ВИНОС РОЗЧИНЕНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН РІЧКАМИ КРИМУ : ВЫНОС растворенных химических веществ реками Крыма

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВИНОС РОЗЧИНЕНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН РІЧКАМИ КРИМУ
 • Альтернативное название:
 • ВЫНОС растворенных химических веществ реками Крыма
 • Кол-во страниц:
 • 212
 • ВУЗ:
 • Одеський державний екологічний університет
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Одеський державний екологічний університет

  На правах рукопису

  Гриб Олег Миколайович

  УДК 556.166:54  ВИНОС РОЗЧИНЕНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН РІЧКАМИ КРИМУ


  11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук  Науковий керівник:
  Іваненко Олександр Григорович
  доктор географічних наук, професор  Одеса-2008  ЗМІСТ

  Стор.
  ВСТУП.
  РОЗДІЛ 1 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧОК КРИМУ..
  1.1. Орографічні умови формування стоку води та хімічних речовин.
  1.2. Геологічні фактори формування хімічного складу річкових вод..
  1.2.1. Тектонічна будова та стратиграфія................
  1.2.2. Характеристика гравітаційних утворень та обвальних накопичень...
  1.2.3. Морфологічна класифікація карстових форм Криму...........
  1.3. Ґрунтово-геоморфологічні умови формування якості річкових вод.....................................................................................................................
  1.4. Рослинність Криму та її зонально-поясна характеристика.
  1.5. Кліматичні умови Кримського півострова...
  1.5.1. Характеристика теплового режиму Криму................
  1.5.2. Атмосферні опади та їх вплив на іонний склад річкових вод.....
  РОЗДІЛ 2 ГІДРОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РІЧКОВИХ ВОД КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА.
  2.1. Загальна гідрографічна характеристика річок Криму.
  2.2. Характеристика річок Південного берегу Криму........
  2.3. Характеристика річок Північно-Західних схилів Кримських гір...
  2.4. Характеристика річок Північно-Східних схилів гір........................
  РОЗДІЛ 3 ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧОК КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА.
  3.1. Загальна гідрогеологічна характеристика Криму........
  3.2. Гідрологія карсту на території Кримського півострова......
  3.3. Особливості формування хімічного складу карстових вод Криму
  3.4. Загальна характеристика гідрохімічного режиму річок Криму.
  РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА МЕТОДУ ОБЧИСЛЕННЯ ВИНОСУ РОЗЧИНЕНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН РІЧКАМИ ГІРСЬКОГО КРИМУ.
  4.1. Огляд існуючих методів розрахунку іонного стоку річок..
  4.1.1. Метод прямого обчислення стоку розчинених хімічних речовин.
  4.1.2. Розрахунок іонного стоку річок графічним методом...
  4.1.3. Кореляційний метод розрахунку стоку хімічних речовин...
  4.1.4. Статистичний метод обчислення іонного стоку річок.
  4.1.5. Методика оцінки формування та обчислення генетичних складових іонного стоку на прикладі бікарбонатів кальцію з урахуванням стану карбонатно-кальцієвої системи в водах...
  4.2. Обґрунтування доцільності розрахунку іонного стоку річок за даними про добові витрати води та концентрації хімічних речовин.
  4.3. Розробка методу обчислення стоку розчинених хімічних речовин в створах річок гірського та передгірського Криму.
  4.3.1. Теоретичне обґрунтування методу обчислення виносу розчинених хімічних речовин з урахуванням особливостей формування генетично однорідних видів стоку води...
  4.3.2. Уточнення методу обчислення виносу розчинених хімічних речовин за генетично однорідними видами стоку води..
  4.3.3. Програмна система «ХІМСТОК» для обчислення концентрацій та стоку розчинених хімічних речовин за різні періоди часу
  4.4. Аналіз точності розрахунку середньорічних значень іонного стоку річок Криму...
  РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ІОННОГО СТОКУ З МОРФОМЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РІЧОК КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА.
  5.1 Закономірності стоку хімічних речовин на річках Криму...
  5.2 Використання результатів розрахунку іонного стоку річок для оцінки змін концентрацій хімічних речовин у водосховищах Криму...
  ВИСНОВКИ.
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА...
  ДОДАТКИ
  Додаток А Комплексні графіки водного та іонного стоку річок................
  Додаток Б Розрахункові концентрації та витрати розчинених хімічних речовин.

  ВСТУП

  Актуальність теми. Вода це один з найважливіших природних ресурсів, який відіграє вагому роль в соціальному благополуччі суспільства, економічному розвитку та екологічній безпеці будь-якої країни світу та людства в цілому. Україна в цьому сенсі не є виключенням, особливо враховуючи той факт, що природні прісні водні ресурси на території нашої держави розподілені вкрай нерівномірно. Найбільш проблемним регіоном України стосовно кількості та якості прісних водних ресурсів у минулому, сучасний період та враховуючи глобальні зміни клімату Землі, вірогідніше за все і у майбутньому, є Крим.
  Прісні водні ресурси Кримського півострова вже на протязі декількох тисячоліть є вкрай обмеженими. Незважаючи на те, що кількість річок Криму складає близько 1657 [98], всі вони невеликі, а переважаюча більшість з них є тимчасовими водотоками з паводковим режимом стоку води на протязі року, а у межінь вони найчастіше пересихають і їх русла наповнюються тільки під час зливових дощів та в період сніготанення. Тому проблема достатньої кількості якісної прісної води в Криму завжди була найгострішою.
  У 1963 р., з початком введення в експлуатацію Північно-Кримського каналу (ПКК), проблема кількості прісної води Кримського півострова певною мірою почала вирішуватися за рахунок перекиду частини Дніпровських вод з Каховського водосховища на територію Степового Криму та Керченського півострова. Це дозволило повністю забезпечити потреби сільського господарство та промисловості Криму, однак і до цього часу не вирішило проблему, пов’язану з недостатністю якісної питної води у багатьох населених пунктах за всією територією Кримського півострова.
  На даний час водний стік головних річок Криму добре вивчено, тому на всіх з них побудовані водосховища для перехвату паводкових і талих вод, що в поєднані з водами ПКК певною мірою забезпечило необхідні потреби населення півострова достатньою кількістю води. Однак ще й досі не досліджені гідрохімічний режим та розподіл стоку хімічних речовин по довжині цих річок, зміна показників якості води впродовж року та інші. Це головним чином пов’язано з недостатньою вивченістю умов формування якості поверхневих вод Криму, малою кількістю даних про іонний склад води річок і, як наслідок цього, відсутністю методів достовірного розрахунку виносу розчинених хімічних речовин гірськими річками з паводковим режимом стоку води впродовж року та значним впливом карсту на гідролого-гідрохімічний режим цих водотоків. Відомості про іонний склад річкових вод і винос хімічних речовин мають важливе значення при вирішенні багатьох водогосподарських, соціально-побутових, санітарно-гігієнічних та науково-практичних задач, пов’язаних з екологічною оцінкою та прогнозуванням якості поверхневих вод, проектуванням і реалізацією водоохоронних заходів, науковими дослідженнями тощо.
  Це обумовило основний напрямок наукових досліджень дисертаційної роботи, присвяченої розробці достовірного методу обчислення добового виносу розчинених хімічних речовин річками гірського та передгірського Криму з паводковим режимом стоку води в умовах відсутності достатньої кількості спостережень за іонним складом води, при значному впливі карсту на трансформацію водного та гідрохімічного режимів річок, з урахуванням генетичних умов формування якості поверхневих вод Криму, використовуючи при цьому існуючі досягнення вітчизняних та світових вчених в області гідрології, гідрохімії, гідрогеології.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Проблеми з водопостачанням якісної питної води на території Криму більшою мірою пов’язані з відсутністю науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно врахування умов формування якості прісних водних ресурсів, іонного складу та величин виносу розчинених хімічних речовин річками Кримського півострова за різні інтервали часу (добу, декаду, місяць, рік, багаторіччя), що дозволило б виправити прорахунки в управлінні водним господарством.
  Тема наукових досліджень дисертації відповідає напряму державної національної політики, спрямованій на збереження навколишнього середовища, та збігається з питаннями наступних програм та законів України: «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.01р., №2623-III (напрям: «Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток») та «Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів (2001-2010 роки)» від 22.03.01р., №2333-III. Дисертаційна робота є складовою теми науково-дослідної роботи кафедри гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) «Гідроекологічні проблеми регіонів України (Південно-західний регіон: басейни річок Дністра, Дунаю, Південного Бугу, річок Криму та лимани Північно-Західного Причорномор’я)» (№ ДР 0104U004024), яка завершується у 2008 р. Автор брав участь у виконанні розділів цієї роботи по річках Криму.
  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та апробація методу обчислення концентрацій і витрат розчинених хімічних речовин в гідростворах річок гірського та передгірського Криму з паводковим режимом стоку води впродовж року з урахуванням генетичних умов формування якості поверхневих вод. Досягнення поставленої в роботі мети вирішувалося шляхом послідовного виконання наступних задач:
  встановлення головних чинників та оцінка умов формування іонного складу поверхневих вод Кримського півострова;
  складання електронної бази даних контролю іонного складу та стоку води річок Криму за результатами вимірювань на діючій мережі Державної гідрометеорологічної служби (Центру з гідрометеорології АР Крим);
  обґрунтування метода обчислення концентрацій і витрат розчинених хімічних речовин річок гірського Криму;
  оцінка та встановлення просторово-часових закономірностей змін показників якості річкових вод за основними фазами водного режиму та багаторічний період;
  встановлення залежності хімічного складу річкових вод від гідрометеорологічних та гідрогеологічних факторів;
  аналіз існуючих методів та розробка, апробація і впровадження у практику нового методу обчислення концентрацій та витрат розчинених хімічних речовин за добу, декаду, місяць, рік і багаторіччя з урахуванням умов формування іонного стоку річок;
  обґрунтування зв’язків показників іонного стоку з морфометричними характеристиками водозборів річок Криму.
  Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження поверхневі води Кримського півострова з виділенням та деталізацією річкових басейнів наступних головних річок: Кізил-Коба, Салгір, Бурульча, Біюк-Карасу, Кучук-Карасу, Альма, Кача, Бельбек, Чорна, Демерджи, Дерекойка, Шелен, Арпат, Ускут, Ворон, Ай-Серез.
  Предмет дослідження розробка методу обчислення виносу розчинених хімічних речовин малими річками гірського та передгірського Криму з паводковим водним режимом впродовж року з урахуванням генетичних умов формування іонного стоку під впливом гідрологічних, метеорологічних, гідрогеологічних і антропогенних факторів.
  Методи дослідження. Розроблений у дисертації метод обчислення добового виносу розчинених хімічних речовин малими річками гірського та передгірського Криму з паводковим режимом стоку води впродовж року базується на аналізі генетично однорідних умов формування хімічного складу поверхневих вод Кримського півострова, використанні комп’ютерних електронно-інформаційних, графоаналітичних та розрахунково-діалогових методів дослідження, розроблених автором і науковим керівником дисертаційної роботи та опирається на фундаментальні гідрохімічні, гідрологічні, гідрогеологічні підходи відомих вітчизняних вчених, таких як: Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський, С.І. Сніжко, В.І. Осадчий, В.М. Тимченко, О.Г. Іваненко, Н.С. Лобода, Є.Д. Гопченко, В.Н. Дублянский.
  Для ефективного аналізу результатів гідрохімічних, гідрологічних і метеорологічних спостережень на території Криму та подальшої обробки цих даних автором було створено електронно-інформаційну базу даних на ПЕОМ за період з 1965 по 2003 рр., яка дозволила здійснити великий обсяг графоаналітичного аналізу вихідних та розрахункових даних, а обчислення виносу хімічних речовин виконувалося з використанням розрахунково-діалогової програмної системи (ПС) «Хімсток», яка складена О.Г. Іваненко за методом, розробленим в цій науковій роботі.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором вперше виконано теоретичне обґрунтування, розробка та апробація методу обчислення виносу розчинених хімічних речовин малими річками Криму. Одержані наступні результати:
  вперше обґрунтувані та сформульовані особливості впливу генетичних умов формування хімічного складу поверхневих вод на винос хімічних речовин малими річками гірського та передгірського Криму;
  вперше для річок Криму встановлено системні залежності між концентраціями іонів та витратами води для генетично однорідних умов формування іонного стоку річок за матеріалами спостережень на діючій мережі Державної гідрометеорологічної служби України;
  обґрунтовано, методично забезпечено та обчислено добові концентрації та витрати розчинених хімічних речовин на річках Криму за генетично однорідними складовими стоку води в умовах низької інформативності даних про хімічний склад річкових вод;
  встановлені закономірності розподілу стоку хімічних речовин за довжиною річок та територією Кримського півострова.
  Практичне значення одержаних результатів полягає як в використанні, вперше розробленого, теоретично обґрунтованого, методу обчислення добового виносу розчинених хімічних речовин річками Криму, так і в застосуванні науково-обґрунтованого комплексного підходу при аналізі чинників формування іонного складу поверхневих вод в умовах значного впливу карсту та адаптації методу обчислення виносу хімічних речовин на інших річках України (наприклад, для річок Карпат).
  За методом, розробленим в дисертаційній роботі, складено комп’ютерні програми автоматизованого аналізу та обчислення характеристик іонного стоку річок, які використовуються в практичній, навчальній, методичній і науковій роботі кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ і можуть бути використані в других установах України, таких як Держгідрометеослужба, УкрНДГМІ, Центр з гідрометеорології АР Крим, Республіканський комітет з водного господарства АР Крим та інш.
  Встановлені закономірності розподілу іонного стоку на території Криму та стійкі залежності між витратами води і концентраціями іонів для головних річкових басейнів можуть бути використані при водогосподарських розрахунках, в рибному господарстві, для контролю якості води тощо.
  Результати роботи дозволяють в перспективі вирішувати задачі оцінки, прогнозування та управління якістю водних ресурсів Криму, удосконалення діючої системи і мережі спостережень за хімічним складом річкових вод, оперативного виявлення забруднювачів річкових вод півострова та ефективного планування водоохоронних заходів, курортно-лікувальних комплексів та, що найбільш важливо, питного водопостачання населенню.
  Особистий внесок автора в роботу. Дисертаційна робота є результатом самостійних досліджень, що проведені за останні шість років (2002-08 рр.).
  Автор особисто брав участь у зборі, обробці та аналізі масивів даних гідрометеорологічних та гідрохімічних спостережень на постах річок. Ним же виконано випробовування та адаптацію ПС «Хімсток» для обчислення добового виносу розчинених хімічних речовин річками Криму. Усі результати, які наведено в дисертаційній роботі, отримані особисто автором.
  В процесі написання дисертаційної роботи було підготовлено п’ять наукових статей, дві з яких написані самостійно, причому, теоретична і практична реалізація результатів досліджень була виконана особисто автором, науковим керівником здійснювалася постановка задачі, допомога в обґрунтуванні деяких математичних розрахунків.
  Дисертація розглядалась і обговорювалась на науковому семінарі кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ (22.10.08 р.).
  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися, були обговорені та оприлюднені на: щорічних наукових конференціях молодих вчених ОДЕКУ (ІІІ VІІІ конференціях, м. Одеса, 2003 2007 рр.); міжнародних науково-практичних конференціях (Україна наукова 2003”, м. Дніпропетровськ, 2003 р. і Системний аналіз та інформаційні технології”, м. Київ, 2003 р.); Кримській регіональній конференції Теоретические и практические аспекты экогеодинамики Крыма”, м. Сімферополь, 2002 р.; науково-технічній конференції наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ (м. Одеса, 2005 р.); IV з’їзді Гідроекологічного товариства України Структурно-функціональне біорізноманіття та індикатори стану морських і прісноводних екосистем”, м. Феодосія (с. Курортне), 2005 р.; II міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 75-річчю ОДЕКУ Навколишнє природне середовище 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки”, м. Одеса, 2007 р.; II міжнародній конференції Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений 2”, м. Херсон, 2008 р.
  Публікації. Головні наукові положення і результати дисертаційної роботи викладено в 17 наукових публікаціях, 3 з яких у провідному науковому виданні, рекомендованому ВАК України, Міжвідомчому науковому збірнику України Метеорологія, кліматологія та гідрологія” (вип. № 47, м. Одеса, 2003 р.; вип. № 49, м. Київ, 2005 р.; вип. № 50, м. Київ 2008 р.).
  Крім того, результати дисертаційної роботи та методи, розроблені в ній, використовувалися при підготовці навчально-методичної та науково-навчальної літератури кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ: двох методичних вказівок з дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» (2004 р., 2008 р.) і двох навчальних посібників з дисциплін «Гідроекологія» та «Математичне моделювання гідроекологічних систем», які підготовлені в співавторстві з науковим керівником.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 131 найменування. Повний обсяг дисертації становить 212 сторінок, містить 45 рисунків, 9 таблиць, 2 додатки на 44 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертації наведено наукове обґрунтування та результати апробації методу обчислення концентрацій і витрат розчинених хімічних речовин в гідростворах річок гірського та передгірського Криму з урахуванням генетичних складових водного стоку (підземної та поверхневої).
  У дисертації вперше для території Криму вирішені наступні задачі:
  1. На основі аналізу багаторічного (1965-2003 рр.) базового гідрохімічного моніторингу річкових вод Криму встановлено, що мінералізація та концентрації деяких головних іонів залежать як від водного режиму річок, так і гідрогеологічних умов водозборів та водогосподарських перетворень на річках.
  2. Зв’язок між витратами води та мінералізацією, а також концентраціями окремих елементів сольового складу не завжди має вигляд оберненого ступеневого зв’язку, як на більшості рівнинних річок, оскільки в залежності від фаз водного режиму та гідрогеологічних і кліматичних умов мають місце дещо інші залежності. Зокрема встановлено, що для зимових паводків, сформованих під час відлиг, спочатку мінералізація зменшується при збільшені витрат води, далі вона дещо збільшується відбувається винос речовин, що накопичилися у поверхневому шарі ґрунту, який у цей період вже відтанув, надалі, після збіднення на речовини цього шару ґрунту, при збільшені витрат води мінералізація зменшується; для літніх паводків також спостерігаються збільшення мінералізацій у період підйому рівнів і подальше зменшення у періоди піків та спаду. Ці зв’язки дозволили підвищити інформативність даних про хімічний склад води річок та обґрунтувати метод обчислення виносу хімічних речовин за генетичними складовими стоку води.
  3. Виявлені особливості формування стоку води та хімічного складу карстових вод, які є початком і джерелом фактично всіх річок Гірського Криму та суттєво впливають на їх водний і гідрохімічний режими. Гідродинамічні зв'язки між областями живлення і розвантаження карстових вод існують головним чином тільки у верхніх частинах розрізів гірських масивів. З віддаленням від гір об'єми карстових вод зменшуються, а з віддаленням на північ та схід від Зовнішньої гряди вони майже зовсім зникають. За хімічним складом води вони прісні з мінералізацією 300-500 мг/дм3.
  4. Обґрунтовано та апробовано метод обчислення добового виносу розчинених хімічних речовин для невеликих річок Гірського Криму з урахуванням генетичних складових стоку води, що дозволило розрахувати за різні інтервали часу (добу, декаду, місяць, рік та багаторіччя) концентрації та витрати окремих елементів сольового складу (кальцію, магнію, натрію, хлору, сульфатів, гідрокарбонатів) і мінералізації у 22 річкових гідростворах.
  5. Доведено, що на річках Криму середня частота спостережень за хімічним складом води повинна складати не менш 42 разів на рік (з урахуванням всіх фаз водного режиму), в цьому випадку похибка розрахунку середньорічних величин іонного стоку буде близькою до 0 %.
  6. На основі результатів розрахунку середньорічних величин іонного стоку встановлені закономірності виносу розчинених хімічних речовин на річках Кримського півострова в залежності від морфометричних характеристик водозборів. Зокрема, мінералізація за довжиною всіх річок збільшується при зростанні відстані від витоків, що пов’язано з припливом високомінералізованих підземних вод та перехопленням поверхневого стоку на водосховищах. З іншого боку, на річках Північно-Східних схилів Кримських гір одержані задовільні обернені зв’язки питомих концентрацій розчинених речовин з розмірами водозборів, що обумовлено відповідним збільшенням частки дренованих запасів підземних вод.
  7. На прикладі Альмінського водосховища запропоновано спосіб використання добових величин іонного стоку та закономірностей його протікання впродовж року для оцінки змін концентрацій хімічних речовин у водосховищах і в першу чергу для розрахунків коефіцієнтів водообміну та водовідновлення. Для кожного місяця були розраховані значення мінералізації води у водосховищі, з врахуванням впливу процесів водовідновлення і концентрації приточної води з різними витратами.
  ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА  1.


  Алёкин О. А. Общая гидрохимия (химия природных вод) / Алёкин О. А. Л. : Гидрометеоиздат, 1984. 208 с.
  2.


  Алёкин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. Л. : Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.
  3.


  Алёкин О. А., Бражникова Л.В. Методы расчёта ионного стока / О. А. Алёкин, Л. В. Бражникова // Гидрохимические материалы. 1963. Т. 35. С. 135148.
  4.


  Алёкин О. А. Сток растворённых веществ с территории СССР / О. А. Алёкин, Л. В. Бражникова. М.: Наука, 1964. 143 с.
  5.


  Алёкин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алёкин О. А., Семёнов А. Д., Скопинцев Б. А. Л. : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
  6.


  Алексеев Г. А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей (с примерами из гидрометеорологии) / Алексеев Г. А. Л. : Гидрометеоиздат, 1971. 363 с.
  7.


  Бабинец А. Е. Естественные ресурсы подземных вод зоны интенсивного водообмена Украины / А. Е. Бабинец, Г. А. Белявский. К. : Наук. думка, 1973. 156 с.
  8.


  Беккер А. А. Охрана и контроль загрязнения природной среды / А. А. Беккер, Т. Б. Агаев. Л. : Гидрометеоиздат, 1989. 288 с.
  9.


  Бефани А. Н. Пути генетического расчёта дождевого стока / А. Н. Бефани // Труды научной конференции по проблемам прогнозов и расчётов дождевых паводков на реках Сибири и Дальнего востока. 1963. С. 68-77.
  10.


  Бефани А. Н. Расчёт нормы стока временных водотоков и горных рек Украинских Карпат / А. Н. Бефани, О. Н. Мельничук // Труды УкрНИГМИ. Л. : Гидрометеоиздат, 1963. Вып. 69. С. 105-137.

  11.


  Быков В. Д. Гидрометрия / В. Д. Быков, А. В. Васильев. Л. : Гидрометеоиздат, 1977. 448 с.
  12.


  Вернадский В.И. Избранные сочинения. Т. I / Вернадский В.И. М. : Изд. АН СССР, 1954. 696 с.
  13.


  Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения / Вернадский В. И. М. : Наука, 1965. 654 с.
  14.


  Водный кодекс Украины // ВВР, 1995. №24. Ст. 189.
  15.


  Воронков П. П. Гидрохимические основания выделения местного стока и способы расчленения его гидрографа / П. П. Воронков // Метеорология и гидрология. 1963. № 8. С. 21-28.
  16.


  Воронков П.П. Формирование химического состава атмосферных вод и влияние его на почвенные растворы и склоновые воды / П. П. Воронков // Труды ГГИ. 1963. Вып. 102. С. 21-50.
  17.


  Временные методические рекомендации по расчёту выноса органических, биогенных веществ, пестицидов и микроэлементов речным стоком. М. : Гидрометеоиздат, 1983. 31 с.
  18.


  Временные методические указания по проведению расчётов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков. Л. : Гидрометеоиздат, 1983. 51 с.
  19.


  Гачичеладзе Г. А. Методика исследования пространственного изменения среднего ионного состава вод горных рек (на примере ГССР) / Г. А. Гачичеладзе, Г. Г. Сванидзе // Водные ресурсы, 1988. №1. С. 14-23.
  20.


  Гидрогеологическое прогнозирование / [Андерсон М. Г., Берт Т. П., Р.Дж. Ханкс и др.]; под ред. М. Г. Андерсона и Т. П. Берта. М. : Мир, 1988. 736 с.
  21.


  Гидрологический ежегодник. Вып. 6. Т. 2. 1965 1975 гг. Киев, 1967 1977.
  22.


  Гидрохимический словарь / [под ред. А. М. Никанорова]. Л. : Гидрометеоиздат, 1988. 240 с.
  23.


  Голиков А. П. Математические методы в экономической географии / Голиков А. П. Харьков : Вища школа, 1974. 118 с.
  24.


  Голиков А. П. Математические методы в географии / Голиков А. П., Черванев И. Г., Трофимов А. М. Харьков : Вища школа, 1986. 144 с.
  25.


  Горев Л. М. Методика гидрохимических исследований / Л. М. Горев, В. И. Пелешенко. К. : Вища школа, 1985. 215 с.
  26.


  Горев Л. М. Методика оптимизации природной среды обитания / Горев Л. М., Пелешенко В. И., Кирничный В. В. К. : Либідь, 1992. 528 с.
  27.


  Горев Л. Н. Региональная гидрохимия / Горев Л. Н., Никаноров А. М., Пелешенко В. И. К. : Вища школа, 1989. 280 с.
  28.


  Горев Л. Н. Расчёт гидрохимического баланса и прогнозирование солевого состава вод рек / Л. Н. Горев, В. И. Пелешенко. К. : Вища школа, 1978. 74 с.
  29.


  Горєв Л. М. Основи моделювання в гідроекології / Горєв Л. М. К. : Либідь, 1996. 336 с.
  30.


  Горєв Л. М. Гідрохімія України / Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. К. : Вища школа, 1995. 307 с..
  31.


  Грезе В. И. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды / Грезе В. И., Поликарпов Г. Г., Романенко В. Д. Киев : Наукова думка, 1987. 224 с.
  32.


  Гриб О. М. Автоматизований метод розширення інформативності даних стоку хімічних речовин з річкових басейнів / О. М. Гриб // Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. вч. «Системний аналіз та інформаційні технології». 2003. С. 38-39.
  33.


  Гриб О.М. Дослідження залежності модулів стоку хімічних речовин на річках Криму від закарстованості території півострова / О. М. Гриб // Матер. VІ наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2006. С. 110-111.
  34.


  Гриб О. М. Змінність концентрацій та виносу розчинених хімічних речовин за довжиною річок Криму / О. М. Гриб // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. Одеса, 2008. Вип. 50.
  35.


  Гриб О. М. Змінність стоку хімічних речовин по довжині річки Альма / О. М. Гриб // Матер. VІІ наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2007. С. 42.
  36.


  Гриб О. М. Уточнення методу обчислення стоку води і виносу хімічних речовин з врахуванням водогосподарської діяльності та іншого антропогенного навантаження на невеликих річках Кримського півострова / О. М. Гриб // Матер. VІ наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2006. С. 108-109.
  37.


  Гриб О. Н. Изменчивость концентраций и выноса растворенных минеральных веществ по длине рек Крыма / О. Н. Гриб // Тези доп. другої Міжнар. наук.-техн. конф., присвяч. 75-річ. Одеського держ. екол. ун-ту: «Навколишнє природне середовище 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки». 2007. С. 227.
  38.


  Гриб О. Н. Разработка метода повышения информативности расчётных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма / О. Н. Гриб // Матер. наук.-техн. конф. наук. та наук.-педагог. працівників ОДЕКУ. 2005. С. 66-67.
  39.


  Гриб О. Н. Расчёт стока воды и смыва химических веществ с малых водосборов в районе юго-восточной части горного Крыма / О. Н. Гриб // Тези доп. ІІІ наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2003. С. 39-42.
  40.


  Гриб О. Н. Уточнение метода расчёта ежедневных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма / О. Н. Гриб // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2005. Вип. 49. С. 511-519.
  41.


  Груза Г. В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г. В. Груза, Р. Г. Рейтенбах. Л. : Гидрометеоиздат, 1982. 216 с.
  42.


  Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении / Дмитриев Е. А. М. : МГУ, 1995. 320 с.
  43.


  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Доспехов Б. А. М. : Агропромиздат, 1985. 352 с.

  44.


  Дрозд В. В. Опыт выделения подземного стока по гидрографу / В. В. Дрозд // Использование и охрана водных ресурсов Белоруссии. 1966. Ч. 1. С. 65-76.
  45.


  Дрозд В. В. Особенности подземного питания рек на приводораздельном участке трассы Вилейско-Минской водной системы / В. В. Дрозд // Использование водных ресурсов. 1969. С. 66-75.
  46.


  Дублянский В. Н. Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма / Дублянский В. Н. Л. : Гидрометеоиздат, 1977. 507 с.
  47.


  Дублянский В. Н. Пещеры Крыма / Дублянский В. Н. Симферополь : Таврия, 1977. 307 с.
  48.


  Дублянский В. Н. Пещеры Крыма / В. Н. Дублянский, Г. Н. Дублянская // Пещеры. Пермь. 1993. С. 93-101.
  49.


  Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Вып. 3. Части 1 и 2. 1984 2002 гг. Киев, 1985 2003.
  50.


  Екологічні мапи до доповідей про стан НПС в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу:
  http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=EKO%20maps.
  51.


  Закон України від 18.02.1999, № 443-XIV. Про гідрометеорологічну діяльність // Відомості Верховної ради (ВВР), 1999, № 16, ст. 95. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 184).
  52.


  Закревський Д. В. Взаємозв’язок між витратами та мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д. В. Закревський, С. І. Сніжко, І. О. Шевчук // Вісник Київського ун-ту. Серія: географія. 1989. Вип. 31. С. 25-30.
  53.


  Иваненко А. Г. Вынос химических веществ поверхностным и подземным стоком с водосборов малых рек / А. Г. Иваненко, О. Н. Гриб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна наукова 2003». 2003. Т. 26. С. 30-32.


  54.


  Иваненко А. Г. Вычисление суточных минерализаций водного стока рек Крымского полуострова / А. Г. Иваненко, О. Н. Гриб // Наук. запис. Терноп-го нац. педагог. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія. Спец. вип. Гідроекологія”. 2005. № 3 (26). С. 180-182.
  55.


  Иваненко А. Г. Расчёт стока воды и смыва химических веществ с малых водосборов в районе юго-восточной части горного Крыма / А. Г. Иваненко, О. Н. Гриб // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2003. Вип. 47. С. 178-185.
  56.


  Иваненко А. Г., Фетисова С. Е. Расчёт стока химических веществ и наносов рек Восточного Крыма / А. Г. Иваненко, С. Е. Фетисова // Матер. ІV наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2004. С. 29-30.
  57.


  Иванов А. Т. Определение подземной составляющей речного стока гидрохимическим способом / А. Т. Иванов // Труды лаборатории гидрогеологических проблем. М. 1948. Т. 3. С. 45-57.
  58.


  Іваненко О. Г. Автоматизовані методи обчислення добового стоку в гідростворах річок / Іваненко О. Г. Одеса : ТЕС, 1998. 60 с.
  59.


  Іваненко О. Г. Математичне моделювання гідроекологічних систем / Іваненко О. Г. Одеса : Екологія, 2007. 144 с.
  60.


  Іваненко О. Г. Про режим стоку води та хімічних речовин в рекреаційну зону Південно-Західного Криму / О. Г. Іваненко, О. М. Гриб // Матер. ІV наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2004. С. 14-16.
  61.


  Іваненко О. Г. Уточнення методу автоматизованої обробки моніторингової інформації про гідрохімічний режим поверхневих вод / О. Г. Іваненко, М. В. Захарова // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2007. Вип. 4. С. 250-256.
  62.


  Ігошин М. І. Математичні методи і моделювання у фізичній географії / Ігошин М. І. Одеса : Астропринт, 2005. 464 с.
  63.


  Інформаційний портал. Автономна республіка Крим [Електронний ресурс]. Режим доступу:
  http://www.ark.gov.ua/index.php?&v=6&tek=&par=&art=&f=ua.
  64.


  Карасёв И. Ф. Гидрометрия / Карасёв И. Ф., Васильев А. В., Субботина Е. С. Л. : Гидрометеоиздат, 1991. 376 с.
  65.


  Карасёв Н. Ф. Статистические методы речной гидравлики и гидрометрии / Н. Ф. Карасёв, В. В. Коваленко. С.П. : Гидрометеоиздат, 1992. 208 с.
  66.


  Колодеев Е. И. Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут / Е. И. Колодеев, О. Н. Гриб // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2005. Вип. 1. С. 144-152.
  67.


  Колодеев Е. И. Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут / Е. И. Колодеев, О. Н. Гриб, Ю. А. Логвина // Матер. наук.-техн. конф. наук. та наук.-педагог. працівників ОДЕКУ. 2005. С. 61-62.
  68.


  Константинов А. Р. Применение сплайнов и метода остаточных отклонений в гидрометеорологии / А. Р. Константинов, Н. М. Химин. Л. : Гидрометеоиздат, 1983. 183 с.
  69.


  Кравец М. Б. О количественных зависимостях минерализации воды от стока рек Европейской территории СССР / М. Б. Кравец // Труды IV Всесоюзного гидрологического съезда «Качество вод и научные основы их охраны». 1976. Т.9. С.213-220.
  70.


  Крайнов С. Р. Гидрогеохимия / С. Р. Крайнов, В. М. Швец. М. : Недра, 1992. 462 с.
  71.


  Лобода Н. С. Статистические параметры годового стока закарстованных водосборов Крыма / Н. С. Лобода, Т. В. Горобец // Матер. ІV наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2004. С. 91-93.
  72.


  Лобода Н. С. Оценка норм годового стока на основе уравнения водно-теплового баланса для территории Крымского полуострова / Н. С. Лобода, Нгуен Ле Минь // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. Одеса: ТЕС, 2003. Вип. 47. С. 202-208.
  73.


  Лучшева А. А. Практическая гидрометрия / Лучшева А. А. Л. : Гидрометеоиздат, 1983. 424 с.
  74.


  Малі річки України: довідник / [ред.-упоряд. А. В. Яцик]. К. : Урожай, 1991. 296 с.
  75.


  Материалы наблюдений Крымской селестоковой станции. Вып. 1. 1965-70 гг. Киев, 1976.
  76.


  Мерад Смаил Особенности склонового притока паводочных вод на территории Горного Крыма в холодную часть года / Мерад Смаил // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. Одеса: ТЕС, 2000. Вип. 41. С. 52-57.
  77.


  Мерад Смаил Распределение по территории Горного Крыма слоя паводочного стока в холодную часть года / Мерад Смаил // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. Одеса: ТЕС, 2000. Вип. 41. С. 76-82.
  78.


  Наставления гидрометстанциям и постам. Вып. 6. Ч. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 384 с.
  79.


  Наставления гидрометстанциям и постам. Вып. 6. Ч. 3. Л.: Гидрометеоиздат, 1958. 292 с.
  80.


  Нгуен Ле Минь Оценка вклада карстовых вод в формирование годового стока рек Горного Крыма с использованием метеорологической информации / Нгуен Ле Минь // Матер. ІV наук. конф. молод. вч. ОДЕКУ. 2004. С. 79-81.
  81.


  Нгуєн Ле Мінь Річний стік річок Кримського півострова: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Нгуєн Ле Мінь. Одеса, 2005. 18 с.
  82.


  Никаноров А. М. Гидрохимия / А. М. Никаноров, Е. В. Посохов. Л. : Гидрометеоиздат, 1985. 350 с.
  83.


  Никаноров А. М. Гидрохимия / Никаноров А. М. Л. : Гидрометеоиздат, 1989. 352 с.
  84.


  Новосад Я. О. Азональні та антропогенні фактори формування мінімального стоку річок західної частини Українського Полісся / Я. О. Новосад // Вісник НУВГП, Рівне 2007. Вип. 3 (39). Ч. ІІ. С. 50-56.

  85.


  Общая гидрология (гидрология суши) / [Богословский Б. Б., Самохин А. А.,. Иванов К. Е., Соколов Д.П.]. Л. : Гидрометеоиздат, 1984. 424 с.
  86.


  Олиферов А. Н. Реки и озёра Крыма / А. Н. Олиферов, З. В. Тимченко. Симферополь : Доля, 2005. 216 с.
  87.


  Осадчий В. І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / В. І. Осадчий. К., 2008. 811 с.
  88.


  Осадчий В. І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / В. І. Осадчий. К., 2008. 32 с.
  89.


  Осадчий В. І. Регіональні гідрохімічні дослідження: теорія, методологія, практика / В. І. Осадчий // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. пр. К. : 2004. Т. 1. С. 236-254.
  90.


  Пелешенко В. И. Гидрохимическое картирование с применением вероятностно-статистических методов / Пелешенко В. И. К. : Вища школа, 1979. 97 с.
  91.


  Пелешенко В. И. Оценка взаимосвязи химического состава различных типов природных вод (на примере равнинной части Украины) / Пелешенко В. И. К. : Вища школа, 1975. 212 с.
  92.


  Пелешенко В. И. Применение вероятностно-статистических методов для анализа гидрохимических данных / В. И. Пелешенко, Н. И. Ромась. К. : Вища школа, 1977. 66 с.
  93.


  Пелешенко В. І. Пріоритетні фактори формування хімічного складу води малих річок / В. І. Пелешенко, Д. В. Закревський, С. І. Сніжко // Малі річки України. 1991. С. 223-229.
  94.


  Пелешенко В. І. Загальна гідрохімія / В. І. Пелешенко, В. К. Хільчевський. К. : Либідь, 1997. 382 с.
  95.


  Поляков М. М. Проблемы управления водопользованием
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины