Педагогическая и возрастная психология


Всего работ:14481. Гурак Галина Михайлівна Психологічні чинники розвитку емоційної стійкості підлітків
Год: 2024

2. Шахов Владислав Володимирович Соціально-психологічні чинники становлення прoфесійнoї самосвідомості майбутніх практичних психoлoгів
Год: 2024

3. Панок Ірина Віталіївна Ціннісносмислова саморегуляція як чинник життєвого самовизначення особистості студента
Год: 2023

4. Лунченко Надія Вікторівна Формування психологічної безпеки учасників освітнього процесу основної школи в діяльності психологічної служби
Год: 2023

5. Августюк Марія Миколаївна Емоційний інтелект студентів у контексті метакогнітивного моніторингу
Год: 2023

6. Мірошниченко Олена Анатоліївна Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації
Год: 2023

7. Костюніна Олена Володимирівна Психологічні особливості становлення професійної ідентичності педагога – організатора в умовах рекреаційних установ
Год: 2023

8. Лю Янь Психологічні бар’єри в розвитку творчих здібностей молодших підлітків
Год: 2023

9. Михайлов Вячеслав Иванович. Психологические особенности российских и турецких мужчин периода ранней и средней взрослости
Год: 2023

10. Конокотин Андрей Владимирович. Особенности взаимодействий детей младшего школьного возраста в процессе решения учебных задач
Год: 2023

11. Никитская Мария Геннадьевна. Цели учебных достижений в мотивационно-потребностной сфере подростков
Год: 2023

12. Торкаченко Юлия Владимировна. Внутриличностные ресурсы здоровья педагога
Год: 2023

13. Доний Екатерина Игоревна. Когнитивные предикторы академической и специальной успешности младших подростков с интеллектуальной и художественно-изобразительной одаренностью
Год: 2023

14. Паулкина Дарья Павловна. Психолого-педагогические условия превенции виктимного поведения курсантов образовательных организаций ФСИН России
Год: 2023

15. Меерсон Айзек-Лейб Соломонович. Формирование информационно-психологической устойчивости к социокультурным угрозам у студентов вуза
Год: 2023

16. Кузнецов Антон Александрович. Психолого-педагогическое сопровождение формирования стрессоустойчивости у курсантов высших учебных заведений МЧС России
Год: 2023

17. Мигунова Екатерина Алексеевна. Особенности психологических компонентов духовности у лиц юношеского возраста с разной склонностью к суицидальному риску
Год: 2023

18. Лебедева Мария Евгеньевна. Психологические факторы личностно-профессионального развития руководителей органов внутренних дел
Год: 2023

19. Самойлик Наталья Анатольевна. Формирование системы профессионально-ценностных ориентаций курсантов образовательных организаций ФСИН России
Год: 2023

20. Филатова Олеся Анатольевна. Аутентичность как психологический ресурс совладающего поведения педагога
Год: 2023

21. Кыштымова Екатерина Сергеевна. Формирование психологической медиакомпетентности будущих специалистов в области рекламы и связей с общественностью
Год: 2023

22. Яценко Олег Валерьевич. PROF.Navigator как психолого-педагогическая технология профориентации и формирования учебной мотивации обучающихся подросткового возраста
Год: 2023

23. Хакимова Мадина Рамзановна. Роль рефлексии в понимании учебного материала у младших школьников
Год: 2023

24. Колесніков Олег Миколайович Соціально-психологічн6і чинники розвитку мотивації професійного зростання держслужбовця
Год: 2022

25. Лашко Олена Вікторівна Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету
Год: 2021

26. Снігур Юлія Сергіївна Організаційно- психологічні чинники вибору копінг-стратегії керівниками закладів загальної середньої освіти
Год: 2021

27. Максимов Микола Володимирович Психологія розвитку рефлексивних вмінь особистості у молодшому шкільному віці
Год: 2021

28. Хупавцева Наталія Олександрівна Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти
Год: 2021

29. Цимбаленко Олена Олександрівна Психологічні особливості формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей з порушеннями спілкування
Год: 2021

30. Дембицька Наталія Миколаївна Психологічні основи економічної соціалізації школярів
Год: 2021

31. Ляшенко Лариса Василівна Психологічні особливості розвитку довільної уваги молодших школярів у процесі навчання іноземної мови
Год: 2021

32. Могиляста Світлана Миколаївна Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного інтелекту старшокласників
Год: 2021

33. Зеленська Зоя Петрівна Психологічні особливості розвитку комунікативних умінь учнів основної школи у процесі засвоєння іншомовної лексики
Год: 2021

34. Олефір Валентина Петрівна Психологічні умови становлення індивідуальності молодшого школяра в процесі музичної діяльності
Год: 2021

35. Азаркіна Олена Володимирівна Вплив саногенної рефлексії матері на її ставлення до дитини
Год: 2021

36. Гордієнко Наталія Василівна Розвиток психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті
Год: 2021

37. Проскурка Наталія Миколаївна Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Год: 2021

38. Шемчук Оксана Миколаївна Формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів прикордонної служби (на прикладі жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України)
Год: 2021

39. Онопрієнко-Капустіна Наталія Василівна Психологічні особливості розвитку самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб у процесі професійної підготовки
Год: 2021

40. Іванцанич Володимир Володимирович Психологічні особливості розвитку стресостійкості учнівської молоді з релігійним світоглядом
Год: 2021

41. Мужанова Наталія Володимирівна Психологічні особливості розвитку смислової сфери представників неформальних субкультур
Год: 2021

42. Заушнікова Марина Юріївна Психологічні умови формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда
Год: 2021

43. Дячок Ольга Володимирівна Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації
Год: 2021

44. Стеценко Алла Іванівна Психологічні особливості переживання фрустрації майбутніми психологами
Год: 2021

45. Гірняк Андрій Несторович Психологічні засади модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО
Год: 2021

46. Тептюк Юлія Олександрівна Психологічні умови розвитку стресостійкості у соціальних працівників різних вікових категорій
Год: 2021

47. Праченко Олена Костянтинівна Розвиток гендерної толерантності при вирішенні міжособистісних конфліктів у юнацькому віці
Год: 2021

48. Малихіна Ольга Андріївна Психологічні умови формування самоповаги у студентів вищих навчальних закладів
Год: 2021

49. Федик Андрій Олександрович Психологічні умови розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників
Год: 2021

50. Підлісна Світлана Володимирівна Психологічні умови розвитку професійного мислення офіцерів-прикордонників
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)