ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД
 • скачать файл:
 • Название:
 • ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД
 • Альтернативное название:
 • ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД
 • Кол-во страниц:
 • 418
 • ВУЗ:
 • Білоцерківський національний аграрний університет Державний агроекологічний університет
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Білоцерківський національний аграрний університет
  Державний агроекологічний університет


  На правах рукопису

  ФАСОЛЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА
  УДК: 619:61608:636.74

  ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ СОБАК СЛУЖБОВИХ ПОРІД

  16.00.01 діагностика і терапія тварин

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  доктора ветеринарних наук


  Науковий консультант доктор
  ветеринарних наук, академік УААН
  Левченко Володимир Іванович


  м. Біла Церква 2008


  ЗМІСТ
  стор.
  Перелік умовних позначень5
  Загальна характеристика роботи...6
  Розділ 1. Огляд літератури.12
  1.1. Диспансеризація: історична довідка, мета і завдання.. 12
  1.2. Методологічні основи диспансеризації
  сільськогосподарських тварин і собак ...14
  1.3. Інструментальні методи діагностики внутрішніх
  хвороб домашніх тварин .18
  1.4. Поширення, етіологія, патогенез і діагностика окремих
  внутрішніх хвороб собак службових порід ...23
  1.4.1. Етіологія, патогенез і діагностика хвороб серця у собак23
  1.4.2. Етіологія, патогенез і діагностика хвороб органів травлення.45
  1.4.3. Етіологія і діагностика хвороб підшлункової залози у собак....58
  1.4.4. Етіологія, патогенез і діагностика хвороб печінки у собак..67
  1.4.5. Етіологія, патогенез і діагностика порушень
  фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обміну у собак...76
  Розділ 2. Вибір напрямів досліджень. Матеріал і методи виконання роботи87
  2.1. Вибір напрямів досліджень..89
  2.2. Матеріал і методи виконання роботи..90
  Розділ 3. Структура хвороб собак (за даними ветеринарних клінік
  м. Житомир)..93
  3.1. Порідна і вікова структура хвороб собак у м. Житомир93
  3.2. Етіологічна структура хвороб собак97
  3.2.1. Хірургічна і акушерсько-гінекологічна патологія...97
  3.2.2. Інфекційні та паразитарні хвороби.105
  3.3.3. Структура внутрішніх хвороб собак...109
  Розділ 4. Фізіологічний статус клінічно здорових собак
  службових порід ....119
  4.1. Клініко-фізіологічний статус здорових цуценят
  114-денного віку...120
  4.2. Клінічний статус цуценят віком від 1,5 до 6 місяців.123
  4.3. Клінічний статус молодняку собак віком від 7 до 18 місяців...126
  4.4. Морфологічний і біохімічний склад крові клінічно
  здорового молодняку собак..139
  4.5. Клініко-біохімічний статус дорослих собак службових порід.....147
  4.5.1. Клінічний статус здорових собак службових порід147
  4.5.2. Результати загальноклінічного аналізу крові дорослих собак..155
  4.5.3. Результати біохімічного аналізу крові собак..159
  Розділ 5. Результати диспансеризації собак службових порід
  міжобласного циклу кінології.....168
  5.1. Клінічний статус собак (за результатами диспансеризації)..168
  5.2. Результати загальноклінічного аналізу крові
  молодняку собак при диспансеризації ...178
  5.3. Функціональний стан печінки, нирок і підшлункової
  залози у молодняку собак ..........181
  5.4. Результати загальноклінічного аналізу крові
  дорослих собак міжобласного циклу кінології
  (за результатами диспансеризації)..187
  5.5. Функціональний стан печінки, нирок та підшлункової
  залози у дорослих собак міжобласного
  циклу кінології.191
  Розділ 6. Результати диспансеризації собак службових порід
  спеціалізованих розплідників м. Житомир .203
  6.1. Клінічний статус собак.203
  6.2. Результати дослідження морфологічного і біохімічного
  складу крові собак спеціалізованих розплідників м. Житомир212
  Розділ 7. Узагальнення результатів діагностичного етапу
  диспансеризації собак службових порід.....227
  7.1. Моно- і множинна внутрішня патологія у собак ..227
  7.2. Основні причини розвитку моно- і множинної
  внутрішньої патології у собак .238
  Розділ 8. Клініко-біохімічний статус, діагностика і лікування
  собак за окремих внутрішніх хвороб.244
  8.1. Симптоми і морфо-біохімічний склад крові цуценят,
  хворих на рахіт, та їх зміни після лікування..244
  8.2. Ефективність лікування собак за гепатоостеодистрофічного
  синдрому та зміни біохімічного складу крові..263
  8.3. Клініко-біохімічний статус і раціональна терапія
  собак за гепатопанкреатичного синдрому..275
  8.4. Клініко-біохімічний статус, діагностика і лікування
  собак за гепаторенального синдрому293
  Розділ 9. Узагальнення результатів досліджень та їх аналіз ....311
  Висновки.........349
  Пропозиції...353
  Список використаних джерел.............................................................................355
  Додатки.....407

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність теми. Собаки найдавніші і найвідданіші з тварин, яких приручила людина. І в умовах сьогодення вони займають важливе місце, мають народногосподарську і соціальну цінність.
  Основне соціальне призначення собак це тварини-компаньйони”. З цією метою спеціально виведені декоративні породи, які протягом довгої історії існування людства служать людині як друзі, стають членами родини, прикрашають життя одиноких, похилого віку людей, запобігаючи цим самим виникненню стресів, продовжують їхнє життя.
  Не менш важливим є службове використання собак. У цю групу тварин ввійшли мисливські і службові породи, уроджені таланти” яких з успіхом використовують у багатьох галузях народного господарства. Що стосується мисливських порід, то найбільш популярні в Україні породи беруть участь у спортивному полюванні, допомагають знищувати небезпечних хижаків, здобувати м’яке золото” високоцінне хутро.
  Проте найбільше користі приносять суспільству собаки службових порід, серед яких в Україні поширені німецька і кавказька вівчарки, ротвейлер, доберман та інші. Службові собаки виконують багатогранні функції, їх не можуть замінити будь-які надбання сучасного технічного прогресу.
  З давніх часів службові собаки вірно служать людині. Вони охороняють її дім, випасають худобу, спасають людей, служать провідником сліпих і т.д. Під час Великої Вітчизняної війни службові собаки розшукали і винесли з поля бою більше 700 тисяч поранених бійців і офіцерів, підірвали 400 танків, протягнули тисячі кілометрів ліній зв’язку, несли на передову лінію фронту донесення, патрони, продукти харчування. Собаки допомагали радянським військовим знаходити міни та інші вибухові пристрої і знешкоджувати їх [2].
  Дуже потрібні службові собаки і в наш час. Вони допомагають прикордонникам, охороняють важливі військові об’єкти, народне майно, затримують злочинців, надають допомогу розвідникам корисних копалень, знаходять місця витоку газу на трасах.
  Знайшли своє застосування службові собаки і в сучасній боротьбі проти глобального ворога суспільства тероризму: ефективно діють кінологічні підрозділи спеціального призначення, де виконують службові функції собаки, що ідентифікують запахи, шукають вибухові речовини, зброю, наркотичні засоби, нелегально перетнулих кордон людей.
  Різностороннє використання собак не залишилось поза увагою суспільства. В останні десятиліття активно діють державні, громадські і приватні кінологічні організації та об’єднання, які переймаються питаннями захисту життя собак, покращенням умов догляду та годівлі тварин, опікуються розробленням нових форм профілактики хвороб собак. Особливо широко розгорнули вони свою роботу у високорозвинених країнах світу.
  Покращується робота з дрібними тваринами і лікарів ветеринарної медицини України. Вона широко висвітлюється у виданнях, де публікуються сучасні методики та новинки науково-технічного прогресу, які з успіхом використовують для проведення профілактично-лікувальних заходів. Результатом цього є видання посібників і монографій, присвячених актуальним питанням діагностики і лікування хвороб дрібних тварин [37].
  І все ж, однією із важливих рис, що характеризує розвиток кінологічної справи, є зростаюча зацікавленість цією галуззю народного господарства науковців. Протягом 19952005 років на базі факультетів ветеринарної медицини НАУ, Білоцерківського національного і Одеського державного аграрних університетів, Харківської державної зооветеринарної академії та інших міст України регулярно проводяться науково-практичні конференції, присвячені актуальним питанням обслуговування дрібних тварин.
  Зростає кількість дисертаційних робіт кінологічного спрямування, в яких автори приділяли увагу найбільш розповсюдженим внутрішнім та інфекційним хворобам [810]. Однак, опубліковані праці присвячені окремим хворобам у собак і, як правило, не містять узагальнених рекомендацій щодо організації діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. Особливо потребує удосконалення та відповідної організації система діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у кінологічних розплідниках, теоретичною і методичною основою яких повинна бути диспансеризація.
  Питанням диспансеризації сільськогосподарських тварин при внутрішніх хворобах присвячені роботи видатних діагностів і терапевтів [1113]. Методика диспансеризації собак вперше розроблена професором І.П. Кондрахіним [14]. Основна увага в ній приділена окремим питанням загальної методології діагностичного етапу диспансеризації. Проте, основи диспансеризації собак службових порід необхідно трактувати з урахуванням не лише клінічного, а й біохімічного статусу собак, які вирощені й утримуються у спеціалізованих розплідниках. Цій задачі певною мірою відповідає робота О.А. Дикого [8], у якій основна увага приділена патології печінки. Однак, питання інших патологій, які досить часто діагностують у собак службових порід, системний аналіз щодо їх діагностики, лікування та профілактики у дисертаційних роботах не розглядалися. Основою цих заходів є диспансеризація, розробка основних положень якої є актуальною задачею науковців.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною наукової тематики кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського державного аграрного університету (номер держреєстрації 0103U004460), яка є складовою галузевої науково-технічної програми УААН. З грудня 2005 р. була частиною держбюджетної угоди № 1/29, реєстраційний номер 0105U007712. Дисертант виконувала розділи 6 ”Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у собак службових порід” і 9 ”Обґрунтування методів діагностики і терапії хвороб печінки та нирок у собак”.
  Мета роботи розробити систему диспансеризації собак службових порід.
  Для виконання мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  1) вивчити структуру хвороб собак на території м. Житомир, звернувши особливу увагу на захворювання собак службових порід;
  2) вивчити оптимальні показники клінічного статусу, еритроцитопоезу, функціонального стану печінки і нирок, фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у молодняку віком 114 діб, 1,56 і 718 міс. та дорослих собак;
  3) провести диспансеризацію службових собак у кількох розплідниках та міжобласному кінологічному центрі і на цій основі виявити поширення моно- і множинної внутрішньої патологій та розробити інформативні методи їх ранньої діагностики;
  4) експериментально обґрунтувати методи діагностики і лікування найбільш поширених внутрішніх хвороб собак, що виявлені у ході диспансеризації;
  5) на основі одержаних результатів розробити методичні рекомендації для впровадження в системі кінологічної служби.
  Об’єкт дослідження методи діагностики, лікування та профілактики внутрішніх хвороб собак службових порід.
  Предмет дослідження розробка методики диспансеризації собак службових порід на основі вивчення вікових особливостей показників крові у клінічно здорових тварин у спеціалізованих кінологічних розплідниках, експериментального і теоретичного обґрунтування методів діагностики та лікування моно- і множинної внутрішньої патології у собак.
  Методи дослідження клінічні, у тому числі електрокардіо- і рентгенографія, вивчення морфологічного складу крові (еритроцити, лейкоцити, лейкограма), біохімічні (гемоглобін, загальний білок, альбуміни, білірубін, активність аспарагінової АсАТ і аланінової АлАТ трансфераз, гамма-глутамілтранспептидази ГГТП, α-амілази, лактатдегідрогенази ЛДГ та її першого ізоферменту ЛДГ1, креатинкінази КК та її кардіоспецифічного ізоферменту ККМВ, лужної фосфатази, загальний кальцій, неорганічний фосфор, сечовина, креатинін).
  Наукова новизна отриманих результатів. Встановлені вікові і породні особливості морфологічного і біохімічного складу крові у клінічно здорових собак службових порід (німецька і кавказька вівчарки, ротвейлер та ін.), що є основою для розробки інформативних методів оцінки стану здоров'я службових собак. На підставі результатів проведеної диспансеризації собак службових порід вперше установлено множинність внутрішньої патології, сформульовані її теоретичні основи, обґрунтовані механізми розвитку гепатоостеодистрофічного, гепатонефроостеодистрофічного, гепаторенального, нефро- і гепатоанемічного синдромів. Встановлення множинної внутрішньої патології зумовило необхідність розробки нових методичних підходів до лікування хворих собак та їх експериментальне обгрунтування.
  Практичне значення одержаних результатів. Встановлені фізіологічні ліміти клініко-гематологічних показників собак службових порід, які утримуються у спеціалізованих розплідниках, ранні інформативні методи діагностики, апробовані методи лікування найбільш поширених патологій у собак (рахіту, гепатоостеодистрофічного, гепаторенального і гепатопанкреатичного синдромів).
  Проведено вивчення змін клініко-гематологічних показників у службових собак під час захворювань печінки, нирок, підшлункової залози, порушень мінерального обміну та апробовані нові методи комплексного лікування найбільш поширених патологій у службових собак з урахуванням їх поліморбідності.
  Результати досліджень увійшли до методичних рекомендацій Біохімічні методи дослідження крові тварин”, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 115 від 07.10.2004 р. та ”Диспансеризація службових собак”, що затверджені начальником кінологічної служби МВС України 2 вересня 2008 р.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано, проаналізовано та узагальнено увесь обсяг експериментальних досліджень, розроблені, апробовані і експериментально обґрунтовані методи лікування собак з множинною внутрішньою патологією. Біохімічне дослідження крові проведено дисертантом у лабораторіях Державного агроекологічного та Білоцерківського державного (нині національного) аграрного університетів.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на міжнародних конференціях: присвяченій 100-річчю від дня народження С.З. Гжицького (Львів, 2001); „До 120-річчя від часу заснування Львівської ветеринарної школи” (Львів, 2001); „Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2000, 2003, 2005); присвячених 150-річчю з дня заснування Харківського зооветеринарного інституту (2001) та 75-річчю факультету ветеринарної медицини Білоцерківського ДАУ (2006); „Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин” (Одеса, 2001, 2003; Полтава, 2004; Київ, 2001); „Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва, якості і безпеки продукції” (Одеса, 2004); „Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини” (Житомир, 2005); наукових конференціях науково-педагогічних працівників факультету ветеринарної медицини (Біла Церква, 20032008); конференції молодих учених, докторантів, аспірантів „Наукові пошуки молоді на початку XXI століття (Біла Церква, 2004).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 25 наукових праць, з яких 22 статті вийшли у фахових виданнях, затверджених ВАК України: Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (17), Науковому віснику Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького (1), Інституту біології тварин УААН (3), Полтавської державної аграрної академії (1). Дисертантка є співавтором 2 методичних рекомендацій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дисертації теоретично узагальнені механізми розвитку встановленої множинної внутрішньої патології у собак службових порід та експериментально обґрунтовані методи її лабораторної діагностики на основі вивчення функ-ціонального стану печінки, нирок, серцево-судинної системи, підшлункової залози, фосфорно-кальцієвого обміну і еритроцитопоезу, що є новим у вирішенні наукової проблеми. Запропонована методика диспансеризації собак службових порід дає можливість своєчасно визначати клінічний статус і стан обміну речовин, виявляти основні хвороби, їх причини, розробляти та впроваджувати перспективні лікувально-профілактичні заходи.
  2. На підставі аналізу 3777 хворих собак, зареєстрованих у лікарнях ветеринарної медицини м. Житомир, установлено, що частка внутрішніх хвороб складає 19,94 %, хірургічних 41,85, акушерсько-гінекологічних 4,89, паразитарних 30,86, інфекційних 2,45 %. Серед внутрішньої патології найчастіше діагностували ураження органів травлення (63,9 %), рідше системи дихання (12,6 %) та хвороби, спричинені порушенням обміну речовин (11,5 %). Ураження сечової, серцево-судинної та нервової систем діагностували значно рідше.
  3. Аналіз показників гемопоезу у собак службових порід свідчить про динамічне зростання вмісту гемоглобіну з 90110 г/л у двотижневих цуценят до 110180 г/л у молодняку 718-місячного віку та 145220 г/л у дорослих собак, стабільність кількості еритроцитів (5,08,0 Т/л) та їх насиченості гемоглобіном у молодняку з 1,5 до 18-місячного віку (18,526,0 пг). Еритроцити собак великого об’єму: максимальний у межах 8992 мкм3, середній 70,0±2,26 у дорослих собак і 73,5±1,45 мкм3 у молодняку 718-місячного віку.
  4. Білковий обмін характеризується поступовим зростанням умісту загального білка в сироватці крові з 46,065,0 г/л у двотижневих цуценят до 60,075,0 у молодняку 718-місячного віку та 61,081,8 г/л у дорослого поголів’я. Найбільше білка в сироватці крові кавказької вівчарки (77,0±1,76 г/л), найменше у німецької (71,2±0,91 г/л). Вміст альбумінів стабілізується у молодняку 1,56-місячного віку (28,639,0 г/л; 34,1±0,76) і в старших вікових групах вірогідно не відрізняється. Відносна частка альбумінів у молодняку і дорослих собак стабільна.
  5. Білірубіносинтезувальна функція печінки у собак різного віку характеризується поступовим зменшенням максимального рівня загального білірубіну з 6,7 мкмоль/л у цуценят двотижневого віку до 5,0 у 718-місячного молодняку і 4,64 мкмоль/л у дорослих собак. Кон’югований білірубін у сироватці крові клінічно здорових собак відсутній.
  6. Активність індикаторних для печінки ферментів АСТ і АЛТ у собак різного віку майже не відрізняється. Максимальна активність обох ферментів найбільша у цуценят двотижневого віку 1,35 і 1,53 ммоль/(год•л), найменша у дорослих собак 1,20 і 1,30 ммоль/(год•л) відповідно. Середня й максимальна активність обох ферментів у ротвейлерів, німецьких і кавказьких вівчарок вірогідно не відрізняється. Активність холестатичного ферменту гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП) у сироватці крові дорослих собак становить 0,020,43 мккат/л, α-амілази 9101933 од/л.
  7. Загальна активність креатинкінази (КК) в сироватці крові собак службових порід становить 38,0149,0, лактатдегідрогенази (ЛДГ) 79195 Од/л, їх кардіоспецифічних ізоферментів (КК-МВ і ЛДГ1) 8,3 41,3 та 41,061,0 Од/л відповідно, а їх частка у загальній активності ензимів складає 32,1±4,24 і 43,0±2,27 %.
  8. Вміст сечовини і креатиніну в собак різного віку стабільний: максимальний у молодняку не перевищує 7,2, у дорослих собак 7,7 ммоль/л, середній дещо більший у молодняку 718-місячного віку (5,5±0,18 ммоль/л) порівняно з двотижневими цуценятами. Максимальний рівень креатиніну не перевищує 140 мкмоль/л. Середній вміст сечовини й креатиніну у дорослих собак різних порід (німецька і кавказька вівчарки та ротвейлери) вірогідно не відрізняється.
  9. Вміст загального кальцію у сироватці крові дорослих собак становить 2,253,1 ммоль/л, мінімальний рівень неорганічного фосфору в усіх групах був ідентичним (1,261,30 ммоль/л), максимальний складав 2,1 ммоль/л.
  10. За результатами клінічного дослідження собак службових порід у міжобласному кінологічному циклі і розплідниках м. Житомир найчастіше діагностуються дерматози (34,9 %), патологія фосфорно-кальцієвого обміну (32,0 %), рідше органів травлення (20,1 %), серця (9,6 %), печінки і сечової системи. Анемія виявлена у 19,6 % собак. Вгодованість 33,5 % собак нижча від середньої.
  11. Результати лабораторного дослідження крові є більш інформативними: патологія печінки діагностується у 70 % молодняку і 62 % дорослих собак, мінерального обміну, відповідно, у 23,1 та 59,2, нефротичний синдром 46,7 і 46,3, анемія у 6,7 та 29,1 %. З 124 собак розплідників м. Житомир лише у 19 (15,3 %) не виявлено змін показників, що характеризують стан гемопоезу, печінки, нирок, остеодистрофії чи рахіту.
  12. У більшості службових собак діагностується множинна (поліморбідна) внутрішня патологія. Нами виділені наступні синдроми: гепатоостеодистрофічний (діагностується у 42,3 % дорослих собак), гепаторенальний (32,2 %), гепатоостеоренальний (19,4 %), остеоренальний (6,25 %), гепатоанемічний (20,4 %), нефро-анемічний (2,3 %) і гепатонефроанемічний (9,0 %).
  13. Найбільш інформативними лабораторними показниками у ході диспансеризації дорослих собак є наступні: для діагностики анемії вміст гемоглобіну (27,3 % із загальної кількості досліджених), патології печінки активність аспарагінової (45,2 %) й аланінової (35,0 %) трансфераз, нефропатії вміст креатиніну (42,3 %), остеодистрофії загального кальцію (38,4 %). Менше діагностичне значення за патології печінки має визначення загального білка (гіперпротеїнемія виявлена у 15,4 % собак з 162 досліджених), альбумінів і білірубіну: їх зміни встановлені у 23 % тварин. Показником патології підшлункової залози є збільшена активність α-амілази (19806290 од/л), міокардіодистрофії кардіоспецифічних ізоферментів ЛДГ (ЛДГ1) і креатинкінази (КК-МВ).
  14. Основними причинами патології печінки у собак є ендогенний, і можливо, екзогенний токсикози, інфекційні (інфекційний гепатит, парвовірусний ентерит, лептоспіроз) та паразитарні (бабезіоз і токсокароз) хвороби, порушення енергетичної структури раціону (дефіцит жиру й надлишок легкоперетравних вуглеводів), дефіцит у раціоні білка (1032,5 %), метіоніну (8,1 %) і токоферолу (забезпеченість 38,763,5 %).
  15. Остеодистрофія у собак розвивається внаслідок дефіциту в раціоні кальцію (33 %), фосфору (3350,9 %) і вітаміну D (забезпеченість становить лише 13,2 %), низького кальціє-фосфорного співвідношення (0,6:1); порушення функціонального стану печінки й нирок, що підтверджується поєднаним перебігом цих хвороб у 48,5 % собак та низьким вмістом у сироватці крові 25ОHD3 (10,541,5 пг/мл).
  16. Нефропатія у собак є наслідком інфекційних (парвовірусний ентерит, лептоспіроз) і паразитарних (бабезіоз) хвороб, інтоксикації внаслідок поєднаного розвитку патології нирок з ураженням печінки (у 32,2 % собак) та анемією (2,3 %), що зумовлюють порушення ниркового кровообігу, фільтраційної функції нирок і деструкцію нефротелію канальців.
  17. У собак за гепатоостеодистрофічного синдрому встановлено ”Х”-подібну поставу тазових кінцівок (38,8 %), лордоз (27,7 %), ”провал” грудних кінцівок (5,5 %), нерівність країв ребер (27,7 %), зміну фосфорно-кальцієвого гомеостазу (94,4 %), зростання активності ЛФ (50 %), АсАТ і/або АлАТ (77,8 %), гіперпротеїнемію (22,2 %). Використання з лікувальною метою відеїну, алохолу та сілібору спричинило відновлення фосфорно-кальцієвого обміну у 89,9 та активності трансфераз у 42,9 % собак. Зміни альбуміносинтезувальної функції печінки були не вірогідними.
  18. За гепаторенального синдрому у собак встановлено болючість нирок, полакіурію та дизурію (24 %), анемічність кон’юнктиви (16 %), олігохромемію (60 %), гіпохромію (75 %), лейкоцитоз (40 %), гіперпротеїнемію (40 %), відносну гіпоальбумінемію (53,5 %), збільшення активності АсАТ (90 %; ліміт 0,875,37 ммоль/(год•л) і АлАТ (85 %; 0,946,15 ммоль/(год•л), азотемію (50 %; 3,414,8 ммоль/л), креатинінемію (100 %; 150301,6 мкмоль/л). Застосування для лікування хворих собак бісептолу 480, нітроксоліну, есенціале форте, листя мучниці, тіотриазоліну, ціанокобаламіну сприяло відновленню фільтраційної функції нирок у 80 % собак, рівня загального білка 50, активності АсАТ 50,0, АлАТ 54,2 %.
  19. Гепатопанкреатичний синдром у собак характеризується зниженням вгодованості за підвищення апетиту (35,1 %), розладами системи травлення (70,3 %), болючістю черевної стінки в ділянці розміщення підшлункової залози (64,9 %), олігохромемією і гіпохромією (72,7 %), гіперпротеїнемією (25 %), гіпоальбумінемією (16,7 %), гіперглікемією (83,3 %), гіпербілірубінемією (79,2 %), гіперхолестеролемією (75 %), азотемією (54,2 %), креатинінемією (87,5 %), збільшенням активності АсАТ (95,8 %), АлАТ (100 %), ЛФ (58,3 %), ГГТП (27,3 %) та альфа-амілази у 100 % собак (ліміт у хворих 1980,66289 Од/л; у здорових 9101930). Використання з лікувальною метою панкреатину, карсилу, глюкози, но-шпи, аскорбінової кислоти і відвару льону сприяло збільшенню вмісту гемоглобіну та ВГЕ, частковому відновленню білок- та білірубіносинтезувальної функцій печінки, фільтраційної нирок, вмісту холестеролу, активності АсАТ, АлАТ, ГГТП та альфа-амілази.
  20. На підставі результатів вивчення клініко-фізіологічного та біохімічного статусу клінічно здорових собак, що утримуються в розплідниках МВС України і проходять підготовку в кінологічному циклі м. Житомир, розроблена методика диспансеризації собак службових порід, яка ґрунтується на дворазовому упродовж року повному клінічному дослідженні і лабораторному аналізі крові та щомісячному клінічному огляді поголів’я лікарем ветеринарної медицини.

  Пропозиції виробництву
  1. Лабораторний аналіз крові виконувати згідно з методичними рекомендаціями ”Біохімічні методи дослідження крові тварин”, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 115 від 07.10.2004 р.
  2. Проводити диспансеризацію собак у розплідниках навесні та восени згідно з методичними рекомендаціями ”Диспансеризація службових собак”, затвердженими начальником кінологічної служби МВС України 2 вересня 2008 р.
  3. Під час проведення диспансеризації враховувати наступні ліміти морфологічного і біохімічного складу крові дорослих собак службових порід: кількість еритроцитів 5,08,0 Т/л, лейкоцитів 5,014,3 Г/л, ВГЕ 21,533,0 пг, величина гематокриту 31,055,0 %; вміст гемоглобіну 145,0220,0 г/л; загального білка 61,080,0 г/л; альбумінів 3141 г/л або 42,056,5 %; альбуміно-глобуліновий коефіцієнт 0,98±0,034; активність аспарагінової трансферази 0,281,20, аланінової 0,311,30 ммоль/(год•л), гамма-глутамілтранспептидази 0,020,43 мккат/л, альфа-амілази 9101930 Од/л; вміст білірубіну 0,604,64 мкмоль/л, сечовини 2,87,7 ммоль/л; креатиніну 53,0140,0 мкмоль/л, загального кальцію 2,253,1 і неорганічного фосфору 1,262,1 ммоль/л. За необхідності діагностики міокардіопатії визначати активність лактатдегідрогенази (79,0135,0 Од/л), креатинкінази (38,0149,0 Од/л), кардіоспецифічних ізоферментів ЛДГ1 (41,061,0 Од/л) і КК-МВ (8,341,3 Од/л) та їх співвідношення із загальною активністю ЛДГ (32,552,0 %) і КК (14,543,8 %).
  4. Для лікування молодняку, хворого на рахіт, використовувати: тривіт (1 мл через 4 доби), кальцію гліцерофосфат (по 0,4 г двічі на добу), катозал (2 мл щодоби 10 ін’єкцій), карсил (по 0,035 г тричі на добу), піридоксину гідрохлорид (5 %-ний розчин по 1 мл щодоби 10 ін’єкцій).
  5. За гепатоостеодистрофічного синдрому для лікування собак застосовувати: відеїн (2000 МО упродовж 30 діб), алохол та сілібор (14 діб по 0,2 і 0,04 г відповідно тричі на добу).
  6. За гепаторенального синдрому з лікувальною метою використовувати: бісептол 480 (по 0,5 г двічі на добу), нітроксолін (по 0,05 г 4 рази на добу), капсули есенціале форте (по 300 мг тричі на добу), тіотриазолін (2,5 %-ний розчин по 2 мл двічі на добу), ціанокобаламін (0,05 %-ний розчин по 1 мл внутрішньом’язово упродовж 10 днів) і відвар листя мучниці (1:20) по 50 мл двічі на добу курсом 21 день.
  7. Для лікування собак з гепатопанкреатичним синдромом застосовувати: всередину панкреатин (0,5 г двічі на добу), карсил (0,035 г тричі на добу), но-шпу (0,04 г тричі на добу); внутрішньовенно 10 %-ний розчин глюкози (20 мл) з 5 %-ною аскорбіновою кислотою (2 мл) один раз на три доби ( 10 ін’єкцій).
  Список використаних джерел
  1. Делберт Дт. Карлсон. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак / Делберт Дт. Карлсон, Джеймс М. Гаффон: [пер. с англ. Е.Н. Сперанской]. М.: Центрполиграф, 2001. 572 с.
  2. Каролис Масиленис. Служебное и декоративное собаководство / К.Масиленис. Вильнюс: Горизонт, 1992. 368 с.
  3. Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек / К.С. Медведев. К., 1999. 150 с.
  4. Пульняшенко П.Р. Анестезиология и реаниматология собак и кошек: практическое пособие / П.Р. Пульняшенко. К.: Фауна-Сервис, 1997. 192 с. Бібліогр.: с. 191192.
  5. Пульняшенко П.Р. Заворот желудка у собак / П.Р. Пульняшенко. К.: Альфа, 2004. 160 с.
  6. Локес П.І. Ультразвукова діагностика у ветеринарній медицині дрібних тварин / П.І.Локес, В.Г.Стовба, Л.П.Каришева. Полтава, 2005. 71 с.
  7. Локес П.І. Сечокам'яна хвороба у собак і кішок / П.І.Локес. Полтава, 2006. 80 с.
  8. Дикий О.А. Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 Діагностика і терапія тварин” / О.А.Дикий. Біла Церква, 2000. 17 с.
  9. Соловйова Л.М. Порівняльна оцінка методів діагностки і терапії гепатодистрофії у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 Діагностика і терапія тварин” / Л.М.Соловйова. Біла Церква, 2004. 20 с.
  10. Рудь О.І. Лептоспіроз собак (епізоотологічний моніторинг, удосконалення засобів лікування і профілактики): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія” / О.І.Рудь. К., 2005. 22 с.
  11. Шарабрин И.Г. Методические рекомендации по комплексной диспансеризации крупного рогатого скота / И.Г. Шарабрин, И.П. Кондрахин, М.Х. Шайхаманов. М.: Агропром СССР, 1988 34 с.
  12. Кондрахин И.П. Методические указания по диспансеризации коров в крупных специализированных хозяйствах и разработке общих неспецифических мер профилактики / И.П.Кондрахин, И.Г.Шарабрин. М., 1980. 54 с.
  13. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных / В.И. Левченко, Н.А.Судаков, Г.Г. Харута и др.; Под ред. В.И. Левченка. К.: Урожай, 1991. 304 с.
  14. Кондрахин И.П. Рекомендации по диспансеризации служебных собак / И.П. Кондрахин, Е.А.Кесарева, Л.С.Зубрилова. М.: Госагропром СССР, 1989. 22 с.
  15. Кондрахин И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсиколога / И.П.Кондрахин, В.И.Левченко, Г.А.Таланов. М.: КолосС, 2005. 544 с.
  16. Инфекционные болезни / Т.В. Антонова, М.М. Антонов, В.Б. Бара-новская и др.; Под ред. Т.В. Беляевой. СПб: Спецлит, 2000. 509 с.
  17. Фрейдлин С.Я. Диспансеризация городского населения / С.Я.Фрейдлин. М., 1964. 64 с.
  18. Соловьев З.П. Профилактические задачи медицины / З.П.Соловьев. М., 1926. 46 с.
  19. Новгородцева Г.А. Диспансеризация населения в СССР / Г.А.Новгородцева, Г.З.Демиденков, М.А.Полонский. М., 1979. 102 с.
  20. Методические рекомендации по диспансеризации свиноматок / В.А. Аликаев, Е.А. Васильева, В.М. Данилевский и др. М.: Колос, 1977. 79 с.
  21. Косенко М.В. Диспансеризація в системі профілактики неплідності і контролю відтворювальної функції сільськогосподарських тварин / М.В.Косенко К.: Урожай, 1989. 248 с.
  22. Косенко М.В. Відтворення молочного поголів’я / М.В.Косенко, Б.М.Чухрій, О.І.Чайковська. Львів: Українські технології, 2005. 288 с.
  23. Воронин И.И. Андрологическая диспансеризация быков-производи-телей / И.И.Воронин. М.: Россельхозиздат, 1964. 25 с.
  24. Диспансеризация овец в промышленном комплексе: Методич. реко-менд. / И.И. Сипко, Ю.А. Любимов, М.А. Терехина и др. М., 1989. 22 с.
  25. Кондрахин И.П. Методика диспансеризации сельскохозяйственных животных / И.П.Кондрахин. Симферополь, 1995. 28 с.
  26. Методические рекомендации по контролю за состоянием обмена ве-ществ у свиней / Н.И. Кузнецов, И.С. Насонов, Т.И. Елизарова и др. Воронеж, 1985. 40 с.
  27. Профилактика и лечение незаразных болезней животных в спецхозах и комплексах / В.Е. Чумаченко, Г.А. Хмельницкий, В.П. Полищук и др.; Под ред. В.Е. Чумаченко. К.: Урожай, 1986. 272 с.
  28. Кондрахін І.П. Методика диспансеризації коней // Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин: практикум / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Л.М. Богатко та ін. Біла Церква, 2000. С. 198203.
  29. Левченко В.И. Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 ”Диагностика и терапия животных / В.И.Левченко. М., 1986. 28 с.
  30. Диспансеризація великої рогатої худоби: Методичні рекомендації / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Г.Г. Харута та ін. К., 1997. 60 с.
  31. Диспансеризація сільськогосподарських тварин // Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин: практикум // В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Л.М. Богатко та ін.; За ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2000. С. 176205.
  32. Щуревич Г.А. Диагностика и профилактика А-гиповитаминоза у крупного рогатого скота при откорме в специализированных хозяйствах: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. вет. наук: спец. 16.00.01 ”Диагностика и терапия животных / Г.А.Щуревич. М., 1986. 18 с.
  33. Левченко В.І., Головаха В.І. Індикаторні ензими печінки у телят, одер-жаних від хворих гепатозом корів / В.І.Левченко, В.І. Головаха // Збереження молодняка сільськогосподарських тварин запорука розвитку тваринництва України. Харків, 1994. С. 108109.
  34. Левченко В.І. Метаболізм ліпідів у високопродуктивних корів / В.І.Левченко, В.В.Сахнюк // Наук.-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин УААН. Вип. 5, № 3. Львів, 2004. С. 4653.
  35. Левченко В.І. Ферментодіагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів / В.І.Левченко, В.В.Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 13, ч.2. Біла Церква, 2000. С. 116124.
  36. Левченко В.І. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів / В.І.Левченко, В.В.Сахнюк // Вісник аграрної науки. 2001. №10. С. 2830.
  37. Левченко В.І. Профілактика внутрішніх хвороб у високопродуктивних тварин / В.І.Левченко, В.В.Сахнюк // Аграрні вісті. 2003. № 3. С. 1718.
  38. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / М.О. Судаков, В.І. Береза, І.Г. Погурський та ін.; За ред. М.О. Судакова. 2-е вид., перероб. І допов. К.: Урожай, 1991. 144 с.
  39. Головаха В.І. Діагностика ренальної патології при хронічному гастроентериті у коней / В.І.Головаха, І.А.Жила, О.В.Піддубняк // Вет. мед.: Міжвід. темат. наук. зб. Вип. 84. Харків, 2004. С. 229232.
  40. Головаха В.І. Інформативність показників сечовини і креатиніну в кобил / В.І.Головаха, І.А.Жила // Вет. мед.: Міжвід. темат. наук. зб. Вип. 83. Харків, 2004. С. 4648.
  41. Левченко В.І. Діагностика патології печінки у коней (методичні рекомендації) / В.І.Левченко, В.І.Головаха, О.Є.Галатюк. К., 2003. 27 с.
  42. Головаха В.І. Індикаторні ферменти печінки та показники залишкового азоту в лошат / В.І.Головаха, В.І.Левченко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 16. Біла Церква, 2001. С. 4046.
  43. Максимович І.А. Токсичний некроз печінки у кіз / І.А.Максимович, В.В.Влізло // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 33. Біла Церква, 2005. С. 154158.
  44. Костенко Л.О. Функціональний стан печінки та нирок при експери-ментальному рахіті у поросят // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 29. Біла Церква. С. 99106.
  45. Дерезина Т.Н. Рахит поросят / Т.Н.Дерезина, В.И.Федюк, С.М.Сулейманов. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. 192 с.
  46. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в уста-новах виконання покарань в слідчих ізоляторах: Наказ № 18. К., 2004. С. 5354.
  47. Кривутенко А.И. Основные формы проявления патологических состояний мелких домашних животных / А.И.Кривутенко, Н.Я.Грива // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. К., 2001. С. 13 14.
  48. Внутрішні хвороби тварин [текст]: підручник / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков та ін.: За ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 1999. Ч.1. 376 с.
  49. Телятников А.В. Комп´ютерна томографія /А.В.Телятников, В.Б.Бори-севич // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. Матеріалів VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. К., 2003. С. 9598.
  50. Ивашко Е.С. Альтернативные методы диагностики в ветеринарии / Е.С.Ивашко, Е.В.Епрынцева // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М. 2001. С. 142143.
  51. Ткачев-Кузьмин А.А. Ультразвуковое исследование желудочно-кишечного тракта / А.А. Ткачев-Кузьмин, А.М. Шабанов // Материалы X Москов. междун. вет конгресса. М., 2002. С. 277278.
  52. Винокуров Д.Л. Диагностический конек при инородных телах желудочно-кишечного тракта / Д.Л. Винокуров, Е.В. Патионова // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2000. С.7475.
  53. Кучерская Н.В. Применение эндоскопа в ветеринарной медицине мел-ких животных / Н.В. Кучерская // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2001. С. 6566.
  54. Зубов А.Д. Организация лечебно-профилактических медицинских технологий / А.Д. Зубов, Д.Л.Винокуров, Е.В. Патионова // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2000. С. 1112.
  55. Садовников Н.Ю. Гистологическое исследование слизистой оболочки желудка собак, связь ее изменений с желудочными хеликобактериями / Н.Ю. Садовников, В.В. Макаров // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 52.
  56. Опыт применения методики эзофагогастродуоденоскопии в клинике мелких животых / Л.В. Лебедев, Н.Ю. Садовникова, М.О. Собещанская и др. // Материалы X Москов. междун. вет конгресса. М., 2002. С. 53 54.
  57. Кудрявцев А.И. Некоторые аспекты ультразвуковой диагностики органов брюшной полости собак и кошек / А.И. Кудрявцев // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2000. С. 9196.
  58. Иванов В.В. Экстренное звуковое исследование органов брюшной по-лости при травмах / В.В. Иванов // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 302304.
  59. Мавлитов С.С. Ультразвуковое исследование желчного пузыря у собак / С.С. Мавлитов, Р.З. Курбанов, А.Р. Седеков // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 6667.
  60. Мавлитов С.С. Сонографические признаки холецистита / С.С.Мавлитов // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 287288.
  61. Митин В.Н. Современные тенденции развития ветеринарной хирургии: расширенные вмешательства на органах грудной и брюшной полостей / В.Н. Митин, Н.Г. Козловская // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. К., 1998. С. 266267.
  62. Зуева Н.М. Ультразвуковые признаки паренхиматозных и опухолевых заболеваний печени / Н.М. Зуева // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 290292.
  63. Цвіліхівський М.І. Діагностика і лікування ниркової недостатності у собак / М.І. Цвіліхівський, С.В. Величко. Р.І. Шестопалка // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. Вип. 55. К., 2002. С. 267268.
  64. Лапшин Н.В. Ультразвуковая диагностика в ветеринарной урологии и андрологии / Н.В. Лапшин // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 309310.
  65. Матвеев Л.В. Диагностическая ценность ультразвукового исследования почек у собак и кошек / Л.В. Матвеев // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 7374.
  66. Иванов В.В. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря у кошек и собак при травмах / В.В. Иванов // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 6768.
  67. Соломка А.А. Ультразвуковая эхография в диагностике заболеваний мочеполовой системы у мелких домашних животных / А.А. Соломка // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Зб. матеріалів IV міжн. наук.-практ. конф. (1415 жовт. 1998 р, м. Київ, Україна). К., 1998. С. 8791.
  68. Арсланин Г.П. Ультрасонографические находки при исследовании мочевого пузыря у мелких домашних животных / Г.П Арсланин, И.Е. Иноземцева, Л.В.Матвеев // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 7273.
  69. Зуева Н.М. Принципы визуализации различных паренхиматозных изме-нений / Н.М. Зуева // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 6970.
  70. Сарбаш Д.В. Диагностика и клиническая характеристика новообразо-ваний предстательной железы у собак / Д.В. Сарбаш // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. Вип. 55. К., 2002. С. 249250.
  71. Воронцова Ю.В. Количественная характеристика нормального сердца по даным морфометрии и двумерной эхокардиографии/ Ю.В. Воронцова, С.В.Бондаренко // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 185186.
  72. Иноземцева И.Е. Принципы оценки сократимости миокарда у мелких домашних животных по данным эхокардиографии / И.Е. Иноземцева Л.В. Матвеев // Материалы X Москов. междун. вет. конгресса. М., 2002. С. 300301.
  73. Садеков А.Р. Эхокардиография у собак / А.Р. Садеков, Р.З. Курбанов, С.С. Мавлитов // Материалы IX Москов. междун. вет. конгресса. М., 2001. С. 6566.
  74. Ультразвуковое исследование выпота в плевральной полости / Н.В. Лапшин, В.И. Тельпухов, И.Д. Андреев и др. // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 307308.
  75. Хосе Луис Гаска Яньес. Краткий курс ветеринарной вертебрологии / Хосе Луис Гаска Яньес // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 2426.
  76. Степаненко М.В. Взаимосвязь между эпилепсией у собак и модели поведения их хозяев / М.В. Степаненко // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 178179.
  77. Асквью Генри Р. Проблемы поведения собак и кошек / Р.Асквью Генри. М.: Аквариум, 1999. 617 с.
  78. Мищенко С.Н. Ультраструктурные особенности опухолей молочных желез / С.Н. Мищенко, А.Э. Мационис // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 4748.
  79. Мищенко С.Н. Имуногистохимический анализ экспрессии онкогена с erbВ2 в опухолях молочных желез собак / С.Н. Мищенко, А.Э. Мационис // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 4344.
  80. Уша Б.В. Применение у собак прижизненной биопсии печени в сочетании с лапароскопией / Б.В. Уша, Т.Б. Горовая, С.Э. Жовнис // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 6869.
  81. Болезни собак / Ф.И Василевич, В.А Голубева, И.П. Данилов и др. М.: Колос, 2001. 260 с.
  82. Ягников С.С. Диагностика хламидийной инфекции у мелких домашних животных / С.С. Ягников, И.Т. Федякина, В.В.Цибезов // Материалы X Москов. Межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 8990.
  83. Медведев К.С. Уроджений гіпотиреоз (кретинізм) у щеняти породи різеншнауцер / К.С. Медведев // Проблеми вет. обслуговування дрібних домашніх тварин: Матеріали VI міжн. наук.-практ. конф. К., 2001. С. 3435.
  84. Линухин А.В. Практическое применение квантовой энергии у ветеринарной практике / А.В.Линухин // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 180.
  85. Тихонин В.В. Лазеротерапия мелких домашних животных / В.В.Тихонин, Д.С. Войлошников // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 181182.
  86. Васильев В.С. Избирательное действие лазерного излучения на ферментные системы клеток / В.С. Васильев, Н.А. Лисиченко, А.В. Столяров // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. Вип. 55. К., 2002. С. 2631.
  87. Титаренко А.М. Застосування лазеротерапії у собак, хворих на демо-декоз / А.М. Титаренко // Наук. вісник Нац. аграр. ун-ту. Вип. 55. К., 2002. С. 260261.
  88. Петров В.А. Топография биологически активных точек у собак / В.А. Петров, А.А. Иванников, Е.Б. Верещагина // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 245246.
  89. Казеев Г.В. Информационная терапия заболеваний животных по точкам акупунктуры / Г.В. Казеев, А.В. Казеева, П.В. Ильина // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 251252.
  90. Калиновский А.А. Лечение метритов и маститов у собак воздействием по точкам акупунктуры в условиях служебных питомников МВД / А.А. Калиновский // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 196197.
  91. Горовая Т.Б. Патогенетическая характеристика гомеопатических пре-паратов Туя и Анис / Т.Б. Горовая // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 248249.
  92. Oliver J.E. Handbook of Veterinary Neurology. / J.E Oliver, M.D. Loren J. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 1993. 396 p.
  93. Непоклонова В.И. Лейкемия кошек / В.И. Непоклонова, Е.А. Непоклонов, Г.В. Ткачев // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С.4243.
  94. Казеев Г.В. Эффективность оперативного лечения рака молочной железы собак / Г.В. Казеев, А.В. Казеева, Г.В. Ильина // Материалы IX Москов. межд. вет. конгресса. М., 2001. С. 253254.
  95. Фролов В.И. Применение химиотерапии при метастазирующем раке молочной железы у собак / В.И. Фролов // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 5354.
  96. Бичков В.И. Использование адъювантной иммунотерапии при лечении рака молочной железы / В.И. Бичков // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 5455.
  97. Гурова М.Б. Опыт лечения трансмиссивной саркомы у собак / М.Б. Гурова, А.В. Мальцев // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 5556.
  98. Сковородим Е.Н. Слизистый (коллоидный) рак бронхов / Е.Н. Сковородим, О.Г. Бирюкова, Е.Г.Вехновская // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 5556.
  99. Аверин М.А. Наш опыт лечения опухолей церуминальных желез у кошек / М.А. Аверин, Е.П. Копенкин // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 5859.
  100. Мандоса С.Л. Протезирование и пластика клапанов сердца у собак / С.Л. Мандоса, А.Г. Комолов // Материалы X Москов. межд. вет. конгресса. М., 2002. С. 59.
  101. Воронцова Ю.В. Первый опыт хирургического вмешательства при тахисистолическом нарушении се
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)