. 336 337.
  43. Довгань О.М., Федонюк Я.І. Закономірності перебудови структур довгих кісток в умовах помірних динамічних навантажень // Український морфологічний альманах. 2006. Т. 4, №2. С. 50 52.
  44. ДовганьО.М., ФедонюкЯ.І. Структурні та хімічні особливості довгих трубчастих кісток у тварин в умовах місячної гіпокінезії після їх адаптації до інтенсивних динамічних навантажень при нормотонічному типі вегетативної нервової системи. // II Всеукраїнська науково практична конференція." Актуальні проблеми фізичного виховання у ВУЗі". II частина. Донецьк.- 1998.С. 107110.
  45. Докторов А.А., Денисов - Никольский Ю.И. Морфофункциональные корреляции структуры костных клеток и подлежащего матрикса в развивающейся кости // Морфология. 1999. Т. 115, №1. С. 68 73.
  46. Докторов А.А., Пак Гван Чор. Роль эндоста и периоста в структурной адаптации кости к механическим нагрузкам // В кн.:Биомедицинские технологии. Труды НИЦ БМТ, 1998. Вып. 9. С. 4 9.
  47. Дозовая и временная зависимость комбинированных эффектов внешнего облучения и инкорпорированных радионуклидов на соединительнотканный матрикс кости и костей животных / Володина Т.Т., Алексина М.Ю., Печенова Т.Н. и др. // Материалы 2 й Междунар. конф." Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской катастрофы". Киев. 1998. С. 204.
  48. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2000 році. Суми: Видавництво" Джерело", 2001. 178 с.
  49. Ермоленко Т.А., Игнатьев А.М., Бацуля Л.А. Биохимические маркеры в диагностике структурно функциональных изменений костной ткани у женщин репродуктивного возроста // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 29-31.
  50. Житников А.Я. Метаболизм хондроцитов эпифизарных хрящей и рост скелета у потомства крыс, подвергшихся хронической интоксикации свинцом (самки и самцы) //Український морфологічний альманах.2006.Том 4, №2.С. 5559.
  51. Житников А.Я. Структурно метаболические взаимодествия клеток и матрикса в зонах замещения растущих костей при избытке у животных гидрокортизона // Таврический медико биологический вестник. 2004. Т. 7, №4. С. 163 167.
  52. Житников А.Я. Морфологическая гетерохронность ростковых хрящей при развитии коротких и длинных костей свободных конечностей некоторых позвоночных//Український морфологічний альманах.2007.Т.5, №2. С. 32-37.
  53. Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура: Руководство для врачей. Медицина.:, 1993. 380 с.
  54. Засуха В. Екологічна криза: загальна характеристика, причини виникнення, наслідки та шляхи подолання // Науковий світ. - 2000 - №7. С. 24-28.
  55. ЗагорушкоГ.Е. Лисаченко О.Д. Структура биоритмов эндокринной функции предсердных кардиомиоцитов при физических нагрузках // Буковинський медичний вісник. 2002. Т. 6, №3 4. С. 24 26.
  56. ЗападнюкВ.И., Западнюк И.П., Захария Е.А. Лабораторные животные. К.: Вища школа, 1983. 383с.
  57. Захарченко І. Морфофункціональний стан кістково суглобового апарату спортсменів високої кваліфікації // Молода спортивна наука України: Зб. наук.праць. Львів, 2006. С. 276 281.
  58. Изменения состояния костной ткани у женщин в условиях 120 суточной антиортостатической гипокинезии / Органов В. С., Бакулин А. В., Новиков В. Е., Мурашко Л. М., Шнайдер В. С., Шейклфорд Л., Лебланк А. // Авиакосм. и экол. мед. 1997. Т. 31,Вып. 5. С. 21 25.
  59. Иммунофармакология микроэлементов / А. В. Кудрин, А. В. Скальный, А. А. Жаворонков, М. Г. Скальная. О. А. Громова. М.: изд во КМК, 2000. 537 с.
  60. КавареВ.І., ПогореловМ.В., КіптенкоЛ.І. Морфометрія епіфізарного хряща довгих кісток тварин в умовах екологічного забруднення // Таврический медико биологический вестник. 2004. №4. С. 171 172.
  61. Коваленко А.Н. Биоэнергетические основы развития остеопенического синдрома при действии ионизирующей радиации // Журн. АМН України. 2004. Т.10, №2. С. 313 325.
  62. КиричокО.М., ФедонюкЯ.І., ПотіхаТ.Я. Закономірності росту та формоутворення кісток скелета адаптованого до дегідратації організму дорепродуктивного віку в умовах зневоднення // Український медичний альманах. №1. 2000. С. 26.
  63. Кладченко Л.А., Иванов Г.В.,Селина Ю.Ю. Возрастные изменения компонентов органического матрикса и компактной костной ткани // Таврический медико биологический вестник. 2004. Т. 7, №4. С. 237 241.
  64. Кліх Л.В. Кислотно лужний стан крові та накопичення стронцію у тканинах щурів // Український біохімічний журнал. Науково теоретичний журнал 2007.- Т.79, №4. С. 62 66.
  65. КнетсИ.В. ПфафродГ.О., СаулгозисЮ.Ж. Деформирование и разрушение твердых биологических тканей. Рига: Зинатне, 1980. 319 с.
  66. КовешниковВ.Г КащенкоС.А. Апоптоз в костных и хрящевых клетках // Проблеми екологічної та медичної генетики клінічної імунології: Зб. наук. прац. 2000. №6 (31). С. 17 31.
  67. КовешниковВ.Г КащенкоС.А., БолговаЕ.С. Ультрабудова органів імунної та ендокринної систем в умовах імуностимуляції // Biomedical and Biosocial Antropology. 2004. №2. C. 165 168.
  68. КовешниковВ.Г. Зональное строение эпифизарного хряща // Антропогенетика, антропология, спорт. Винница, 1980. Т. 2. С. 251 252.
  69. Ковешников В.Г. Костные ткани. Луганск. 2002. 134 с.
  70. КовешниковВ.Г. Особенности морфогенеза костной системы при воздействии эндогенных и внешнесекреторных факторов // Материалы ІІ Всеросийской конференции" Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и животных". Саратов. 1993. С. 25.
  71. Ковешников В.Г., Абакаров М. Х., Лузин В. И. Скелетные ткани: хрящевая ткань, костная ткань. Луганск: изд во Луганского госмедуниверситета, 2000. 154 с.
  72. КовешниковВ.Г., Лузин В.И. Биомеханические методы исследования в функциональной морфологии трубчатых костей // Український морфологічний альманах. 2003. Т. 1, №2. С 46 50.
  73. КовешниковВ.Г., Лузин В.И. Влияние электромагнитного излучения крайне высокой частоты на макро и микроэлементный состав костей неполовозрелых животных // Арх. клин. эксп. мед. . 1998. Т. 7, №2. С. 19 23.
  74. КовешниковВ.Г., Пикалюк В.С. Пролиферативные процессы в скелете белых крыс при экспериментальном введении дипала и антиоксидантной терапии токоферолом // Морфология, 1993 №3 4. С 34 -36.
  75. Козман Ф. Что не сказал вам доктор Остеопороз / Пер.з.англ. Анваера А. М.:АСТ, Астрель, 2006. 335 с.
  76. КоганБ.И. Влияние интенсивных физических нагрузок на признаки старения скелета // Современная морфология физкультуре и спорту / Мат. научн. работ. Л., 1987. С. 91 92.
  77. Комплексна профілактика і реабілітація дітей з патологічними змінами в кістковій системі, народжених після аварії на ЧАЕС та особливості їх диспансеризації. / Лук'янова О.М., Антипкін Ю.Г., Арабська Л.П., Апуховська Л.І., Задорожна Т.Д., Поворознюк В.В., Антоненко Л.В., Нікіфорова Т.М., Єщенко О.І., Толкач С.І., Іванов К.І., Віленський А.Б. Методичні рекомендації. Київ, 2000. 23 с.
  78. КорниловН.И., Аврунин А.С. Адаптационные процессы в органах скелета. СПб: МОРСАР АВ, 2001. 269 с.
  79. Купша Е.И., Каширина Н.К. Морфо функциональное состояние печени при свинцовой интоксикации и корригировании процесса токоферолом и эрбисолом // Таврический медико биологический вестник. 2004. Т. 7, №4. С. 64 68.
  80. Кутя С.А. Хімічний склад кісток за умов захисту від перевантаження в експерименті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2006.-Т.5, №2.С. 40.
  81. ЛапачС.М., Чубенко А.В., Бабич П.М. Статистичні методи в медико біологічних дослідженнях із застосуванням Excel. К.: Маріон, 2000. 320 с.
  82. ЛисицкаяТ.С., Кувшинников С.И. Социологический анализ доминующих мотиваций в фитнес клубах. // Теория и практика физической культуры. Научно теоретический журнал. 2004. №2. С. 37 40.
  83. ЛітовкаІ.Г., Березовська О.П. Киснева депривація як ініціатор остеогенезу при гіпокінезії // Фізіологичнийй журнал. 2003. Т. 49,№2. С. 59.
  84. ЛяшенкоА.А., УваровВ.Ю. К вопросу о систематизации цитокинов // Успехи современной биологии. 2001. Т. 121, №6. С. 589 603.
  85. МавричВ.В. Біомеханічні властивості різних зон тіл поперекових хребтів людини на горизонтальних розчинах // Укр. Мед. Альманах. 2004 Т. 7, №2. С. 108 110.
  86. МавричВ.В. Некоторые особенности роста и химического состава различных костей скелета белых крыс под воздействием рентгеновского и лазерного излучения // Морфология. 1999. №4. С. 57 60.
  87. Мартиросов Э.Г., Руднев С.Г. Состав тела человека: Основные понятия, модели и методы // Теория и практика физической культуры. 2007. - №1.- С. 63 69.
  88. МатвейчукИ.В., ДенисовНикольскийЮ.И., СлесаренкоН.А. Особенности построения костей как элементов биомеханической системы // Морфология. 1998. №3. С. 78.
  89. МачеретЕ.Л., ЗамотянВ.П., ЛысенкоВ.П. Старение и двигательные возможности. К.: Издательство госуниверситета, 1989. 171 с.
  90. МегалінськаГ.П. Навчати правилам постчорнобильскої гігієни на уроках здорового способу життя у школі // Основи здоров'я та фізична культура. Всеукраїнський науково методичний журнал. 2006.- №3. С. 20 22.
  91. МедведевН.Н. Линейные мыши. Л.: Медицина. Ленинградское отделение. 1964. 188 с.
  92. Мешаткина Т.В., Яскевич Я.С., Годовальникова Г.В. Национальные и локальные комитеты по биоэтике: Опыт Центральной и Восточной Европы // Материалы международных научных конференций по биоэтике. Минск., 2006. 180 с.
  93. Насалодин В.В., Гладких И.П., Мещеряков С.И. Обеспечение организма спортсменов микроэлементами при большой физической нагрузке // Гигиена санитария . 2001. №1. С. 55 57.
  94. НаскаловВ.М. Физическое воспитание студентов в условиях экологически неблагоприятной окружающей среды // Теория и практика физической культуры. Научно теоретический журнал. 2004. №7. С. 59 63.
  95. Науково практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та робота з ними / Ю.М. Кожем'якін, О.С. Хромов, М.А. Філоненко, Г.А. Сайдетдінова К.: Авіцена, 2002.- 156 с.
  96. НекачаловВ.В. Патология костей и суставов. РуководствоСПб. 2000,288 с.
  97. НекоркинаО. А. Статические и динамические физические нагрузки: применение в реабилитации больных с острой коронарной патологией // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры. 2004. №1. С. 51 53.
  98. Неспецифічні патогенетичні механізми поєднаної дії на організм іонізуючого випрмінювання та хімічних забруднювачів довкілля / М.М. Коршун., Н.А. Колесова, Н.М. Юрженко, Т.С. Брюзгіна, В.І. Литвиненко, Н.М. Сухарева // Вісник Вінницького медичного університету.- 2006.-Т.10, №2.- С. 342 -344.
  99. НикитюкБ. А. Адаптационно компенсаторные преобразования костно суставного аппарата к наростающим физическим нагрузкам // Актуальные вопросы морфологии. Полтава, 1985. С. 144
  100. Никитюк Б.А. Очерки теории интегративной антропологии Майкоп. 1995.199с.
  101. НикитюкБ.А., КоганБ.И. Адаптация скелета спортсмена. Киев: Здоров'я, 1989. 187 с.
  102. Новацкий А.И., Климук В.А. Структурные основы адаптации костной ткани к физическим нагрузкам в возрастном аспекте // ΙX Міжнародний науковий конгрес ”Олімпійський спорт і спорт для всіх”. К.: 2005. С.704.
  103. О механизме водно солевого гомеостаза при адекватных для обмена воды воздействиях на организм / Б.Е. Емпенко, А.И. Воробей, Л.И. Жалило и др. // Актуальные проблемы современной физиологии. Киев, 1986. С. 175177.
  104. Оганов В.С. Исследования по гравитационной физиологии скелета и проблема остеопороза//Российский физиологический журнал.2003.Т.89, №3.С.347-355.
  105. Оганов В.С. Костная система, невесомость и остеопороз.М.:Слово,2003.260с.
  106. ОгановВ.С. Состояние костной ткани. В кн.: Орбитальная станция "Мир". Космич. биология и медицина. Т. 1. Медицинское обеспечение полетов. ГНЦ РФ ИМБП РАН. М. 2001. Т.1. С. 583 598.
  107. Осипенкова Вичтомова Т. К. Радиационные повреждения в костной и хрящевой тканях // Медицинские новости. Научно практический информационно аналитический журнал для врачей и руководителей здравоохранения. Белоруссия. 2003. №2. С. 25-30.
  108. О корреляционной зависимости морфометрических показателей костей скелета человека / Ю.А. Высоцкий, Ю.Ф.Черникова, А.И. Стерлин, и др.// I Міжнародний конгрес з інтегративної антропології: Сб. ст. Тернопіль, 1995. С. 105 106.
  109. Особенности роста и строения трубчастых костей животных, адаптированных к статическим и динамическим физическим нагрузкам / В.Г. Ковешников, Я.И. Федонюк, Ю.Г. Ласый и др. // Материалы II Всесоюзного симпозиума.- М. 1989.-С. 5659.
  110. Особливості будови кісток скелету в реадаптаційний період після дегідратації організму /Я.І Федонюк, В.З. Сікора, Л.Н. Баран, В.Д. Волошин, С.І. Кравців, Б.Я. Ремінецький, Л.Я. Федонюк // Ортопедия, травматология и протезирование 1994. №4. С. 105.
  111. Особливості мінерального складу кістки та метаболічних процесів організму тварин в умовах імплантації титанових імплантантів з градієнтним біокерамічним покриттям / А.М. Потапчук, В.П. Пюрик, Р.А.Лесів, Й.П. Шаркань, Т.А. Потапчук, О.М. Грабова // Науковий вісник Ужгородського університету. 2002. Вип. 18. С. 126 129.
  112. Особливості структурно функціонального стану кісткової тканини у спортсменок, що займаються ігровими видами спорту / В. Поворознюк, Л. Шахліна, Т. Орлик, Н. Ребицька // Спортивна медицина. Науково теоретичний журнал. 2003. - №1.- С. 37 40.
  113. Особливості формування кісткової тканини у дітей із захворюванням гепатобіліарної системи. /В.Ф Лобода, М.І Кінаш , Н.І., Балацька, А.З, Миколаєнко, Т.П Боймиструк // Український морфологічний альманах.2007.Т.5, №2. С. 55-57.
  114. Особливості метаболізму та структурно функціонального стану кісткової тканини при гіпокінезії / Г.В. Гайко, Л.І. Апуховська, А.Т. Бруско, О.В. Калашніков, А.І. Безусяк, Романова С.О. // Вісник ортопедії та протезування. 2005. - №3.- С. 5 10.
  115. Охотников
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины