Заказать диссертацию

ІНШЕ

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Вітчизняна історія >> Етнографія, етнологія та антропологія >> етнологія...

АРХІТЕКТУРА
Архітектура будівель та споруд. Творчі концепції архітектурної діяльності >> Містобудування та ландшафтна архітектура >> Теорія та історія архітектури, реставрація та реконструкція історико-архітектурної спадщини...

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Біофізика >> Біохімія >> Радіобіологія...

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
Військова історія >> Військово-теоретичні науки >> Оборонна економіка...

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Паразитологія, гельмінтологія >> Патологія тварин, морфологія, фізіологія, фармакологія та токсикологія >> Патологія, онкологія і морфологія тварин...

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Геоморфологія і еволюційна географія >> Економічна, соціальна та політична географія >> Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів...

Геолого-мінералогічні науки
Біогеохімія >> Геохімія >> Загальна та регіональна геологія...

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Державне управління >> Державне управління у сфері національної безпеки >> Державне управління у сфері освіти...

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Історія економічних вчень >> Бухгалтерський облік, аналіз і аудит >> Фінанси...

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Економічна безпека держави >> Економічна безпека суб\'єктів господарської діяльності...

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Музеєзнавство, консервація і реставрація історико-культурних об\'єктів >> Прикладна культурологія >> Теорія та історія культури...

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА
Іноземні держави та їхні потенціали...

МЕДИЧНІ НАУКИ
Акушерство та гінекологія >> Анатомія людини >> ендокринологія...

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Кіномистецтво. телебачення >> музичне мистецтво >> Театральне Мистецтво...

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Загальна та регіональна геологія >> Палеонтологія і стратиграфія >> Петрологія, вулканологія...

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності >> Основи національної безпеки >> Основи національної безпеки держави...

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти >> Корекційна педагогіка >> Теорія та методика навчання та виховання (по областям та рівням освіти)...

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Історія та теорія політики >> Національні і політичні процеси і технології >> Політичні інститути, процеси, технології...

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Загальна психологія, психологія особистості, історія психології >> Психологія праці, інженерна психологія, когнітивна ергономіка >> психофізіологія...

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Агрономія >> зоотехнія >> лісове господарство...

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Документознавство, архівознавство >> Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство >> Теорія та історія соціальних комунікацій...

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Економічна соціологія і демографія >> Соціальна структура, соціальні інститути та процеси >> Теорія, методологія та історія соціології...

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Екологічна безпека будівництва та міського господарства >> Суднові енергетичні установки >> Твердотільна електроніка, радіоелектронні компоненти, мікро- та наноелектроніка, прилади на квантови...

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Екологічна безпека >> Пожежна безпека...

Фізико-математичні науки
Алгебра та теорія чисел >> математика >> механіка...

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Олімпійський і професійний спорт >> Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення >> Фізична реабілітація...

Філологічні науки
Історія філософії >> Літературознавство >> мовознавство...

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
естетика >> Онтологія та теорія пізнання >> Філософія культури...

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Технологія ліків та організація фармацевтичної справи >> Фармакологія, клінічна фармакологія >> Фармацевтична хімія, фармакогнозія...

ХІМІЧНІ НАУКИ
аналітична хімія >> неорганічна хімія >> органічна хімія...

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Міжнародне право; Європейське право...


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)