Фармацевтична хімія, фармакогнозія


Загалом робіт:84


51 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПАГОНІВ ОЖИНИ СИЗОЇ ТА СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

52 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЗУЛЕНВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA L. ФЛОРИ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ

53 Синтез и утеростимулирующая активность производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола

54 Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку

55 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ

56 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 4-АЗОЛІДОН-3-АЛКАНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

57 Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N´-антраноїл-α-гідразиду (±)-камфорної кислоти

58 СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ БРОМ- і СУЛЬФАМОЇЛЗАМІЩЕНИХ ОРТО-ХЛОРБЕНЗОЙНИХ, N-R-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

59 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСО-2,3-ДИГІДРО[1]БЕНЗОФУРО [3,2-d]ПІРИМІДИН-4-ОНІВ ТА ЇХ 2-ОКСОАНАЛОГІВ

60 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 3,5-ДІАМІНОТІОФЕНІВ З ЕЛЕКТРОНО¬ДЕФІ¬ЦИТ¬НИМИ ЗАМІСНИКАМИ В ПОЛОЖЕННЯХ 2 ТА 4

61 СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ АНАЛОГІВ ЕПІФІЗАРНОГО ГОРМОНУ МЕЛАТОНІНУ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ

62 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 2-ГІДРОКСІОКСАНІЛОВОЇ ТА 2-ГІДРОКСИМАЛОНАНІЛОВОЇ КИСЛОТ

63 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ

64 ВИВЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТИМОЛВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДІВ МАТЕРИНКА, МАЙОРАН, ТИМ’ЯН ФЛОРИ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

65 Синтез, спектральні властивості ТА біологічна активність 3-гетерилкумаринів з циклами оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу і продуктів їх хімічних перетворень

66 Хіміко – токсикологічне дослідження дилтіазему

67 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ ТА ТРАВИ АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ

68 СИНТЕЗ АРИЛ- ТА ГЕТЕРИЛЗАМІЩЕНИХ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

69 ВИДІЛЕННЯ ТА ХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГИЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЛІПАЗОТРОПНОЇ ДІЇ РОСЛИН РОДИН БОБОВІ ТА СЕЛЕРОВІ

70 Cинтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості [{2-R-(3Н)-хіназолін-4-іліден}гідразоно]­карбонових кислот

71 ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛОКСИКАМУ ТА ПІРОКСИКАМУ

72 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКІЛПОХІДНИХ 2-МЕТИЛ-1Н-ХІНОЛІН-4-ОНІВ

73 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-(β-гідрокси-γ-арилокси)пропілксантинів

74 «СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ N,N’-ДИЗАМІЩЕНИХ 2,3-ДІОКСО-1,4-ДІАЗИНІВ»

75 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОТИСУДОМНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 1-АРИЛ-4-R-5-МЕТИЛ(АМІНО)- 1,2,3-ТРИАЗОЛУ(1Н)

76 АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В РЯДІ ПРОТИГРИБКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ ТА НАФТИЛМЕТИЛЕНАМІНУ

77 CИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ (6-R-3-ОКСО-3,4-ДИГІДРО-2Н-[1,2,4]ТРІАЗИНО[4,3-с]-ХІНАЗОЛІН-4-ІЛ)ОЦТОВИХ КИСЛОТ

78 ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛУОКСЕТИНУ

79 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ АМАРАНТ

80 ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАПОНТИКУМУ САФЛОРОВИДНОГО ТА ОТРИМАННЯ РЕЧОВИН-СТАНДАРТІВ

81 ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАМАЛУ

82 ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОРАТАДИНУ

83 ВОДОСЛАВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ ЗІРОЧНИКА СЕРЕДНЬОГО

84 Макарова Мария Павловна РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МЕТОДОМ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА


[1] [2]

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)