Патология, онкология и морфология животных


Всего работ:811. Зайцев Владимир Владимирович. Фармако-токсикологические свойства соединений на основе наночастиц кобальта и меди и их эффективность при гипомикроэлементозах
Год: 2023

2. Солдатов Дмитрий Алексеевич. Белки теплового шока в диагностике и профилактике онкологических заболеваний
Год: 2023

3. Воротникова Светлана Михайловна. Морфофункциональная характеристика тонкого отдела кишечника при комплексной терапии желудочно-кишечных заболеваний поросят с использованием рекомбинантного видоспецифичного цитокина ГМ-КСФ
Год: 2023

4. Алексеев Алексей Александрович. Фармакология и эффективность применения соединения на основе водного раствора фуллерена С60 для кошек
Год: 2023

5. Гринь Владимир Анатольевич. Экспериментальная фармакология и клиническое применение селенсодержащих препаратов при заболеваниях печени у животных и птицы
Год: 2023

6. Богданова Мария Сергеевна. Фармако-токсикологическая характеристика и клиническая эффективность препарата на основе марбофлоксацина при мастите у коров
Год: 2023

7. Шарипов Алмаз Ришатович. Токсико-фармакологические свойства бисизоникотиноата бетулина и его эффективность в комплексной терапии пироплазмоза
Год: 2023

8. Эльгабри Сахар Эзелдин Хасан Мохамед. Структурная организация репродуктивных органов японских перепелов в зависимости от влияния экстракта ромашки
Год: 2023

9. Романова Татьяна Викторовна. Клинико-морфологическая характеристика щитовидной железы и опорно-двигательного аппарата при эндемическом зобе у овец в Республике Хакасия
Год: 2023

10. Фролова Ольга Анатольевна. Морфофункциональные изменения органов и тканей цыплят-бройлеров при применении противоэймериозных вакцин
Год: 2023

11. Янич Татьяна Валерьевна. Изменчивость референсных границ гематологических показателей у животных голштинской породы при оценке клинического статуса в период роста, развития и гестации
Год: 2023

12. Луценко Поліна Олександрівна Біоморфологія черепа представників родини вовчих
Год: 2021

13. Шупик Олександр Васильович Морфофункціональні зміни в ушкоджених тканинах ока тварин та активність репаративних процесів за впливу стовбурових клітин
Год: 2021

14. Махотіна Діана Сергіївна Морфофункціональна характеристика кишечнику свійських качок
Год: 2021

15. Наеф Хамдан. Фармакологическая характеристика и эффективность гентааминоселеферона при терапии телят с респираторной патологией
Год: 2021

16. Еверт Віктор Вікторович Морфофункціональний статус органів кровотворення та імунного захисту поросят за різних форм перебігу цирковірусної інфекції ІІ типу
Год: 2020

17. Снопенко Ольга Сергіївна Морфофункціональна характеристика шкіри та її похідних за ниркової недостатності у свійських котів і собак
Год: 2020

18. Ковпак Оксана Сергіївна Біологічні властивості стовбурових клітин та їх вплив на відновлення міокарда тварин за експериментального ішемічного інфаркту
Год: 2020

19. Бокотько Роман Романович Регенеративні процеси у щитоподібній залозі тварин за гіпотиреозу та їх стимуляція мезенхімними стовбуровими клітинами
Год: 2019

20. Туманов Володимир Вікторович Патоморфологія та патогенез отруєння птахів діазиноном
Год: 2019

21. Щебентовська Ольга Миколаївна Морфологічні та біофізичні критерії оцінки м’язової тканини свиней і птиці
Год: 2019

22. Савчук Тарас Любомирович Регенера­тивні процеси в експериментально ушкодженій кістковій тканині кролів та вплив стовбурових клітин на їх стиму­ляцію
Год: 2019

23. Пасніченко Олександра Сергіївна Морфологічні та біомеханічні характеристики труб­частих кісток качок кросу «Благоварський» у постнатальному періоді онтогенезу
Год: 2019

24. Дишлюк Надія Володимирівна Морфогенез стравохо­ду і шлунка та їх імунних утворень в онтогенезі курей
Год: 2019

25. Ковпак Віталій Васильович Порівняльна характеристика стовбурових клітин та ефективність їх застосування за експериментального цукрового діабету у тварин
Год: 2019

26. Волощук Оксана Володимирівна Біоморфологія пір’я деяких видів птахів
Год: 2019

27. Усенко Світлана Іванівна Морфо­логія стравохідного мигдалика та імунних утворень шлун­ка птахів
Год: 2018

28. Саулко Вячеслав Володимирович Патофізіологічні зміни в організмі корів і телят за мікроелементозів та їх корекція
Год: 2018

29. Запека Ірина Євгеніївна Патоморфологічні особливості ешерихіозів свиней на надлишку у кормах Купруму, Феруму та Кобальту
Год: 2018

30. Кот Тетяна Францівна Морфологія яйцепроводу свійських птахів у постнатальному періоді онтогенезу і порівняльно-видо­вому аспекті
Год: 2018

31. Кущ Микола Миколайович Морфофункціональна характеристи­ка кишечнику свійських гусей
Год: 2017

32. Бліщ Галина Іванівна Патоморфологія та патогенетичні аспекти спонтанного орнітобактеріозу курей- бройлерів
Год: 2017

33. Гуральська Світлана Василівна Інфекційний бронхіт курей (па- томорфологія та обґрунтування засобів профілактики)
Год: 2017

34. Гуніч Вікторія Володимирівна Пато- морфологічні зміни при хронічній нирковій недостат­ності в котів
Год: 2017

35. Мирний Олександр Миколайович Закономірності морфогенезу органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської
Год: 2017

36. Лемішевський Володимир Михайлович. Морфофункціональний стан травного тракту свиней при згодовуванні кормів з різним вмістом пробіотиків
Год: 2015

37. Самсонюк Інга Михайлівна. Структурно-функціональний стан органів травної системи тварин за впливу генетично модифікованої та традиційної сої
Год: 2015

38. Друзь Наталія Віталіївна. Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба та м'язів, що на нього діють, у деяких видів птахів
Год: 2014

39. Кляп Надія Іванівна. Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на відновлювальні процеси у печінці щурів і собак за експериментального хронічного токсичного гепатиту
Год: 2014

40. Колеснік Наталія Леонідівна. Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів свійського собаки
Год: 2014

41. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ХЛАМІДІОЗІ СВИНЕЙ
Год: 2009

42. МОРФОГЕНЕЗ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ СО СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО И МОЛОЧНОГО ПЕРИОДОВ
Год: 2009

43. РІСТ І РОЗВИТОК КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ КАЧОК У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
Год: 2009

44. АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ В ОРГАНІЗМІ СОБАК ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БІЛКОВИХ КОРМІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Год: 2009

45. ГІСТОМОРФОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СОБАК В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ
Год: 2009

46. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЕТОРОЛАКА
Год: 2009

47. ІМУНОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОРГАНІВ ІМУНІТЕТУ ТА ЗАЛОЗИСТОГО ШЛУНКА КУРЕЙ, ЩЕПЛЕНИХ ВАКЦИНАМИ ПРОТИ ХВОРОБИ МАРЕКА
Год: 2009

48. СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СКЕЛЕТА ССАВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Год: 2008

49. ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФЛА (В1)- ТА Т-2 МІКОТОКСИКОЗНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТОЛОГІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Год: 2008

50. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ І КУРЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗЧИНУ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ НА ТЛІ Т-2 ТОКСИКОЗУ
Год: 2008


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)