Ветеринарне акушерство


Всего работ:711. Чекан Олександр Миколайович Науковопрактичне обґрунтування корекції репродуктивної здатності за неплідності корів, зумовленої зеараленоном та деоксиніваленолом
Год: 2024

2. Сачук Роман Миколайович Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки препаратів для профілактики акушерської патології і субклінічного маститу корів та їх фармако-токсикологічна характеристика
Год: 2021

3. Боднар Сергій Вікторович Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування псів за хронічного простатиту
Год: 2021

4. Онищенко Олександр Вячеславович Способи прогнозування та методи превенції дефіциту колостральних імуноглобулінів у корів
Год: 2021

5. Федоренко Сергій Якович Теоретико-експериментальне обґрунтування способів діагностики та терапії корів за гонадопатій
Год: 2021

6. Науменко Світлана Валеріївна Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки діагностичних, лікувальних та превентивних заходів за андрологічних патологій свійських тварин
Год: 2021

7. Басараб Тарас Петрович Субклінічний ендометрит у корів (діагностика, патогенез, лікування)
Год: 2021

8. Прус Василь Миколайович Обґрунтування засобів та методів корекції статевого циклу у корів
Год: 2021

9. Рошка Федір Георгійович Кістозна патологія яєчників у корів (діагностика, лікування та профілактика)
Год: 2021

10. Середжимова Алла Григорівна Прогнозування, діагностика, лікування та профілактика родового травматизму у корів
Год: 2021

11. Яхаев Иван Михайлович. Профилактика алиментарного бесплодия коров с использованием хелатсодержащих препаратов
Год: 2021

12. Бригида Артём Владимирович. Усовершенствование технологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота
Год: 2021

13. Минин Александр Витальевич. Эффективность лечебно-профилактических мероприятий при послеродовом эндометрите и синдроме метрит-мастит-агалактия у свиноматок комплексными препаратами серии Эндометрамаг®
Год: 2021

14. Бенкхадир Ахмед Фарук. Мониторинг жеребости кобыл и состояния плода, профилактика нарушений репродуктивной функции
Год: 2021

15. Бенкхадир Ахмед Фарук. Мониторинг жерёбости кобыл и состояния плода, профилактика нарушений репродуктивной функции
Год: 2021

16. Лозовая Елена Геннадьевна. Этиопатогенез нарушений внутриутробного развития и гибели эмбрионов и плодов у коров и разработка эффективных мер профилактики
Год: 2021

17. Латынина Евгения Сергеевна. Синдром послеродовой дисгалактии свиноматок
Год: 2021

18. Даниловская Влада Константиновна. Совершенствование методов повышения качества у петухов спермопродукции при производстве инкубационного яйца
Год: 2021

19. Рудаков Роман Владимирович. Эффективность фармакологической коррекции при дисфункциональном состоянии яичников у коров
Год: 2021

20. Симонов Павел Геннадьевич. Терапевтическая эффективность Аргумистина® при послеродовых и хронических эндометритах у высокопродуктивных коров
Год: 2021

21. Кочконян Анаида Арутюновна. Морфофункциональные характеристики спермопродукции баранов-производителей романовской породы
Год: 2021

22. Чинаров Роман Юрьевич. Клинико-экспериментальное обоснование трансвагинального сонографически-ассистированного получения ооцитов крупного рогатого скота
Год: 2021

23. Норкин Андрей Геннадьевич. Клинико-экспериментальные исследования по применению раствора наносеребра с натрием хлорида и трипсином при катаральном мастите у коров
Год: 2021

24. Брюханова Анастасия Андреевна. Клинико-экспериментальные исследования по применению препарата Митрек для лечения коров при остром катарально-гнойном послеродовом эндометрите
Год: 2021

25. Приходько Светлана Алексеевна. Функциональное состояние коров и морфологические изменения плаценты при осложненной беременности преэклампсией и ее профилактика
Год: 2021

26. Вусик Дар'я Олексіївна Удосконалення методів діагностики та лікування за піометри у кішок
Год: 2020

27. Масалович Юрій Степанович Відтворна функція молочних корів за різних технологій утримання
Год: 2020

28. Травецький Михайло Олександрович Клініко-експеримен- тальне обґрунтування підвищення заплідненості корів за стимуляції та синхронізації еструсу
Год: 2019

29. Івахів Мар’яна Аркадіївна Гіперплазія простати у псів (діагностика та ліку­вання)
Год: 2019

30. Кобилюх Ірина Богданівна Профілактика субінволюції матки корів за використання препаратів нанотехнологічного походження
Год: 2019

31. Васецька Анастасія Ігорівна Способи пригнічення статевої функції у самок свійських тварин медикаментозними методами
Год: 2019

32. Жулінська Оксана Степанівна Клініко-лабораторні критерії контролю і прогнозування репродуктивної функції в овець та ме­тоди її стимуляції
Год: 2019

33. Власенко Світлана Анатоліївна Пато­генетичні механізми порушень репродуктивної функції у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних ура­жень в ділянці пальців
Год: 2017

34. Євтух Людмила Григорівна Клініко-експериментальне обґрунтування порушень сперматогенезу у імпортованих в Україну бугаїв- плідників
Год: 2017

35. Радохліб Ганна Миколаївна Функціональний стан матки та яєчників у сук за маститу та методи їх лікування
Год: 2017

36. Федорків Олена Петрівна. Прогнозування, діагностика та профілактика гострого післяродового ендометриту у корів
Год: 2015

37. ПЕРЕБІГ РОДІВ ТА ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ-ПЕРВІСТОК
Год: 2009

38. ПЕРЕБІГ РОДІВ І ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
Год: 2009

39. ГІПОПЛАЗІЯ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ: ПОШИРЕНІСТЬ, МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Год: 2009

40. ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ
Год: 2009

41. ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА СЕРОЗНОГО МАСТИТУ У СВИНОМАТОК
Год: 2008

42. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА КОРЕКЦІЯ ПРОНИКНОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАР’ЄРУ У КОРІВ
Год: 2008

43. Застосування кремній неорганічного сорбенту і прополісу для лікування корів з післяродовим гнійно-катаральним ендометритом
Год: 2008

44. Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит
Год: 2008

45. сухостійний період у корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії
Год: 2008

46. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ І ЛАКТОГЕНЕЗУ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
Год: 2008

47. Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика
Год: 2007

48. Комплексні методи діагностики та заходи профілактики післяродових ускладнень у корів
Год: 2007

49. Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та розробка комплексної терапії)
Год: 2007

50. ГОСТРИЙ КАТАРАЛЬНИЙ МАСТИТ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (ПОШИРЕННЯ, ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ)
Год: 2007


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)