ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ СОБАК : Морфологические изменения кожи при демодекозе СОБАК

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ СОБАК
 • Альтернативное название:
 • Морфологические изменения кожи при демодекозе СОБАК
 • Кол-во страниц:
 • 154
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису

  ІГНАТЕНКО Наталія Анатоліївна


  УДК 619:/616.99:636.7:615.838:616-07
  ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ СОБАК  16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник доктор ветеринарних наук, професор
  Борисевич Борис Володимирович


  КИЇВ - 2004
  З М І С Т
  Стор.
  Перелік умовних позначень...4
  В С Т У П......5
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ...10
  1.1. Загальна характеристика демодекозу собак... ............................10
  1.2. Етіологія .........................................................................................10
  1.3. Патогенез.........................................................................................20
  1.4. Епізоотологія .................................................................................22
  1.5. Клінічні ознаки ..............................................................................23
  1.6. Патологоанатомічні зміни .......................27
  1.7. Діагностика ............29
  1.8. Диференційна діагностика.............................................................30
  1.9. Лікування ........................................................................................32
  1.10. Заключення по огляду літератури...............................................36
  РОЗДІЛ 2 ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.................................................................37
  2.1. Матеріали і методи досліджень ................................................. .37
  2.2. Результати досліджень .................................................................43
  2.2.1. Епізоотологічний моніторинг демодекозу собак ....................43
  2.2.2. Клінічна картина хвороби ......................................................49
  2.2.3. Дослідження глибоких зскрібків шкіри
  хворих на демодекоз собак ..................................................57
  2.2.4. Розробка методу діагностики демодекозу собак
  застосуванням інцизійної біопсії шкіри......................................60
  2.2.5. Морфологічні особливості шкіри клінічно здорових собак..... 63
  2.2.5.1. Визначення товщини шкіри в клінічно здорових собак ........63
  2.2.5.2. Гістологічна будова і гістохімічний склад шкіри
  клінічно здорових собак .......................65
  2.2.6. Гістологічні і гістохімічні зміни в шкірі собак при демодекозі 79
  2.2.6.1. Локалізація Demodex canis та особливості його будови і
  гістохімічного складу .............................................................................79
  2.2.6.2. Гістологічна будова і гістохімічний склад шкіри
  хворих на демодекоз собак ....................................................................89
  РОЗДІЛ 3 ОБГОВОРЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ...... 111
  ВИСНОВКИ ..............................128
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ......................................................................129
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 130
  ДОДАТКИ..........................................................................................................154


  Перелік умовних позначень


  ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
  РНК рибонуклеїнова кислота
  ГАГ глікозаміноглікани
  АлАТ аланін - амінотрансфераза
  АсАТ аспартат - амінотрансфераза
  ШЗЕ швидкість зсідання еритроцитів  В С Т У П
  Актуальність теми. Демодекоз - захворювання з групи акародерматозів, що розповсюджене у всьому світі. Питання виникнення та розвитку захворювання, збудником якого є Demodex canis, різними вченими і дослідниками трактується неоднозначно. Ряд авторів [2, 5, 25, 40, 59, 68, 108,145] сприймає його як виключно патогенного збудника, наявність якого в шкірі є прямою ознакою захворювання. Інші дослідники [13, 21, 83, 102, 159, 186, 200, 213, 236, 242, 249, 254, 272] розглядають його як симбіонта, який може знаходитись у шкірі клінічно здорових тварин.
  Життєвий цикл кліщів повністю проходить в шкірі. Паразити локалізуються у волосяних фолікулах, а також у сальних і апокринових потових залозах, де вони, на думку одних авторів, живляться вмістом епітеліальних клітин [236]. На думку інших авторів, кліщі живляться вмістом жирових та потових залоз, а в дермі можна спостерігати тільки мертвих кліщів [267, 274].
  Клінічна картина і методи діагностики демодекозу були описані багатьма дослідниками [2, 5, 13, 21, 25, 40, 59, 68, 83, 102, 108, 159, 186, 203, 227, 261, 272], проте різноманітність клінічних проявів захворювання і часто псевдонегативні результати зіскрібів, вимагають додаткової уваги до даної проблеми. Що стосується патоморфологічних змін при демодекозі, то в доступній літературі знайдено всього п'ять робіт, присвячених вивченню цього питання [29, 62, 87, 100, 275]. Автори вивчали лише деякі морфологічні аспекти демодекозу собак, та й то досить поверхнево. Тому актуальними є гістологічні і гістохімічні дослідження шкіри собак, хворих на демодекоз, які дозволяють розширити уявлення щодо патогенезу захворювання, а також пошук і впровадження більш ефективних методів його діагностики.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана як розділ наукової тематики кафедри патологічної анатомії Науково-дослідного інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції Національного аграрного університету в рамках завдання "Вивчити патоморфологію шкіри собак при акародерматозах", номер державної реєстрації 0102U007336.
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи вивчити поширення, патогенез, клініко-морфологічні ознаки демодекозу собак та розробити надійний метод його діагностики.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі:
  - з’ясувати поширеність демодекозу собак і фактори, що на неї впливають;
  - встановити клінічні прояви цієї хвороби;
  - розробити метод діагностики демодекозу собак із застосуванням інцизійної біопсії шкіри;
  - з’ясувати морфологічні та гістохімічні характеристики шкіри клінічно здорових собак;
  - дослідити морфологічні та гістохімічні зміни в шкірі собак при демодекозі;
  - визначити морфологічні та біохімічні показники крові хворих собак;
  - встановити наявність секундарної мікрофлори;
  - на основі одержаних результатів висвітлити основи патогенезу демодекозу собак.
  Об’єкт досліджень: демодекоз собак.
  Предмет досліджень: морфологія і гістохімічний склад шкіри собак, хворих на демодекоз, патогенез цього акародерматозу, методи діагностики хвороби, епізоотологічні характеристики і клінічні її прояви, морфологія і гістохімічний склад шкіри клінічно здорових собак.
  Методи досліджень: гістологічні і гістохімічні (зафарбовування зрізів гематоксиліном і еозином, за ван-Гізон, методи виявлення нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів і глікозаміногліканів), морфометричні (визначення розмірів клітин і тканинних структур та їх щільності розташування), епізоотологічні (аналіз звітності Управління ветеринарної медицини м. Києва, та ветеринарної клініки дрібних тварин Медісан-К, вивчення залежності захворюваності від пори року, віку, породи і статі), клінічні (клінічний огляд собак, термометрія, визначення частоти пульсу і дихальних рухів), гематологічні (морфологічні та біохімічні показники крові), бактеріологічні (висіви мікрофлори ураженої шкіри на тверді і рідкі живильні середовища), хірургічні (метод інцизійної біопсії шкіри), статистичні (Stats, MS Excel для обробки цифрових даних з метою визначення достовірності змін показників та коефіцієнта корелятивних взаємозв'язків).
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено детальне вивчення патоморфологічних змін у шкірі собак при демодекозі із застосуванням методів гістології і гістохімії. Встановлено особливості локалізації збудника, гістохімічні та морфометричні параметри різних шарів епідермісу, дерми і придатків шкіри. На підставі їх аналізу та співставлення з морфологічними і гістохімічними показниками шкіри клінічно здорових собак встановлено нові дані щодо патогенезу цього акародерматозу. Показано, що збудник хвороби весь цикл розвитку проходить у волосяних фолікулах і залозах шкіри. Руйнування шкіри зумовлене двома механізмами: автоімунною реакцією у шкірі та механічною дією кліщів.
  При проведенні епізоотологічних досліджень встановлено відсутність вираженої сезонності хвороби і залежність захворюваності собак на цей акародерматоз від породи і віку.
  При проведенні клінічних досліджень виявлено, що у собак в умовах великого міста реєструється локальна і генералізована форми демодекозу.
  Детально описано гістологічну будову і гістохімічний склад шкіри клінічно здорових собак. Дано кількісну характеристику клітин, що інфільтрують шкіру. Вивчено гістохімічний склад кожного з шарів шкіри.

  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено новий, більш ефективний метод діагностики демодекозу собак, який включає біопсію уражених ділянок шкіри і наступне гістологічне дослідження одержаних біоптатів. Результати досліджень використані при розробці методичних рекомендацій "Методи діагностики демодекозу собак", затверджених на засіданні управління ветеринарної медицини Київської області, протокол № 146 від 18.11.2003. Одержано заявочний патент на винахід Спосіб діагностики демодекозу собак шляхом біопсії”, №2003119882 від 4.11.2003. Наукові розробки щодо підвищення ефективності діагностики демодекозу собак використовуються в роботі клініки дрібних тварин "Медісан-К" (м. Київ).
  Одержані при виконанні роботи нові дані щодо патогенезу демодекозу собак слугуватимуть теоретичною базою для розробки нових, більш ефективних заходів боротьби з цією хворобою.
  Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі з курсу патологічної анатомії та паразитології на 13 кафедрах 8 вищих навчальних закладів України.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно при методичній і консультативній допомозі наукового керівника проведено аналіз наукової літератури з напряму досліджень, викладеного у дисертації. Виконано, проаналізовано та узагальнено весь обсяг клініко-експериментальних досліджень. Проведено епізоотологічні, клінічні, гематологічні, бактеріологічні, гістологічні, гістохімічні, морфометричні дослідження. Зроблено детальний аналіз, статистичну обробку та узагальнення одержаних результатів.
  Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи викладені і обговорені на 5й Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми обслуговування дрібних домашніх тварин" (Київ 2000), на 7й Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми обслуговування дрібних домашніх тварин" (Київ 2002), на науковій конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету ветеринарної медицини НАУ (Київ 2001), на 1й і 2й конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК НАУ (Київ 2002, 2003).
  Публікації. Основний зміст дисертації висвітлений у 6 статтях, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, у методичних рекомендаціях та в 4 тезах доповідей на наукових конференціях.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 153 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 6 таблицями та 43 рисунками і складається зі вступу, огляду літератури, вибору напрямків досліджень, матеріалу та методів виконання роботи, результатів власних досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел і додатку. У списку використаних джерел наведено 285 джерел, у тому числі 133 далекого зарубіжжя.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дисертації наведено результати вивчення патоморфологічних змін у шкірі собак, хворих на демодекоз, а також клінічних ознак хвороби і деяких її епізоотологічних аспектів. Встановлено відсутність сезонності демодекозу собак, характер клінічного прояву різних форм хвороби. Вперше проведено детальне вивчення гістологічних і гістохімічних змін у шкірі хворих тварин, в результаті чого встановлено імунологічний характер запальної реакції, що виникає у відповідь на дію збудника. Розроблено новий, більш ефективний спосіб діагностики демодекозу собак.
  2. При дослідженнях глибокого зскрібку шкіри збудник демодекозу виявляється у 79,5 % випадків, у той час як при застосуванні розробленого нами методу біопсії шкіри з наступним гістологічним дослідженням одержаних біоптатів у 100 % випадків.
  3. Основним місцем локалізації кліщів демодекса на всіх стадіях свого розвитку є волосяні фолікули, сальні і апокринові потові залози. В дермі поза їх межами вони не виявляються.
  4. Після повного руйнування і лізису клітинних елементів волосяних фолікулів, сальних і апокринових потових залоз кліщі залишають їх.
  5. Патологічні зміни в шкірі при демодекозі зумовлені не тільки механічною дією кліщів, але і біологічно активними речовинами, які вони виділяють.
  6. При демодекозі в епідермісі і дермі значно зростає кількість меланоцитів та змінюється хімічний склад меланіну.
  7. У сосочковому і сітчастому шарах дерми виявляються вогнищеві клітинні інфільтрати, які складаються з нейтрофілів, макрофагів, моноцитів, лімфоцитів і тучних клітин.
  8. Руйнування епідермісу і дерми при демодекозі зумовлене двома механізмами: 1) набряком і подальшим некрозом клітинних і тканинних елементів з наступним відторгненням некротизованих тканин;
  2) цитотоксичною і колагенолітичною дією лімфоцитів, нейтрофілів, моноцитів та макрофагів.

  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  1. Результати досліджень пропонується використовувати при викладанні відповідних розділів і написанні підручників та навчальних посібників з дисциплін "Патологічна анатомія і судова ветеринарія" та "Паразитологія".
  2. Розроблений нами метод діагностики демодекозу собак із застосуванням біопсії шкіри рекомендується застосовувати при діагностиці цієї хвороби.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамов В.Е., Калинина Ю.Н., Даучалиева Є.Х. Иммунотоксические свойства препарата сантомектин // Аграр.наука. 2001. №1 С. 24-25.
  2. Абуладзе К.И. Паразитология и инвазионные проблемы сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1990. 464 с.
  3. Автандимов Г.Г. Медицинская морфометрия. М.: Медицина, 1990.384с.
  4. Адаскевич В.П. Актуальная дерматология. М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Из-во НГМА, 2000. 306 с.
  5. Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных. Колос, 2000. С. 640-642.
  6. Акимов О.Е., Власов И.А., Казанцева С.А. Особенности иммунного ответа у больных дерматозами, вызванными тяжелой инвазией антропофильных клещей рода Demodex // Иммунология, Т. 23. №21. 2002. С. 43-47.
  7. Александровская О.В. Цитология, гистология и эмбриология. - М.: Агропромиздат, 1987.- 448 с.

  Апатенко В.М., Литовченко М.Т. Ассоциативные инфекции в патоморфологическом и иммуноморфологическом аспекте // Тр.2 Всесоюзного съезда паразитоценологов. Паразитология на начальном этапе. Киев, Наукова думка”, 1985. С. 39-46.
  Архипов В. Оценка противопаразитарной активности дектомакса // Ветеринария. - 1997.- №2. С. 32-35.
  Балашов. Ю.С. Паразитарно-хозяинные отношения членистоногих с наземными позвоночными. Л.: Наука 1982. 312 с.
  Бекер Э.И., Уартон Г. Введение в акарологию. И.-Л. Москва, 1955. 474с.
  Белоконов И.И., Пономаренко А.Н., Пономаренко В.Я. Бактериальные ассоциации при демодекозе собак // Пробл. и перспективы паразитоценологии. Харьков, Луганск. 1997. С. 86-89.
  Бензиор Е., Карлотти Д.Н.: Руководство по демодекозу у собак // Ветеринар. 2000. № 3. 32-35 с.
  Березовський А.В., Галат В.Ф. Сучасні протипаразитарні лікарські засоби // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Харків 2003.№ 82. С. 90-93.
  Бирюков А.А. Терапевтическая эффективность препарата Леда при демодекозе собак // Сб. науч. тр. Всерос. гос. НИИ контроля, стандартизации и сертификации вет.препаратов. 1996. Т.60, С. 26-31
  Богданов Н.Н. Курс кожных заболеваний домашних животных. М., 1937. 359 с.
  Братюха С.И., Нагорный И.С. Ревенко И.П., Шевцов А.А., Птицын А.К. Болезни собак и кошек. Киев: ГИЧО «Вища школа», 1979. 230 с.
  Бритон Г. Биохимия природных пигментов. М.: Мир, 1986. 422 с.
  Буянова А.В. Клетки Лангерганса и иммунологическая функция кожи. // Врачебное дело. 1996. № 3-4 (1025). С. 24-27.
  Бурова В.И. Эпизоотологический надзор и контроль при демодекозе домашних животных в условиях мегаполиса. Автореф. Дис. канд.вет.наук. Санкт-Петербург, 1999. 21 с.
  Бэне Ф. Демодекоз собак // Ветеринар. 1997. №1. С. 10-14.
  Вавилов А.М., Лезвинская Е.М. Иммунокомпетентные структуры кожи и их роль в развитии первичных лимфом // Архив патологии. 1996. №6. С. 7-11.
  Василевич Ф.И. Влияние ивомека на организм собак // Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных. 1994. С. 16-17.
  Василевич Ф.И. Акарициды системного действия при демодекозе собак. // Актуальные проблемы ветеринарной и медицинской паразитологии. 1993. С. 105-106.
  Василевич Ф.И., Розовенко М.В. Клинико-эпизоотологические особенности и химиотерапия демодекоза собак // Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных. 1994. С.17-19.
  Василевич Ф.И., Розовенко М.В. Эпизоотологические особенности и лечение собак при демодекозе // Ветеринария. 1994.№6. С. 36-38.
  Василевич Ф.И., Сравнительная оценка лечения собак при демодекозе // Ветеринария. 1993.№9. С. 32-34.
  Василевич Ф.И., Химиотерапия демодекоза у собак // Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных.1993. С. 36-37.
  Василевич Ф.И., Лисицина А.А., Голубева В.А. Гистоморфология кожи и внутренних органов при демодекозе собак // Новое в диагностике, лечении и профилактике болезней животных. 1996. С. 41-43.
  Василевич Ф.И. Системнодействующие акарициды при демодекозе собак. // Тез.докл. 6й Международной конференции по проблемам вет. медицини мелких домашних животных. М. 1997. С. 31.
  Вельш. У., Шторх. В. Введение в цитологию и гистологию животных. М.: 1992.- Мир. 260 с.
  Верета Л.Е., Хармач М.Л. Эффективность ивомека при паразитозах собак // Тез. конф. «Гельминтология сегодня: проблемы и перспективы « Т.1 М., 1989. С. 68.
  Верховский О. Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови собак при демодекозе. Ветеринария. 1997. №4. С. 23-24.
  Вихерт А.М. Атлас диагностических биопсий кожи. М., 1973. С. 3-9.
  Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с демодекозом собак. Департамент ветеринарии. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16.05.1995. 6с.
  Гаевой. Е.В. Хлудеев К.Д. Гистология кожного покрова млекопитающих. М., 1957. 103 с.
  Галат В.Ф. Тропическая ветеринарная паразитология. Киев., ГИЗО «Вища школа», 1986. 271 с.
  Гистология (под редакцией Елисеева В.Г., Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А.) 3-е изд. М. Медицина. 1983. 433 с.
  Головко А.Н., Ушкалов В.А., Касич В.Ю., Скрипник В.Г. Заболеваемость демодекозом у собак разных пород // Зб. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”. Київ, 1997. С. 67-68.
  Гурьянова. М.П. Новое о демодекозе собак и его терапии // Ветеринария. 1953. № 10. С. 29-30.
  Данилова А.А., Федоров С.М. Паразитарные болезни кожи // Рус.мед.ис. 2000. №6. С. 249-254.
  Дащук А.М. Кожные болезни. М., 2000. 403 с.
  Диенко В.А. Лечение собак при стафилококковых инфекций и демодекозе, осложненном стафилококкозом // Ветеринария. 2003. №7. С. 53-54.
  Дорохов А.В. Применение препарата АСД в ветеринарии // Ветеринария. 1951. №11. С. 49-53.
  Дранин Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Одесса: Астропринт, 1999. 604 с.
  Дубинин В.Б. Семейство Demodecidae Мед.-железницы. Клещи грызунов фауны СССР. М. - Л., 1955. С. 143-152.
  Дубинин. В.Б. Чесоточные клещи. М.: Сов.наука, 1954. 171 с.
  Дубинин. В.Б. Новая классификация клещей надсем. Cheyletoidea W. Dub., Demodecoidea. Dub. (Acariformes, Trombidiformes) // Паразитолог.сб. 1957. №12. С. 71-136.
