ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 210
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С. КОСТЮКА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С. КОСТЮКА


  На правах рукопису


  ЛУКОМСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

  УДК 159.9:37.015.3


  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук  Науковий керівник
  Бастун Наталія Анатоліївна,
  кандидат психологічних наук
  Київ – 2009


  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………......3
  РОЗДІЛ 1 Статеворольова поведінка як предмет психологічного дослідження ……………………………………………………………………………..11
  1.1 Статеворольова поведінка як біосоціокультурний феномен ……………...11
  1.2 Аналіз поглядів представників різних психологічних шкіл на процес формування статеворольової поведінки …………………………………....30
  1.3 Психологічні особливості підліткового віку осіб з різним рівнем інтелектуального розвитку …………………………………………………..45
  РОЗДІЛ 2 Емпіричне вивчення психологічних особливостей статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку………………………………………………………………………………….56
  2.1 Методи і процедура дослідження …………………………………………...56
  2.2. Особливості статеворольової поведінки підлітків з нормальним рівнем інтелектуального розвитку ………,…………………….……………………………....68
  2.3 Особливості статеворольової поведінки підлітків з легкою інтелектуальною недостатністю ……………………………………………………….86
  2.4 Порівняння психологічних особливостей статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку ……………………………….105
  РОЗДІЛ 3. Вдосконалення статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку………………………………………………....139
  3.1 Вплив провідних інститутів соціалізації (сім'ї, навчальних закладів, позашкільних установ та засобів масової інформації) на статеворольову поведінку підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку ……………………………….139
  3.2 Тренінг самоприйняття з методиками школи діалогу культур як чинник вдосконалення статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку ……………………………………………………………156
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………....179
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………....182
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………192  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Останніми роками в українському суспільстві реалізуються численні спроби реформування освітньої галузі, системи соціального захисту та охорони психічного здоров'я. Процес гуманізації соціальних інституцій передбачає відмову від авторитарності та переорієнтацію на загальнолюдські цінності, врахування у навчально-виховному й реабілітаційному процесах освітніх потреб та життєвих запитів учнів. Посилився інтерес до вивчення міжстатевих відмінностей, відбувається поступова лібералізація уявлень про стереотипи статеворольової поведінки, а пропаганда в засобах масової інформації зразків поведінки «справжніх чоловіків і жінок» і відсутність науково обґрунтованої та впроваджуваної програми статевого виховання, призводять до формування у підлітків неадекватних уявлень про статеворольову поведінку, характерну для своєї та протилежної статі, виникнення дисгармоній у розвитку якостей, що визначаються як «маскулінність» і «фемінність». Особливо актуальна ця проблема для підлітків з легкою інтелектуальною недостатністю, які через свою стигматизованість практично не включені в систему життєдіяльності суспільства і тому мають порушені механізми засвоєння моделей поведінки (в тому числі й статеворольової). За таких умов проблема вивчення психологічних особливостей статеворольової поведінки підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку набуває все більшого значення.
  Вітчизняні й зарубіжні психологи досліджували різні аспекти психосексуального розвитку, статеворольової ідентифікації та поведінки підлітків з нормальним інтелектом. Зокрема, вплив статеворольової ідентичності на соматичне здоров’я вивчали Т. Л. Безсонова, О. С. Кочарян, зв'язок статевої ідентичності із девіантною сексуальною поведінкою – Ю. М. Антонян, В. П. Голубєв, Б. Л. Гульман, М. В. Дворянчіков, Д. М. Ісаєв, В. Є. Каган, О. С. Кочарян, А. Л. Салагаєв, А. В. Шашкін, Н. Ходоров, К. Гілліган, Д. Грубін, Е. Хейльбрун; розвиток статевої ідентичності у різному віці – В. С. Агєєв, А. Адлер, О. П. Бєлінська, Т. В. Виноградова, О. А. Денисов, Е. Еріксон, О. В. Завгородня, В. В. Москаленко, В. Г. Романова, В. В. Семенов, О. А. Тихомандрицька, Е. Фромм; вплив статеворольової поведінки на соціальну адаптацію – Б. Є. Алєксєєв, М. В. Дворянчіков, С. М. Єніколопов, Я. Л. Коломінський, E. Маккобі, К. Жаклін, Е. Іглі; вплив психологічної статі на Я-концепцію – О. С. Кочарян, Н. Є. Харламенкова, I. Доі, П. Ларсон, Дж. Спенс; ґендерний підхід до виховання підлітків – В. С. Агєєв, Ю. Є. Альошина, Т. В. Виноградова, І. С. Кльоцина, І. С. Кон, Н. Ю. Масолікова, Н. К. Радіна, В. В. Рибалка, О. Ю. Терешенкова. У руслі генетико-моделювального підходу до розуміння механізмів онтогенезу особистості (С. Д. Максименко) в узагальненому вигляді окреслені механізми виникнення особистісних новоутворень під впливом соціальної ситуації (значною мірою це стосується і категорій маскулінності/фемінності).
  Однак проблема психологічних особливостей статеворольової поведінки підлітків з легкою інтелектуальною недостатністю, незважаючи на її актуальність, не перебувала у фокусі наукового дослідження у вітчизняній психології, педагогіці та медицині. Залишаються відкритими питання стосовно існування відмінностей у статеворольовій поведінці підлітків з різним рівнем інтелекту.
  Насьогодні Міністерством праці та соціальної політики спільно з Міністерством освіти і науки України реалізується Концепція соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю, впроваджуються нові стратегії роботи з підлітками, проте проблеми формування статеворольової поведінки в них майже не представлені.
  Дана проблема частково висвітлюється у працях російських і зарубіжних учених, зокрема І. С. Кона, Д. М. Ісаєва, В. Є. Кагана, Г. С. Васильченка, Л. М. Шипіциної, Н. Л. Бєлопольської, А. І. Веселкова, О. Г. Нагаєвої, А. Л. Вольтфогель. Дж. Келлі, Дж. Ольсен, Б. Стронг розглядають особливості проявів сексуальності та психосексуального розвитку людей з різними видами інвалідності, у тому числі й з розумовою відсталістю. Дж. Келлі зазначає, що в усіх без винятку людей поступово розвиваються індивідуальні способи сприйняття та розуміння сексуальності, а також особисті преференції, пов’язані з сексуальною орієнтацією та поведінкою.
  Актуальність і нерозробленість психологічного аспекту зазначеної проблеми зумовили вибір теми даного дисертаційного дослідження «Психологічні особливості статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку».
  Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в межах тематичного плану НДР лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України в рамках комплексних тем «Теоретико-методологічні засади гуманістичної орієнтації в психології» № державної реєстрації 0103U000319 та «Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці» № державної реєстрації: 0107U000308.
  Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (25. 12. 2006 р., протокол № 10) та узгоджена у Раді з координації досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (24. 04. 2007 р., протокол № 4).
  Об’єкт дослідження: статеворольова поведінка як біосоціокультурний феномен.
  Предмет дослідження: психологічні особливості статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку.
  Мета дослідження: визначити психологічні особливості статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку та окреслити шляхи її вдосконалення.
  Гіпотези дослідження:
  1. Між статеворольовою поведінкою та Я-концепцією підлітків існує зв'язок, характер якого залежить від рівня інтелектуального розвитку.
  2. Застосування тренінгу самоприйняття та діалогічних методів сприяє розширенню статеворольового репертуару й підвищує ступінь самоприйняття підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку.
  Завдання дослідження:
  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми становлення статеворольової поведінки в підлітковому віці.
  2. Визначити та порівняти психологічні особливості статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку.
  3. Проаналізувати зв'язок між статеворольовою поведінкою, Я-концепцією та особливостями міжособистісних стосунків підлітків.
  4. Розробити тренінг самоприйняття з використанням методик школи діалогу культур, спрямованого на розширення уявлень підлітків про статеворольову поведінку.
  Теоретико-методологічна основа дослідження: принцип єдності свідомості і діяльності (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв), генетичний підхід у психологічних дослідженнях (Ж. Піаже, Л. С. Виготський, Е. Еріксон, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко), теорії формування самосвідомості (М. Й. Боришевський, Л. І. Божович, Р. Бернс, С. Р. Пантилєєв, В. В. Рибалка, В. В. Столін, П. Р. Чамата), концептуальні положення гуманістичної психології щодо самореалізації особистості (Г. О. Балл, Н. Д. Володарська, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, К. Юнг); діалого-культурологічний підхід в освіті (М. М. Бахтін, Г. О. Балл, М. В. Бастун, В. С. Біблер, С. Ю. Курганов, В. Ф. Литовський), теоретичні положення ґендерної психології (Ю. Є. Альошина, С. Бем, Т. В. Бендас, В. О. Геодакян, Т. В. Говорун, О. В. Завгородня, Д. М. Ісаєв, В. Є. Каган, О. М. Кікінежді, І. С. Кльоцина, І. С. Кон, О. С. Кочарян), положення про соціально-психологічний тренінг (В. Ю. Большаков, О. Ф. Бондаренко, І. В. Вачков, Т. В. Зайцева, Р. Кочюнас, К. Рудестам, К. Фопель, Т. С. Яценко); культурологічна модель інтелектуальної недостатності (Н. А. Бастун).
  Методи дослідження: теоретичний аналіз проблеми – окреслено теоретико-методологічні засади вивчення статеворольової поведінки підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку; спостереження – вивчено вираженість статевотипізованих якостей у поведінці підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку; статеворольовий опитувальник С. Бем – визначено статеворольову ідентифікацію підлітків (гіпермаскулінність, гіперфемінність, маскулінність, фемінність, андрогінність); діагностика міжособистісних стосунків (тест Т. Лірі, модифікація Л. Собчик) – проаналізовано вираженість у поведінці підлітків конформних і домінантних тенденцій; метод портретних виборів (тест Сонді, модифікація Л. Собчик) – визначено провідні потреби та характерологічні риси підлітків; методика дослідження самоставлення (С. Пантилєєв) – вивчено особливості Я-концепції підлітків з різною статеворольовою поведінкою; методика вивчення статево-вікової ідентифікації (Н. Бєлопольська) – досліджено сформованість аспектів самосвідомості, пов’язаних із статевою та віковою ідентифікацією підлітків із зниженим інтелектом; а також розроблена нами методика вивчення особливостей психосексуального розвитку дітей та підлітків – визначено особливості перебігу психосексуального розвитку підлітків.
  Для статистичної обробки даних застосовувалися методи математичної статистики, представлені в програмі SPSS 13.0.
  Організація та експериментальна база дослідження:
  Дослідження проводилося у три етапи протягом 2004 – 2008 рр.
  На першому етапі (2004 – 2005 рр.) здійснено теоретичний аналіз проблеми, розроблено програму емпіричного дослідження.
  На другому етапі (2006 – 2007 рр.) проведено емпіричне дослідження, спрямоване на вивчення особливостей статеворольової поведінки підлітків із нормальним і зниженим інтелектуальним розвитком; створено модель статеворольової поведінки, визначено характеристики гіперрольової, маскулінної, фемінної, андрогінної, андрогінно-маскулінної та андрогінно-фемінної поведінки; проаналізовано зв'язок статеворольової поведінки, Я-концепції та особливостей міжособистісних стосунків підлітків.
  На третьому етапі (2008 р.) вивчено вплив основних інститутів соціалізації та соціальних стереотипів на формування статеворольової поведінки підлітків, розроблено та апробовано тренінгову програму з використанням діалого-культурологічних методів.
  У дослідженні брали участь 179 підлітків віком від 13 до 15 років, які навчаються в Смілянській гімназії, ліцеї «Універсум» (м. Київ), загальноосвітній школі № 1 (м. Сміла), спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 8 (м. Сміла), відвідують соціально-психологічні реабілітаційні центри м. Києва.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалася використанням методів, адекватних меті та завданням дослідження; репрезентативністю вибірки; кількісним і якісним аналізом отриманих результатів; статистичною оцінкою емпіричних даних.
  Наукова новизна дослідження. Вперше а) визначено статеворольові особливості підлітків із легкою інтелектуальною недостатністю; б) створено модель статеворольової поведінки підлітків; в) розроблено методику вивчення психосексуального розвитку підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку; г) розкрито зв’язок статеворольової поведінки, Я-концепції та особливостей міжособистісних стосунків підлітків; д) використано методи школи діалогу культур для вдосконалення статеворольової поведінки підлітків.
  Подальшого розвитку набули положення про психологічні особливості статеворольової поведінки.
  Удосконалено процес виховної та реабілітаційної роботи з підлітками на основі застосування розробленої в процесі дослідження моделі статеворольової поведінки.
  Теоретичне значення дослідження полягає у
  а) розширенні наукових уявлень про статеворольову поведінку; б) визначенні особливостей Я-концепції та міжособистісних стосунків підлітків із різними видами статеворольової поведінки; в) виокремленні чинників, які впливають на становлення статеворольової поведінки підлітків; г) обґрунтуванні психологічних умов вдосконалення статеворольової поведінки засобами тренінгу самоприйняття з використанням методик школи діалогу культур.
  Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці методики оцінки психосексуального розвитку дітей та підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку, а також створенні та апробації програми тренінгу самоприйняття з використанням методів школи діалогу культур. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у підготовці психологів, корекційних, соціальних педагогів та соціальних працівників, а також у консультативній роботі психологів системи освіти, соціально-психологічних реабілітаційних центрів, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
  Впровадження результатів дослідження здійснювалося в формі соціально-психологічних тренінгів у практиці Благодійного фонду «Паростки» (Довідка № 16 від 21. 02. 2008 р.) та громадської організації «Долоні» (Довідка № 146 від 15. 06. 2008 р.).
  Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося у формі доповідей та повідомлень на круглому столі «Реалізація права на повноту самореалізації та особисте життя молоді з особливими потребами» (м. Київ, грудень 2005 р.); Сьомому Міжнародному Тижні освіти дорослих в Україні «Освіта дорослих для збереження роду, землі і води» (м. Київ, вересень 2006 р.); «Перших Коломінських читаннях» (м. Київ, березень 2007 р.); науково-практичній конференції «Особистісно-орієнтована психологія і шкільна освіта» (м. Малин, квітень 2007 р.); науково-практичній конференції «Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями» (м. Полтава, квітень 2007 р.); Сьомому Міжнародному тижні освіти дорослих в Україні «Освіта дорослих для культури ціложиттєвого навчання» (м. Київ, вересень 2007 р.); науково-практичній конференції «Гуманістичні універсалії освітнього простору: можливості для самореалізації особистості» (м. Київ, вересень 2007 р.); Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми психології спілкування» (м. Рівне, листопад 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-психологічний вимір розвитку сім'ї» (м. Київ, травень 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегия, практика» (м. Севастополь, червень 2008 р.); П’ятому Міжнародному симпозіумі з біоетики «Біоетика науки та технологій: проблеми та рішення» (жовтень, 2008 р.); круглому столі «Раціогуманістична орієнтація в психології: традиції і сучасність» (м. Київ, листопад 2008 р.).
  Публікації. Зміст і результати роботи відображено в 8 одноосібних наукових публікаціях, 4 з них – у фахових виданнях, включених до переліку ВАК України.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків (10 сторінок), списку використаних джерел – 220 (17 сторінок). Основний зміст дисертації викладено на 178 сторінках. Повний зміст дисертації викладено на 210 сторінках. Робота ілюстрована 22 таблицями (26 сторінок) та 8 рисунками (8 сторінок).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нові підходи до вирішення проблеми психологічних особливостей статеворольової поведінки підлітків із різним рівнем інтелектуального розвитку, що підтверджує висунуті гіпотези, а саме:
  1. У результаті теоретичного аналізу було з’ясовано, що статеворольова поведінка є біосоціокультурним феноменом; вона зумовлена біологічними чинниками (морфофункціональною організацією людини, еволюційними програмами) та статеворольовими стереотипами маскулінності й фемінності. Насьогодні вона вивчається у зв’язку із Я-концепцією, що формується переважно в підлітковому віці.
  2. Виявлено, що дівчата з нормальним рівнем інтелектуального розвитку характеризуються андрогінною, андрогінно-маскулінною та фемінною статеворольовою поведінкою, тоді як хлопцям притаманна адрогінна, маскулінна і андрогінно-фемінна поведінка. Підліткам властиві співробітницький-конвенціальний та відповідальний-великодушний типи міжособистісних стосунків, що свідчить про їх прагнення дотримуватися соціальних норм поведінки та ідеалізацію гармонії міжособистісної взаємодії. Для них характерне бажання мати широке коло друзів, серед яких вони переважно оптимістичні та комунікабельні, натомість у взаємодії з дорослими – нерідко бувають критичними, імпульсивними та скептично налаштованими. Загалом опитані підлітки здебільшого впевнені в собі, характеризуються високим рівнем рефлексивності, зацікавлені в пізнанні свого внутрішнього світу і прагнуть до узгодженості ідеальних та реальних уявлень про себе.
  3. З’ясовано, що статеворольова поведінка дівчат зі зниженим інтелектом є переважно фемінною, гіперфемінною та андрогінною, тоді як хлопцям здебільшого властиві андрогінно-фемінна, гіпермаскуліннна, андрогінна і маскулінна поведінка. У міжособистісних стосунках підлітки з легкою розумовою відсталістю схильні бути пасивними, слухняними та орієнтуватися на думку референтних осіб. Вони часто незадоволені собою, песимістично оцінюють власне майбутнє, уникають контактів і соціальних ролей, що можуть привернути до них увагу оточення. Опитані підлітки характеризуються напруженістю афіліативної потреби, почуттям провини за свою інтелектуальну та соціальну некомпетентність. Вони мають низький рівень самоповаги і самоприйняття, схильні до самозвинувачень, при цьому вважають, що не можуть самостійно впливати на своє життя, покладаючи відповідальність за власну долю на батьків, педагогів та інші зовнішні чинники.
  4. Порівняльний аналіз статеворольової поведінки, особливостей самоставлення та міжособистісних стосунків підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку дозволив нам визначити психологічні особливості не лише маскулінності, фемінності та андрогінності, але й андрогінно-фемінної поведінки хлопців та андрогінно-маскулінної поведінки дівчат, а також риси гіперфемінної та гіпермаскулінної статеворольової поведінки. Було з’ясовано, що підлітки з фемінною, маскулінною, андрогінною, андрогінно-фемінною та андрогінно-маскулінною статеворольовою поведінкою характеризуються рефлексивністю, відносно стійкою самооцінкою, прагнуть до самовдосконалення і самореалізації в соціально значущих видах діяльності. Натомість гіпермаскулінні та гіперфемінні підлітки переважно невпевнені в собі, мають низьку самооцінку, схильні до самозвинувачень і не прагнуть до особистісного зростання. Вони погано адаптуються до суспільних вимог та схильні до аутодеструктивних дій і антисоціальних вчинків.
  5. Теоретично та емпірично доведено існування зв’язку між статеворольовою поведінкою та Я-концепцією підлітків, характер якого залежить від рівня інтелектуального розвитку. Зокрема, негативне ставлення до себе, схильність до самозвинувачень, незадоволеність афіліативних потреб нерідко призводять до формування гіперфемінної поведінки у дівчат зі зниженим інтелектом. Водночас висока внутрішня конфліктність, низький рівень самоприйняття, ригідність Я-концепції, незадоволеність потреби в домінуванні часто стають причиною гіпермаскулінної статеворольової поведінки у хлопців зі зниженим інтелектом.
  6. Ефективним методом розширення уявлень підлітків про статеворольову поведінку та підвищення ступеню їх самоприйняття є соціально-психологічний тренінг із застосуванням методик школи діалогу культур. Після тренінгу у підлітків із легкою розумовою відсталістю зменшилися показники за гіперрольовою статеворольовою поведінкою, натомість зросла кількість андрогінних підлітків як із нормальним, так і зниженим інтелектом. Учасники тренінгу стали більш рефлексивними, впевненими в собі, менш тривожними і залежними від настановлень дорослих. Створена нами тренінгова програма виявилася ефективною для підлітків із різним рівнем розумового розвитку, що дає змогу надалі її впроваджувати як у загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях, так і в спеціальних школах-інтернатах.
  Перспективи дослідження полягають у вивченні впливу дитячо-батьківських стосунків на формування статеворольової поведінки підлітків з нормальним інтелектом і розумовою відсталістю різного ступеню тяжкості, впровадженні тренінгової програми і діалогічних методик у практику виховної роботи спеціальних шкіл-інтернатів, а також використанні отриманих знань для вдосконалення існуючих і розробки нових навчальних програм підготовки педагогів й психологів системи освіти та соціального захисту.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абраменкова В. В. Половая дифференциация и сексуализация детства: горький вкус запретного плода / В. В. Абраменкова // Вопросы психологии. – 2003. – № 5. – С. 103–120.
  2. Алексеев Б. Е. Полоролевое поведение и его акцентуации / Б. Е. Алексеев. – СПб.: Речь, 2006. – 144 с.
  3. Алешина Ю. Е. Полоролевая дифференциация как комплексный показатель отношений супругов / Ю. Е. Алешина, И. Ю. Борисов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14: Психология. – 1989. – № 2. – С. 44—53.
  4. Алешина Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины / Ю. Е. Алешина, А. С. Волович // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С. 74–82.
  5. Алиева М. А. Тренинг развития жизненных целей / Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова, Н. Г. Травникова, Е. Г. Трошихина. – СПб.: Речь, 2001. – 215 с.
  6. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – [7-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. – 688 с. – (Мастера психологии).
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. – (Мастера психологии).
  8. Андреева Т. В. Семейная психология: Учебное пособие / Т. В. Андреева. — СПб.: Речь, 2004. — 244 с. – (Психологический пратикум).
  9. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 446 с.
  10. Архиреева Т. В. Методика измерения родительских установок и реакций / Т. В. Архиреева // Вопросы психологии. – 2002. – № 5. – С. 144–153.
  11. Арямов И. А. Особенности детского возраста: очерки / И. А. Арямов. – М.: Учпедгиз, 1953. – 192 с.
  12. Ахметгалеева З. М. Мужественность и женственность: методы исследования / З. М. Ахметгалеева // Методологические проблемы современной психологии: иллюзии и реальность: материалы Сибирского психологического форума 16 – 18 сентября 2004 г. – Томск: Томский государственный университет, 2004. – С. 27–35.
  13. Баблоян З. Теория и история феминизма: Курс лекцій: Учебное пособие / З. Баблоян, Т. Булавина, И. Жеребкина, Т. Журженко, Е. Карпенко. – Х.: Ф-Пресс, 1996. – 388 с.
  14. Бадалян Л. О. Детская неврология: Учебное пособие / Л. О. Бадалян. – М.: МЕДпресс-информ, 2001. – 608 с. – (Высшее образование).
  15. Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе: [избранные работы] / Г. А. Балл. – К.: Изд-во Основа, 2006. – 408 с.
  16. Балабанова Л. М. Категория нормы в психологии студенческого возраста (теоретико-методологический аспект) / Л. М. Балабанова. – Х.: Консум, 1999. – 240 с.
  17. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 320 с. – (Мастера психологии).
  18. Бандура А. Подростковая агрессивность: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.
  19. Бастун М. В. Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. В. Бастун. – К., 2005. – 19 с.
  20. Бастун Н. А. Діти й молодь з розумовою недостатністю в Україні та в світі / Н. А. Бастун // Соціальна політика і соціальна робота. – 1997. – № 2, 3 (3, 4). – С. 81–94.
  21. Бастун Н. А. Інтелектуальна недостатність: історико-психологічний аспект / Н. А. Бастун // Горизонты образования – 2007. – № 3. – С. 118–122.
  22. Бастун Н. Захист прав розумово відсталих підлітків та молоді на особисте життя / Н. Бастун, С. Лукомська. – К.: Видавництво Главник, 2004. – 40 с.
  23. Белинская Е. П. Социальная психология личности / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 301 с.
  24. Белкин А. И. Третий пол. Судьбы пасынков Природы / Арон Белкин. – М.: Олимп, 2000. – 432 с.
  25. Белопольская Н. Л. Коррекция эмоциональных реакций на неуспех у детей со сниженным інтелектом / Н. Л. Белопольская // Вопросы психологии. – 1992. – № 1-2. – С. 33–42.
  26. Белопольская Н. Л. Детская патопсихология с элементами дефектологии и логопедии: [хрестоматия] / Н. Л. Белопольская, С. Д. Забрамская, К. С. Лебединская. – [3-е изд.]. – М.: Когито-Центр, 2004. – 351 с. – (Университетское психологическое образование).
  27. Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / С. Бем. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 336 с.
  28. Бендас Т. В. Гендерная психология: [учебное пособие] / Т. В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. – 431 с.
  29. Бердяев Н. А. О назначении человека / Н. А. Бердяев. – М.: «АСТ», 2006. – 478 с.
  30. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 320 с.
  31. Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.
  32. Библер В. С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков / В. С. Библер. – М.: Русское феноменологическое общество, 1997. – 215 с.
  33. Блюм Г. Психоаналитические теории личности / Г. Блюм; пер. А. Б. Хавин. – М.: Академический проект, 1999. – 222 с.
  34. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М.: Международная пед. академия, 1995. – 209 с.
  35. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія і методика / С. І. Болтівець. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 303 с.
  36. Ботнева Л. И. Шкала векторного определения половой конституции женщин / Л. И. Ботева. – М., 1990. – С. 77 – 81.
  37. Булка Н. І. Розвиток креативності у молодших школярів з порушеними соціальними зв’язками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» / Н. І. Булка. – О., 2005. – 19 с.
  38. Бутовская М. Л. Тайны пола: Мужчина и Женина в зеркале эволюции / М. Л. Бутовская. – Фрязино: Век2, 2004. – 367 с.
  39. Васильченко Г. С. Сексуальные нарушения при акцентуациях характера и психопатиях / Г. С. Васильченко, Ю. А. Решетняк // Сексология: [справочник]. – М. – 1990. – С. 439–450.
  40. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: [учебное пособие] / И. В. Вачков. – [3-е изд.].– М.: Ось-89, 2007. – 256 с. – (Практическая психология).
  41. Введение в гендерные исследования: [учебное пособие]: Ч. 1 / [сост. И. А. Жеребкина]. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – 708 с.
  42. Веселков А. И. К вопросу о девиантном поведении подростков-олигофренов / А. И. Веселков // Реабилитация нервно-психических больных. – Томск, 1981. – С. 15–18.
  43. Виноградова Т. В. Сравнительное исследование познавательных процессов мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов / Т. В. Виноградова. В. В. Семенов // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – С. 63–71.
  44. Володарська Н. Д. Проблеми життєтворчості особистості з вадами здоров'я / Н. Д. Володарська // Практична психологія і соціальна робота. – № 7. – 2005. – С. 50–57.
  45. Володарська Н. Д. Чинники вибору життєвих стратегій особистості з соматичними вадами здоров'я / В зб. Проблеми загальної і педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Н. Д. Володарська. – Том VIII, вип. 4. – К.: Гнозис, 2006. – С. 69–76.
  46. Выготский Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. – (Мастера психологии).
  47. Гендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз / Н. Гапон. – Л.: Літопис, 2002. – 310 с.
  48. Геодакян В. А. Конвергентная эволюция фенотипа, ассиметрии и сексуальности в культуре / В. А. Геодакян // Сексология и сексопатология. – 2003. – № 6-8. – С. 2–7.
  49. Говорун Т. Стать та сексуальність: психологічний ракурс: [навчальний посібник] / Т. Говорун, О. Кікінеджі. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. – 384 с.
  50. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик; пер. з англ. В. Хомик. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
  51. Городнова Н. М. Соціально-психологічні чинники становлення статеворольової ідентифікації підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» / Н. М. Городнова. – К., 2006. – 24 с.
  52. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков / А. Г. Грецов. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.
  53. Грюн А. Любити себе / А. Грюн; пер. з нім. Н. Лозинська. – Львів: Свічадо, 2001 – 86 с.
  54. Даценко И. Б. Особенности полоролевого поведения подростков с мозговой дисфукцией / И. Б. Даценко // Соціальна педіатрія. Випуск 3. Зб. наук. праць. – К.: Інтермед, 2005. – С. 257–259.
  55. Дипак Чопра Путь к любви. Обновление Любви и Силы в вашей жизни / Дипак Чопра; пер. с англ. Н. Шпет. – К.: София, 1997. – 320 с.
  56. Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей, детей / В. Р. Дольник. – [4-е изд.]. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, Паритет, 2003. – 320 с.
  57. Егоров А. Ю. Нейропсихология девиантного поведения / А. Ю. Егоров. – СПб.: Речь, 2006. – 224 с.
  58. Еникеева Д. Д. Сексуальная жизнь мужчины / Д. Д. Еникеева. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 720 с.
  59. Еникеева Д. Д. Сексуальная жизнь женщины / Д. Д. Еникеева. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 720 с.
  60. Ениколопов С. Н. Концепции и перспективы исследования пола в клинической психологии / С. Н. Ениколопов, Н. В. Дворянчиков // Психологический журнал. – Т. 22. – 2001. – № 3. – С. 100–115.
  61. Заборина Л. Г. Изучение состояния психологической напряженности и эмоциональных переживаний у родителей, воспитывающих детей-инвалидов / Л. Г. Заборина // Сибирский психологический журнал. – № 26. – 2007. – С. 136–141.
  62. Завгородня О. В. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект: [монографія] / О. В. Завгородня. – К.: Наукова думка, 2007. – 264 с.
  63. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие / Т. В. Зайцева. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 80 с. – (Психологический тренинг).
  64. Залкинд А. Б. Педология: Утопия и реальность / А. Б. Залкинд. – М.: Аграф, 2001. – 464 с.
  65. Замский Х. С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения с древних времен до средины двадцатого века / Х. С. Замский. – [2-е изд.].– М.: Академия, 2008. – 368 с. – (Классическая учебная книга).
  66. Захаров А. И. Психологические особенности восприятия детьми роли родителей / А. И. Захаров // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С. 57–68.
  67. Зливков В. Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В. Л. Зливков. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144 с.
  68. Зуева Л. Анализ результатов тестирования юношей и девушек с точки зрения половой идентификации / Л. Зуева // Формирование гендерной культуры студенческой молодежи: сборник статей и рефератов. – Набережные Челны: Фемина, 1995. – С. 123–128.
  69. Иванова С. Особенности полоролевого поведения в современном обществе / С. Иванова, В. Третьяченко // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Ред. С. Д. Максименко, В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородський. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 222–231.
  70. Ивченкова Н. П. Установки подростков по отношению к началу половой жизни / Н. П. Ивченкова, А. В. Ефимова, О. П. Аккузина // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 49–57.
  71. Ижванова Е. М. Развитие полоролевой идентичности в юношеском и зрелых возрастах: автореф. дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / Е. М. Ижванова. – М., 2004. – 17 с.
  72. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. – (Мастера психологии).
  73. Имелинский К. Сексология и сексопатология / К. Имелинский. – М.: Медицина, 1986. – 424 с.
  74. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д. Н. Исаев. – СПб.: Речь, 2003. – 391 с.
  75. Исаев Д. Н. Половое воспитание и психогигиена пола у детей / Д. Н. Исаев, В. Е. Каган. – М.: Медицина, 1980. – 183 с.
  76. Исаев Д. Н. Психогигиена пола у детей: [руководство для врачей] / Д. Н. Исаев, В. Е. Каган. – М.: Медицина, 1986. – 336 с.
  77. Каган В. Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3-7 лет / В. Е. Каган // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 65–69.
  78. Каган В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков / В. Е. Каган // Вопросы психологии. – 1987. – № 2. – С. 54–61.
  79. Калина О. Г. Влияние образа отца на эмоциональное благополучие и полоролевую идентичность подростков / О. Г. Калина, А. Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2007. – № 1. – С. 15–26.
  80. Калитеевская Е. Р. Пути становления самодетеринации личности в подростковом возрасте / Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 49–52.
  81. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Сватання на Гончарівці: [повісті, п’єси] / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. – Х.: Фоліо, 2008. – 351 с.
  82. Келли Г. Ф. Основы современной сексологии / Г. Ф. Келли; пер. с англ А. Голубев, Н. Исопова. – СПб.: Издательство «Питер Ком», 2000. – 890 с. – (Учебник нового века).
  83. Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / [ред. C. Ю. Циркин]. – К.: Факт, 1999. – 272 с.
  84. Клецина И. С. Гендерная психология / И. С. Клецина. – [2-е изд.]. – СПб.: Издательство «Питер», 2009. – 496 с.
  85. Клецина И. С. От психологии пола – к гендерным исследованиям / И. С. Клецина // Вопросы психологии. – 2003. – № 1. – С. 61–78.
  86. Клиническая психология / [ред. М. Перре, У. Бауманн]; пер с нем. А. Желнин, И. Стефанович. – [2-е изд.]. – СПб.: Издательство «Питер», 2007. – 1312 с. – (Мастера психологии).
  87. Кляйн М. Развитие в психоанализе / С. Айзекс, М. Кляйн, Дж. Райвери; пер. с англ. Д. В. Полтавец. – М.: Изд-во «Академический проект», 2001. – 512 с. – (Психология детства).
  88. Коваль Л. Соціальна педагогіка / соціальна робота: [навчальний посібник] / Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбік. – К.: «ВІПОЛ», 1997. – 390 с.
  89. Кожалиева Ч. Б. Особенности содержания образования у младших умственно отсталых учащихся школьного возраста / Ч. Б. Кожалиева // Дефектология. – 1995. – № 1 – С. 42–48.
  90. Колесов Д. В. Беседы о половом воспитании / Д. В. Колосов. – М.: Педагогика, 1987 – 90 с.
  91. Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М.: Медицина, 1990. – 336 с.
  92. Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 47–57.
  93. Коновалов Д. О. Гендер і національний суб’єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / Д. О. Коновалов. – Х., 2005. – 19 с.
  94. Коои Г. Мужественность и женственность / Г. Коои. – М.: Наука, 1977. – 302 с.
  95. Кочарян А. С. Полоролевая структура личности больных с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки / А. С. Кочарян // Український вісник психоневрології. – 1995. – Т. 4. – № 4. – Вип. 2(9). – С. 156–160.
  96. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки: [навчальний посібник] / В. П. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.
  97. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум; пер. с англ. А. Маслов. – [9-е изд.].– СПб.: Издательство «Питер», 2008. – 992 с. – (Мастера психологии).
  98. Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. / ред. Б. В. Петровский. – [2-е изд]. – М.: Советская энциклопедия, 1989 –.
  Т. 1. – 1989. – 608 с.
  99. Кришталь В. В. Судебная сексология: нерутинные методы психологического исследования сексуальной сферы / П. Т. Петрюк, Т. А. Перевозная, В. Н. Кузьминов // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2007. — № 1. — С. 41–47.
  100. Крукс Р. Сексуальность / Р. Крукс, К. Баур. – [9-е изд.]. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 480 с. – (Психологическая энциклопедия).
  101. Кузнєцов В. М. Психіатрична допомога дитячому і підлітковому населенню України / В. М. Кузнєцов // Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи). — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 238–239.
  102. Кулик С. Ф. Черный феникс: африканские сафари / С. Ф. Кулик. – М.: Мысль, 1988. – 512 с.
  103. Лебедева Н. М. Введение в этическую и кросс-культурную психологию / Н. М. Лебедева. – М.: Ключ, 1999. – 142 с.
  104. Литовський В. Ф. Розбудова Школи діалогу культур: початок, практика, теорія / В.Ф. Литовський // Горизонты образования. – 2007. – №4. – С. 48–54.
  105. Литовський В. Ф. Становлення молодшого школяра як суб’єкта писемного мовлення (в умовах культурологічного навчання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В. Ф. Литовський. – К., 2003. – 20 с.
  106. Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков / А. Е. Личко. – М.: ООО АПРЕЛЬ ПРЕСС, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
  107. Лубовский В. И. Специальная психология / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова. – [3-е изд]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 461 с.
  108. Максименко С. Д. Генезис существования личности / С. Д. Максименко. – К.: ООО «КММ», 2006. – 240 с.
  109. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці / С. Д. Максименко. – К.: Наукова думка, 1998. – 226 с.
  110. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2001. – 220 с.
  111. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – [3-е изд.]. – СПб.: Издательство «Питер», 2003. – 352 с. – (Мастера психологии).
  112. Матюшенко І. Вивчення соціально-психологічної адаптації старшокласників допоміжної школи / І. Матюшенко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 16–20.
  113. Миллер С. Психология развития: методы исследования / С. Миллер; пер. с англ. В. Белоусов. – СПб.: Издательство «Питер», 2002. – 464 с. – (Мастера психологии).
  114. Мусатов С. О. Психологія педагогічної комунікації: теоретико-методологічний аналіз / С. О. Мусатов. – Київ – Рівне, 2003. – 78 с.
  115. Муха О. Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.05 «Історія філософії» / О. Я. Муха. – Львів, 2007. – 19 с.
  116. Мухина В. С. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / В. С. Мухина. – [6-е изд.]. – М.: «Академия», 2007. – 624 с. – (Высшее образование).
  117. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс; пер. с англ. Е. Волков. – [3-е изд.]. – СПб.: Издательство «Питер», 2002. – 464 с. – (Золотой фонд психотерапии).
  118. Никольская О. С. Аутичный ребенок: пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – [3-е изд.]. – М.: Теревинф, 2005. – 288 с. – (Особый ребенок).
  119. Палмер Дж. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens / Дж. Палмер, Л. Палмер; пер. с англ. А. Кулаков. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 384 с. – (Психология – лучшее).
  120. Пиз А. Язык взаимоотношений – мужчина и женщина / А. Пиз, Б. Пиз. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 400 с.
  121. Подмазін С. І. Як допомогти підлітку з «важким» характером / С. І. Подмазін, І. О. Сібіль. – К.: НПЦ Перспектива, 1996. – 160 с.
  122. Половое воспитание: [учебник для высших учебных заведений] / Г. Кураева, Р. Морозова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. – 320 с.
  123. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – [3-е изд.]. – СПб.: Издательство «Питер», 2007. – 416 с. – (Ребенок-сирота: семейное жизнеустройство и социализация).
  124. Проективная психология / [ред. Р. Римская, И. Крылов]; пер. с англ. М. Будынина. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 528 с. – (Мир психологии).
  125. Психическое развитие детей в норме и патологии; психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. — СПб.: Издательство «Питер», 2004. – 480 с.
  126. Психологическая энциклопедия / Р. Корсини, А. Ауэрбах. – [2-е изд]. – СПб.: Издательство «Питер», 2006. – 936 с.
  127. Психология личности: [словарь-справочник] / [ред. П. Горностай, Т. Титаренко]. – К.: "Рута", 2001. – 154 с.
  128. Психологія самоактивності учня у виховному процесі: [навч-метод. посібник] / [М. Й. Боришевський, С. Т. Музичук, В. В. Антоненко, Л. П. Удодова, Л. І. Пилипенко]. – К.: Інститут змісту і методів навчання, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 1999. – 190 с.
  129. Психотерапевтическая коррекция нарушений полоролевой струтуры подростков / А. С. Кочарян, Т. Г. Журавлева // Вісн. Харк. Ун-ту. Серія: «Психологія». – 2000. – № 483. – С. 87–93.
  130. Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования и исторические науки / Н. Л. Пушкарева // Гендерные исследования. – №3 (2 / 1999). – С. 166–186 с.
  131. Пушкарева Н. Л. Женщины в Древней Руси / Н. Л. Пушкарева. – М.: «Мысль», 1989. – 286 с.
  132. Радина Н. К. Возрастные и социокультурные аспекты гендерной социализации подростков / Н. К. Радина, Е. Ю. Терешенкова // Вопросы психологи. – 2006. – № 5. – С. 49–59.
  133. Радченко М. І. Особистісна саморегуляція дорослих у сім'ях з розумово відсталими дітьми-інвалідами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / М. І. Радченко. – К., 2006. – 19 с.
  134. Радченко М. Соціокультурний статус дітей-аутистів: проблеми реабілітації дитячої моралі / М. Радченко // Соціальна політика та соціальна робота. – 1999. – № 3-4. – C. 34–40.
  135. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – [8-е изд].– СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 624 с. – (Мастера психологии).
  136. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб.: Издательство «Питер», 2001. – 416 с. – (Мастера психологии).
  137. Реброва Н. П. Функциональная межполушарная ассиметрия мезга и психические процессы / Н. П. Реброва, М. П. Чернышева. – СПб.: Речь, 2004. – 96 с.
  138. Ремшмидт Х. Детская и подростковая психиатрия / Х. Ремшмидт; пер. с нем. Т. Н. Дмитриева. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624 с. – (Мир психологии).
  139. Репина Т. А. Проблема полоролевой социализации детей Т. А. Репина. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 288 с.
  140. Рибалка В. В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників / В. В. Рибалка. – К.: ІППО АПН України, 2004. – 24 с.
  141. Рибалка В. В. Теорія особистості у вітчизняній психології: [навч. посібник] / В. В. Рибалка. – К.: ІППО АПН України, 2006. – 550 с.
  142. Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерипию / К. Роджерс. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2006. – 416 с.
  143. Романов И. В. Особенности половой идентичности подростков / И. В. Романов // Вопросы психологии. – 1997. – № 2. – С. 39–47.
  144. Романова В. Г. Особливості статеворольової соціалізації підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / В. Романова. – К., 2002. – 19 с.
  145. Романчук О. Дорога любові / О. Романчук. – Львів: Свічадо, 2001. – 128 с.
  146. Ромек В. Г. Тесты уверенности в себе / В. Г. Ромек // Практическая психодиагностика и психологическое консультирование. – Ростов-на-Дону: Ибрис, 1998. – С. 87–108.
  147. Росийчук Т. А. Формирование субъкта культуры в ходе развития внутренней письменной речи / Т. А. Росийчук // Горизонты образования. – 2007. – № 4. – С. 60–65.
  148. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника: [учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2111 «Дефектология»] / С. Я. Рубинштейн. – [3-е изд.]. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.
  149. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. – [2-е изд.].– СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 384 с. – (Золотой фонд психотерапии).
  150. Русалов В. М. Биологические основы индвидуально-психологических различий / В. М. Русалов. – М.: Наука, 1979. – 352 с.
  151. Рябова Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерних исследований / Т. Б. Рябова // Личность. Культура. Общество. Т.V. – Вып. 1-2 (15-16), 2003. – С. 120–139.
  152. Савицька Г. Дослідження стану сформованості морально-етичної поведінки у розумово відсталих дітей / Г. Савицька // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 30–33.
  153. Салагаев А. Л. Насилие в молодежных группировках как способ конструирования маскулинности / А. Л. Салагаев, А. В. Шашкин // Журнал социологии и социальной антропологии. – Т. V. – № 1. – 2002. – C. 151–160.
  154. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту / В. Сатир. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. – (Современная психология).
  155. Свядощ А. М. Женская сексопатология / А. М. Свядощ. – М.: Медицина, 1974. – 183 с.
  156. Сексология: [энцикл. справ. по сексологии и смежн. обл. Белорус. Энцикл.] / [редкол.: Б. М. Ворник]. – [2-е изд]. – Мн.: БелЭн, 1994. – 351 с.
  157. Семенович А. В. Введение в нейропсихологию детского возраста: [учебное пособие] / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2005. – 319 с.
  158. Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд / Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 464 с.
  159. Словарь гендерных терминов / [ред. А. А. Денисова]. – М.: Информация 21-ый век, 2002. – 256 с.
  160. Словарь психолога-практика / [сост. С. Ю. Головин]. – Минск: «Харвест», 2007. – 975 с.
  161. Смит М. Тренинг уверенности в себе / М. Смит. – СПб.: Речь. – 244 с. – (Психологический тренинг).
  162. Собчик Л. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л. Собчик. – СПб.: Речь, 2005. – 624 с.
  163. Собчик Л. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ / Л. Собчик. – СПб.: Речь, 2000. – 219 с.
  164. Соколян М. Балада для Кривої Варги / М. Соколян. – К.: Друк, 1995. – 232 с.
  165. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К.: Освіта, 1996. – 203 с.
  166. Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 286 с.
  167. Сучасний вчитель як суб’єкт педагогічної комунікації: науково-методичний посібник / [ред. С. О. Мусатов]. – К.: Наукова думка, 2003. – 96 с.
  168. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
  169. Фельдштейн Д. И. Психология взросления / Д. И. Фельдштейн. – М.: АСТ, 2006. – 272 с.
  170. Философско-психологические предположения Школы диалога культур / [ред. В. С. Библер]. – М.: РОССПЭН, 1998. – 215 с.
  171. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – СПб.: Издательство «Питер», 2007. – 400 с.
  172. Фрейджер Р. Большая книга психологии: Личность: Теории, упражнения и эксперименты / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен.; пер. с англ. Е. Будагова. – [6-е изд.]. – М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 704 с.
  173. Харламенкова Н. Е. Самоутверждение подростка / Н. Е. Харламенкова. – [2-е изд.]. – М.: Изд-во Института психологии РАН, 2007. – 384 с.
  174. Харламенкова Н. Дифференциация и интеграция маскулинности и феминности в образе «Я» подростка / Н. Харламенкова, Т. Стоделова // Психоаналитичекий весник. – 2002. – № 10. – С. 100–115.
  175. Хемінгуей Е. Райський сад. Острови в океані: [романи] / Е. Хемінгуей; пер. з англ. В. Митрофанов. – К.: Дніпро, 1989. – 590 с.
  176. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – Томск: Изд-во Том. ун-та. Москва: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с.
  177. Холодная М. А. Психологические механизмы интеллектуальной одаренности / М. А. Холодная // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 32–39.
  178. Холодная М. А. Существует ли интеллект как психическая реальность? / М. А. Холодная // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 121–128.
  179. Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993. – 220 с.
  180. Хорни К. Невротическая личность нашего времени / К. Хорни. – СПб.: Издательство «Питер», 2002. – 224 с.
  181. Хрестоматия по возрастной психологии: [учебное пособие для студентов] / [Сост. Л. М. Семенюк; под ред. Д. И. Фельдштейна]. – [2-е изд.]. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 304 с.
  182. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Издательство «Питер», 2008. – 608 с. – (Мастера психологии).
  183. Циркин С. Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / С. Ю. Циркин. – СПб: Издательство «Питер», 2004. – 752 с.
  184. Чамата П. Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / П. Р. Чамата. – К.: Рад. школа, 1958. – 44 с.
  185. Чуприкова Н. И. Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучение и интеллект / Н. И. Чуприкова // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 31–39.
  186. Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я: [монографія] / А. Г. Щевцов. – К.: НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. – 240 с.
  187. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Дону: «Феникс», 1999. – 539 с.
  188. Шилина А. Г. О содержании терминов «гендер», «феминизм», «феминность» / «маскулинность» / А. Г. Шилина // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 8. – С. 148–152.
  189. Шипицина Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта / Л. М. Шипицина. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. – 496 с.
  190. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы / В. Штерн. – М.: Наука, 1998. – 336 с.
  191. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – [3-е изд].– СПб.: Издательство «Питер», 2007. – 656 с. – (Мастера психологии).
  192. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон – [2-е изд]. – М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. – 352 с.
  193. Юнг К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. – М.: Канон, 1994. – 253 с.
  194. Юр’єва Л. М. Історія. Культура. Психічні розлади та розлади поведінки / Л. М. Юр’єва. – К.: Сфера, 2002. – 314 с.
  195. Юферева Т. И. Особенности формирования психологического пола у подростков, воспитывающихся в семье и в интернате / Т. И. Юферева. М.: Б.И., 1982. – 131 с.
  196. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / И. Ялом. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 640 с.
  197. Bash K. W. Sex character of human movement answers in the Rorschach test in transsexual and transvestite patients / K. W. Bash // Schweiz. Arch. Neurol. Neurochir. Psychiatr. – 1983. – V. 132. – № 2. – P. 315–323.
  198. Bem S. The measurement of psychological androgyny / S. Bem // J. Consult. Clin. Psychol. – 1974. – V.42. – P. 155–162.
  199. Blum G. S. The validity of the Blacky pictures / G. S. Blum, N. F. Hunt. – N.Y.: Psychol. Bull, 1952. – 238 p.
  200. Brown D. G. Sex-role preference in young children / D. G. Brown // Psychol. Monograph. – 1956. – Vol. 70. – 102 р.
  201. Campbell J. D. Peer Relations in Childhood / J. D. Campbell // Review of Child Development Research / Ed. By L. Hoffman, M. Hoffman. – N.Y., 1964. – Vol. 1. – Р.27–30.
  202. Crawford M. Gender and thought: Psychological perspectives / M. Crawford, M. Gentry. – N.Y., etc.: Springer-Verlag, 1989, XVI+201 p.
  203. Deaux K. Sex and Gender / K. Deaux // Annual Review of Psychology. – 1985. – № 1. – Р. 49–81.
  204. Deutsch H. Psychology of women / H. Deutsch. – New York: Grum and Stratton, 1944. – 214 p.
  205. Dohi I. A comparison of two models of gender-related schematic processing / I. Dohi // [Article in Japanese] Shin-rigaku Kenkyu. – 1994. – V. 65(1). – P. 61–66.
  206. Grubin D. Predictors of risk in serious sex offenders / D. Grubin // British. J. of Psychiatry. – 1997. – V. 72. – Supl. 32.
  207. Heibrun A. Human sex-role behavior. / A. Heibrun. – N.Y.: Pergamon Press, Emory University, 1981. – 213 р.
  208. Hoyenga Katharine Blick Sex Differences: Psychological, Cultural & Biological Issues / Hoyenga Katharine Blick, Hoyenga T. Kermit. – Boston-Toronto, 1979. – 769 p.
  209. Hofstede G., Arrindell W. A., et al. (1988) Masculinity and femininity: the taboo dimension of national cultures. Thousand Oaks, California: Sage Publications. – N.Y., 1986. – 76 p.
  210. Kohlberg L. Stages in the development of moral thought and action / L. Kohlberg. – N.Y., 1969. – 432 p.
  211. Larson P. С. Sexual identity and self-concept / P. С. Larson // J. Ho-mosex, 1981. – V. 7(1). – P. 15 – 32.
  212. Lewis M. Friendship in peer relation / M. Lewis, L. Rosenblum. – N.Y., 1975. – 122 p.
  213. Maccoby E. The Two Sexes. Growing Up Apart, Coming Together / E. Maccoby. – Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1998. – 300 p.
  214. Mead M. Sex and temperament in three primitive societies / M. Mead. – New York: Morrow, 1935. – 98 p.
  215. Money I. Man and women. Boy and girl / I. Money, A. A.Eurhard. – Boston, 1972. – 311 p.
  216. Money J. Linguistic resources and psychodynamic theory / J. Money // British Journal of Medical Sexology. – 1955. – vol. 20. – P. 264–266.
  217. Parsons T. Family socialization and interaction process / T. Parsons, R. F. Bales. – N.Y.: Free University Press, 1985. – 136 p.
  218. Pleck J. The theory of male sex role identity: its rise and fall from 1936 to the present / J. Pleck // The making of masculinities: the new men's studies. Boston: Allen & Unwin, 1987. – Р. 221–238.
  219. Spence J. T. Gender-related traits and gender ideology: evidence for a multifactorial theory / J. T. Spence // J. Pers. Soc. Psychol, 1993. – V 64(4). – P. 624–635.
  220. Whiting B. B. Children and sex cultures. A psyho-cultural analysis / B. B. Whiting, J. W. Whiting. – Cambridge, 1975. – 211 p.
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины