ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ : ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису

  ДИШЛОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 159.625-058.862


  ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ,
  ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

  19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  Максимова Наталія Юріївна,
  доктор психологічних наук,
  професор

  Київ – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………………......4
  РОЗДІЛ 1
  Теоретичні підходи до вивчення міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування.………………
  11
  1.1. Проблема міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування.………………………………..
  11
  1.2. Особливості розвитку дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини.………………………………………………………….
  22

  1.3. Зміст соціально-психологічної роботи з дітьми раннього віку, позбавлених батьківського піклування.………………………………..
  Висновки до першого розділу.………………………….........................
  37
  54
  РОЗДІЛ 2
  Емпіричне вивчення процесу міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування ………………………......
  56
  2.1. Методи та процедури дослідження міжособової взаємодії дітей раннього віку.…………………………………………………….............
  56
  2.2. Порушення у процесі становлення прихильності та “почуття безпеки” у дітей-сиріт раннього віку…………………………………...
  67
  2.3. Особливості взаємодії дітей раннього віку, які виховуються в сім’ї та в будинку дитини з однолітками та близьким дорослим…….
  Висновки до другого розділу.…………………………………………..
  78
  96
  РОЗДІЛ 3
  Соціально-психологічні засади підготовки потенційних усиновлювачів до взаємодії з дітьми раннього віку, які виховуються в будинку дитини..……………………….............................

  98
  3.1. Специфіка типів міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування………………………………...
  98
  3.2. Особливості ставлення вихователів будинку дитини до дітей раннього віку……………………………………………………………..
  112
  3.3. Підготовка майбутніх усиновлювачів до взаємодії з дітьми-сиротами відповідно до визначених типів міжособової взаємодії дітей…………………………………………………………………........ 129
  Висновки до третього розділу………………………………………….....156
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 159
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………... 161
  ДОДАТКИ………………………………………………………………….… 178  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сучасна національна система життєвлаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямована на зміну пріоритетів у напрямі сімейних форм виховання. Проте цей процес ускладнюється відсутністю соціально-психологічної підготовки потенційних усиновлювачів. Не враховується те, що майбутнім батькам доведеться взаємодіяти з дітьми, поведінка яких зумовлена наслідками материнської депривації. Виховання в будинку дитини часто призводить до засвоєння малюками негативних патернів міжособової взаємодії. Проблема полягає у тому, що потенційні усиновлювачі мають нереалістичні уявлення про свої майбутні стосунки з дітьми, що надалі може призводити до порушення взаємин дітей і батьків. У зв’язку з цим виникає потреба у дослідженні специфіки міжособової взаємодії дітей, які виховуються в будинках дитини та підготовки потенційних усиновлювачів до взаємодії з ними.
  Численні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених (Й. Лангмейєр, З. Матейчик, Н. М. Толстих, Р. А. Шпіц та ін.) доводять, що у дітей, які виховуються в будинку дитини, порівняно з дітьми, які виховуються в сім’ї, відзначаються порушення в усіх сферах розвитку. Результати наукових досліджень С. В. Гречаного, М. Ю. Кістяковської, М. М. Щелованова та ін. свідчать про затримки в інтелектуальному розвитку дітей. У працях Н. М. Аксаріної, Є. К. Каверіної, Г. М. Ляміної, М. І. Попової та ін. відзначаються порушення мови. Емоційні розлади виявляються у загальному негативно забарвленому настрої дитини, нудьзі, апатії, інколи – агресії (Дж. Боулбі, У. Гольдфарб та ін.). У дітей часто проявляється плаксивість, пригніченість, дратівливість (Р. Ж. Мухамедрахімов, Н. А. Хаймовська та ін.). У працях В. С. Мухіної, В. М. Ослон, Л. М. Шипіциної та ін. показано, що стосунки дітей з дорослим виражаються в проявах незацікавленості в спілкуванні, або навпаки в максимальній центрованості на дорослому. У дослідженнях взаємодії дітей з однолітками наводяться дані, які вказують на те, що прихильність дітей до групи однолітків надто виражена і є механізмом, який дає дитині змогу компенсувати відсутність матері (М. К. Бардишевська, Ю. А. Михайлова та ін.); водночас підкреслюється відчуженість дітей один від одного і навіть травмуючий вплив групи на їхній емоційний стан (Л. Н. Галігузова, І. О. Залисіна, О. О. Смірнова та ін.). Виявлені суперечності демонструють неоднозначність та складність розвитку дітей у будинках дитини, що потребує більш докладного вивчення засвоєних стереотипів взаємодії.
  Дослідження інтеграції дітей у прийомну сім’ю (Г. М. Бевз, В. Н. Ослон, В. Фалберг, В. Н. Холмогорова та ін.) свідчать про складність адаптації дітей до нових умов. Батьки виявляються не готовими до спілкування з дітьми, у яких наявні негативні стереотипи взаємодії з оточенням. Це виражається у порушенні поведінки дітей та гальмуванні становлення прихильності до батьків. Умовою успішної адаптації дитини в сім’ю є знання потенційних усиновлювачів про хибні стереотипи міжособової взаємодії малюків. Отже, попри наявну таємницю усиновлення, потрібна законодавчо затверджена соціально-психологічна підготовка усиновлювачів, зміст якої полягає у засвоєнні навичок, що сприятимуть компенсації негативних наслідків перебування малюків в будинку дитини.
  Необхідність визначення засвоєних дітьми, позбавленими батьківського піклування, негативних стереотипів міжособової взаємодії та подальше навчання потенційних батьків особливостям спілкування з усиновленими дітьми обумовили вибір теми дослідження: “Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалось у межах науково-дослідницької теми факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розробка рекомендацій щодо психолого-методичного забезпечення інформаційних технологій оцінки та моніторингу якості освіти у ВНЗ України” (НДР № 08БП016-01) та Державної програми розвитку національного усиновлення в Україні, що розрахована на 2004–2014 роки (№ 1377).
  Об’єкт дослідження – взаємодія дітей раннього віку з однолітками та дорослими.
  Предмет дослідження – міжособова взаємодія дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування.
  Мета дослідження – визначити особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, та розробити структуру соціально-психологічної підготовки потенційних усиновлювачів до взаємодії з дітьми, які виховувалися в будинку дитини.
  Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:
  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми порушення міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування.
  2. Дослідити специфіку міжособової взаємодії дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини.
  3. Визначити типи поведінки дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини, відповідно до їхньої міжособової взаємодії.
  4. Розробити засади соціально-психологічної підготовки майбутніх усиновлювачів до взаємодії з дітьми раннього віку, позбавлених батьківського піклування.
  Теоретико-методологічною основою дослідження стали: культурно-історична теорія (Л. С. Виготський), положення про розвиток особистості в процесі життєдіяльності (О. І. Власова, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко та ін.), соціальні аспекти становлення особистості (В. О. Васютинський, А. Б. Коваленко, Ю. М. Швалб та ін.), теорія сім’ї як соціальної системи (М. Боуен, А. Я. Варга, Е. Г. Ейдеміллер, О. С. Кочарян та ін.), уявлення про відхилення в розвитку особистості (Л. Ф. Бурлачук, Н. Ю. Максимова та ін.), уявлення про роль взаємодії і спільної діяльності дитини і дорослого (Л. І. Божович, П. Я. Гальперін, М. Мід, Л. Ф. Обухова та ін.), положення про особливості емоційної регуляції дітей (М. К. Бардишевська, В. В. Лебединський, Н. В. Хазратова та ін.), теорія прихильності (Дж. Боулбі), теоретичні засади про соціально-емоційний розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування (О. В. Бажанова, М. Г. Єлагіна, Д. Майєрс та ін.).
  Методи дослідження. Для дослідження особливостей міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, використано теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення і систематизація, моделювання) та емпіричні методи: лонгітюдне дослідження, яке тривало 1 рік і 6 місяців; методика “Незнайома ситуація” (M. Ейнсворт) – для визначення типу прихильності; авторська модифікація методики С. Ю. Мещерякової “Незнайома іграшка” – для визначення рівня “почуття безпеки”; спостереження; авторська модифікація опитувальника для батьків А. Я. Варги і В. В. Століна у поєднанні з методом напівструктурованого інтерв’ю – для виявлення ставлення значущого дорослого до дітей; формувальний експеримент.
  Опрацювання даних відбувалося методами математичної статистики (коефіцієнт кореляції рангів Спірмена, аналіз значущості відмінностей U-критерій Манна-Уїтні, кластерний аналіз, критерій Краскела-Уолеса).
  Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалось впродовж 2008–2011 років на базі будинку дитини ім. М. М. Городецького в м. Ворзелі та соціально-психологічного центру розвитку для дітей раннього віку “Сова Академія” у м. Києві. Апробація розробленої моделі соціально-психологічної підготовки потенційних усиновлювачів до взаємодії з дітьми раннього віку, позбавлених батьківського піклування, відбувалася на базі Служби у справах дітей у м. Києві.
  В дослідженні взяли участь 100 осіб: 20 дітей віком 2-х років ± 3 міс., які виховувалися в будинку дитини понад рік, 20 дітей того ж віку, які виховувалися в сім’ях, 20 вихователів та 40 потенційних усиновлювачів.
  Достовірність і надійність отриманих результатів. Відповідність емпіричних результатів загальноприйнятим науковим критеріям надійності забезпечується методологічним обґрунтуванням вихідних положень, цілісною організацією дослідження, поєднанням математичних методів обробки емпіричних даних з їх якісним психологічним аналізом та репрезентативністю вибірки.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
  вперше:
  – визначено типи міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування: “улюбленці”, “невидимки”, “липучки” та “нерозбірливий” тип;
  – відповідно до особливостей міжособової взаємодії дітей, які виховуються в будинку дитини, розроблено засади соціально-психологічної підготовки потенційних усиновлювачів;
  доповнено уявлення про залежність міжособової взаємодії дітей раннього віку від типу ставлення вихователя: внаслідок “прийняття” виникає соціальна пристосованість; внаслідок “ігнорування” – пригніченість, схильність до усамітнення та відчуження; внаслідок “нехтування” – нерозбірливе спілкування та нав’язливі дії по відношенню до дорослих;
  набули подальшого розвитку уявлення про формування прихильності та “почуття безпеки” дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини: наявність емоційно теплих стосунків з вихователем є детермінантою виникнення позитивного емоційного тла настрою у дітей, що сприяє надійній прихильності та високому рівню почуття безпеки.
  Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні типів міжособової взаємодії дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини; встановленні зв’язку між типом ставлення вихователів і типом міжособової взаємодії дітей; розробці соціально-психологічних засад підготовки потенційних усиновлювачів до спілкування з дітьми.
  Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у розробці тренінгової програми соціально-психологічної підготовки потенційних усиновлювачів до взаємодії з дітьми раннього віку, позбавленими батьківського піклування, яка застосовується у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей, зокрема, у роботі з майбутніми усиновлювачами. Матеріали дисертації можуть бути використані для професійної підготовки і підвищення кваліфікації персоналу будинків дитини, а також для поглиблення змісту навчальних програм “Психологія сім’ї”, “Педагогічна психологія”, “Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування”.
  Упровадження результатів дослідження здійснювалось у рамках діяльності Київського міського будинку дитини імені М. М. Городецького (довідка № 609 від 17.09.10), Служби у справах дітей (довідка № 123-2176 від 10.12.10), Навчально-виховного закладу Дитячого будинку “Колиска дитячої надії” (довідка № 7 від 20.04.11), Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Соціальна ініціатива” (довідка № 2 від 6.06.11).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати наукового дослідження обговорювались на конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня: на I Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (Умань, 2009), IV Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальна робота і сучасність: теорія та практика” (Київ, 2010), VI Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми екологічної психології” (Київ, 2010), ХІІI Міжнародній науковій конференції молодих науковців “Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” (Київ, 2011), VII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми екологічної психології (Розвиток психологічної теорії і практики в умовах екологічних і соціотехнічних ризиків)” (Київ, 2011), III Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (Кам’янець-Подільський, 2011).
  Результати наукового дослідження обговорювались на засіданнях кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008–2011 рр.); на методологічному семінарі аспірантів факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Публікації. Зміст дисертаційного дослідження відображено в 7 наукових публікаціях, із них 5 статей опубліковано в фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження особливостей міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування. Отримані в результаті дослідження теоретичні та емпіричні дані свідчать про досягнення мети дослідження, вирішення дослідницьких завдань і дають змогу сформулювати такі висновки.
  1. У результаті теоретичного аналізу було встановлено, що взаємодія розглядається як компонент спільної діяльності, в якому можна виокремити дві взаємопов’язані сторони – наочну діяльність та взаємодію, зокрема спілкування. Провідною детермінантою психічного розвитку дітей є взаємодія зі значущим дорослим, яка править за основний спосіб перебування у світі та становить чуттєво-емоційну основу спілкування з іншими людьми.
  Визначено, що виховання в будинку дитини негативно впливає на формування адаптивних патернів міжособової взаємодії. Це зумовлено неможливістю встановити глибокий емоційний зв’язок з дорослим і призводить до серйозного дистресу, внутрішнього дискомфорту у формі тривог і страхів, невротизації, порушень у поведінці дитини. Умовою подолання негативних стереотипів міжособової взаємодії є інтеграція дитини в сім’ю та готовність усиновлювачів до спілкування з малюками, які мають хибні моделі поведінки.
  2. Більшість дітей, позбавлених батьківського піклування, на відміну від дітей, які виховуються в сім’ї, мають порушення міжособової взаємодії, що проявляється у виникненні порушень у формуванні прихильності, відсутності “почуття безпеки”. У стосунках з дорослим діти або не проявляють ініціативи до взаємодії та не звертаються до нього за допомогою, або навпаки, надмірно нав’язливі, неадекватно реагують на заборони. До однолітків діти не проявляють емпатії: вони або ігнорують один одного, або проявляють агресивність, що зумовлює постійні конфлікти.
  3. Визначено типи міжособової взаємодії дітей, які виховуються в будинку дитини: “улюбленці” – соціально пристосовані діти, проте в разі втрати уваги вихователя проявляють демонстративну поведінку; “невидимки” – пригнічені діти, взаємодія яких характеризується безініціативністю та пасивністю; “липучки” – діти, нав’язливі у стосунках з вихователем та агресивні з однолітками; нерозбірливий тип – діти, поведінка яких характеризується нав’язливістю до близьких та сторонніх дорослих, пасивністю в спілкуванні з однолітками. Доведено, що виникнення типів міжособової взаємодії дітей залежить від ставлення вихователів: тип “улюбленці” виникає внаслідок прийняття; “невидимки” – внаслідок ігнорування; “липучки” – внаслідок нехтування; “нерозбірливий” тип – унаслідок непослідовного ставлення вихователів до малюків.
  4. Соціально-психологічна підготовка потенційних усиновлювачів має включати знання та навички формування взаємодії з дітьми, відповідно до засвоєних ними типів міжособової взаємодії. В період адаптації в сім’ї важливим у спілкуванні з дітьми, які належать до типу “улюбленці”, є ігнорування демонстративної поведінки дітей та підкріплення позитивних спроб дитини привернути увагу батьків; з дітьми, які належать до типу “невидимки” – поступовість, ненав’язливість та застосування технік емоційного приєднання; з дітьми, які належать до типу “липучки” – озвучування своїх почуттів, а в разі рухового та емоційного збудження дитини – фізичне обмеження її дій; з дітьми, які належать до “нерозбірливого” типу – обмеження спілкування дитини лише колом сім’ї.
  Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні механізмів нейтралізації негативних новоутворень у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, відповідно до типів міжособової взаємодії.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авдеева Н. Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем детстве / Н. Н. Авдеева // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 3–12.
  2. Авдеева Н. Н. Развитие образа себя и привязанностей у детей от рождения до трех лет в семье и доме ребенка / Н. Н. Авдеева, Н. А. Хаймовская. – М. : Смысл, 2003. – 152 с.
  3. Алексеенкова Е. Г. Личность в условиях психической депривации: учебное пособие / Е. Г. Алексеенкова. – Спб. : Питер, 2009. – 96 с.
  4. Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы / Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 174 c.
  5. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Андреева Г. М. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
  6. Артемчук І. В. Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / І. В. Артемчук. – К., 2005. – 22 с.
  7. Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект) : монографія / Л. М. Артюшкіна, А. О. Поляничко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 268 с.
  8. Бардышевская М. К. Особенности развития страхов у младенцев с недостаточностью поведения привязанности / М. К. Бардышевская // Социальное и душевное здоровье ребенка и семьи: защита, помощь, возвращение в жизнь: материалы Всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 22–25 сентября 1998 г. – М. : Б/и, 1998. – С. 139–142.
  9. Бардышевская М. К. Развитие привязанности у эмоционально депривированных детей / М. К. Бардышевская // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 6–20.
  10. Бардышевская М. К. Компенсаторные формы поведения у детей 3–6 лет, воспитывающихся в условиях детского дома: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.04 “Медицинская психология” / М. К. Бардышевская. – М., 1995. – 22 с.
  11. Бардышевская М. К. Невербальная коммуникация у детей с нарушениями общения и эмоциональной депривацией / М. К. Бардышевская // Вопросы психологии : Научный журнал. – 2010. – № 6. – С. 33–42.
  12. Бевз Г. М. Дитина в прийомній сім’ї : нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пєша. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2001. – 101 с.
  13. Бевз Г. М. Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Бевз Галина Михайлівна. – К., 2001. – 281 с.
  14. Берк Л. Развитие ребенка / Берк Л. – 6-е изд. – Спб. : Питер, 2006. – 1056 с.
  15. Быстрова Т. М. Оптимизация психического развития детей раннего возраста с материнской депривацией (воспитанников дома ребенка) средствами ведущего вида деятельности : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Быстрова Татьяна Михайловна. – Нижний Новгород, 2009. – 214 с.
  16. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович Л. И. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  17. Боулби Дж. Привязанность / Боулби Дж. ; [Перевод с английского Н. Г. Григорьевой и Г. В. Бурменской]. – М. : Гардарики, 2003. – 477 с.
  18. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Боулби Дж.; [пер. с англ. В. В. Старовойтова]. – 2-е изд. – М. : Академический Проект, 2004. – 232 с.
  19. Валлон А. Психическое развитие ребенка / Валлон А. – М. : Просвещение, 1967. – 125 с.
  20. Васютинський В. Інтеракційні виміри особистісного і соцієтального бутя / В. Васютинський // Соціальна психологія. – 2005. –№ 3 (11). – C. 8–19.
  21. Васютинський В. О. Міжособова взаємодія в концепціях сучасних українських психологів / Васютинський В. О. // Соціогуманітарні проблеми людини: Вісник. – 2005. – № 1. – С. 101–106.
  22. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии / Выготский Л. С. – М. : Педагогика, 1995. – 77 с.
  23. Выготский Л. С. Мышление и речь. / Выготский Л. С. – М. : Лабиринт, 1999. – 352 с.
  24. Выродова И. А. Обучение воспитателей личностно-ориентированному взаимодействию с младенцами-сиротами в условиях специализированного дома ребенка: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. педагог. наук : спец. 13.00.03 “Коррекционная педагогика” / И. А. Выродова. – М., 2009 – 24 с.
  25. Выродова И. А. Исследование характера взаимодействия воспитателей с младенцами-сиротами в ситуации специально организованной игры / И. А. Выродова // Дефектология. – 2008. – № 2. – С. 45– 51
  26. Винникотт Д. В. Разговор с родителями / Винникотт Д. В.; [пер. с англ. М. Н. Почукаевой, В. В. Тимофеева]. – М. : Класс, 2007. – 96 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).
  27. Винникотт Д. В. Маленькие дети и их матери / Винникотт Д. В. ; [пер. с англ. Н. М. Падалко]. – М. : Класс, 1998. – 80 с.
  28. Возрастные особенности психического развития детей в детских учреждениях закрытого типа [сб. науч. трудов / науч. ред. И. В. Дубровина, М. И. Лисина]. – М. : АПН СССР, 1982. – 164 с.
  29. Воспитание детей раннего возраста / [под ред. Г. М. Ляминой]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1984. – 433 с.
  30. Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах ребенка; [пер. с англ. под науч. ред. Р. Ж. Мухамедрахимова]. – М. : Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2009. – 296 с. – (Российский опыт: инновации в практике).
  31. Гаврилова Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии (исторический обзор и современное состояние проблемы) / Т. П. Гаврилова // Вопр. психол., – 1975. – № 2. – С. 75–82.
  32. Галигузова Л. Н. Педагогика детей раннего возраста / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. – М. : Владос, 2007. – 301с.
  33. Галигузова Л. Н. Психические аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах / JI. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 17–25.
  34. Галигузова Л. H. Ступени общения: от года до семи лет / Л. H. Галигузова, Е. О. Смирнова. – М. : Просвещение, 1992. – 143 с.
  35. Грибанова Г. В. Межличностные отношения между взрослыми и детьми в условиях детского дома / Г. В. Грибанова // Дефектология. – № 6. – С. 13–18.
  36. Гошовський Я. Ресоціалізація депривованої особистості: монографія / Гошовський Я. – Дрогобич : Коло, 2008. – 480 с.
  37. Гудонис В. Психосоциальное развитие воспитанников дома ребенка (о биологических, социальных и психологических факторах) / В. Гудонис, Л. Рпадзявичене, А. Йодрайтис // Мир психологии : Научно-методический журнал. – 2006. – № 2. – С. 152– 162.
