ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ТА ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ : Иммуностимулирующая и заместительна терапия при Гипофункции яичников у коров

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ТА ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ
 • Альтернативное название:
 • Иммуностимулирующая и заместительна терапия при Гипофункции яичников у коров
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • Луганський національний аграрний університет

  На правах рукопису

  Меженська Наталія Анатоліївна


  УДК 619:618.112:615.375:636.2

  ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ТА ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ПРИ
  ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ

  16.00.07 ветеринарне акушерство


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  ветеринарних наук  Наукові керівники:
  доктор ветеринарних наук,
  професор


  І. Г. Мороз
  доктор ветеринарних наук,
  професор М.І. Харенко  Луганськ 2002


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ..
  ВСТУП ...........................................................................................................
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ............................................................
  1.1. Характеристика статевого циклу у корів................
  1.2. Механізм регуляції відтворної функції корів..
  1.3. Вплив антропогенного стресу на систему імунітету і статеву функцію.........
  1.4. Порушення відтворної функції у корів.
  1.4.1. Гіпофункція яєчників у корів: етіологія, патогенез, діагностика...
  1.5. Методи лікування корів з гіпофункцією яєчників..
  1.6. Застосування лазеротерапії в практичній ветеринарній гінекології.
  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯРОБОТИ .......................
  РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...............
  3.1. Основні показники відтворення стада та основні причини, які сприяють виникненню гінекологічної патології у корів.
  3.2. Форми патології яєчників у корів з клінічними ознаками анафродизії.
  3.3. Стан імунобіологічної реактивності організму корів при гіпофункції яєчників
  3.4. Терапевтична ефективність тимогену, АСД фракції 2 з Урзовітом” і лазеропунктури при гіпофункції яєчників у корів та вплив їх на основні показники метаболічного статусу тварин
  3.5. Порівняльна ефективність різних схем комплексної терапії корів при гіпофункції яєчників з урахуванням показників клітинного і гуморального імунітету...
  3.6. Апробація ефективної схеми комплексної терапії корів при гіпофункції яєчників з різним ступенем її розвитку із застосуванням засобів імуностимулюючої і замісної терапії...
  3.7. Економічна ефективність застосування Гонадестрину”, АСД фракції 2 з Урзовітом” і низькоінтенсивного лазерного випромінювання при гіпофункції яєчників у корів
  РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ВИСНОВКИ.
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ..
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ


  4
  5
  10
  10
  13

  17
  20

  22
  27

  32

  35
  46

  46

  53

  58


  68


  87


  107


  109
  111
  131
  134
  135
  171  ПРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  АКТГ адренокортикотропний гормон
  АСД фракція 2 антисептик стимулятор Дорогова фракція 2
  БАСК бактерицидна активність сироватки крові
  БАТ біологічно активні точки
  Е-РУК Т-лімфоцити
  Е акт активні” (ранні) Т-лімфоцити
  ЕАС-РУК В-лімфоцити
  Ig імуноглобулін
  ІРІ імунорегуляторний індекс
  ЛАСК лізоцимна активність сироватки крові
  ЛГ лютеїнізуючий гормон
  ЛІАВ Луганський інститут агропромислового виробництва
  ЛТГ лактогенний гормон
  МТФ молочно - товарна ферма
  НІЛВ низькоінтенсивне лазерне випромінювання
  ПГF2a простагландин F2a
  РУК розеткоутворюючі клітини
  ТФР-РУК теофілінрезистентні клітини (Т-хелпери)
  ТФЧ-РУК теофілінчутливі клітини (Т-супресори)
  ФА фагоцитарна активність
  ФСГ фолікулостимулюючий гормон
  ФЧ фагоцитарне число
  ЦІК циркулюючі імунні комплекси
  n об’єм вибірки (кількість тварин у групі)
  Р вірогідність  ВСТУП  Важливим резервом збільшення валового виробництва молока, яловичини та сировини для переробної промисловості є інтенсивне ведення тваринництва. Це неможливо без ліквідації неплідності та яловості великої рогатої худоби, які мають значне поширення в багатьох господарствах України [27, 33, 34, 60, 70, 73, 104 ].
  З`ясуванню причин неплідності великої рогатої худоби та розробці лікувальних і профілактичних заходів при цій патології присвячені численні наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів. Проблеми неплідності худоби завжди були складними, а в наш час значно загострилися, тому що погіршилися умови утримання, годівлі та експлуатації корів в багатьох тваринницьких господарствах країни. На думку багатьох авторів [ 130, 141, 142, 149, 152, 171, 175, 177, 233, 235, 249, 256, 342] серед причин, які призводять до неплідності тварин, велику роль відіграють гінекологічні захворювання функціонального походження, переважно гіпофункція яєчників.
  Актуальність роботи. За даними наукової літератури [119, 182, 217, 229-233, 236, 256] гіпофункція яєчників є дуже розповсюдженою у тваринницьких господарствах України і реєструється у 20,080,0% неплідних корів і телиць. У господарствах Луганської області цю патологію реєструють у 27,042,0% неплідних корів [134-136]. Це значно знижує ефективність ведення скотарства тому, що господарства не отримують великої кількості приплоду і продукції тваринництва, зазнають значних збитків від годівлі, утримання, лікування та багаторазових безрезультативних осіменінь неплідних тварин.
  Запропоновані вітчизняною наукою і практикою методи лікування корів з гіпофункцією яєчників, за принципом замісної терапії гормональними препаратами, часто не приносять бажаного результату. До того ж, за даними ряду авторів [174, 179, 200, 213, 220, 250, 251, 254, 265] у тварин, слабо вгодованих, із порушенням обміну речовин, яєчники та матка залишаються індиферентними до гормональних впливів, а в ряді випадків виникають нетипові реакції, що обумовлюють, зокрема, утворення фолікулярних кіст, атрофії та інші патології яєчників. Це пов`язано з тим, що реакція статевої системи самок на екзогенні гормони знаходиться у прямій залежності від фізіологічного статусу організму та стану обміну речовин.
  Відомо, що ендокринна система тісно інтегрована з імунною [93, 97, 160, 278, 287, 291, 324, 325]. Якщо виникають несприятливі умови для здійснення функцій органів розмноження, у першу чергу реагує імунна система [38, 55, 112, 144, 174, 282, 291, 293, 320, 344], як більш рання у філогенетичному відношенні [76, 79, 87, 88, 313,]. Тому вивчення імунобіологічної реактивності організму дозволяє науково обґрунтувати застосування імуностимулюючих засобів при гіпофункції яєчників у корів.
  Сучасні екологічні проблеми вимагають впровадження в практику ветеринарної медицини немедикаментозних засобів та методів лікування, до яких відносять лазеротерапію та тканинну терапію [5]. Вплив цих методів лікування на імунну систему корів з гіпофункцією яєчників недостатньо вивчений і потребує більш глибокого вивчення.
  Враховуючи зростання і розповсюдження симптоматичної неплідності корів у господарствах України, проблема лікування тварин з гіпофункцією яєчників не може вважатися вирішеною. Тому розробка та впровадження у виробництво нових високоефективних, дешевих методів лікування корів з цією патологією залишається актуальною.
  Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є частиною наукової теми "Розробка ефективної системи діагностики, терапії та профілактики хвороб великої рогатої худоби"; номер державної реєстрації 0197U000758.
  Мета роботи комплексне вивчення гіпофункції яєчників у корів і їх лікування із застосуванням засобів імуностимулюючої та замісної терапії.
  Для досягнення цієї мети були поставленні такі задачі:
  - проаналізувати стан відтворення стада з урахуванням причин, які сприяють виникненню акушерсько-гінекологічної патології з ознаками анафродизії у корів;
  - виявити форми патології яєчників у корів з ознаками анафродизії;
  - вивчити терапевтичну ефективність тимогену, лазеропунктури та АСД фракції 2 у комплексі з «Урзовітом» при гіпофункції яєчників у корів та вплив їх на основні показники метаболічного статусу корів;
  - розробити і впровадити ефективні схеми комплексної терапії корів при гіпофункції яєчників з урахуванням показників клітинного і гуморального імунітету;
  - визначити ефективність запропонованих схем комплексної терапії корів при гіпофункції яєчників;
  - обґрунтувати економічну ефективність різних методів комплексної терапії корів при гіпофункції яєчників.
  Об'єкт дослідження: корови з гіпофункцією яєчників та клінічно здорові тварини.
  Предмет дослідження: гормональна, тканинна, імуностимулююча терапії та лазеропунктура при гіпофункції яєчників у корів; вплив гонадотропно-естрогенного препарату, імуностимулятора, тканинного препарату та лазеропунктури на морфо-біохімічні та імунологічні показники крові корів.
  Методи дослідження: клінічні, гістологічні, морфологічні, біохімічні, імунологічні, статистичні.
  Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на підставі експериментальних досліджень отримано нові дані про імунний стан корів з гіпофункцією яєчників і обґрунтовано стимулюючий вплив суспензії АСД фракції 2 з «Урзовітом» та лазерного випромінювання (апарат «СТП-5») на клітинні і гуморальні фактори імунітету, а також на обмін речовин.
  Вперше за результатами біохімічного і імунологічного досліджень крові встановлено механізм дії суспензії АСД фракції 2 на «Урзовіті», низькоінтенсивного лазерного випромінювання (апарат «СТП-5»), а також гонадотропно-естрогенного препарату «Гонадестрину» на обмін речовин і стан імунної системи корів з гіпофункцією яєчників.
  Розроблено, обґрунтовано і впроваджено удосконалений метод лікування корів з гіпофункцією яєчників.
  Практичне значення отриманих результатів. Розроблені та апробовані в умовах тваринницьких господарств Луганської області схеми комплексного лікування корів з гіпофункцією яєчників з використанням гонадотропно-естрогенного препарату «Гонадестрину», суспензії АСД фракції 2 на «Урзовіті» та лазеропунктури за допомогою апарата «СТП5». Проведено порівняльний аналіз терапевтичної та економічної ефективності різних схем лікування.
  Матеріали дисертації використовуються при читанні лекції та проведенні лабораторно-практичних занять з «Акушерства, гінекології і біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин» на факультетах ветеринарної медицини Луганського НАУ та Сумського НАУ (додаток Г, Д).
  За результатами досліджень дисертаційної роботи видані методичні рекомендації з діагностики та лікування корів при гіпофункції яєчників, схвалені вченою радою факультету ветеринарної медицини Луганського НАУ (протокол №1 від 10.09.02), (додаток Е).
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконаний весь обсяг експериментальної частини роботи (за винятком імунологічних досліджень, що проводилися разом зі співробітниками лабораторії імунології при обласній дитячій лікарні міста Луганська), проведено аналіз, узагальнення та статистичну обробку отриманих результатів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи розглянуті та обговорені на: III Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 1213 жовтня 2000 р.); Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора І.О. Поваженка (м. Київ, 1921 вересня 2001 р.); першій Всеукраїнській конференції молодих учених-аграріїв Роль молодих вчених у реформуванні аграрного сектору економіки України” (м. Київ, 1516 березня 2001 р.); науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю Луганського НАУ (м. Луганськ, грудень 2001 р); наукових конференціях професорсько-викладацького складу Луганського НАУ (19992002р.).
  Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 9 наукових статтях: Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (2), Науковому віснику Національного аграрного університету” (2), Збірнику наукових праць Луганського національного аграрного університету” (4), методичних рекомендаціях (1). З опублікованих праць 4 надруковано у фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі, що полягає у вивченні окремих питань патогенезу гіпофункції яєчників у корів та опрацюванні патогенетично обґрунтованого методу їх лікування із застосуванням засобу імуностимулюючої дії АСД фракція 2 з Урзовітом” і гонадотропно-естрогенного препарату Гонадестрину”.
  2. Зниження показників виходу телят від 100 корів на 3035% у обох базових господарствах пов’язано зі значним поширенням акушерської і гінекологічної патології з ознаками анафродізії (87,090,7%) та зниженням заплідненості корів відповідно на 16,0 і 22,0%.
  3. Основними причинами гіпофункції яєчників у корів в обох господарствах є комплекс загальновідомих стрес-факторів: неповноцінна годівля, гіподинамія, відсутність інсоляції та контакту з бугаєм-пробником, і меншою мірою, патологія отелення та післяотельного періоду, яка обумовлює гінекологічні хвороби. Серед патології яєчників переважають гіпофункція яєчників (61,9-66,6%) та асоціації патології яєчників і матки: гіпофункція і склероз гонад, кіста жовтого тіла, гіпотонія або атонія матки (15,828,6%). Гіпофункція яєчників першого ступеня прояву реєструється у 38,464,8% хворих корів, другого ступеня у 20,335,5% корів, а третього ступеня 14,925,1% корів.
  4. У крові корів з гіпофункцією яєчників установлено олігохромемію і незначну олігоцитемію. В лейкоформулі виявлено еозинопенію, лімфоцитопенію, моноцитопенію і нейтрофілію зі зрушенням ядра вправо. У цьому разі у корів має місце порушення обміну речовин, що проявляється вірогідним зменшенням кількості загального білка, диспротеїнемією за рахунок зменшення питомої ваги альбумінів і підвищенням питомої ваги гама-глобулінів, зниженням вмісту вітаміну А, загального кальцію, неорганічного фосфору та підвищенням резервної лужності крові.
  5. Гіпофункція яєчників у корів розвивається на тлі імунодефіцитного стану організму. Про це свідчить пригнічення клітинної і гуморальної ланок імунітету, що проявляється вірогідним зниженням кількості Е-РУК, ЕАС-РУК, Еактивних-РУК, ТФЧ-РУК на тлі підвищення кількості дрібномолекулярних і середньомолекулярних ЦІК та зниженням кількості імуноглобулінів усіх класів. Поряд з цим відбувається зниження показників неспецифічної реактивності організму і підвищення у 2,6 раза (P<0,001) концентрація кортизолу в крові, що вказує на стресовий стан організму хворих корів.
  6. Залежно від ступеня розвитку гіпофункції яєчників відбувається динамічне зниження їх маси і розмірів; при цьому в статевих залозах мають місце дистрофічні і навіть атрофічні процеси, які супроводжуються значним потовщенням білкової оболонки і колагенізацією тканин гонад.
  7. Застосування з лікувальною метою АСД фракції 2 з Урзовітом” (10%-й розчин, по 5 мл внутрішньом’язово, тричі, з інтервалом 72 год) або лазерного випромінювання (лазеропунктура, щодня, 7 сеансів) забезпечує відновлення статевої функції відповідно у 66,7 і 58,3% корів, що перевищує відповідно на 24,7 і 16,3% терапевтичний ефект від застосування тимогену.
  8. АСД фракція 2 з Урзовітом” і низькоінтенсивне лазерне випромінювання (апарат СТП-5) сприяють поліпшенню обміну речовин, що проявляється нормалізацією морфо-біохімічних показників крові та володіють вираженими імуностимулюючими властивостями, завдяки яким у тварин вірогідно підвищується загальна кількість Е-РУК і ЕАС-РУК, БАСК, ЛАСК, ФАН, ФІ, а також вміст імуноглобулінів, великомолекулярних ЦІК; нормалізується ІРІ; знижується кількість дрібномолекулярних ЦІК.
  9. Комплексне застосування засобів імуностимулюючої терапії (АСД фракції 2 з Урзовітом” і лазеропунктури) і гонадотропно-естрогенного препарату Гонадестрину” (2,5 мл на 100 кг маси тіла, внутрішньом’язово, одноразово) дозволяє суттєво підвищити ефективність лікування (83,3 і 75,0% відповідно проти 58,3% при застосуванні Гонадестрину”), відновити обмін речовин і попередити імуносупресивну дію Гонадестрину” на організм корів. При цьому економічна ефективність від застосування АСД фракції 2 з Урзовітом” і Гонадестрину” становила 3,94 грн., лазеропунктури і Гонадестрину” 3,6 грн., а при використанні одного Гонадестрину” лише 2,07 грн. на гривню витрат.
  10. Запропонована схема комплексного лікування корів з гіпофункцією гонад (АСД фракція 2 з Урзовітом” і Гонадестрин”) виявилася найбільш ефективною при першому (88,2%) і другому (82,2%) ступенях її розвитку, а при третьому ступені гіпофункції ефективність лікування знижувалась до 40,0%.
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  1. Лікування корів з гіпофункцією яєчників першого і другого ступенів розвитку рекомендуємо проводити комплексно за такою схемою: трансректальний масаж яєчників один раз на добу, по 5 хв., п'ять діб поспіль; внутрішньом’язове введеня 10%-ї суспензії антисептика-стимулятора Дорогова другої фракції (0,5 мл) на полівітамінному препараті Урзовіті” (4,5 мл) на голову триразово, з інтервалом 72 год.; через 12 год. після останнього введення АСД фракції 2 з Урзовітом” внутрішньом’язово, одноразово ін’єктувати Гонадестрин” у дозі 2,5 мл на 100 кг маси тіла.
  2. Для оцінки стану імунної системи корів і для контролю за перебігом захворювання та ефективністю лікування доцільно проводити дослідження клітинного (Т- і В-лімфоцити) і гуморального (імуноглобуліни А, М, G, ЦІК) ланцюгів імунітету, а також стану неспецифічної реактивності організму.
  3. Матеріали дисертаційної роботи доречно використовувати при читанні лекцій і лабораторно-практичних занять із ветеринарної гінекології студентам факультетів ветеринарної медицини України, слухачам інституту і факультетів післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Аларкон Х.П. Влияние биогенных стимуляторов на процессы восстановления гаметогенной функции у коров породы шароле // Диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней сельскохозяйственных животных. Л., 1989. С.27.
  2. Аллен Р.Ф. Наука о жизни. М.: Просвещение, 1981. 302с.
  3. Алешин Б.В. Гисто-физиология гипаталомо-гипофизарной системы. М.: Медицина, 1971. С. 3437.
  4. Амарбаев А.И., Абасов Б.Х., Амиев М.Г. и др. Эндокринные механизмы направленной регуляции воспроизводства у временно бесплодных коров, Вестник с-х. науки, журнал. ВАСХИЛ. М.: Агропромиздат, 1990. №12. С. 117121.
  5. Андреев Г.М., Лебедев А.В. и др. Ветеринария XXI века без медикаментов // Ветеринарная практика. 2000. №4.(11) С.5155.
  6. Апатенко В.М. Імунодефіцити // Тваринництво України. 1991. №8. С.13.
  7. Апатенко В.М. Ветеринарна імунологія та імунопатологія. К.: Урожай, 1994. 128с.
  8. Баева Е.В. Состояние клеточного иммунитета при стрессировании молодняка крупного рогатого скота // Сельскохозяйственная биология, 1992. № 6 С.115120.
  9. Баженова Н.Б. Влияние биологически активных препаратов на репродуктивную функцию у коров. Санкт-Петербург Пушкин, 1995. 20с.
  10. Безбородов Н.В., Горшков Г.И. Биологические стимуляторы для восстановления репродуктивных функций у бесплодных коров // Матер. научн. конф. БСХИ. Белгород, 1993. С.7072.
  11. Белобороденко А.М. Профилактика климатического и симптомотического бесплодия у коров в условиях Западной Сибири: Автореф.дис...на соиск.докт.вет.наук. Воронеж, 1990. 38с.
  12. Бесхлебнов А.В. Оптимальные сроки спаривания коров после отела // Животноводство. 1986. №7. С. 3947.
  13. Белоусов В.И., Седов В.А. и др. Лабораторный контроль воспроизводства животных // Ветеринария. 1999. №8. С.4043.
  14. Богданов С.А., Лебедев А.В. и др. Применение низкоэнергетического лазерного излучения в ветеринарии / Методические рекомендации. СПб, 1995.
  15. Бражук В.Д. Застосування гелій-неонового лазерного опромінення крові з метою профілактики ускладнень в післяродовому періоді у породіль з пізнім гестозом //Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1993. №3. С.4143.
  16. Брижко А.І., Кузьменко І.І. Фізіологічні особливості відтворної здатності телиць. К.: Урожай,1986. 144с.
  17. Буданцев А.И., Сиденко В.Н., Узун П.Д. Диагностика и лечение заболеваний яичников у коров // Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при бесплодии и травматизме в промышленном животноводстве: (Межвузовский сборник научных трудов). Кишинёв, 1986. С.3438.
  18. Буянов А.А. Рекомендации по диагностике, гормональной профилактике и терапии дисфункций яичников у коров.Ленинград, 1984. 21с.
  19. Валюшкин К.Д. Влияние микроэлементов на течение послеродового периода и оплодотворяемость коров // Пробл. диагностики, терапии и профилактики незаразных болезней с/х животных в промышленном животноводстве / Тез.докл.Всес.научн.конф. (2830 окт. 1986г., Воронеж). Воронеж, 1986. ч.2 С.9.
  20. Валюшкин К.Д., Медведєв Г.Ф. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. Минск.: Урожай, 1997. 718с.
  21. Ваш путівник у відтворення. Інформаційний лист Semex Alliance, Semex Ukraine. м. Переслав-Хмельницький 4с.
  22. Векслер С.А., Александров С.Н. и др. Стимуляция половой функции коров простагландинами // Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии / Тез. докл. всесоюзн.научн.-практ.конф. Сигулда, 1990. С.1718.
  23. Ветеринарное акушерство и гинекология / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, Л.Г. Суботина О.Н. Преображенский; Под ред. В.С. Шипилова 6-е изд., испр. и доп. М.: Агропромиздат, 1986. 480с.
  24. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин и др.; Под. ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролюбова. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Колос, 2000. 495с.
  25. Ветеринарные препараты в России: Справочник / И.Ф.Кленов, Н.А.Яременко. М.: Сельхозиздат, 2000. 554с.
  26. Власенко В.М. Використання лазерів у ветеринарії // Вет. мед. України. 1996. №6. С.1013.
  27. Власенко С.А. Вплив циркулюючих антитіл та гіалуронідази на відтворну функцію корів: Автореф. дисканд. вет. наук: 16.00.07/ ЛВА. Львів, 1997. 20с.
  28. Власов С.А. Применение гонадотропина СЖК при дисфункции яичников у коров // Важнейшие итоги исследования по изучению заболеваний с.-х. животных незаразной этиологии их профилактика и лечение. Воронеж, 1992. С.3437.
  29. Власов С.А. Содержание белков в крови коров при гипофункции яичников и воздействии СЖК // Ветеринария. 1991. №7. С.5254.
  30. Власова Н.А. Адаптогены при гипофункции яичников у коров //Сб. научн. тр. «Научн. осн. проф. и лечен. пат. воспр. функц. с.-х. жив.-х». Воронеж, 1988. С. 1718.
  31. Волкова О.В. Функциональная морфология женской репродукционной системы. М.: Медицина, 1983. 224с.
  32. Воробьёва Е.А. Участие супротического ядра гипоталамуса в регуляции гонадотротропных функций гипофиза: Автореф. дисканд. мед. наук 14.01.14. Харьков, 1974. 22с.
  33. Воспроизведение стада в промышленном скотоводстве / Ф.И. Осташко, В.А. Чирков, А.Д. Бугров и др.; Под ред. Ф.И Осташко. К.: Урожай, 1982. 168с.
  34. Воспроизводство стада / Н.И. Харенко, А.А. Осетров, В.А. Петров и др. // Методич. рекомендации по восстановлению, стимуляции и синхронизации воспроизводительной функции самок и производителей с.-х. животных. Сумы: Слобажанщина, 1994. 33с.
  35. Выбор времени осеменения коров и телок / А.И. Филипенко, Г.П. Дюльгер, В.В. Храмцов и др. / Метод. указания для студентов зооинж. ф-та и слушателей ФПК. М.: Изд-во ТСХА, 1993. 19с.
  36. Гавриков А.М. Профилактика и лечение при послеотельных осложнениях у коров // Ветеринария. 2000. №4. С.3638.
  37. Глаз А.В. Разработка и использование пролонгированных гормональных препаратов для стимуляции воспроизводительной функции у коров: Автореф. дисд-ра. вет. наук. Витебск, 2001. 39с.
  38. Говалло В.И. Иммунология репродукции. М.:Медицина, 1987. 304с.
  39. Гончаров В.П. Применение суперфана, дигестрона и витаминов при дисфункции яичников у коров и кобыл // «Мат. Всерос. научн. и учебн. метод. конф. по акуш., гинекол. и биотехн. размнож. жив-х.» Воронеж. 1994. С. 4445.
  40. Гончаров В.П., Карпов В.А. Профилактика и лечения гинекологических заболеваний коров. М.: Росагропромиздат, 1991. 190с.
  41. Гордон А. Контроль воспроизводства сельскохозяйственных животных / Пер. с англ. М.Д. Гельберта; Под ред. и с предисл. А.Ф. Орлова. М.: Агропромиздат, 1988. 415с.
  42. Горев Э.Л. Востановление репродуктивной функции и аспекты ее регулирования у коров после родов. Душанбе, 1981. 339с.
  43. Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова М.И. Стресс и система крови. М.: Медицина, 1983. 240с.
  44. Грига Э.Н. Стимуляция воспроизводительной функции коров в послеродовой период // Вестник ветеринарии. 1998. №11(5). С.2123.
  45. Грига Э.Н. Лечение и профилактика гинекологических болезней коров // Вестник ветеринарии. 1999. №12(1) С.8789.
  46. Григорьева Т.Е. Профилактика алиментарного и симтоматического бесплодия у коров, обусловленного минеральной недостаточностью: Автореф. дис. канд. вет. наук. Воронеж, 1994. 46с.
  47. Григорьева Т.Е., Иванов Г.И., Юрьева Е.В. Иммунологическая активность организма у коров и нетелей // Вестник с.-х. науки. 1990. №5. С. 146148.
  48. Гугушвили Н.Н. Коррекция иммунного статуса организма коров фитопрепаратами // Современные вопросы ветеринарной медицины и биологии / Сб.научн.тр. (по материалам І Международной конференции 2122 ноября 2000г.). Уфа. 2000. С.108110.
  49. Гулянский А.К. Динамика активности некоторых ферментов в репродуктивных органах коров в норме и патологии: Автореф.дис... канд. вет. наук. Персиановка, 1985. 25с.
  50. Гулянский А.К. Применение нативных адаптогенов при гипофункции яичников у коров // Тез.докл.регион.научн.-практ.конф «Биотех. и произв. экол. чистых прод. с.-х.». Персиановка, 1994. С.125127.
  51. Гулянский А.К., Леонов К.В. Иммуностимуляторы в профилактике гипофункции яичников у коров // Современные вопросы ветеринарной медицины и биологии / Сб.научн.тр. (по матер. I Междунар.конф., 2122 ноября 2000г.). Уфа. 2000. С.113115.
  52. Гулянский А.К., Леонов К.В. Неспецифическая реактивность и стрессустойчивость при гипофункции яичников у коров: Мат. международн. научн.-практич. конф. посвящ. 100 летию со дня рожд. членакореспондента ВАСХНИЛ В.Т.Котова, 1921 мая, 1999. Воронеж, 1999. С.290292.
  53. Гулянский А.К., Николаев Б.Ф. Терапевтическая активность экстракта элеуторококка при гипофункции яичников у коров // Сб.научн.тр. «Вет.-проф. меропр. при незар.бол. в усл. интенс. вет. скот-ва.». Персиановка, 1985. С. 811.
  54. Дегай В.Ф. Научнопрактические рекомендации по борьбе с яловостью крупного рогатого скота / Приморский СХИ. Владивосток, 1990. 55с.
  55. Дегай В.Ф. Эндокриные аспекты физиологии и патологии размноженния крупного рогатого скота. Владивосток, 1992. 73с.
  56. Демків Б.Ф., Отчич В.П. Вплив низькоенергетичного лазерного випромінювання на репаративні процеси в органах шлунково-кишкового тракту опромінених тварин // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Книга наукових статей. Львів, 1995. С.38.
  57. Дерябина З.И. Биохимический механизм фармакологического действия тканевого препарата АСД-Ф2 на организм животних // Сельскохозяйственная биология. 1980. т.5. №6. С.887892.
  58. Дерябина З.В. Препарат антисептик-стимулятор Дорогова // Животноводство. 2000. №4 5. С.3031.
  59. Деряженцев В.И., Решетникова Н.М., Бортников А.М. Влияние фоллитропина и препарата АСД Ф-2 на некоторые нарушения сперматогенеза у быков // Ветеринария 1997. №7. С.3133.
  60. Диспансерізація великої рогатої худоби / В.І Левченко, І.П. Кондрахін, Г.Г. Харута і ін. // Метод. рекомендації. К., 1997. 60с.
  61. Дегтярева И.И., Скопиченко О.В., Харченко Н.В. и др. Иммуностимулирующая и антиоксидантная терапия при стрессовых состояниях // Тез. Всесоюзн. конф. «Стресс и иммунитет». Л.: 1989. С. 167168.
  62. Джаватов А. М. Загальний білок і його фракції у сироватці крові // Тваринництво України. 1999. №5 6. С.21.
  63. Долина Е.В. Материалы к изучению морфологии и функции желтых тел яичников коров: Автореф. дисканд. вет. наук: 16.00.07 / Кировский СХИ. Киров, 1978. 19с.
  64. Дорогов А.В. Применение препарата АСД в ветеринарной практике // Ветеринария. 1951. №11. С.4953.
  65. Ерохин А.С., Федорненко О.А., Кувшинова В.С. Профилактика нарушений воспроизводительной функции у коров // Ветеринария. 1998. №3. С.3738.
  66. Жидков Д.М., Гришко Д.С., Шерстюк Д.М. Профілактика акушерсько-гінекологічних захворювань у корів // Вет. мед. України. 2000. №1. С.32.
  67. Завадовский М.М. Произвольное возбуждение овуляции, течки и охоты у сельскохозяйственных животных // Труды по динамике развития. М., 1935. Т.9. С.1130.
  68. Завадовский М.М., Липгарт Т.Н. Взаимопротиворечивое взаимодействие гонадотропной функции гипофиза и половых желез. Бюлл. экспер. биол. и медицина. 1939. т. 7. №6. С. 533540.
  69. Завірюха В.І. Вегетативні неврози при патології матки й яєчників у корів та методи їх лікування //Вет. мед. України. 1998. №1 С.1617.
  70. Завірюха В.І. Рекомендації по організації профілактики незаразних хвороб сільскогосподарських тварин і боротьба з неплідністю маток. Київ, 1994. 14с.
  71. Зажарський В.В. Лазеротерапія при гострому післяродовому ендометриті у корів: Автереф. дис канд..вет.наук. Харьків, 2001. 18с.
  72. Зверева Г.В., Завірюха В.И., Кудла И.М. Роль вегетативних неврозов в патологи матки и яичников у коров // Мат. Всесоюзн.научн.-метод.конф. по акуш., гинекол. и биотехнол.размнож.жив. Воронеж, 1994. С.6068.
  73. Зверєва Г.В., Сергієнко О.І., Чухрій Б.М. Профілактика неплідності корів і телиць. К.: Урожай, 1981. 104 с.
  74. Земсков В.М. Неспецифические иммуностимуляторы // Успехи совр. биол. 1991. Т.ІІІ. С.444459.
  75. Зимин Ю.И. Стресс: иммунологические аспекты. Итоги науки и техники ВИНИТИ // Иммунология. 1983. Вып. 12. С.41.
  76. Зотова В.В., Кузнецов С.М. Иммунная и эндокринная система при эксперементальных состояниях у детей раннего возраста // Тез. Всесоюзн. конф. «Стресс и иммунитет». Л.: Росток, 1989. С.174175.
  77. Ивашкевич О.П. Стимуляция воспроизводительной функции коров с помощью энзапроста / Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии/ Тез.докл. Всесоюзн.научн.-практ. конф. Сигулда, 1990. С.3637.
  78. Ильинский Е. В. Физиология размножения и предупреждения бесплодия крупного рогатого скот. Краснодар, 1972. 193с.
  79. Иммунология / Под ред. Корневой Е.А. СПБ.: Наука, 1993. 684с.
  80. Иноземцев В.П. и др. Лазерная терапия животных это эффективно и экономически безопасно // Молочное и мясное скотоводство. 1997. №4. С.56.
  81. Иноземцев В.П., Балковой И.И. и др. Опыт применения низкоинтенсивного лазерного излучения в ветеринарной практике // Мат. Междунар. научно-метод. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения докт.вет.наук, профессора Авророва В.Н. Воронеж, 1997. С.8687.
  82. Иноземцев В.П., Балковой И.И. Лазеры в ветеринарную практику // Ветеринария. 1997. №4. С.36.
  83. Иноземцев В.П., Балковой И.И. и др. Опыт применения лазерного аппарата СТП-3 в ветеринарной практике // Ветеринария. 1997. №5. С.3235.
  84. Исмеханова Р.А. Роль эндогенных оплоидных пептидов в гипоталамической регуляции секреции пролактина: Автореф. дисканд.биол.наук: 03.00.13. Баку, 1989. 17с.
  85. Імунологічні методи досліджень в лабораторіях ветеринарної медицини: Метод. рекомендації для лікарів-імунологів лабораторій вет. медицини / Білоцерків.держ.аграрн.унів-т; Скл.: В.Н.Івченко, П.І.Сидорчук, М.С. Павленко та ін. Біла Церква, 1997. 79с.
  86. Казеев Г.В., Варламов Е.В., Старченкова А.В. Применение метода акупунктуры для профилактики и терапии акушерско-гинекологических заболеваний коров. М.: Центр научно-технической информации пропаганды и рекламы., 1994. 17с.
  87. Карш Ф., Линкольн Д.У., Линкольн Дж.А. и др. Горманальная регуляция размножения у млекопитающих: Пер. с англ. под. ред. К. Остина и Г. Шорта. М.: Мир, 1987. 251с.
  88. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пєттену. М.: Мир, 1983. 390с.
  89. Квачов В.І. Імунний статус тварин // Вет. мед. України. №3. 1996. С.2021.
  90. Кенинсберг Я.Э. Состояние и перспективы применения иммуностимуляторов в ветеринарии / Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии/ Тез.докл. Всесоюзн.научн.-практ. конф. Сигулда, 1990. С.244246.
  91. Кириллов Ю.Б., Поляков А.В. Актуальные вопросы лазерной медицины // Тез.докл. 1-й Всерос.конф. М., 1991. С.9495.
  92. Киршенблат Я.Д. Сравнительная эндокринология яичников. М.: Наука, 1973. 175с.
  93. Китаев М.И., Гончаров А.Г., Тохтабаев А.Г. Иммунная система как модель изучения адаптогенеза // Тез. докл. Республик. научно-практ. конф. (Проблемы медицинской экологии и здоровья детей и подростков). Владивосток, 1991. 25с.
  94. Клёнов В.А., Комарова Н.К. Лазерное излучение для профилактики послеродовых заболеваний у коров // Ветеринария 1998. №7. С.4041.
  95. Клёнов В.А., Федоров А.С. Эффективность применения гормональных препаратов для сокращения сервис-периода у коров // Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии/ Тез.докл. Всесоюзн.научн.-практ. конф. Сигулда, 1990. С.4648.
  96. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. Л.Йегера. М.: Медицина, 1990. 125с.
  97. Клинский Ю.Д. Проблема эндокринологии воспроизводства с.-х. животных. Л.: Пушкино, 1975. С. 57.
  98. Константинова Н.А. Иммунные комплексы и повреждение тканей. М.: Медицина. 1996. 256с.
  99. Кончунова Т.В., Першин С.Б., Миненков А.А. Иммуномодулирующие эффекты низкоинтенсивного лазерного излучения // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 1997. №1. С.4245.
  100. Копытин В.К. Причины и профилактика бесплодия коров // Ветеринария. 1986. №1. С.4748.
  101. Корнева Е.А., Шхинек Э.К. Гормоны и иммунная система. Л.: Наука, 1988. 250с.
  102. Корнева Е.А., Шхинек Э.К. Физиологические механизмы влияния стресса на иммунную систему // Вестник АМН СССР. 1985. №8. С.4450.
  103. Корсун Н.М., Корсун Л.А., Бреславець В.В., Хоменко В.М. Вивчення імунного статусу великої рогатої худоби // Твариництво України №2. 1995. С. 16.
  104. Косенко М.В. Диспансеризация в системе профилактики бесплодия и контроля воспроизводительной функции крупного рогатого скота. К.: Урожай, 1989. 284с.
  105. Косенко М.В., Любенко Я.М. Імунологічні препарати у ветеринарній практиці // Вет. мед. України. №2. 2001. С.2223.
  106. Краевский А.И. Роды и послеродовой период у коров первотелок в условиях крупной молочно-товарной фермы: Автореф. дис... канд. вет. наук:16.00.07./ ВНИНИПиТ. Воронеж, 1992. 24с.
  107. Краєвський А.И., Поліщук Б.В. Природні фактори та технологічні прийоми профілактики акушерських хвороб у корів //Вет. мед. України. 1997. №8. С.3031.
  108. Кресюн В.Н., Бажора Ю.И., Рыбалова С.С. Клинические аспекты иммунофармакологии. Одесса, 1993. 208с.
  109. Крылова Т.В., Синяев В.А. Рекомендации по применению ветеринарних лазеров. Нижний Новгород, 1996. 15с.
  110. Кругляк А.П., Бруенко А.Е., Пасечник В.А. Методические рекомендации по применению прогрессивных методов искусственного осеменения коров и телок. Киев, 1992. 63с.
  111. Кузник Б.И., Васильев Н.В., Цыбиков Н.Н. Иммуногенез, гомеостаз и неспецифическая резистентность организма. М.: Медицина, 1989. 320с.
  112. Кузьмин И.С., Галкина О.А. О возможности развития иммунологического бесплодия при различных формах стрессовых воздействий // Тез. Всесоюз. конф. «Стресс и иммунитет». Л.: Росток, 1989. С.237.
  113. Курило Л.Ф., Тепликова Н.П. Хронология и динамика развития женских половых клеток у плодов крупного рогатого скота // Онтогенез. 1986. Т. 17. №22. С. 190198.
  114. Куртяк Б.М. Профілактика і лікування неплідності корів жиророзчинними вітамінами // Вет. мед. України. 2001. №3. С. 2223.
  115. Курц М.И. Гипоталамическая регуляция секреции пролактина: Автореф. дис..канд. биол.наук: 03.00.13./М.: Изд-во Мос.ун-та, 1964. 18с.
  116. Лазарева Д.Н., Алексин Е.К. Стимуляторы иммунитета. М.: Медицина, 1985. 255с.
  117. Левандо В.А., Суздальский Ф.С. и др. Стрессорные иммунодефициты человека // Успехи физиологических наук. 1990. Т.21, №3. С.312.
  118. Леонов К.В. Сравнительные аспекты применения некоторых гормональных средств в воспороизводстве крупного рогатого скота. // Проблемы ветеринарии северного Кавказа. Новочеркасск, 1997. С.154159.
  119. Логвинов Д.Д. Про відтворення сільськогосподарських тварин // Тваринництво України. 1991. №12. С.1415.
  120. Логвинов Д.Д. Беременность и роды у коров. К.: Урожай, 1975. 240с.
  121. Макашова В.В., Гукасова Г.Б., Змызгова А.В. // Перспективные направления лазерной медицины: Тез.междунар.конф. М., 1992. С.180182.
  122. Мансур М.М. Влияние эпифиза на образование и секрецию лактогенных гормонов. Автореф. дисканд. биол.наук: 03.00.13./Баку, 1987. 18с.
  123. Масс А.А. Фоликулогенез и гормональный статус коровдоноров эмбрионов при индуцировании суперовуляции: Автореф. дисканд. биол. наук. Харьков, 1991. 23с.
  124. Матвеев И.М. Влияние желтого тела на овуляцию у коров // Тр. Чувашкого с.-х. ин-та. Т. 8 Вып. 2 . Чебоксары, 1971. С. 151157.
  125. Медведев Г.Ф., Голубева Е.Д., Самбо Диало. Востоновление полового цикла у коров после отела // Животноводство. 1987. №70. С. 5052.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины