Социальная психология; психология социальной работы


Всего работ:6481. Черкаський Андрій Володимирович Психологія управлінських команд: теорія та сучасна практика
Год: 2024

2. Сорока Олена Михайлівна Соціально-психологічні основи стресостійкості фахівців морського і внутрішнього водного транспорту
Год: 2024

3. Лукашов Олександр Олександрович Психологічні основи соціальної відповідальності особистості в умовах трансформаційного соціуму
Год: 2024

4. Синякова Віра Богданівна Психологічні засади оптимізації соціальної ситуації розвитку підлітків умовах замісного батьківства
Год: 2024

5. Рудий-Трипольський Владислав Олександрович Соціально-психологічні особливості системи формування професійної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі
Год: 2023

6. Гуляєва Анна Сергіївна Соціально-психологічні особливості системи переконань особистості в кризових умовах
Год: 2023

7. Андросович Ксенія Анатоліївна Психологічні основи соціалізації обдарованої учнівської молоді в умовах сучасного соціуму
Год: 2023

8. Курова Анастасія Володимирівна Психологічне здоровʼя молоді в умовах невизначеності та технології його збереження
Год: 2023

9. Дигун Ірина Сергіївна Соціально-психологічні умови реабілітації постраждалих внаслідок дії екстремальних стрес-факторів
Год: 2023

10. Чала Тетяна Іванівна Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки неповнолітніх з неповних сімей
Год: 2023

11. Мекебаев Нуржан Сапарханович. Специфика структуры социальных отношений военнослужащих Росгвардии
Год: 2023

12. Цигичко Елена Александровна. Моделирование системной организации когнитивных процессов младших подростков
Год: 2023

13. Донская Оксана Александровна. Специфика субъективных представлений и переживания счастья у людей старшего и пожилого возраста
Год: 2023

14. Серова Евгения Александровна. Межпоколенческие особенности ценностно-смысловых ориентаций в просоциальном поведении молодых и «серебряных» волонтеров
Год: 2023

15. Стулова Анна Васильевна. «Структурно-функциональная организация социально-психологической компетентности матерей в преодолении родительского выгорания» (на материале матерей детей с нарушениями слуха)
Год: 2023

16. Тягур Любомира Миронівна Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу
Год: 2022

17. Яремко Роман Ярославович Соціально-психологічні особливості розвитку професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки
Год: 2022

18. Френкель Стелла Система соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого віку
Год: 2022

19. Френкель Стелла Система соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого віку
Год: 2022

20. Леонова Екатерина Николаевна Альтруистическая установка как предиктор ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи
Год: 2022

21. Климова Екатерина Александровна Взаимосвязь социально-психологической адаптированности детей и характеристик детско-родительских отношений в семьях мигрантов
Год: 2022

22. Хорошилов Дмитрий Александрович Психология социального познания в изменяющемся обществе
Год: 2022

23. Демин Игорь Владиславович Социально-психологические условия надежности группы в совместной спортивной деятельности
Год: 2022

24. Гайсонюк Наталія Артемівна Гендерні особливості само презентації особистості у студентів
Год: 2021

25. Завацький Юрій Анатолійович Психологічні основи соціальної мобільності особистості в період криз
Год: 2021

26. Умеренкова Наталія Федорівна Психологічні особливості комунікативної поведінки дружин у сім'ях комбатантів
Год: 2021

27. Довгань Наталія Олександрівна Психологія соціокультурної взаємодії поколінь
Год: 2021

28. Цукур Ольга Григорівна Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства
Год: 2021

29. Кравчук Сергій Миколайович Соціально-психологічні чинники професійної самореалізації фахівців оперативно-рятувальних служб
Год: 2021

30. Хачатурян Юлія Рафаелівна Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі
Год: 2021

31. Середа Олена Юріївна Соціально-психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників
Год: 2021

32. Красілова Юлія Михайлівна Соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених
Год: 2021

33. Лозинський Олег Михайлович Психологічні чинники інтолерантного ставлення громадян до корупції
Год: 2021

34. Зінченко Тетяна Петрівна Соціально-психологічні чинники формування гендерних стереотипів зовнішності
Год: 2021

35. Юдіна Аліна Валеріївна Психологічні особливості мотивації успіху у працівників виробничих колективів
Год: 2021

36. Волченко Євген Євгенович Соціально-психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності фахівців медичної галузі в умовах професійної взаємодії
Год: 2021

37. Губеладзе Ірина Гурамівна Психологія реалізації особистістю почуття власності в соціальних практиках
Год: 2021

38. Родченкова Ірина Валеріївна Соціально-психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління
Год: 2021

39. Подорожний Вадим Григорович Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку
Год: 2021

40. Карпова Дарія Євгенівна Психологічні умови формування уявлень про сімейні ролі студентської молоді
Год: 2021

41. Кочубинська Тамара Миколаївна Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально- психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних сил
Год: 2021

42. Гомольська Лілія Петрівна Соціально- психологічні особливості впливу бренд-комунікацій на споживчу поведінку студентської молоді
Год: 2021

43. Гудімова Алісар Халєдівна Поведінкові патерни користувачів соціальних мереж як умова їх психологічного благополуччя
Год: 2021

44. Разумова Олена Геннадіївна Особливості розвитку професійної Я- концепції майбутніх педагогів
Год: 2021

45. Гоян Ігор Миколайович Соціально-психологічні засади самоорганізації молоді в період суспільних трансформацій
Год: 2021

46. Корнієнко Вікторія Володимирівна Соціально-психологічні основи розвитку реабілітаційного потенціалу особистості
Год: 2021

47. Лапшова Наталя Сергіївна Соціально-психологічні кореляти соціометричного статусу студентів у групі
Год: 2021

48. Мамченко Алексей Михайлович. Социально-психологическая профилактика суицида у подследственных с низким уровнем жизнестойкости, заключенных под стражу в СИЗО.
Год: 2021

49. Ковалев Павел Александрович. Психологическое самочувствие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разных условиях социализации
Год: 2021

50. Мартиросян Карине Вардановна. Структурные и содержательные особенности субъективного психологического хронотопа (на примере русских и армянских студентов)
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)