  38. Дементьева И. Социальная адаптация детей-сирот / И. Дементьева // Социальная педагогика. – 2003. – № 2. – С. 64–73.
  39. Дети социального риска и их воспитание / [под науч. ред. Л. М. Шипицыной]. – Спб. : Речь, 2003. – 144 с.
  40. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / [под ред. Е. А. Стребелевой]. – М. : Полиграфсервис, 1998. – 336 с.
  41. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет : Методическое пособие для практических психологов / [Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.]. – М. : Московский городской психолого-педагогический университет, 2002. – 128 с.
  42. Дубровина И. В. Особенности психического развития детей в семье и вне семьи / И. В. Дубровина, М. И. Лисина // Возрастные особенности психического развития детей. Сборник научных трудов / Отв. ред. И. В. Дубровина, М. И. Лисина. – М. : Издательство АПН СССР, 1982. – С. 3–19.
  43. Дубровина И. В. Психическое развитие воспитанников детского дома / И. В. Дубровина, А. Г. Рузская. – М. : Просвещение, 1990. – 143 с.
  44. Эльконин Д. Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет) / Эльконин Д. Б. – М. : Учпедгиз, 1960. – 328 с.
  45. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Эльконин Д. Б. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
  46. Эриксон Э. Детство и общество / Эриксон Э.; [пер. А. А. Алексеева]. – [2-е изд.]. – СПб. : Речь, 2002. – 413 с.
  47. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” [Текст] : за станом на 3 березня 2006 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 28 с. – (Закони України).
  48. Залысина И. А. Некоторые особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи / И. А. Залысина, Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 1985. – № 4. – С. 74–82.
  49. Зарецкий В. К. Пути решения проблемы сиротства в России / [Зарецкий В. К., Дубровская М. О., Ослон В. Н., Холмогорова А. Б. и др.]. – М. : Вопросы психологии, 2002. – 456 с.
  50. Землянухина Т. М. Особенности общения и познавательной активности у воспитанников яслей и домов ребенка : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.07 “Возрастная и педагогическая психология” / Т. М. Землянухина. – М., 1982. – 21 с.
  51. Искра Н. Н. Особенности распознавания эмоций детей сотрудницами дома ребенка / Н. Н. Искра // Дефектология. – 2006. –№ 1. – С. 84–87.
  52. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: исправление недостатков характера у детей и подростков / Кащенко В. П. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 304 с.
  53. Конькова М. Ю. Выражение эмоций на лицах детей и сотрудников дома ребенка в процессе их взаимодействия / М. Ю. Конькова, Н. А. Косарева // Дефектология. 2006. – № 1. – С. 80– 83.
  54. Кистяковская М. Ю. Развитие движений у детей первого года жизни / Кистяковская М. Ю. – М. : Педагогика, 1970. – 222 с.
  55. Кистяковская М. Ю. О стимулах, вызывающих положительные эмоции у ребёнка первых месяцев жизни / М. Ю. Кистяковская // Вопросы психологии. – 1965. – № 2. – С. 129–140.
  56. Лангмейер Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангмейер, З. Матейчек; [пер. Г. А. Овсянникова]. – Прага : ЧССР : Авиценум. Медицинское издательство, 1984. – 334 с.
  57. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей / Лебединский В. В. – М. : Московский университет, 1985. – 67 с.
  58. Лисина М. И. Влияние отношений с близкими взрослыми на развитие ребёнка раннего возраста / М. И. Лисина // Вопросы психологии. – 1981. – № 3. – С. 117–124.
  59. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении / Лисина М. И. – СПб. : Питер, 2009. – 410 с. – (Мастера психологии).
  60. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / Лисина М. И. – М. : Просвещение, 1986. – 145 с.
  61. Лишенные родительского попечительства: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов пед. ун-тов и ин-тов / [Ред.- сост. В. С. Мухина]. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
  62. Маерс Д. Социальная психология / Маерс Д. – 7-е изд. – Спб. : Питер, 2007. – 794 с. – (Мастера психологии).
  63. Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей / Макаренко А. С. – Минск : Народная аскета, 1978. – 96 с.
  64. Максименко О. Г. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту особливості в умовах родинної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 13.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / О. Г. Максименко. – Одеса, 2008. – 20 с.
  65. Мид М. Культура и мир детства : монография / М. Мид. – М. : Наука, 1988. – 429 с.
  66. Минеева А. Окружающая среда как фактор развития детей раннего возраста, воспитывающихся в Доме ребенка / А. Минеева // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. – 2006. – № 8. – С. 45–53.
  67. Минкова Э. А. Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи / Э. А. Минкова // Очерки развития детей, оставшихся без родительского попечения. – М., 1995. – Вып. 4. – С. 9–10.
  68. Микиртумов Б. Е. Клиническая психиатрия раннего детского возраста / Микиртумов Б. Е., Кощавцев А. Г., Гречаный С. В. – Спб. : Питер, 2001. – 256 с.
  69. Михайлова Ю. А. Развитие эмоциональной регуляции у воспитанников дома ребенка с рождения до 4 лет: дисс. … канд. психол. наук : 19.00.04 / Михайлова Юлия Андреевна. – М., 2004. – 225 с.
  70. Михайлова Ю. А. Социальное поведение и эмоциональная регуляция у воспитанников домов ребенка / Ю. А. Михайлова // Психолог в детском саду. – 2003. – № 2. – С. 83–114.
  71. Монтессори М. Дом ребёнка: метод научной педагогики / Монтессори М. – М. : Астрель, 2005. – 269 с.
  72. Морозова Е. И. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам / Морозова Е. И. – М. : НЦ ЭНАС, 2005. – 56 с.
  73. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику : [учебное пособие для студентов] / Мудрик А. В. – М. : Институт практической психологии, 1997. – 365 с.
  74. Мухамедрахимов Р. Ж. Изменение социального окружения в домах ребёнка: программа раннего вмешательства / Р. Ж. Мухамедрахимов, О. И. Пальмов [и др.] //Дефектология, 2003. – № 4. – С. 44–53.
  75. Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие / Р. Ж. Мухамедрахимов. СПб. : Издательство СПбГУ, 1999. – 254 с.
  76. Мухина В. С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интернатного типа / В. С. Мухина // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 32–39.
  77. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов / Мухина В. С. – 6-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2000. – 456 с.
  78. Мухина В. С. К проблеме социального развития ребенка / В. С. Мухина // Психологический журнал. – 1980. – Т. 1. – № 5. – С. 45.
  79. Мухина B. C. Лишенные родительского попечительства / Мухина B. C. – М. : Просвещение, 1991. – 261 с.
  80. Нелидов A. Л. Психологическое обеспечение социальной адаптации воспитанников детского дома / А. Л. Нелидов, Т. Т. Щелинина // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2003. – № 2.– С. 31–39.
  81. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Обозов Н. Н. – К. : Лыбидь, 1990. – 192 с.
  82. Ослон В. Н. Приемная семья – кризисы первого года / В. Н. Ослон // Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе / Под ред. Стегния В. Н. – Пермь : ПОИПКРО, 2000. –Т. 2. – С. 97–112.
  83. Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки : навч. посібн. / В. М. Оржеховська, В. Є. Виноградова-Бондаренко. – К. : Логос, 2004. – 178 с.
  84. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья / Ослон В. Н. – М. : Генезис, 2006. – 368 с.
  85. Ослон В. Н. Замещающая профессиональная семья как одна из моделей решения проблемы сиротства в России / В. Н. Ослон, А. Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 57–70.
  86. Отношения между сверстниками в группе детского сада: Опыт социально-психологического исследования [ Под ред. Т. А. Репиной]. – М. : Педагогика, 1978. – 200 с.
  87. Паншина А. Х. Особенности эмоциональной сферы воспитанников и сотрудников детского дома / А. Х. Паншина, Е. И. Рязанова // Психологический журнал. – 1993. – № 1. – С. 44–52.
  88. Папушек X. Значение невербального общения в младенческом возрасте для психического развития / Х. Папушек, М. Папушек, К. Солоед // Психологический журнал. – 2000. – № 3. – С. 65–72.
  89. Парсонс Т. О структуре социального действия / Парсонс Т. – М. : Академический Проект, 2000. – 880 с.
  90. Петровский В. А. Отчуждение как феномен детско-родительских отношений / А. В. Петровский, М. В. Полевая // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 19–25.
  91. Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів: навчально-методичний посібник / [Бондаренко Т. В., Гришко А. А., Журавель Т. В. та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Версо 04, 2011 – 672 с.
  92. Плаксина Л. В. Дети-сироты как объект науки / Плаксина Л. В. – Сыктывкар : Книга, 2002. – 156 с.
  93. Плешкова Н. Л. Особенности привязанности у детей раннего возраста : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 “Психология развития, акмеология” / Н. Л. Плешкова. – Санкт-Петербург, 2010. – 24 с.
  94. Поляков Ю. Ф. Развитие инициативности у детей первого года жизни в условиях материнской депривации / Ю. Ф. Поляков, К. В. Солоед // Вопросы психологии. – 2000. – № 4. – С. 9–18.
  95. Право ребёнка на семью. Опека ребёнка на базе семейного воспитания. Опыт, познания, видение Детских деревень SOS: документ-манифест [електронний ресурс] / SOS-Kinderdorf International. – Режим доступу : http: // www.sos_dd.ru
  96. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под. ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – Спб. : Речь, 2005. – 688 с.
  97. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа и возрастная динамика / Прихожан А. М. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2000. – 304 с.
  98. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 416 с.
  99. Прихожан А. М. Дети без семьи / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – М. : Педагогика, 1990. – 160 с.
  100. Психическое развитие воспитанников детского дома / под ред. Дубровиной И. В., Рузской А. Г. – М. : Педагогика, 1990. – 243 с.
  101. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребёнка / под ред. Л. М. Шипицыной. – М. : Владос, 2007. – 112 с.
  102. Пяткина Г. Н. Влияние материнской депривации на процесс адаптации детей-сирот в приемной семье / Г. Н. Пяткина // Сибирский педагогический журнал. – № 3. – Новосибирск, 2010. – С. 195–202.
  103. Практическая психодиагностика: методики и тесты / [редактор-составитель Райгородский Д. Я.]. – Самара : Бахрах-м, 2002. – 672 с.
  104. Пяткина Г. Н. Педагогическое сопровождение социализации детей-сирот в приемной семье : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец 19.00.01 “Общая педагогика, история педагогики и образования” / Г. Н. Пяткина. – Томск, 2011. – 20 с.
  105. Радина Н. К. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях и в семье / Н. К. Радина // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 23–33.
  106. Развитие личности ребенка в условиях материнской депривации / [Шипицына Л. М., Иванов Е. С., Виноградова А. Д. и др.]. – СПб : ИСПиП, 1997. – 160 с.
  107. Разенкова Ю. А. Пути коррекционной работы с детьми первого года жизни в условиях дома ребёнка. Методические рекомендации / Ю. А. Разенкова // Дефектология. – 1998. – № 1. – С. 45–52.
  108. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Ритцер Дж. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 688 с. – (Мастера психологии).
  109. Роготнева А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных учреждениях / Роготнева А. В. – М. : Владос, 2007. – 285 с.
  110. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Роджерс К. – М. : Прогресс, 1994. – 479 с.
  111. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия. Теория, современная практика и применение. / Роджерс К. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2007. – 560 с.
  112. Роджерс К. Эмпатия : Психология эмоций : Тексты. / Роджерс К. [под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер]. – М. : Изд. Моск. ун-та. 1984. – 288 с.
  113. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / Рубинштейн С. Л. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1989. – 328 с.
  114. Самарнина Л. В. Организация и содержание деятельности служб раннего вмешательства в Домах ребенка / Л. В. Самарнина // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2007. – № 2. – С. 53–73.
  115. Сопрун І. П. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І. П. Сопрун. – Одеса, 2000. – 14 с.
  116. Сохина Т. В. Особенности поведения младенцев-воспитанников дома ребенка в ситуациях дискомфорта: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец 19.00.10 “Коррекционная психология” / Т. В. Сохина. – М., 2003. – 24 с.
  117. Смирнова Е. О. Генезис общения ребенка от рождения до семи лет в исследованиях сотрудников психологического института / Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2004. – № 2. – С. 54– 62.
  118. Смирнова Е. О. Становление межличностных отношений в раннем онтогенезе / Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2004. – № 6. – С. 5– 16.
  119. Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 158 с. – (Психология для всех).
  120. Солоед К. В. Психическое развитие младенцев в условиях материнской депривации: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.04 “Медицинская психология” / К. В. Солоед. – М., 1997. – 23 с.
  121. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / [Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко та ін.]. – К. : ДЦССМ, 1998. – 120 с.
  122. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; Заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.
  123. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов: комплексная психологическая коррекция / Спиваковская А. С. – М. : МГУ, 1998. – 200 с.
  124. Степанова Г. Эмоциональные состояния ребёнка-дошкольника и их педагогическая оценка в условиях детского сада / Г. Степанова // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 5. – С. 39–53.
  125. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир / Субботский Е. В. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Смысл; СПб. : Питер, 2005. – 334 с.
  126. Ткачева И. А. Изучение общих психолого-педагогических установок профессиональных качеств воспитателей детских домов / И. А. Ткачева // Дефектология. – 2008. – № 3. – С. 68–79.
  127. Фельдштейн Д. И. Психологические закономерности социального развития личности в онтогенезе / Фельдштейн Д. И. // Вопросы психологии. – 1985. – № 6. – С. 26–38.
  128. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 607 с. – (Мастера психологии).
  129. Удовенко Ю. М. Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.05 “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи” / Ю. М. Удовенко. – К., 2007. – 22 с.
  130. Фромм Э. Искусство любить [Електронний ресурс] / Фромм Э. – Режим доступу : http://psylib.org.ua/books/fromm03/index.htm.
  131. Ченбай І. В. Становлення і розвиток в Україні сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (40-і роки XX ст. – поч. XXI ст.): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ченбай Інна Володимирівна. – Черкаси, 2010. – 261с.
  132. Чугунова Э. И. Педагогические условия взаимодействия образовательных учреждений и замещающих семей в воспитании приемных детей: дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Чугунова Эльвира Ивановна. – Кострома, 2008. – 248 с.
  133. Чупрова М. А. Нарушения интерперсональных отношений и эмоционального развития у детей-сирот без опыта жизни в семье: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.13 “Психология развития, акмеология” / М. А. Чупрова. – М., 2007. – 24 с.
  134. Шабас С. Г. Некоторые аспекты психолого-педагогической характеристики социально-депривированных детей дошкольного детского дома / С. Г. Шабас, Л. П. Калининский // Школа здоровья. – 1996. – № 1. – С. 67–73.
  135. Шахманова А. Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста / А. Ш. Шахманова / под ред. С. А. Козловой. – М. : Академия, 2005. – 192 с.
  136. Шпиц Р. А. Первый год жизни : психоаналитическое исследование нормального и отклоняющегося развития объектных отношений / Р. А. Шпиц, У. Годфри Коблинер. – М. : Академический проект, 2006. – 352 с. – (Психологические технологии).
  137. Шумейко Е. П. Социально-психологические условия социализации детей-сирот в терапевтическом сообществе приемных детей : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Е. П. Шумейко. – Саратов, 2010. – 20 с.
  138. Щелованов Н. М. Воспитание детей раннего возраста в детских учреждениях / Щелованов Н. М. – 4-е изд. – M. : Знание, 1960. – 30 с.
  139. Щелованов Н. М. Развитие и воспитание ребёнка от рождения до трёх лет / Щелованов Н. М. – М. : Медгиз, 1969. – 97 с.
  140. Явбатырова Б. Г. Социально-педагогическая адаптация детей-сирот в учреждениях интернатного типа / Б. Г. Явбатырова // Педагогика. – 2007. – № 5. – С. 116–119.
  141. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / Ялом И. – СПб. : Питер, 2000. – 640 с.
  142. Ярославцева И. В. Психология депривированного ребенка : монография / И. В. Ярославцева. – Иркутск, 2000. – 73 с.
  143. Ainsworth М. D. S. Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation / Ainsworth М. D. S., Blehar М., Waters Е., Wall S. – Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1978. – 183 р.
  144. Ainsworth M. D. S. An ethological approach to personality development / M. D. S. Ainsworth, J. Bowlby // American Psychologist. – 1991. – Vol. 46. – № 4. – P. 331–341.
  145. Baradon T. Psychotherapeutic work with parents and infants – psychoanalytic and attachment perspectives / T. Baradon // Attachment and Human Development. – 2002. – Vol. 4. – № 1. – Р. 25–38.
  146. Bretherton I. The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth / I. Bretherton // Developmental psychology. – 1992. – Vol. 8. – № 5. – P. 56–70.
  147. Becker-Weidman A. Dyadic Developmental Psychotherapy: an evidence-based treatment for children with complex trauma and disorders of attachment / A. Becker-Weidman, D. Hughes // Child and Family Social Work. – 2006. – № – 13 (3). – Р. 329–337.
  148. Belsey M. A. Child abuse: measuring a global problem / M. A. Belsey // World-Health-Stat-Q. – 1993. – Vol. 46 – № 1. – P. 69–77.
  149. Caims K. Attachment, trauma and resilience. Therapeutic caring for children / Cairns K. – London : BAAF, 2002. – 182 p.
  150. Carlson E. A. A prospective longitudinal study of attachment disorganization / E. A. Carlson // Child Development. – 1998. – Vol. 69. – № 4. – Р. 1107–1128.
  151. Charles H. Handbook of Infant Mental Health / H. Charles, Jr. Zeanah . – the 3-d ed. – New York : Guilford Press, 2009 – 622 p.
  152. Clark R. The parent-child early relational assessment: a facorial validity study / R. Clark // Educational and Psychological Measurement. – 1999. – Vol. 59. – №. 5. – P. 821– 846.
  153. Crittenden P. M. The organization of Attachment Relationships. Maturation, Culture, and Context / P. M. Crittenden, A. H. Claussen (ed.) – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 432 p.
  154. Crittenden P. M. A Guide to Expansion and Modifications of the Ainsworth Infant Strange Situation. Unpublished manual / Crittenden P. M. – Miami : Family Relation1.stitute, 2002. – 395 p.
  155. Fahlberg V. A. Child’s Journey Through Placement / Fahlberg V. A. – London : BAAF, 1995.
  156. Fonagy P. Psychoanalytic theories: perspectives from developmental psychopathology / Fonagy P., Target M. – New York : Brunner-Routledge, 2003. – 402 p.
  157. Gallese V. The roots of empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity / V. Gallese // Psychopathology. – 2003. –Vol. 36. – № 4. – P. 171–180.
  158. Hill M. Signposts in Fostering. Policy, practice and research issues / Hill M. – London : BAAF, 1999. – 380 p.
  159. Hodges J., Social and family relationship of ex-institutional adolescents / J. Hodges, B. Tizard // Child Psycholоgy and Psychiatry. – 1989. – Vol. 30. – № 3 – P. 77–97.
  160. Judge Sh. L. Eastern European adoptions: current status and implications for intervention / Sh. L. Judge // TECSE. – 1999. –Vol. 19. – № 4. – P. 244–252.
  161. Kaler S. R. Analysis of environmental deprivation: cognitive and social development in Romanian oiphans / S. R. Kaler, B. J. Freeman // J-Child-Psychol-Psychiatry. – 1994. – Vol. 35. –№ 4. – P. 769–781.
  162. Kelly G., Issues in Foster Care. Policy, practice and research / G. Kelly, R. Gilligan. – London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers (UK), 2000. – 222 p.
  163. Kelley H. H. Group problem solving / H. H. Kelley, L. Thibaut // Handbook of Social Psychology. – N. Y., 1969. – Vol. 4. – P. 185–201.
  164. O’Connor T. G. Attachment disturbances and disoders in children exposed to early severe deprivation / T. G. O’Connor, D. Bredenkamp, M. Rutter // Infant Mental Health Journal. – 1999. – Vol. 20. – № 1. – P. 10–29.
  165. Tizard В. A comparison of the effects of adoption, restoration to the natural mother, and continued institutionalization of cognitive development of four-year-old children / В. Tizard, J. Rees // Child Development. – 1977. – № 45. – P. 92–99.
  166. The effects of global severe privation on cognitive competence: extension and longitudinal follow-up / T. G. O’Connor, M. Ruttter, C. Beckett // Child Development. – 2000. – Vol. 71. – № 2. – P. 376–390.
  167. The stressfulness of separation among nine-month-old infants: effects of social context variables and infant temperament / M. R. Gunnar, M. C. Larson, L. Hehtsgaard [et al.] // Child Development. – 1992. – Vol. 63. – P. 290–303.
  168. Triseliotis J. Delivering Foster Care / Triseliotis J., Borland M., Hill M. –London : BAAF, 2000. – 250 p.
  169. Zeanah C. H. Attachment disturbances in young children: II. Indiscriminate behavior and institutional care / C. H. Zeanah, A. T Smyke, A. Dumitrescu // Journal of the American Academy Child Adolescenc Psychiatry. – 2002. – Vol. 41. – № 8. – P. 983–989.
  170. Winnicott D. W. Playing and reality / Winnicott D. W. – London : Tavistock, 1982. – 169 p.
  171. Zeanah C. H. Temperament and Attachment Disorders / C. H. Zeanah, N. A. Fox // Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. – 2004, Vol. 33. – № 1. – Р. 32– 41.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины