МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ : МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СОТОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СОТОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
 • Кількість сторінок:
 • 202
 • ВНЗ:
 • Національний авіаційний університет
 • Рік захисту:
 • 2013
 • Короткий опис:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


  Національний авіаційний університет

   


   


  На правах рукопису


   


  Одарченко Роман Сергійович


  УДК 621.396


   


  МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ


   


  Наукова спеціальність05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата


  технічних наук


   


   


  Науковий керівник


  Конахович Г.Ф.


  д-р техн. наук, професор


   


   


   


   


  Київ – 2013

   


   


   


  ЗМІСТ. 2


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. 4


  ВСТУП.. 6


  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 4-ГО ПОКОЛІННЯ.. 17


  1.1.     Аналіз перспектив стільникових мереж 4-го покоління. 18


  1.2.     Дослідження особливостей поширення радіохвиль в системах стільникового зв'язку 4-го покоління  24


  1.3.  Аналіз якості обслуговування абонентів та пропускної здатності існуючих мереж LTE та WiMAX   29


  1.4.     Методи підвищення пропускної здатності стільникових мереж четвертого покоління. 33


  1.4.1. Використання антенних систем МІМО.. 34


  1.4.2. Застосування технології OFDM... 37


  Висновки до розділу 1. 40


  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНЛІВ АНТЕННИХ СИСТЕМ МІМО В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 43


  2.1. Формування власних підканалів МІМО-систем  для передачі даних. 44


  2.2. Ефективна пропускна здатність системи. 46


  2.3. Метод визначення максимальної швидкості передавання даних  MIMO-системи з конфігураціями (M2) та (2N) в реальних умовах експлуатації 50


  2.4. Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для планування сучасних стільникових мереж 4-го покоління. 59


  Висновки до розділу 2. 70


  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ МЕРЕЖ 4-ГО ПОКОЛІННЯ.. 73


  3.1. Спосіб адаптивної зміни тривалості захисного інтервалу під час формування OFDM сигналу  74


  3.2. Регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж в залежності від метеорологічних умов. 87


  3.3. Концепція сенсорної мережі для збору метеорологічних даних. 101


  Висновок до розділу 3. 110


  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МІМО-OFDM... 112


  4.1. Методика оцінки пропускної здатності МІМО-OFDM системи стандарту IEEE 802.11n. 113


  4.1.1. Оцінка пропускної здатності MIMO-OFDM системи. 113


  4.1.2. Вибір методики та обладнання для проведення експериментального дослідження пропускної здатності мережі стандарту IEEE 802.11n. 121


  4.2.     Експериментальне визначення пропускної здатності антенних систем МІМО стандарту ІЕЕЕ 802.11n. 125


  4.3................. Розробка методики оцінки рівня шкідливого електромагнітного випромінювання. 129


  4.4.     Розробка способу та пристрою вимірювання еквівалентного шкідливого електромагнітного випромінювання. 137


  4.5.     Сенсорна мережа для оцінки рівня шкідливого електромагнітного випромінювання. 142


  Висновки до розділу 4. 147


  ВИСНОВКИ.. 1.                Абилов А. В. Распространение радиоволн в сетях подвижной связи: Теоретический материал и задачи для практических занятий / Абилов А. В. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2001. – 24 с.: илл.;


  2.                Аналіз витрат на систему абонентського доступу заданої пропускної здатності / В. В. Антонов, О. О. Горбунов, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов // Електроніка та системи управління. – № 3 (33). – 2012. –  С. 108–116.


  3.                Аренберг А. Г. Распространение дециметровых и сантиметровых волн / Аренберг А. Г. – М. : Сов. радио, 1957. – 473 c.


  4.                Багатокритеріальний підхід до визначення доцільності використання технології кабельних мереж / О. П. Нечипорук, В. В. Антонов, Р. С. Одарченко , Ю. О. Петрова // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 3 (25). –  С. 89–95.


  5.                Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма: учеб. пособие / Немировский М. С., Шорин О. А., Бабин А. И., Сартаков А. Л.. – М. : Эко-Трендз, 2010. – 400 с.: ил.


  6.                Бойко А. В. LTE: МТС запустила LTE в Узбекистане. [Электроный ресурс]. – Мобильный форум. – Режим доступа : http://www.mforum.ru/news/article/093866.htm


  7.                Бойко М. П. Системи стільникового зв’язку : конспект лекцій. – Одеса : ОНАЗ, 2004. – 76 с.