  Дьяков Л.П., Косников Н.Е., Лайпанов Б.К., Непоклонов А.Л. Ветеринарная паразитология. М.: Мир дому твоему, 1999.555 с.
  Ершов. В.С. Арахноэнтомозы животных. Паразитология и инвазионные болезни с/х животных. М., 1959. С. 282-292.
  Жакслыкова Р.Д. Микроскопические клещи рода Demodex и их биологическое значение // Вестник АН Каз.ССР. Алма-Ата. 1990.21с
  Инструкция по диагностике, лечению и профилактике демодекоза: Белорусский государственный медицинский универститет. Минск. 2000. 18 с.
  Иринчук В.В. Эпизоотология демодекоза собак в г. Одессе и некоторые аспекты терапии // Проблеми ветеринарного обсуговування дрібних домашніх тварин. Київ, 1998. С. 110-113.
  Іринчук В.В Особливості епізоотології демодекозу собак в умовах великого міста // Матеріали І міжнародної науково-практичної ветеринарної конференціїї з проблем дрібних тварин. Одеса. 2002. С. 148-151.
  Казакова И.К. Препарат цидем для лечения демодекоза собак // Пробл. вет. санитарии и экологии. М.,1993, Ч2. С. 95-96.
  Калантаевская К.А. Морфология и физиология кожи человека. К., 1965. 300 с.
  Кравцов Р.И., Колесник А.В. Современные средства ветеринарной медицины для собак. Справочник. Харьков.: ИПЦ «Контраст», 2000. 255 с.
  Коган Б.Г., Горголь В.Т. Специфичность клещей Demodex folliculorum u Demodex brevis возбудителей демодекоза человека // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2001. № 6. С. 37-40.
  Коган Б.Г. Демодикоз: раціональна класифікація клінічних форм захворювання. Вплив імунних та гормональних зрушень на перебіг дерматозу // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2002. № 3. С. 62-64.
  Кононский А.И. Гистохимия. Киев: Вища школа”. 1976. 280 с.
  Кротова М.В. Патологические изменения кожи при демодекозе крупного рогатого скота. // Бюлл. научн.-тех. инф. ВНИИВСЭ. 1957. Вып.1. С. 64-69.
  Кругликовский С.К. К вопросу об изменениях в коже и подкожной клетчатке, вызываемых железницей у собак в клинических и анатомо-патологических отношениях. Автореферат на соискание звания магистра. 1878. 28с.
  Крю Ж. Биохимия. Медицинские и биологические аспекты. М.: Медицина. 1979. 510 с.
  Кузнецов Б.А. Жировые отложения в теле млекопитающих и их зависимость от экологии животных // Изв. ТСХА. 1962. С. 6-49.
  Ларионов С.В. О морофологии и биологии демодекозных клещей. // Труды ВИНИРС Кн. Новые средства и методы борьбы с насекомыми, клещами и грызунами в животноводческих комплексах. М., 1980. С. 138-147.
  Ларионов С. В. Демодекоз животных // Ветеринария. 1990. №8. С. 41-43.
  Ларионов С.В. Морфобиологические особенности клещей рода Demodex, профилактика и меры борьбы при демодекозе животных. Автореф. Дисс. канд. биол. наук. М., 1991. 17 с.
  Ларионов. К. Демодекоз собак // Ветеринария. 1990. №8. С.34-35.
  Ларионов С.В. Профилактика и лечение при демодекозе собак // Мат. науч.-произв. конф. Саратов. акад. вет. мед. и биотехнологии. Саратов, 1995. 56с.
  Лещинская Е.М. Сезонные изменения кожного покрова млекопитающих // Зоол. Журнал. 1952. №3. 31 с.
  Лили Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. М., Мир”. 1969. 645 с.
  Линдер Д.П., Коган Э.М. // Арх.пат. 1976. №8. С. 3-13.
  Липницкий С.С., Литвинов В.Ф., Шилко В.В., Гантимиров А.И. Справочник по болезням комнатных, зоопарковых и экзотических животных. Минск : Урожай”, 1992 С. 196-199.
  Лисицина А.А., Василевич Ф.И. Клинико-эпизоотологическая характеристика демодекоза собак // Новое в диагностике, лечении и профилактике болезней животных. М., 1996. С. 196-199.
  Лисицина А.А., Василевич Ф.И. Лечение собак, больных демодекозом, с помощью иммуномодуляторов. // Учен. зап. Витеб. гос. акад. вет. медицины , 1998. С. 153-154.
  Лисицина А.А., Малахов А.Г., Василевич Ф.И., Розовенко М.В. Биохимическое исследование печени при демодекозе // Ветеринария. 1997 №1-6. С.44-45.
  Лукьянченко В.А., Сидоров И.В. Лечение демодекоза собак // Материалы 8-го международного конгресса по проблемам ветеринарной медицины мелких животных. М., 2000. С. 183-184.
  Луппа Х. Основы гистохимии. М.: Мир”. 1980. 343 с.
  Любашенко С.Я. Арахно-энтомозы Болезни пушных зверей. М.: Колос. 1973. С. 205-217.

  80. Матвеев Б.С. Кожа, ее железы и подошвенные железистые органы у соболя. - Зоол. журнал 1942.- №5 С. 21.
  81. Матвеев Л.В. Болезни кожи животных. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 2000. 120 с.
  82. Матов. К. Ветеринарная паразитология. Вторая часть. Паразитология и арахноэнтомология.- София.- 1956.. 343 с.
  83. Машкей И.А., Коноваленко А.М. Демодекоз собак. Харьков. 1995. - 15с.
  84. Машкей І.А., Міщенко О.О., Котляр В.І. Вивчення арахноентомозів собак і котів у місті Харкові // Зб. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”. Киів. 1997. - С.80-81.
  85. Машкей И.А., Бусол В.А., Коваленко А.М. Экспресс-метод диагностики демодекоза (D. canis) у собак // «Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин». Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 1997. - Київ. - С.66-67.
  86. Машкей И.А. Арахноэнтомозы собак и кошек Украины // Зб. Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин”. - Киів.- 1998.- С.14-16.

  Машкей И.А. Демодекоз собак и кошек. Харьков.- 2002. -102 с.
  Машкей И.А.,Трускова Т.Ю., Семерина Е.Е., Машкей А.Н., Новикова Ж.А. // Ассоциативные пиодермии кожи у собак.. Міжвідомчий тематичний науковий збірник № 82 . Харків. 2003. С.384-389.
  Машкей І.А., Шутченко П.О. Демодекоз собак в умовах мегаполісу (м. Харків) та пошук високоефективних вітчизняних препаратів для боротьби з ним // Науковий вісник Львівскої державної академії ветеринарної медицини імені С.Г. Гжицького. Том 4. Частина І.Львів. 2002. С.108-113.
  Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек. К.: Вима, 2000. 150 с.
  Медведева М.А, Сошенко Л.П., Селезнев С.Б. Некоторые показатели неспецифического иммунитета собак при демодекозе // Материалы 8-го международного конгресса по проблемам вет.мед мелких домашних животных. М., 2000.- 29с.
  Медведева М.А. Иммунологические факторы патогенеза и лечения демодекоза собак // Ветеринарный консультант №14 (62). 2003. С.24-25.
  Мельникова А.С. Ахметшина Р.А., Бичурина Е.А. Колобкова Н.М. Эпизоотология и диагностика демодекоза собак на Южном Урале // Актуальные проблемы вет. животнов. и подготовки кадров на Южном Урале. - Матер. Научн.- метод. и методич. Конф. 1-3 февр. Троицк. 1995. - С. 37-40.
  Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники. Л.: Медицина”, 1969.- 423 с.

  95. Михайлов А.Н. Физико-химические основы технологии кожи. М.: «Гизлегпром», 1949. 234с.
  96. Михайлов А.Н. Структура и функция эпидермиса. М.: Медицина, 1984.-240с.
  97. Найт. Р. Паразитарные болезни. М.: Медицина, 1984.-240с.
  98. Немилов. А.В. Гистология и эмбриология домашних животных. М.: Медгиз.”, 1936.328 с.
  99. Непоклонов А.А Препараты на основе иверемктина для лечения собак и других плотоядных // Пробл. инфекц. и инваз. болезней в животноводстве на современном этапе. // Тез. Докл. междунар. конф. посв. 80-летию Московской гос. акад. Москва, 1999. С.292-293.
  100. Нечаева О.Н. Патоморфологические изменения кожи жвачных при демодекозе // Матер 11 произв. Конф. Саратовской гос.акад.вет.мед. и биотехнологии. Саратов, 1995. С.57-58.
  101. Никольский С.Н., Потемкин В.И. Ветеринарная арахнология. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйств. животных. М.1982. - С.162-163.
  102. Ниманд. Х.Г. Болезни собак. М.: Аквариум”. 1998.- 806с.
  103. Опанасюк А.С., Ефремова Е.А. Эффективность ивомека при демодекозе собак // Тез.докл.участников конф. Науч. молодежи «Молодые ученые в решении пробл. сиб. аграр. науки». Новосибирск, 1997. С.55-56.
  104. Орлов И.В., Агринский Н.И., Никольский С.Н. Ветеринарная акарология. Практикум по ветерин. паразитологии. - М., 1962. С.185-230.
  105. Орловская Г.В., Зайдес А.Л. Строение волокнистых структур соединительной ткани (аргирофильные и коллагеновые волокна, их субмикроскопическая структура).-// Архив патологии. №1951. 1965.
  106. Основные методы лабораторной диагностики паразитарных болезней // Руководство ВОЗ., 1994. - 132с.
  107. Павловский Е.Н. Паразитология человека. Л.: Медицина.,1974. 575с.
  108. Пашкин П.И. О некоторых источниках заражения животных демодекозом // Сб. нучн. Трудов ЛВИ. 1976. - №43 С.123.
  109. Пигаревский В.Е. Зернистые лейкоциты и их свойства. М.: Медицина, 1978. 127 с.
  110. Пономаренко В. Акарозы плотоядных: особенности сезонной динамики // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. №82, Харків. 2003. С. 457-461.
  111. Потоцький М.К. Демодекоз // Ветеринарна медицина України. №7.- 2001. С.23-25.
  112. Потоцький М.К. Меланоз // Ветеринарна медицина України №7. - 2002. С. 24-26.
  113. Приселкова Д.О. О структуре и функции потовых желез у некоторых видов сельскохозяйственных млекопитающих // Бюлл. н.-т. информации Всес.н.-п. Ин.-та животноводства, 1958. - №1. 5с.
  114. Прозоров А.М. Паразитарные болезни собак и кошек в условиях Санкт-Петербурга. Автореф.дис канд.вет.наук. С-Петербург.Гос.акад.вет.мед., 1999.- 19с.
  115. Рагаб О.А. Функциональная активность некоторых ферментов крови при демодекозе собак // Рукопись деп. Во ВНИИТЭИагропром 15.05.90. №220. ВС-9. 6 с.
  116. Розовенко М.В. Биохимические исследования печени собак при демодекозе // Ветеринария. - 1997.- №4. С.31-34.
  117. Розовенко М.В. Комплексный метод лечения демодекоза у собак // Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных. М., 1993. - С. 43-44.
  118. Родионов А.Н. Грибковые заболевания кожи: руководство для врачей. Петербург, 1998. 280 с.
  119. Санин. А., Спирин.С., Кравчик. А. Самостоятельная ветпомощь собаке. Минск. 2001. С.109-120.
  120. Семенов И.В., Буран С.Н. Демодекоз собак // Тезисы междунар.конф. НАУ. Киев, 1996.- С.65-70.
  121. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань. М.: Медицина. 1981. 312 с.
  122. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни. М.: Медицина”, 1980.- 549с.
  123. Скрипкин Ю.К., Лезвинская Е.М. Кожа, как орган иммунитета // Вестник дерматологии и венерологии. 1989.№11. С.14-19.
  124. Соколов В.Е, Руководство по изучению кожного покрова млекопитающих. М.:Наука, 1988.- 280с.
  125. Соколова Т.В., Федоровская. Р.Ф., Ланге А.Б. Чесотка.- М.: Медицина, 1989.- 175с.
  126. Соколовский В.А. Рентгенотерапия демодекоза (железницы) собак // Советская ветеринария. 1940. №2-3. С.99-100.
  127. Соколовский В.А. Кожные болезни животных. М.: Колос, 1968.- С. 296-302.
  128. Соколовский В.А. Биологический цикл клеща Demodex canis // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. 1951. Т.21. С. 328-346.
  129. Солнцева В.К., Быков А.С., Воробьева А.А., Матюшика А.П., Корн М.Я. Роль клещей рода Demodex и кокковой микрофлоры в патологии кожи // Мир паразитологии и паразитарных болезней. 2001. №2. С.23-24.
  130. Соломоненко Н.Н., Головко А.Н., Ушкалов В.А. Этиологическая роль стафилококков и стрептококков в различных патологиях собак // Ветеринарна медицина. Харків. 2000. №78. Т.1. С.267-271.
  131. Сорока Н.Н., Коваленко В.О. Змішані ектопаразитарні хвороби м`ясоїдних тварин. Проблемы и перспективы паразитоценологии. Харьков, Луганск, 1997. - С.158-159.
  132. Стамм Дж.У. Ветеринарный справочник для владельцев собак. М., 1992. - С.41-50.
  133. Степанюк І. Дерматози м`ясоїдних: поширення і лікування // Ветеринарна медицина Украіни. 1999. №11. С.43-44.
  134. Стойков И.Р., Хеккер В., Хмельницкий Г.А. Фармакокинетика ивермектина у собак при подкожном введении // Ветеринарна медицина Украіни. 2000. №5. С.27-29.
  135. Струков А.И., Пауков В.С., Кауфман О.Я. Общая патология человека: Руководство для врачей В 2 т. Т. 2. 2-е изд., перераб и доп. АМН СССР. М.: Медицина, 1990. С.3037.
  136. Таршес М.Т., Черкасский Б.Л. Болезни животных, опасные для человека. М.: Колос”, 1997.- 298с.
  137. Титаренко А.М. Лікування демодекозу собак // Тези доповідей XII конференції українського наукового товариства паразитологів (Севастополь, 10-12 вер.2002). К.: Логос, 2002. С.109-110.
  138. Уркхарт. Г. Паразитология. М.: Аквариум., 2000. - 352с.
  139. Фролов Е.П. Кожа. - М.: Медицина, 1982. 336с.
  140. Хамитов Р.Н., Игнатьева Г.А., Сидорович А.Г. Иммунология: - М: Медицина, 2000. 432с.
  141. Хэм. А., Кормак. Д. Гистология. - М. Мир”, 1983. 245с.
  142. Цветкова Г.М., Мордовцев В.Н. Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи. - М. - Медицина, 1986. 248с.
  143. Чернуха В.К., Schuler.G., Koe J., Fowler A. Isolation and characterisation of interferon-producing reticuloepitelial cell from mouse epidermis // Clin.Immunol.a. Immunopathol., 1984. - V31.Nr.3. P. 301-309.
  144. Чернуха В.К., Гаркавская В.В. Опыт лечения демодекоза собак хлорофосом. // Тр. Харьк. СХИ, 1978. - Т. 249.-С.59-63.
  145. Шустрова М.В. Чесоточные болезни и демодекозы животных. Автореф. дис. доктора вет.наук СПб, 1996. - 40 с.
  146. Шустрова М.В., Яшин А.В. Эффективность авермектинов при демодекозе собак // Матер. науч. конф. Актуальные проблемы ветеринарии. СпбВИ. 1994. С.56-57.
  147. Шустрова М.В. Демодекоз собак в условиях города // Ветеринария. 1995. - №1. С.54-55.
  148. Шустрова М.В., Пашкин П.И., Новиков В.П. Лечение животных больных демодекозом // Актуальн. проблемы вет-ной медицины. Сб. нучн. Тр. Ульяновского СХИ . 1994. №121. С.30-32.
  149. Эпельдимов Л.С., Гордиенко Л.М., Катаман А.Б. Формы проявления демодекоза собак в условиях Сибири. Пробл. адаптации с.х. животных. - Новосибирск, 1997. - С.190-191.
  150. Ягофаров Ф.В. К вопросу о биологии клещей р. Demodex // Всес. совещ.по проблемам теф.и прикл. акарологии. Ашхабад. 1990. С.147.
  151. Ягофаров Ф.Ф., Фоменко С.И. Распостраненность клещей р. Demodex и их роль в патогенезе хронического блефароконъюктивита. // Тез. Докл. 11 Всесоюзн. энтомолог. съезда. - Л., 1991. - С.173.
  152. Anderson R.K. Canine pododermatitis. Compedium on Continuing Education and the Practicing Veterinarian. 1980. V.2. P.361.
  153. Aoki T., and Woda V.: Funktional activity of the sweat glands of the dog // Sciense. 1951. Vol. 78. N 1. Р.114:123.
  154. Bab H. Die Talgduesen und Ihre Sekretion. - Beitr. Klin. Med., 1904. Vol. 70. N 1. P. 1-37.
  155. Bailey R.G. and Thompson R.C.A.: Demodectic mange in a cat // Aust. Vet . 1981. Vol. 57. N 1. Р.49.
  156. Baker B.B., Maibach H.I., Park R.D., McFarland L.Z. and O`Brien T.R.: Epidermal cell renewal in the dog // Am. J. Vet. Res. 1973. V.34. N 1. Р.93.
  157. Baker B.B: Epidermal cell renewal in the dog // Diss. Abst. Int. 1972. V.32B. N 7. Р. 5526.
  158. Baker B.B, et al.: Evaluation of topical application of ronnel solution for genaralized demodecosis in dogs // J.A.V.M.A. 1976. Vol. 117. N 1. Р.168:1105.
  159. Baker K.P. Obsevations on Demodectic Mange in Dogs // J. Small. Anim. Pract. 1968. Vol. 9. N 4. P. 621-625.
  160. Baker K.P. Hyperpigmentation of the skin in canine demodecosis // Veter. Parasitol. 1975. Vol.1. №2. - Р.193-197.
  161. Baker, K.P.: Studies on the tissue response to the genus Demodex // Vet.Dermatol. Newsletter. 1979. N 1. Р.1-16.
  162. Barriga O.O., Alrhalidi N.W., Martin S., Wyman M. Evidence of immunsuppresion by Demodex canis // J.A.V.M.A. 1992. Vol. 32. N 1. Р.37-46.
  163. Barta O., Waltman C., Oyeran P.P. lymphocyte transformation suppression caused by pyoderma failure to demodectic mange // Comp. immunol Microbiol. infect. Dis. 1983. Vol.6. №1. Р.9-17.
  164. Barta O., Waltman C., Oyeran P.P., Grath R.K. lymphocyte transformation suppression by pyoderma failure to demonstrate in demodectic mange // Comp.immunol. Microbiol. infect. Dis. 1983. Vol.6. N6. Р.16-17.
  165. Beugnet F., Chardonnet L. Otite demodecique ches un chat // Rev. Elevage Med. veter. Nouvelle Caledonie. 1993. Vol.17. N 1. P.5-7.
  166. Bear R.S. The structure of collagen fibrils // Advances Protein Chem.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины