Хіміко – токсикологічне дослідження амлодипіну
  • скачать файл:
Назва:
Хіміко – токсикологічне дослідження амлодипіну
Альтернативное Название: Химико - токсикологическое исследование амлодипина
Тип: Автореферат
Короткий зміст:

Амлодипіну бесилат -  3-етил-5-метил (4RS)-2-[(2-аміноетокси)метил]-4-(2-хлорфеніл)-6-метил-1,4-дигідропіридину-3,5-дикарбоксилату бензенсульфонат.


            Загальна формула - С26Н31ClN2O8S, молекулярна маса 567,1


            Препарат відносять до групи блокаторів кальцієвих каналів.


Об'єкти та методи дослідження


            Об’єктом дослідження було обрано визначення препарату з групи блокаторів кальцієвих каналів амлодипіну та деяких інших препаратів серецево-судинної групи при токсикологічному аналізі.


З методів, обраних для дослідження, використовувались загальноприйняті у хіміко-токсикологічному аналізі методи ізолювання (Стаса-Отто, О. О. Васильєвої, В. П. Крамаренка,


В. А. Карташова, Е.М. Саломатіна та метод ізолювання хлороформом), ІЧ- та УФ-спектроскопія,  екстракційна фотометрія, ТШХ, ВЕРХ та дослідження на тваринах.


 Ідентифікація амлодипіну та його метаболіту


         Нами було досліджено можливість використання методів ТХШ, ВЕРХ та УФ - спектрофотометрії для ідентифікації основи амлодипіну та його метаболіту - (4RS)-2-[(2-аминоетокси)метил]-4-(2-хлорфеніл)-6-метилпіридин-3,5-дикарбонової кислоти.


           Оскільки метод ТШХ в даний час в лабораторіях України використовують як скринінговий метод, то на першому етапі аналізу було проведено хроматографування  основи амлодипіну, його метаболіту та деяких препаратів серцево–судинної групи (атенололу, пропранололу, верапамілу, фенігедину та еналаприлу) в загальних системах розчинників на пластинках ВЕТШХ та дослідження дії проявників, рекомендованих для загальних систем, до цих препаратів. Хоч амлодипін, як основа середньої сили, потрапляє і до кислої, і до лужної хлороформної витяжки, але надійне значення величини Rf вдалося отримати тільки в системах, рекомендованих для речовин лужної природи. Системи хлороформ-ацетон (90:10) та хлороформ-діоксан-ацетон-25% р-н амоніяку (47,5:45:5:2,5) виявилися найбільш придатними для розділення амлодипіну та його метаболіту (в першому випадку амлодипін залишається практично на старті, Rf  дорівнює 0,10, а Rf  метаболіту складає близько 0,34, в другому випадку Rf амлодипіну складає 0,31, а Rf  метаболіту 0,11). Розрізнити усі досліджувані препарати за значенням Rf дозволяють системи  толуол-ацетон-етанол-25% розчин амоніяку (45:45:7,5:2,5) та етилацетат-метанол-25% розчин амоніяку (85:10:2,5). Відрізнити амлодипін та отриманий метаболіт можливо також за допомогою методу ВЕРХ.


              На другому етапі проводили хроматографування зазначених препаратів в часткових системах з використанням різних типів хроматографічних пластинок та різних проявників. Оптимальними системами для розділення досліджуваних препаратів є системи етилацетат – метанол – 25% р-н амоніаяку (80:10:10) (при застосуванні пластин ВЕТШХ). Системами, які забезпечують  надійне значення Rf для амлодипіну на усіх типах використаних пластин, є метанол – хлороформ (1:9) та хлороформ – ацетон – 25% р-н амоніяку (15:15:1). З випробуваних проявників селективним до амлодипіну є реактив Лібермана, який при взаємодії з препаратом  дає оранжеве забарвлення. Відрізнити амлодипін та його основний метаболіт за допомогою реакцій забарвлення  неможливо, оскільки він дає аналогічне до нативного препарату забарвлення з усіма проявниками, з якими реагує амлодипін.


 


           Для ідентифікації амлодипіну, його метаболіту та розділення від деяких препаратів серцево – судинної групи було також застосовано такий високочутливий та сучасний метод, як ВЕРХ. Хроматографічний аналіз амлодипіну проводили на мікроколонковому рідинному хроматографі “Міліхром А-02” (Новоросійськ, АТ “Еконова”). Для дослідження застосовували колонку довжиною 75 мм та діаметром 2 мм, яка була наповнена сорбентом з неполярною фазою – Nucleosil-100-5, С18. Аналіз проводили у зворотньо-фазовому варіанті, який найбільш широко застосовується для лікарських препаратів [99 - 102]. Детектування препаратів виконувалося двопроменевим мультихвильовим УФ-спектрофотометром при наступних довжинах хвиль: 210, 230, 240, 260, 280, 300, 330 нм. Точність довжини хвилі 0,5 нм. Оптимальний тиск (1,9 МПа) при додаванні елюєнту в колонку забезпечувався двоступеневим насосом з об´ємом одного ступеня – 2500мкл. Для створення оптимального температурного режиму використовували колонковий нагрівач. Температура колонки -35°С. Автоматичний відбір проб забезпечували запрограмованим автосамплером. Об´єм проби – 5 мкл. Концентрація препаратів – 500 мкг/мл,  час проведення аналізу – 30 хв.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, позначені * обов'язкові для заповнення:


Заказчик:


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)