  8.                Вероятность битовой ошибки в MIMO-системах с двумя собственными подканалами / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, А. М. Зуев, Д. Н. Лысяков // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – № 2. – С. 55–61.


  9.                Вишневский В. М. Энциклопедия WiMAX: Путь к 4G / В. М. Вишневский , С. Л. Портной, И. В. Шахнович – М. : Техносфера, 2009. – 472 с.


  10.           Внедрение технологии LTE в США. [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://www.grfc.ru/grfc/mezhd/obzor/010001


  11.           Воеводин В. В. Линейная алгебра / Воеводин В. В.  – М. : Наука, 1980. – 231 с.


  12.           Гайко М. И., Щетько Н. С.  Тестируем LTE-сеть Yota в Беларуси: первые впечатления [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://it.tut.by/261726


  13.   Гололобов Д. В. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства : метод. пособие для студ. спец. 45.01.02. – В 3 ч. Ч.1. Распространение радиоволн / Д. В. Гололобов, В. Б. Кирильчук. – Мн. : БГУИР, 2003. – 124 с.: илл.


  14.           Градштейн И. С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / Градштейн И. С., Рыжик И. М. – М. : Наука, 1971. – 1100 с.


  15.           Громаков Ю. А. Конвергенция Интернета и сотовой связи / Ю. А. Громаков // Мобильные системы. – № 1. – 2001. – С. 4–7.


  16.           Громаков Ю. А. Стандарты систем подвижной связи /                      Ю. А. Громаков  – М. : Эко-Трендз, 1997. – 240 с.


  17.           Демчишин В. Влияние частотного регулирования на реализацию проектов «мобильного WiMAX» в России [Електронний ресурс] / Демчишин В. // Технологии и средства связи. – 2009.– №4.  – Режим доступу до журн. : http://tssonline.ru/articles2/fix-op/vliyanie-chastotnogo-regulirovaniya-na-realizaciyu-proektov-mobiljnogo-WiMAX-v-rossii


  18.           Думанський В. Ю. Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обґрунтування вимог до її безпеки в сучасних населених місцях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.02.01 / В. Ю. Думанський  – К.: 2009 – 42 с.


  19.           Ермолаев В. Т. Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах беспроводной связи : учебн.-метод. материал по программе повышения квалификации «Современные системы мобильной цифровой связи, проблемы помехозащищенности и защиты информации» / В. Т. Ермолаев , А. Г.  Флаксман– Н. Новгород, 2006. – 99 с.


  20.   Ермолаев В. Т. Теоретические основы обработки сигналов в системах мобильной радиосвязи [Электронный ресурс] : метод. пособ. /                         В. Т. Ермолаев , А. Г.  Флаксман– Н. Новгород, 2010. – 107 с. – Режим доступа : http://www.unn.ru/pages/e-library/methodmaterial/2010/56.pdf


  21.           Ермолаев В. Т. Увеличение пропускной способности  MIMO-системы радиосвязи с параллельной передачей данных по собственным подканалам / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, Д. Н. Лысяков // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – №3 (1). – С. 79–86.


  22.           Ермолаев В. Т. Функция распределеня максимального собственного числа выборочной корелляционной матрицы собственного шума элементов антенной решетки / В. Т. Ермолаев, К. В. Родюшкин // Известия вузов. Радиофизика. – 1999. – Т. 42. – № 5. – С. 494.


  23.           Ермолаев В. Т. Эффективность пространственного разделения пользователей в CDMA-системах связи в релеевском федингующем канале с частотной дисперсией / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман, Д. Н. Лысяков // Актуальные проблемы статистической физики (Малаховский сборник). – Т. 5. – Н. Новгород, 2006. – С. 136–148.


  24.           Ефимушкин И.В. Показатели сети LTE оператора TeliaSonera намного выше, чем показатели сети 3G [Электроный ресурс]. – Режим доступа : http://ngs.zniis.ru/node/1977


  25.           Євросоюз виділив € 50 млн на мережі 5G [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ipress.ua/news/yevrosoyuz_vydilyv_50_mln_na_merezhi_5g_16263.html


  26.   Зайцев Г. Ф. Теорія автоматичного управління / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов ,  О. І. Бріцький – К. : Техніка, 2002. – 688 с.


  27.  Изменение в функциональном состоянии зрительного анализатора при работе с видеотерминалами графического изображения / В. Р. Кучма, Е. Г. Ярмольская, Н. Ю. Котлер, О. И. Юшкова // Медицина труда и промышленая экология. – 1995. – № 10. – С. 5–8.


  28.   Ильченко М. Е. Экологическая безопасность и микроволновые телекоммуникационные технологии / М. Е. Ильченко, В. И. Калинин,           Т. Н. Нарытник // Инженерная экология–2009 : материалы международного симпозиума. – Москва, 2009.  – С. 115118.


  29.   Информационные технологии в радиотехнических системах / Под ред. И. Б.Федорова. – М. : Изд. МГТУ им. Н.Баумана, 2003. – 670 с.


  30.           Інформаційно-аналітичне агентство. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.sotovik.ru


  31.   Килимник Ю. П. Военные системы радиосвязи / Ю. П. Килимник,  И. Н. Никольский,  В. Ф. Пивоваров –  Л. : ВАС, 1985. – 576 с.


  32.           Кодирование речи с линейным предсказанием  / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, В. Г. Тараненко, О. П. Ткаліч // Захист інформації : науково-технічний журнал.  2010. – № 4 (49). – С. 106–114.


  33.           Коляденко Ю. Ю. Анализ эффективности использования MIMO-технологии в WIMAX системах в условиях помех / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим // Радиотехника : Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2009. – Вып. 159. – С. 110–116.


  34.           Коляденко Ю. Ю. Исследование пропускной способности МІМО системы [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Коляденко, А. Д. Муслим  // Проблемы телекоммуникаций. – 2010. – № 1 (1). – С. 76–82. – Режим доступу до журн.:


  35.           Коляденко Ю. Ю. Метод оценки матрицы канала систем беспроводного радиодоступа WiМАХ / Ю. Ю. Коляденко, А. В. Коляденко, А. Д. Муслим //  Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2010. – Вып. 163.– С.108–111.


  36.           Конахович Г. Ф. Адаптивна зміна тривалості циклічного префіксу OFDM-символу при багатопроменевому поширенні радіосигналу / Г. Ф. Конахович, Р. С. Одарченко, М. С.  Височіненко // Наукоємні технології. – 2012. – Вип. 4 (16). – С. 116–121.


  37.           Конахович Г. Ф. Мережі передачі пакетних даних / Г. Ф. Конахович, В. М. Чуприн – К. : «НК-Пресс», 2006. – 272 с., іл.


  38.           Конахович Г. Ф. Методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g / Г. Ф. Конахович, М. Г. Луцький, Р. С. Одарченко // Защита информации. –  2010. – Вып. 17. – С. 269–277.


  39.           Конахович Г.Ф. Аналіз залежності кількості абонентів стільникових мереж від доходів населення / Г.Ф. Конахович, І. О. Козлюк, В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко  // Наукоємні технології. – 2012. – №. 3 (15). – С. 48–51.


  40.           Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, менеджеры, лидеры общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в России / Под ред.: С. Е. Литовченко, М. И. Корсакова. – М. : Ассоциация менеджеров, 2003. – 100 с


  41.   Кучма В. Р. Работоспособность и функциональное состояние организма лиц, работающих с автоматическими и обучающими системами на ПЭВМ / В. Р. Кучма, Н. Д. Барбищева-Пушкина // Медицина труда и промышленная экология. – 1995. – №4. – С.17.


  42.           Кшиштоф В. Системи подвижной радиосвязи / В. Кшиштоф – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 536 с.


  43.           Мальцев А. А. Метод адаптивного распределения бит и мощности по поднесущим в OFDM – системах радиосвязи / А. А. Мальцев, А. В. Пудеев, А. Е. Рубцов // Известия вузов. Радиофизика. – 2001. – Т.44. – №12. – С. 1050–1061.


  44.           Методи підвищення якості обслуговування мереж WiMAX / Р. С. Одарченко , П. Ю. Войдюк, Т. Р. Андрійченко, В. С.  Повхліб  // Проблеми навігації та управління рухом розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та отрганізації  повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.


  45.           Методика визначення загального рівня опромінення персоналу в сучасному інформаційному просторі / А. В. Карпов, Г.Ф. Конахович , Г.С. Конахович, Р.С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2010 – Вип. 2. – С. 116–121.


  46.    Минин БА. СВЧ и безопасность человека / БА. Минин  М. : Сов. радио, 1974. – 351 с. 


  47.           Муравицкий Н. С. Алгоритмы обработки пространственно временных сигналов в системе связи на основе антенных решеток: автореф. дисс. на соисканее научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.12.04 / Муравицкий Н. С. – Таганрог, 2010. – 16 с.


  48.           Муравицкий Н. С. Оценка характеристик канала для пространственно-временной системы связи BLAST / Н. С. Муравицкий // Статистические методы в естественных, гуманитарных и технических науках : Межд. научн. конф. : материалы. – Ч. 3. – Таганрог : «Антон», ТРТУ, 2006. – С. 48–51.


  49.           Муслим А. Д. Усовершенствование пространственно-временных кодов для систем WIMAX / А. Д. Муслим, А. В. Коляденко // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке : XV Международный молодежный форум : материалы. – Харьков, 2011. – С. 60–61.


  50.   Немировский А. С. Радиорелейные и спутниковые системы передачи : учебн. для вузов / А. С. Немировский,  О. С. Данилович,  Ю. И. Маримонт / под ред. А. С. Немировского– М. : Радио и связь, 1986. – 392 с.


  51.           Обчислення контрольованої зони радіозакладних пристроїв / П. О. Андрухович, А. О. Шевченко, Р. С. Одарченко, М.С. Одарченко  // Захист інформації. – Вип. 1 (29). – 2010. – С. 302–306.


  52.           Одарченко Р. С.  Аналіз вразливостей систем захисту інформації в мережах WiMAX та методів їх усунення / Р. С. Одарченко, Ю. В. Беженар, А. О. Ксендзенко // Защита информации : зб. науч. трудов. – Вып. 18. − К. : НАУ, 2011. − С. 39−44.


  53.           Одарченко Р. С.  Використання мови С++ Builder для розробки освітніх програм / Р. С. Одарченко, І. В. Сліпухіна, О. І. Полігенько // Інженерія програмного забезпечення. – 2011. – Вип. 1 (5). – С. 54–59.


  54.           Одарченко Р. С. Альтернативи розвитку телекомунікаційного ринку України / Р. С. Одарченко, В. В. Ткаченко, В. С. Повхліб // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 28–29 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 99 


  55.           Одарченко Р. С. Аналіз перспектив технології WiMAX в Україні / Р. С. Одарченко, Ю. О. Петрова // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 29.


  56.           Одарченко Р. С. Дослідження моделей втрат радіосигналу для діапазону 3,5 ГГц в мережах WiMAX / Р. С. Одарченко // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації  повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, м. Київ, 28–30 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 47.


  57.           Одарченко Р. С. Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G / Р. С. Одарченко, С. Ю. Лукін // Системи обробки інформації : зб. наук. Праць. – Вип. 4 (102). – Т. 2. Інформаційна та економічна безпека. – Х. : В-во Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2012. – С. 51–56.


  58.           Одарченко Р. С. Методи зменшення імовірності бітової помилки в каналах антенних систем МІМО / Р. С. Одарченко // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики : І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених,  м. Київ, 24–25  жовтня 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 44.


  59.           Одарченко Р. С. Оцінка якості обслуговування абонентів мереж WiMAX / Р. С. Одарченко, Т. П. Романюк // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : науково-практична конференція : тези доп.. – К. : НАУ, 2012. – С. 55.


  60.           Одарченко Р. С. Підвищення ефективності інформаційних технологій в логістиці / Р. С. Одарченко, О. Є. Печериця // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 3 (17). – Х. : НФАУ. – 2011. – С. 74–79.


  61.           Одарченко Р. С. Підвищення ефективності методів боротьби із міжсимвольною інтерференцією у безпроводових каналах мереж WiMAX та LTE / Р. С. Одарченко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) : Х ювілейня міжнародна науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р. : матеріали. –  Д. : В-во Дніпропетровськоко університету, 2012. – С. 219–221.


  62.           Одарченко Р. С. Порівняльний аналіз технологій 3-го та 4-го поколінь Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р. : тези доП. – К. : НАУ, 2011. – С. 31.


  63.           Одарченко Р. С. Оцінка імовірності бітової помилки та пропускної здатності каналів антенних МІМО-систем / Р. С. Одарченко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – Спецвипуск № 2. – С. 57–67.


  64.           Особливості обслуговування трафіка у мережах авіаційного електрозв’язку / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов, О. П.  Ткаліч // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – Т. 9. – 2011. – №1. – C. 22–27.


  65.           Официальные 4G – WiMAX и LTE [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://nag.ru/news/newsline/19789/oficialnye-4g---WiMAX-i-lte.html.


  66.           Оцінка якості відновлення мови  в захищених бездротових каналах зв’язку / Г. Ф. Конахович, Ю. В. Беженар, О. Г. Голубничий , Р. С. Одарченко  // Безпека інформації. – 2012. – № 1. –С. 37–41.


  67.           Пат. US 8000417, IPC H03D 1/04, 2011.Zhidkov S. Methods and OFDM receivers providing inter-carrier interference cancellation with guard interval reuse scheme / Zhidkov Sergey; заявник і патентовласник SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.– № . 11/945,763; заявл. 27.11.07; опубл. 16.08.11.


  68.           Пат. US № 6765897 B2, МПК H04B7/216, 2004. Downlink power control method and cellular network using this method/ Christophe Cordier, Christophe Cordier; заявник і патентовласник Alcatel – № . 09/360,635; заявл. 26.07.99; опубл. 20.07.04.


  69.           Пат. US №2007/0159957, IPC H04J 11/00 (2006.01), 2007. Position adjusted guard time interval for OFDM-communications system / Ljung R., Karlsson P. заявник і патентовласник TELIA AB – № . 10/549,846; заявл. 17.03.04; опубл. 12.07.07.


  70.           Пат. US №2009/0304126, IPC H04L 27/06, 2009 / OFDM Communication Device and Guard Interval Length Decision Method/ Toru Sahara заявник і патентовласник Kyocera Corporation. – № 12/306,207; заявл. 26.06.06; опубл. 10.12.09.


  71.           Пат. РФ № 2114508, МПК H04В 7/005, 1994. Способ регулирования уровня мощности в системе связи, способ регулировки заданного значения уровня мощности и система регулирования уровня мощности / Роберто Падовані, Ноам Зив; заявник і патентовласник Квелком Інк.  – № 95117936/09; заявл. 01.02. 94; опубл. 27.06.98.


  72.           Пат. України № 63174, МПК G01R 29/08. Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г. Ф., Конахович А. С., Одарченко Р. С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105000; заявл. 20.04.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.


  73.           Пат. України № 76901 МПК H04J 11/00. Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206628; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.


  74.           Пат. України № 76902 МПК H04J 11/00. Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206629; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.


  75.           Пат. України № 84411, МПК H04L 27/26, 2003. Передача з множиною несучих з використанням множини розмірів символів OFDM / Уолтон Дж. Р., Кетчум Дж. У., Уоллейс М., Говард С. Дж.; заявник і патентовласник Квелком Інкорпорейтед. – № a200504856; заявл. 25.10.2002; опубл. 27.10.2008. Бюл. № 20/2008.


  76.   Патент РФ № 2212119, МПК H04Q7/38, H04B7/26, 2003.Пристрій і спосіб радіопередачі / Футагі Садакі, Імамура Даіті, Накао Сейго, Таката Томофумі ; заявник і патентовласник Панасонік Корпорейшн . – № JP 2008/004009 20081226; заявл. 26.12. 08; опубл. 10.01. 12.


  77.   Патент РФ № 2387075, МПК H04B1/00   (2006.01), 2010. Пристрій подавлення вузькосмугових завад / Волошин Л. А. , Безгинов І. Г.; заявник і патентовласник ОАО "Концерн "Созвездие". – № 2008146798/09; заявл. 14.10.06; опубл. 26.11.08.


  78.   Патент РФ №2248098, МПК H04B7/26, 2002. Спосіб побудови стільникового зв’язку / Давидов І.В., Провоторов Г.Ф., Щеголеватих О.С.; заявник і патентовласник Федеральне державне унітарне підприємство "Воронежський науково-дослідний інститут зв’язку "– № 2002130220/09; заявл. 10.11. 02; опубл. 10.05. 04.


  79.   Патент РФ №2269872, МПК H04B7/26 (2006.01), 2004.Назва..... / Провоторов Г. Ф., Щеголеватих О. С.; заявник і патентовласник Федеральне державне унітарне підприємство "Воронежський науково-дослідний інститут зв’язку "– № 2004126925/09; заявл. 07.09. 04; опубл. 08.10.06.


  80.            Передача речи в системах цифровой связи / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, А. Г. Тараненко, О. П. Ткалич  // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 4 (30). –  С. 5–11.


  81.           Перспективи та рекомендації по впровадженню стільникового зв’язку 4-го покоління / В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко, В. С. Повхліб, Т. Р. Андрійченко // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.


  82.           Печаткин А. В. Системы мобильной связи. – В. 2 ч. – Ч. 1. Принципы организации, функционирования и частотного планирования систем мобильной связи : учеб. пособ. по дисциплине «Системы мобильной связи» для студентов заочной формы обучения / сост. А. В. Печаткин. – Рыбинск : РГАТА, 2008. – 122 с.


  83.   Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 476 від 18.12.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0203-03


  84.      &

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины