Анатомия человека


Всего работ:6031. Підвальна Уляна Євгенівна Морфометричні особливості висхідної аорти та вічок вінцевих артерій в залежності від антропометричних показників (прижиттєве дослідження)
Год: 2023

2. Девятириков Дмитрий Алексеевич. Индивидуально-типологические особенности челюстно-лицевой области юношей и девушек 18-20 лет по данным телерентгенографии головы с учётом соматотипа
Год: 2023

3. Некрасова Анна Михайловна. Анатомические особенности ампул маточных труб женщин разного возраста
Год: 2023

4. Власова Екатерина Владимировна. Анатомо-функциональные особенности стоп беременных женщин в различные сроки гестации
Год: 2023

5. Нуриманов Руслан Зиннурович. Строение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава у плодов и новорожденных
Год: 2023

6. Гарапко Тетяна Василівна Зміни структурних компонентів селезінки та лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та їх корекції (експериментальне дослідження)
Год: 2022

7. Івасівка Христина Петрівна Морфологічні зміни у тканинах гортані під впливом опіоїду (експериментальне дослідження)
Год: 2022

8. Черкес Мар’яна Богданівна Особливості гендерних та вікових параметрів верхньощелепних пазух у осіб зрілого віку
Год: 2022

9. Рустамов Рахмонжон Равшанович Топографо-анатомическое обоснование использования шунтоскопа при выполнении эндоскопической вентрикулоцистерностомии дна III желудочка при лечении гидроцефалии у детей
Год: 2022

10. Шевнин Игорь Андреевич. Особенности физического развития детей с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани, проживающих в северном регионе
Год: 2021

11. Колесник Володимир Васильович Вікові особливості будови бічних шлуночків головного мозку людини
Год: 2021

12. Лопушняк Леся Ярославівна Розвиток та синтопія окремих органів шиї у ранньому періоді онтогенезу людини
Год: 2021

13. Коноваленко Сергій Олександрович Особливості ремоделювання структур сім’яників при дії ендогенних та екзогенних факторів
Год: 2021

14. Гринь Володимир Григорович Морфофункціональні особливості шлунково-кишкового тракту білих щурів у нормі та при впливі кларитроміцину
Год: 2021

15. Зубко Людмила Юріївна Гендерні та вікові особливості будови і топографії жовчного міхура і позапечінкових жовчних шляхів у осіб зрілого віку
Год: 2021

16. Согуйко Ростислав Романович Морфологічні особливості структури, мінерального складу кісткової тканини нижньої щелепи в нормі і на різних термінах опіоїдного впливу та при травмі (експериментальне дослідження)
Год: 2021

17. Хоменко Інна Вікторівна Морфологічна характеристика щитоподібної залози при експериментальній дегідратації організму
Год: 2021

18. Вересюк Тарас Орестович Особливості морфофункціональної перебудови судинного русла та м’яких тканин задніх кінцівок щурів за умов ішемії-реперфузії та корекції карбацетамом
Год: 2021

19. Юзько Роман Володимирович Анатомічні особливості та синтопічні варіанти компонентів печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки в перинатальному періоді онтогенезу
Год: 2021

20. Чайковська Соломія Юріївна Закономірності розвитку та вікові особливості нижньої щелепи на різних етапах онтогенезу
Год: 2021

21. Гнідик Юлія Володимирівна Морфологічні особливості та кровопостачання губи та слизової кута рота у щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті
Год: 2021

22. Цюрупа Олександр Володимирович Морфологічні особливості будови тканин міжхребцевих дисків при експериментальному дегенеративно-дистрофічному ураженні хребта та після його корекції збагаченою тромбоцитами плазмою
Год: 2021

23. Прус Руслан Володимирович Морфологічні особливості головного мозку, печінки, міокарду та нирок щурів різного віку за умов експериментальної черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості
Год: 2021

24. Бондаренко Станіслав Володимирович Краніотопографічні особливості пазушно-лікворних взаємовідношень головного мозку людей зрілого віку
Год: 2021

25. Василик Тарас Петрович Морфо-функціональне обґрунтування засобів фізичної реабілітації після герніопластики
Год: 2021

26. Варакута Ольга Анатоліївна Реактивність пародонту при використанні різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету
Год: 2021

27. Юзько Роман Володимирович Анатомічні особливості та синтопічні варіанти компонентів печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки в перинатальному періоді онтогенезу
Год: 2021

28. Черниш Андрій Володимирович Особливості телерентгенографічних показників визначених за методом Бурстоне, Рікетса та Харвольда в юнаків і дівчат із ортогнатичним прикусом
Год: 2021

29. Довга Наталія Зіновіївна Морфологічні зміни сітківки під впливом паклітакселу та за умов їхньої корекції
Год: 2021

30. Рубас Леся Василівна Морфофункціональні особливості ремоделювання тканин скронево-нижньощелепного суглоба при гіперглікемії
Год: 2021

31. Трач Ольга Олександрівна Індивідуальна анатомічна мінливість присередньої поверхні потиличної частки великого мозку
Год: 2021

32. Фік Володимир Богуславович Структурні зміни тканин пародонта та особливості мікробіоценозу ротової порожнини при дії опіоїда і їх корекція (експериментальне дослідження)
Год: 2021

33. Гузак Володимир Дмитрович Анатомічні особливості структур долоні в перинатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

34. Рябий Юрій Миколайович Особливості морфогенезу та топографії крижового та куприкового відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогезу людини
Год: 2021

35. Окрім Ілля Ілліч Особливості морфогенезу і становлення топографії структур міжребрових просторів у пренатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

36. Михалевич Марта Михайлівна Структурні особливості піднижньощелепної залози щура в нормі та за впливу опіоїду
Год: 2021

37. Нарсія Валентин Іванович Особливості морфогенезу та топографії шийного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

38. Потяк Олеся Юріївна Морфологічна характеристика жувального м’яза в нормі та під дією загальної глибокої гіпотермії
Год: 2021

39. Козарійчук Наталія Ярославівна Особливості морфогенезу та топографії судинно-нервових та мʼязових структур органа зору у пренатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

40. Васюков Михаил Николаевич. Закономерности топографо-анатомических изменений в грудной и брюшной полостях после радикальных операций на легких и возможности их клинического использования
Год: 2021

41. Русских Андрей Николаевич. Закономерности структурно-функциональной организации вен органов брюшной полости человека
Год: 2021

42. Ефремова Анастасия Владимировна. Морфологические особенности большого нёбного отверстия и большого нёбного канала у лиц первого периода зрелого возраста в зависимости от пола и параметров краниофациального комплекса
Год: 2021

43. Кучмин Владимир Николаевич. Особенности пространственного расположения лобной пазухи в зависимости от краниотипов (анатомо-клиническое исследование)
Год: 2021

44. Базаров Иван Сергеевич. Анатомическое обоснование реконструктивно-пластических операций при повреждении малоберцовой коллатеральной связки коленного сустава
Год: 2021

45. Горбунова Екатерина Александровна. Антропометрические и биоимпедансометрические предикторы развития и течения рака желудка
Год: 2021

46. Барышников Иван Анатольевич. Прижизненная клиническая анатомия органов мужского малого таза по данным магнитно-резонансной томографии
Год: 2021

47. Исенгулова Анастасия Юрьевна. Анатомия и топография шейных, грудных, поясничных позвонков и межпозвоночных дисков в промежуточном плодном периоде онтогенеза человека
Год: 2021

48. Байбурин Ринат Фаильевич. Закономерности изменчивости зубочелюстной системы населения г. Красноярска XVII – XXI веков
Год: 2021

49. Вагабов Ислам Узгенбайевич. Трехмерная (3D) анатомия артериального русла почки и ее сегментов
Год: 2021

50. Мякотных Максим Николаевич. Особенности вариантной и клинической анатомии воротной вены
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)