Трудове право, право соціального забезпечення


Загалом робіт:13491. Остапенко Юлія Олександрівна Проблеми правового регулювання реалізації трудових прав працівників за законодавством України
Рік: 2024

2. Соколов Володимир Миколайович Доктрина соціальної безпеки державних службовців в Україні
Рік: 2024

3. Рекшинський Володимир Орестович Форми та способи захисту соціальних прав військовослужбовців в Україні
Рік: 2024

4. Храбатин Ольга Вікторівна Колективний договір як гарантія забезпечення трудових прав працівників
Рік: 2023

5. Стадніченко Сергій Володимирович Правове регулювання працевлаштування в Україні та країн Європейського Союзу
Рік: 2023

6. Сова Вікторія Валеріївна Механізм правового регулювання створення та використання об’єктів інтелектуальної власності в трудових правовідносинах
Рік: 2023

7. Куртакова Ганна Олександрівна Роль профспілок у соціальному партнерстві в умовах ринкової економіки
Рік: 2023

8. Савин Дмитрий Александрович. Институты развития как субъекты бюджетного права
Рік: 2023

9. Гостюк Олена Дмитрівна Природа права на працю
Рік: 2022

10. Андрєєнков Олександр Євгенійович Правовий статус керівника, як суб’єкта організаційно-управлінських відносин в трудовому праві України
Рік: 2022

11. Янушкевич Олександр Іванович Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків
Рік: 2021

12. Тихонович Олексій Юрійович Механізм локального правового регулювання заробітної плати в Україні
Рік: 2021

13. Сіроха Дмитро Ігорович Нормотворчість суб’єктів трудового права
Рік: 2021

14. Куксін Станіслав Юрійович Гарантії для працівників, обраних на виборні посади
Рік: 2021

15. Кісіль Олена Юріївна Особливості правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні
Рік: 2021

16. Швець Віктор Олександрович Правовий механізм забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні
Рік: 2021

17. Погорєлова Людмила Геннадіївна Правове регулювання забезпечення безпеки праці в умовах Європейської інтеграції України
Рік: 2021

18. Соіч Олег Валерійович Особливості захисту трудових прав громадян які працюють дистанційно
Рік: 2021

19. Гніденко Вікторія Ігорівна Правове регулювання гнучких форм зайнятості
Рік: 2021

20. Чуприна Юлія Анатоліївна Професійний розвиток науково-педагогічних працівників
Рік: 2021

21. Вєннікова Вікторія Вікторівна Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення
Рік: 2021

22. Козін Сергій Миколайович Правові засади захисту трудових прав мігрантів
Рік: 2021

23. Рим Олена Михайлівна Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України
Рік: 2021

24. Підпала Ірина Валентинівна Правове регулювання праці моряків за українським і міжнародним законодавством
Рік: 2021

25. Крічфалушій-Степанова Крістіна Михайлівна Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
Рік: 2021

26. Апанаскович Людмила Вікторівна Форми захисту трудових прав державних службовців
Рік: 2021

27. Пижова Марина Олександрівна Юридичні гарантії реалізації права працівників на справедливу оплату праці
Рік: 2021

28. Кондратьєва Ірина Ігорівна Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх сімей
Рік: 2021

29. Удовенко Олександр Валерійович Правове регулювання грошового забезпечення військовослужбовців
Рік: 2021

30. Таможанський Олексій Валерійович Інноваційні форми організації праці
Рік: 2021

31. Денега Олег Петрович Держава як суб’єкт права соціального забезпечення
Рік: 2021

32. Купіна Людмила Францівна Ефективність норм трудового права України
Рік: 2021

33. Вареник Олександр Сергійович Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні
Рік: 2021

34. Зеленський Віталій Миколайович Проблеми правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні
Рік: 2021

35. Кайло Іван Юрійович Концепції нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України
Рік: 2021

36. Панов Олег Дмитрович Правове регулювання застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національної поліції України
Рік: 2021

37. Колосов Ілля Вадимович Процедурні та процесуальні норми як інструмент запобігання та вирішення трудових спорів
Рік: 2021

38. Можечук Люся Василівна Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників освіти в Україні
Рік: 2021

39. Олійник Софія Дмитрівна Правове регулювання трудової дисципліни за законодавством України
Рік: 2021

40. Ткаченко Юлія Олегівна Держава та її органи як суб’єкти права соціального забезпечення
Рік: 2021

41. Юзько Тетяна Миколаївна Захист права на життя працівника у сфері праці
Рік: 2021

42. Дарсанія Леван Валер'янович Ризик у трудовому праві та праві соціального забезпечення
Рік: 2021

43. Коба Марія Миколаївна Правова культура військовослужбовців Національної гвардії України та напрями її формування: теоретико-правовий аспект
Рік: 2021

44. Бабенко Олександр Володимирович Пікетування за трудовим правом України та Великої Британії
Рік: 2021

45. Денисюк Марія Олексіївна Організаційно-правове забезпечення функціонування трудового колективу як суб’єкту трудового права
Рік: 2021

46. Бурак Володимир Ярославович Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників
Рік: 2021

47. Гриб Катерина Євгеніївна Правове регулювання атестації працівників освіти
Рік: 2021

48. Акулинин Олег Геннадьевич. Принуждение в трудовом праве
Рік: 2021

49. Матякубова Азиза Атабековна. Институт оплаты труда: оптимизация межотраслевых связей
Рік: 2021

50. Истомина Елена Александровна. Влияние концепции социального риска на правовое регулирование социального обеспечения
Рік: 2021ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)