МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ : МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
 • Альтернативное название:
 • МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
 • Кількість сторінок:
 • 392
 • ВНЗ:
 • ХАРЬКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНИЧНИЙ ІНСТИТУТ
 • Рік захисту:
 • 2013
 • Короткий опис:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРЬКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНИЧНИЙ ІНСТИТУТ»  На правах рукопису  МОЖАЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ -  УДК 044.77:621.39(043.3)  МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
  Спеціальність 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
  Науковий консультант Порошин Сергій Михайлович доктор технічних наук, професор  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………….. 7
  РОЗДІЛ 1
  АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ПРОБЛЕМИ ПІДВІЩЕННЯ ОПЕРАТІВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ………..……………………………..  16
  1.1 Аналіз принципів функціонування комп’ютерної мережі автоматичної ідентифікаційної системи……………………….
  1.1.1 Загальна структура автоматичної ідентифікаційної системи…...
  1.1.2 Інформація яка приймається та передається АІС…………..........
  1.1.3 Формати інформаційного обміну та склад технічних засобів…..
  16
  16
  19
  23
  1.2 Аналіз сучасної розподіленої системи передачі даних…………………...
  1.2.1 Процес об'єднання трафіка…………………………………………..… 27
  31
  1.3 Постановка науково-технічної проблеми………………………..……….….
  Висновки по розділу 1……………………………………….………………....…

  РОЗДІЛ 2
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННІЙ МЕРЕЖІ …………………………………………………..... 35
  37  39
  2.1 Метод агрегування фрактального трафіка………………………..
  2.1.1 Аналіз властивостей трафіка комп’ютерної мережі як самоподібного процесу………………………………………………………………………………
  2.1.2 Побудова ортогонального базису……………………...……………….
  2.1.3 Дослідження масштабно-інваріантних характеристик……………......
  2.1.4 Статистичне мультиплексування трафіку...……………..…………… 39

  39
  43
  46
  48
  2.2 Моделювання трафіка комп’ютерних мереж на базі теорії динамічного хаосу……………………………………………………………………………......
  54
  2.2.1 Хаотичні відображення як моделі пакетного трафіку…………….... 55
  2.2.2 Особливості фрактальної розмірності…………………………….…. 61
  2.2.3 Удосконалений метод визначення показника Херста…………….… 64
  2.3 Мультифрактальна вейвлет-модель та її застосування до мережевого трафіка………………………………………………………………….…………
  70
  2.3.1 Поняття мультифрактальної вейвлет-моделі……………………..….. 71
  2.3.2 Властивості мультифрактальної вейвлет-моделі……………..………
  Висновки по розділу 2……………………………………..……………………… 76
  88
  РОЗДІЛ 3
  УДОСКОНАЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ГЕТЕРОГЕННІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТА НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І ЇХНЬОГО ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ………….  90
  3.1 Аналіз трафікових процесів, що виникають в гетерогенній мережі…….. 90
  3.1.1 Фрактальна розмірність трафікового процесу в широкосмуговій цифровій мережі.………………………………………………………………….
  90
  3.1.2 Спектральні особливості комп’ютерного трафіку гетерогенної мережі……………………………………………………………………………..
  96
  3.2 Моделювання фрактального трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами…………………………………….................................
  104
  3.2.1 Моделювання комп’ютерного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами…………………………………………..
  105
  3.3 Дослідження поводження фазової траєкторії комп’ютерного трафіка гетерогенної мережі передачі даних..…………………...………………………
  113
  3.4 Оцінювання параметрів нелінійної динамічної моделі гетерогенної мережі……………….…………………………………………………….……..
  3.5 Особливості поведінки нелінійної динамічної моделі комп’ютерного телекомунікаційного трафіка гетерогенної мережі передачі даних………..
  121

  128
  Висновки по розділу 3…..……………………………………………... 134
  РОЗДІЛ 4
  МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИМ ТРАФІКОМ ГЕТЕРОГЕННОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ…………...………………………………….…….

  136
  4.1 Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж………………………………………………..………...
  136
  4.1.1 Об'єднання однаково потужних каналів……...……………….……… 138
  4.1.2 Об'єднання різнопотужних каналів……………………………………. 141
  4.2 Метод прогнозу магістрального трафіка критичної ділянки мультисервісної мережі…………………………………………………………..
  142
  4.3 Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі……………………………………………....
  152
  4.3.1 Випадок двох з'єднань………….…………………………………..….. 153
  4.3.2 Випадок значної кількості з'єднань………………...………………….. 160
  4.3.3 Аналіз отриманих результатів………………………….………..……. 163
  4.4 Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах………………………………...…………………..…
  167
  4.5 Моделювання системи передачі з повторними запитами…………..…..… 172
  4.6 Асимтотичний аналіз черг високошвидкісних комп’ютерних мереж…. 177
  4.6.1 Порівняння апроксимацій для трафіка ФГШ…………………….………. 180
  4.6.2 Вплив розподілу на черги……………………...……………..…………… 182
  4.6.3 Аналіз результатів моделювання………...………………………….…….. 184
  4.7 Питання оптимальності тимчасових шкал, які використовуються для апроксимації максимуму черги…………………………………………………..
  188
  Висновки по розділу 4……………………………………………………………... 193

  РОЗДІЛ 5
  МЕТОД СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ……………………………..


  195
  5.1 Визначення оптимальних потоків у мережі передачі даних за допомогою процедури альтернативної маршрутизації……………………...
  195
  5.1.1 Модель мережі передачі даних………………………...………………. 196
  5.1.2 Вибір оптимальних потоків…………………………………………….. 198
  5.1.3 Альтернативна маршрутизація…………………………………………. 200
  5.2 Метод оптимізації структур даних у розподіленій мережі………………… 201
  5.3 Оптимізація ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат…………………………………………
  207
  5.4 Прогнозування трафіка для оптимізації структури системи керування перевантаженнями інтегрованої мережі…..………………….…………………
  217
  5.4.1 Топологія гетерогенної комп'ютерної мережі……………….….…… 218
  5.4.2 Довгострокова залежність і розподіл з важким хвостом………..…... 221
  5.4.3 Основи моделі протоколу ТСР з використанням прогнозування трафіка…………………………………………………………………………….
  222
  5.4.3.1 Розробка моделі системи прогнозування трафіка…………….….. 224
  5.4.3.2 Керування перевантаженнями…………………………………….. 226
  5.5 Удосконалення транспортних протоколів у гетерогенних мережах…………………………………………………………………………
  227
  5.5.1 Дослідження впливу взаємодії протоколів типу ТСР Vegas і TCP Reno на рівномірність розподілу доступної з'єднанню пропускної здатності……………………………………………………………….…………..

  228
  5.5.2 Динамічна зміна маршруту з'єднання…………..……………………… 231
  5.5.3 Пропускна здатність з'єднань…………………..………………………. 232
  5.5.4 Модифікація алгоритму роботи фази запобігання перевантажень протоколу TCP Vegas……………………………………………………………..
  235
  5.6 Розробка методу визначення базової безлічі шляхів передачі інформації в комп’ютерній мережі системи критичного застосування…………………..
  239
  Висновки по розділу 5……………………………………………………………... 248


  РОЗДІЛ 6
  КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ…………………………………………………………….......…
  250
  6.1 Принципи формування експертних оцінок показників якості комп’ютерних систем………………………………………..………….………..
  250
  6.1.1 Багатоканальні СМО з відмовами……………………………………… 252
  6.1.2 Багатоканальні СМО з очікуванням і змішані СМО……………..…… 256
  6.2 Результати експериментальних досліджень реального трафіку та імітаційного моделювання……………………………………………………..…
  262
  6.2.1 Результати експериментальних досліджень реального трафіка……… 262
  6.2.2 Імітаційне моделювання взаємодії……………………………............... 267
  6.3 Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах гетерогенної комп’ютерної мережі………………………………………………………..........
  269
  6.3.1 Розрахункові рівняння………………………………………………....... 270
  6.3.2 Затримки ЗСО при превентивному методі виправлення помилок……………………………………………………………………………
  274
  6.3.3 Розрахунок сигнального навантаження на мережі SS-7.………….….. 276
  6.4 Дослідження гетерогенних коп’ютерних мереж за критерієм ймовірності своєчасної доставки повідомлень………………………………………………..
  278
  6.5 Оцінка достовірності визначення параметрів комп’ютерного трафіка…………………………………………………………………………..
  283
  6.6 Метод дослідження доступної полоси пропускання гетерогенної мережі передачі інформації……………………...……………………………………….
  287
  Висновки по розділу 6…………………..………………………………………….. 292
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. 294
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 298
  ДОДАТОК А Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі……… 323
  ДОДАТОК Б Удосконалення математичної моделі інформаційно-комп’ютерної системи з використанням теорії чутливості…………………….
  328
  ДОДАТОК В Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку…………………………………………….
  331
  ДОДАТОК Д Характеристики розподілів Парето і Вейбулла…….………….. 336
  ДОДАТОК Е Мультифрактальність комп'ютерних мереж……………………. 339
  ДОДАТОК Ж Доказ леми про особливості перетворення Лапласа функцій розподілу, що характеризуються статечною залежністю………………………
  341
  ДОДАТОК З Доказ леми про область визначення спільних функцій щільності вірогідності…………………………………………………………….
  343
  ДОДАТОК И Розподіл службового навантаження і трафіку в мультісервісной мережі…………………………………………………………...
  344
  ДОДАТОК К Алгоритм перерозподілу обчислювального ресурсу…………... 349
  ДОДАТОК Л Результати імітаційного моделювання процесу параметричного управління передачею даних в мультісервісній мережі……..
  351
  ДОДАТОК М Приклад утворення критичної ділянки…………………………. 358
  ДОДАТОК Н Керування швидкістю передачі на основі зворотнього зв'язку між джерелом та споживачем…………………………………………………….
  360
  ДОДАТОК П Опис методу статистичного мультиплексування………………. 365
  ДОДАТОК Р Дослідження характеристик телекомунікаційного трафіку, тестових процесів і прогнозування трафіку……………………………………..
  367
  ДОДАТОК C Акти впровадження………………………………………………. 386  ВСТУП
  Забезпечення безпеки мореплавання є одним з найважливіших завдань, що стоять перед людством. Адже до теперішнього часу перевезення до 80 % всіх вантажів на планеті здійснюється за допомогою водного (морського і річкового) транспорту. Крім того, забезпечення безпеки морського транспорту пов'язане з труднощами, обумовленими глобальним характером проходження відповідних трас. Для вирішення цього завдання застосовуються різні підходи і дороги рішення. Одним з них може бути створення автоматичної системи ідентифікації, що створюється на базі інформаційних технологій, що існують в даний час, в зв'язку, навігації, обчислювальній техніці[30, 54, 74, 119].
  Така система дозволяє проводити постійний обмін даними між судами, судами і береговими службами, а також здійснювати постійний моніторинг регіональних систем безпеки мореплавання і інформаційного забезпечення судноплавства за допомогою інформаційної інтеграції локальних систем регулювання руху судами, систем суднових повідомлень і відповідних інформаційно-обчислювальних мереж.
  Враховуючи розподілений характер автоматичної ідентифікаційної системи, мережі передачі даних цієї системи є елементом, що визначає ефективність їх функціонування. Характерною особливістю мереж передачі цих АИС можна вважати їх високу міру гетерогенності.
  В умовах істотного збільшення обсягів переданої в мережі інформації особлива роль приділяється вдосконалюванню й розробці нових технологій передачі й розподіли інформації, у тому числі й технологій керування інтегральними інформаційними потоками, що забезпечують оперативність обміну інформацією в АІС. При створенні інформаційної технології необхідно знати як можливі формати циркулюючої в мережі інформації, так і склад технічних засобів.
  Відмінною рисою мереж передачі даних АІС (СПД АІС) є динамічне збільшення обсягів циркулюючої інформації, а при виході з ладу каналів зв'язку й поява критичних ділянок з обмеженим мережним ресурсом, обумовленим пропускною здатністю КС, обсягом буферної пам'яті мережного пристрою й продуктивністю процесора мережного пристрою.
  Як показують теоретичні й експериментальні дослідження процесів обміну інформацією в мережі, трафік інтегральних потоків має структуру, що не дозволяє використати при проектуванні звичні методи, засновані на пуассоновських моделях і формулах Эрланга [6-8, 17, 40-43].
  До теперішнього часу показано, що такою структурою володіє трафік у мультисервисных мережах при роботі широко розповсюджених протоколів Ethernet, LAN, WAN, TCP при передачі стислого відео, WWW - трафіка та ін. Також виявлені аналогічні ефекти в стільникових телефонних мережах з комутацією пакетів і в каналах бездротового зв'язку [ 21-26, 33-36, 39, 67, 68].
  Зовнішніми факторами, що визначають характер інтегральних потоків, СПД АІС є різноманітність додатків, які використовуються, більші обсяги переданих даних; збільшення інтенсивності інформаційних потоків на критичних ділянках мережі.
  Традиційні методи перерозподілу мережного ресурсу припускають згладжування інформаційних потоків (наприклад, застосування методу стати-стического мультиплексування [49-51] або метод згладжування інтенсивності інформаційного потоку [141-143]). Однак, для трафіка інтегральних процес-сов ці методи виявляються неефективними, що приводить до неефективного використання мережного ресурсу. Існуючі методи керування перевантаженнями, які використовувались на виникаючих критичних ділянках, також не враховують властивостей трафіка ІП, тому процес керування не завжди адекватний профілю трафіка. При виникненні пікових значеннях інтенсивності даними методами неможливо врахувати їхню короткочасність і сам момент часу виникнення пікових значень. Ця обставина визначає необхідність удосконалення класичного математичного інструментарію аналізу та синтезу розподілених комп’ютерних систем та мереж для підвищення оперативності передачі інформації.
  Таким чином, проблема підвищення оперативності передачі інформації в умовах збільшення її обсягів на основі розробки моделей і методів передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах має важливе науково-практичне значення, є актуальною та визначає напрямки досліджень дисертаційної роботи..
  Наукове протиріччя полягає в тому, що необхідно забезпечити підвищення оперативності передачі інформації в умовах збільшення її обсягів.
  Тому актуальною науково-технічною проблемою є необхідність підвищення оперативності передачі інформації в умовах збільшення її обсягів на основі розробки моделей і методів передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження в дисертаційній роботі проводилися відповідно до наступних нормативних актів.
  1. Концепція розвитку зв'язку України до 2010 р., затверджена постановою Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку зв'язку України до 2010 року" от 9.12.1999 р. № 2238.
  2. Концепція Національної Програми інформатизації, схвалена Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 4.02.1998 г. № 7598 – ВР.
  3. Закон України "Про зв'язок України" від 15.05.95 г.
  4. Плани наукової і науково-технічної діяльності Харківського університету Повітряних Сил імені Ивана Кожедуба.
  5. Плани наукової і науково-технічної діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
  Основні результати дисертаційної роботи використані у рамках держбюджетної НДР МОН України: «Розробка методології експертизи акустичної обстановки в населених пунктах України та в місцях антропогенного акустичного впливу» (ДР № 0110U001255); у держбюджетних НДР МО України: «Аналітичний огляд щодо визначення сучасного стану та перспектив розвитку складних організаційно-технічних систем військового призначення та показників ефективності управління такими системами» (ДР № 0101U000520), «Оцінка можливостей використання телекомунікаційної мережі АСУ «Дніпро» для забезпечення достовірності, оперативності та інформаційної безпеки при оповіщенні про повітряну обстановку в АСУ спеціального призначення» (ДР № 0101U000439); «Розробка програмно-апаратного комплексу інформаційно-комп’ютерної системи розподіленого доступу до баз даних забезпечення навчально-виховного процесу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба» (ДР № 0101U000641).
  Метою дослідження є підвищення оперативності передачі інформації в умовах збільшення її обсягів на основі розробки моделей і методів передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах.
  Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були сформульовані такі завдання:
  - провести аналіз стану проблеми передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах та особливостей їх трафіка;
  - розробити моделі мережевих процесів на критичній ділянці комп'ютерної мережі та визначити характеристики механізму мережевої взаємодії;
  - розробити моделі динамічних процесів у віртуальних з'єднаннях агрегованого пульсуючого трафіка;
  - розробити метод прогнозування фрактального трафіка, який враховує масштабну інваріантність його статистичних характеристик;
  - розробити метод параметричного управління передачею інформації у комп'ютерній мережі;
  - розробити метод розподілу мережевого ресурсу з урахуванням довготривалої залежності фрактального трафіка;
  - розробити метод синтезу топології систем передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах з урахуванням динамічного характеру зміни мережі;
  - розробити метод інтелектуального управління передачею інформації з урахуванням результатів прогнозування поведінки фрактального трафіка;
  - розробити комплексну методику оцінки ефективності передачі інформації в комп'ютерних мережах з урахуванням нелінійності трафікових процесів.
  Об’єктом дослідження є процес передачі інформації у гетерогенних комп'ютерних мережах.
  Предметом дослідження є моделі та методи передачі інформації у гетерогенних комп'ютерних мережах.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що запропоновано, обґрунтовано та застосовано комплексний підхід до рішення науково-практичної проблеми підвищення оперативності передачі інформації у гетерогенних комп’ютерних мережах на основі реалізації розроблених моделей і методів:
  Уперше розроблені:
  - моделі передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах з використанням математичного апарату нелінійних динамічних систем, які на відміну від існуючих враховують пульсуючий характер трафіка;
  - метод прогнозування фрактального трафіка в гетерогенній компьютерній мережі, який на відміну від існуючих враховує масштабну інваріантність його статистичних характеристик;
  - метод інтелектуального управління передачею інформації, який на відміну від інших використовує результати прогнозування поведінки фрактального трафіка.
  Удосконалені:
  - методи моделювання процесів передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах, які на відміну від існуючих враховують фрактальні властивості пульсуючого трафіка;
  - метод параметричного управління передачею інформації у комп'ютерній мережі, який на відміну від існуючих враховує особливості взаємодії інформації, що передається у гетерогенних мережах та забезпечує рівномірність розподілу мережевого обчислювального ресурсу за рахунок варіацій відповідних параметрів;
  - метод визначення показника фрактальної розмірності, який на відміну від існуючих використовує нейромережеві технології;
  - методи передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах з пульсуючим трафіком, які на відміну від існуючих враховують зміни у топології мережі.
  Одержали подальший розвиток:
  - метод синтезу топології систем передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах, який на відміну від існуючих враховує динамічний характер зміни мережі на основі методу предиктивного управління;
  - комплексна методика оцінки ефективності передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах, яка на відміну від існуючих враховує нелінійність трафікових процесів і ґрунтується на запропонованих методах прогнозу зміни стану системи передачі даних.
  Методи досліджень. Розробка математичних моделей трафіка проводилася з використанням методів теорії масового обслуговування, оптимізаційних методів теорії дослідження операцій і методів теорії динамічних систем. При розробці методів управління інтегральними потоками даних використовувалися методи фрактального аналізу, теорії інформації і теорії складних систем, а також методи функціонального аналізу і математичний апарат дробового інтегрування та вейвлет-перетворень. Оцінка експериментальних даних проводилася на основі методів математичної статистики.
  Вибір методів дослідження забезпечив достовірність отриманих результатів та висновків, що підтверджується збіжністю результатів експериментальних досліджень, отриманих під час програмної реалізації алгоритмів управління інтегральними потоками даних з теоретичними і практичними результатами. Все це знайшло своє відображення у публікаціях та обумовлено їх відповідністю положенням теорії управління трафіком у розподілених комп’ютерних і телекомунікаційних мережах.
  Практичне значення отриманих результатів в галузі комп’ютерних систем та мереж полягає в розробці моделей та методів, які в сукупності вирішують важливу науково-практичну проблему підвищення оперативності передачі інформації в гетерогенних комп’ютерних мережах, і є теоретичною основою для розв’язання практичних задач.
  Метод розподілу обчислювального ресурсу гетерогенної мережі, що має фрактальний характер, та комплекс математичних моделей трафіка інформаційних потоків гетерогенної мережі підтримки системи логістики були використані при розробці перспективного плану наукової та науково-технічної діяльності Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України (м. Харків).
  Метод побудови адекватної моделі процесу генерації трафіка гетерогенної комп’ютерної мережі, який дозволяє виділити солітоноподібну та марківську високочастотні складові трафіка використані при виконанні ДКР за темою «Розроблення програмного забезпечення автоматизованого програмного забезпечення робочого місця регіонального центру СФД для інформаційного забезпечення Державного реєстру документів СФД України» тематичного плану Державного департаменту страхового фонду документації (СФД) (м. Харків) на 2009 рік.
  Метод прогнозування поведінки найбільш змінних ділянок трафіка автоматичної ідентифікаційної системи (ізольовані списки або горби, їх амплітуда і тривалість), який базується на його представленні у вигляді солітоноподібних функцій та є результатом вирішення нелінійних диференціальних рівнянь Кортевега – де Вріза, і метод синтезу топології систем передачі інформації гетерогенних комп'ютерних мереж використані конструкторським бюро «Радіозв'язок» ТОВ «Телекарт-Прилад» (м. Севастополь).
  Розроблені методи та моделі використані в навчальному процесі кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем НТУ «ХПІ» в курсах: «Системи та мережі розповсюдження телекомунікаційних і інформаційних послуг», «Моделювання та проектування мультисервісних мереж».
  Апробация результатов диссертационных исследований. Основні результати роботи доповідалися і обговорювалися на: Міжнародній науково-технічної конференції «Гарантоспроможні (надійні та безпечні) системи, сервіси та технології» (Україна, 2006), ХVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я» (Харків, 2010), Міжнародній науково-практичній конференції «Технічний прогрес в АПК» (Харків, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2006» (Харків, 2006), VI, ІХ-ХІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблемы информатики и моделирования» (Харків, 2006, 2009-2011), III Науковій конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, (Харків, 2007), 1-й міжнародній НТК «Компьютерные технологии в технике и экономике» (Воронеж, 2007), I Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в навігації і управлінні: стан та перспективи розвитку» (Київ, 2010), I Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління» (Київ, 2010), міжнародній науково-технічній конференції «Statistical Methods Of Signal and Data Processing (SMSDP-2010)», VII науково-технічній конференції «Наукові технології – для захисту повітряного простору» (Харків, 2011), XVIII Міжнародній конференції з автоматичного управління Automatics-2011 (Львів, 2011), I Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних та телекомунікаційних систем IPST-2012» (Алушта, 2012), II Міжнародній науково-практичній конференції «Информатика, математическое моделирование, экономика» (Росія, м. Смоленськ, 2012), XXV Міжнародній конференції «Перспективні комп'ютерні, керуючі та телекомунікаційні системи для залізниць України», (Алушта, 2012).
  Публікації. Основні результати роботи відображено у 63 наукових публікаціях, з них – 2 монографії, 43 статті у наукових фахових виданнях України та у 18 тезах доповідей на наукових конференціях.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна проблема, яка полягає у підвищенні оперативності передачі інформації в умовах збільшення її обсягів на основі розробки моделей і методів передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах (ГКМ). Проведені в дисертаційній роботі дослідження, результати вирішення науково-технічної проблеми і часткових наукових завдань, а також результати розрахунків і порівняльного аналізу дали змогу отримати наукові і практичні результати, які полягають у наступному:
  1. Проведено аналіз стану проблеми і особливостей передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах. В результаті аналізу встановлено, що на даний момент є деякі проблеми щодо побудови інформаційних систем, які б дозволяли забезпечити необхідний рівень оперативності обміну інформацією в АІС за умов гетерогенності інформаційного трафіка і зростання його обсягу.
  2. Вдосконалено базову модель мережевих процесів на критичній ділянці комп'ютерної мережі та визначено характер механізму мережевої взаємодії критичної ділянки мережі, яка відрізняється від аналогів тим, що в ній враховується ієрархічна структура об'єднаного трафіка, а також динаміка зміни швидкості передачі. Показано, що на відміну від існуючих аналогів, вдосконалена модель майже на 20% ближче до статистичних характеристик реального трафіка, в якій втрати компенсуються збільшенням часу передачі повідомлень, що призводить до формування протяжних статистичних часових залежностей. призводить до формування протяжних статистичних часових залежностей. У одержаній моделі вплив втрат і причина появи протяжних залежностей формально враховані за допомогою введення операції дробового інтегрування.
  3. Розроблена модель трафіка гетерогенної комп'ютерної мережі, заснована на його представленні у вигляді солітоноподібних функцій, які є результатом розв'язання нелінійних диференціальних рівнянь Кортевега –де Вріза. Найбільший виграш у використанні такої моделі (до 12%) можна отримати в разі вивчення і прогнозування поведінки найбільш змінних ділянок телекомунікаційного трафіка (ізольовані піки або горби, їх амплітуда і тривалість) порівняно з існуючими, водночас зберігаючи прийнятну відповідність з реальним трафіком та існуючими моделями за такої характеристики трафіка, як показник Херста.
  4. Розроблено метод прогнозування фрактального трафіка для критичної ділянки магістралі гетерогенної мережі, який враховує масштабну інваріантність його статистичних характеристик та дозволяє з імовірністю 0,7-0,85 прогнозувати інтенсивність наступного інтервалу часу.
  Запропонований метод прогнозу поведінки фрактального трафіка гетерогенної комп’ютерної мережі не потребує оперативного розрахунку показника Херста та робить допустими оцінки середнього значення магістрального трафіка, не перевантажуючи мережу службовою інформацією. Встановлено, що цій метод може бути використано для трафіку, який є результатом об’єднання в багатоканальну СМО декількох однакових або різних одноканальних СМО.
  5. Набув подальшого розвитку метод параметричного управління передачею інформації, чкий на відміну від існуючих враховує особливості взаємодії інформації, що передається у гетерогенних компютерних мережах та забезпечує рівномірність розподілу мережевого обчислювального ресурсу за рахунок варіацій відповідних параметрів, що дозволило збільшити пропускну здатність каналів у порівнянні з існуючими методами до 20%. Крім того, це призвело до збільшення як пропорційності розподілу доступних ресурсів мережі, так і сумісності з іншими потоками трафіка в гетерогенному середовищі.
  6. Вперше розроблено метод інтелектуального управління передачею інформації, який на відміну від інших використовує результати прогнозування поведінки фрактального трафіка. Метод базується на оперативному обчисленні показника Херста для конкретної реалізації трафіку та динамічному перерозподілу обчислювального ресурсу критичної ділянки ГКМ з використанням існуючих моделей трафікового процесу. Ці дозволило на 19-21% зменшити час передачі інформації у мережі та на 18-20% зменшити кількість затриманих пакетів.
  7. Розроблено метод синтезу топології систем передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах, який на відміну від існуючих враховує динамічний характер зміни мережі на основі методу інтелектуального управління. Цей метод базується на алгоритми перерахування розрізів, який дозволяє побудувати орієнтований граф, що є математичною моделлю орієнтованих інформаційних мереж, які досить часто використовуються на практиці. Крім того було вирішено оптимізаційну задачу по вибору мережі комутації каналів ієрархічної структури. Наведена методика і алгоритм рішення задачі вибору та оцінки базових мережних структур ГКМ та відповідні даній структурі оптимізаційної задачі.
  Розроблений метод синтезу дозволяє зменшити кількість втрачених пакетів при функціюванні мережі до 10%.
  8. Одержала подальший розвиток комплексна методика оцінки ефективності передачі інформації в гетерогенних комп'ютерних мережах, яка на відміну від існуючих враховує нелінійність трафікових процесів і ґрунтується на запропонованих методах прогнозу зміни стану системи передачі даних, що забезпечило більш достовірний аналіз запропонованих моделей и методів передачі інформації у гетерогенних комп’ютерних мережах у порівнянні з існуючими.
  Проведена порівняльна за цей методикою оцінка ефективності застосування розроблених моделей, методів та засобів передачі інформації у гетерогенних комп’ютерних мережах ІСКЗ, встановила, що при збільшенні завантаження мережі (понад 15% від можливої) і показника Херста більше 0,75, запропоновані методи та моделі дозволили підвищити оперативність передачі інформації в ГКМ ІСКЗ до 17%, а також збільшити допустимий обсяг переданої інформації (при гарантованому дотриманні вимог до своєчасності передачі повідомлень) до 10% в порівнянні з використанням стандартних засобів управління у ГКМ. При цьому при порушеннях топології мережі, що приводять до утворення критичних ділянок, запропоновані методи та моделі ефективніше стандартної і в порівнянні з якою дозволяють підвищити оперативність передачі інформації до 15%.
  9. Результати дисертаційної роботи впроваджені у вигляді методів, моделей та алгоритмів для рішення задач передачі інформації у ГКМ:
  при створенні макету мережі передачі даних системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України у Метрологічному центрі військових еталонів Збройних Сил України;
  при розробці проекту мережі підтримки інформаційного забезпечення Державного реєстру документів страхового фонду документації України у Науково-дослідному, проектному та конструкторсько-технологічному інституті мікрографії;
  при розробці перспективних технічних засобів зв'язку в частині автоматичної ідентифікації, згідно з ДКР «Аркадія-58250» ДР № 0108U000013Т у конструкторському бюро «Радіозв'язок» ТОВ «Телекарт-Прилад»;
  у навчальному процесі кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем НТУ «ХПІ».  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аджемов А.С. Перспективные направления развития сетей связи общего пользования /А.С. Аджемов, А.Б. Васильев, А.Е. Кучерявый // Электросвязь. – 2008. – № 10. – С. 6 – 10.
  2. Алгазинов, Е.К. Анализ и компьютерное мо¬делирование информационных процессов и систем / Е.К. Алгазинов, А.А. Сирота. – М.: Диалог МИФИ, 2009. – 414 с.
  3. Аленичев А.В. Динамическая маршрутизация в системе с заявками, имеющими степенной закон распределения времени обслуживания / А.В. Аленичев, Н.Б. Лиханов // Информационные процессы. – 2005. – Т. 5, № 3. – С. 213 – 226.
  4. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и условия применения / Н.М. Астафьева // Успехи физических наук. – 1998. – Т. 166, № 11. – С. 1145 – 1170.
  5. Афонин В.В. Моделирование систем / В.В. Афонин, С.А. Федосин. – М.: БИНОМ, 2010. – 230 с.
  6. Береза А.С. Основы построения АСУ: Учебн. пособ. в 2 кн. Книга 1. Систематические основы построения АСУ / А.С. Береза. – Х.:ХВУ, 1996. – 355 с.
  7. Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер; пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 544 с.
  8. Бертсекас Д. Стохастическое управление: случай дискретного времени / Д. Бертсекас, С. Шрив. – М.: Наука, 1985. – 280 с.
  9. Бесслер, Р. Проектирование сетей связи / Р. Бесслер, А. Дейч; пер. с нем. Б.Н. Абрамова, А.В. Панкина. – М.: Радио и связь, 1988. – 267 с.
  10. Бородакий Ю.В. Эволюция информационных систем (современное состояние и перспективы) / Ю.В. Бородакий. – М. : Горячая Линия – Телеком, 2011. – 368 с.
  11. Бурков В.Н Теория графов управлении организационными системами / В.Н. Бурков, А.А. Заложнев, Д.А.Новиков – М.: Синтег, 2001. – 124с.
  12. Булычев Ю.Г. Численно-аналитическое интегрирование дифуравнений с использованием обобщенной интерполяции / Ю.Г. Булычев // ЖВМ и МФ. – 1994. – Т. 34, № 4. – С. 520 – 532.
  13. Булычев Ю.Г., Манин А.А. Синтез математических моделей динамических систем по экспериментальным данным. Деп. рук. № 2745-В97 / Ю.Г. Булычев. – М.: ВИНИТИ, 1997. – 24 с.
  14. Бутмалай Д. Анализ построения современных корпоративных сетей передачи данных [Электронный ресурс]. / Д. Бутмалай // Мир связи. – 2005. – № 7. – Режим доступа: www.connect.ru.
  15. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн / С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов. – М.: Академический Проект, 2007. – 382 с.
  16. Бэкман Д. Системы обмена сообщениями на новом витке развития / Д. Бэкман // Сети и системы связи. – 1999. – № 2. – С. 50 – 60.
  17. Варакин Л.Е. Введение в теорию инфокоммуникаций. Ч.1 / Л.Е. Варакин // Электросвязь. – 2000. – № 2 (14). – С. 2 – 11.
  18. Варакин Л.Е. Интеллектуальная сеть / Л.Е. Варакин // Электросвязь. ¬ 1992. – № 1. – С. 2 – 7.
  19. Вегешна Ш. Качество обслуживания в сетях IP / Ш. Вегешна; пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 386 с.
  20. Визначення показників ефективності управління складними організаційно-технічними системами: Звіт про НДР / Харківський університет Повітряних Сил. – № 0101U000520. – Х., 2006. – 84 с.
  21. Вишневский В.М. Системы поллинга: теория и применение в широкополосных беспроводных сетях / В.М. Вишневский, О.В. Семенова. – М.: Техносфера, 2007. – 380 с.
  22. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей / В.М. Вишневский . – М.: Техносфера, 2003. – 512 с.
  23. Вишневский В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В.М. Вишневский. – М.: Теносфера, 2005. – 592 с.
  24. Гольдштейн А.Б. Технология и протоколы MPLS / А.Б. Гольд¬штейн, Б.С. Гольдштейн. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005. – 304 с.
  25. Гургенидзе А.Т. Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа / А.Т. Гургенидзе, В.И. Кореш. – М.: Наука и техника, 2003. – 400 с.
  26. Данспар Д. Справочник по телекоммуникационным технологиям: Пер. с англ. / Д. Данспар, Т. Скандьер. – М.: Вильямс, 2004. – 640 с.
  27. Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем / С. Директор, Р. Рорер. – М.: Мир, 1974. – 644 с.
  28. Дмітрієнко В.Д. Моделювання процесу управління потоковою передачею фрактального трафіка мультисервісних мереж / В.Д. Дмітрієнко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – К. ЦНДІ НіУ, 2009. – Вип. 4 (12). – С. 161 – 166.
  29. Документация компании Cisco [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/ guide/1cfipadr.html#wp1001061.
  30. ДСТУ В 3265 – 95. Зв'язок військовий. Терміни та визначення. – К: УкрНДІССІ, 1995. – 23с.
  31. Ершов В.А. Метод расчета пропускной способности звена Ш-ЦСИС с технологией АТМ при мультисервисном обслуживании / В.А. Ершов, Е.Б. Ершова, В.В. Ковалев // Электросвязь. – 2000. – № 3. – С. 20 – 23.
  32. Ершов В.А. Телекоммуникационные сети – тенденции развития / В.А. Ершов, Э.Б. Ерщова, Н.А. Кузнецов // Труды МАС. – 1997. – № 4. –
  С. 2 – 6.
  33. Ершов В.А.. Мультисервисные телекоммуникационные сети / .В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 432 с.
  34. Заборовский В.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. моделирование и анализ сетей связи с коммутацией пакетов / В.С. Заборовский. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. – 135 с. :
  35. Заика А. Компьютерные сети / А. Заика. – М.: ИД "Олма-Пресс", 2006 – 448 с.
  36. Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі / Ю.П. Зайченко. – К.: Слово, 2003. – 283 с.
  37. Захаров Г.П. Службы и архитектура ШЦСИО / Г.П. Захаров, М.В. Симонов, Г.Г. Яновский. – М.: Эко-Трендз, 1993. – 102 с.
  38. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и математическое обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. – М.: Мир, 1998. – 576 с.
  39. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок. – М.: Мир, 1979. 600 с.
  40. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Л. Клейнрок; пер. с англ. И.И. Грушко; ред. В.И. Непман. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.
  41. Климаш М.М. Розподілені сервіси телекомунікаційних мереж та повсюдний комп’ютинг і Cloud-технології: монографія. / А.О.Лунтовський, М.М. Климаш, А.І. Семенко -Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2012.-368 с.
  42. Климаш М.М. Технології мереж мобільного зв'язку: монографія / М.М. Климаш, В.О. Пелішок, П.М Михайленич. - К.: Освіта України, 2010 р. - 624 стор.
  43. Климаш М.М. Метод кластерного кодування./ М.М. Климаш, Р.Л. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 5/3 (59) Харків: 2012. – С.50-53.2012. – С.50-53.
  44. Климаш М.М. Інтегральна оцінка ефективності вибору маршрутів передавання потоків даних для різних конфігурацій мережевих топологій / М.М.Климаш, Б.А.Бугиль, О.А.Лаврів, О.В.Корецький //Вісник НУ “Львівська політехніка” “Радіоелектроніка та телекомунікації”. - №738. Львів: 2012. – С.95-99.
  45. КоваленкоА.А. Проблемы производительности протокола TCP в гетерогенных сетях и методы ее улучшения / А.А. Коваленко, Ю.Ю.Завизиступ, С.А.Партыка. // Вестник ХНТУ, 2005. – №1(21). – С. 305 – 311.
  46. Коваленко А.А. Динамічне керування параметрами протоколу TCP Vegas / А.А. Коваленко //Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – №2(10). – С.81 – 86.
  47. Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів / Ю.В. Козаченко, Пашко А.О., Розора І.В. – К.: ВПЦ «Задруга», 2007. – 230 с.
  48. Корнейчук Н.П. Сплайны в теории приближений / Н.П. Корнейчук. – М.: Наука, 1984. – 352 с.
  49. Корнышев Ю.Н. Теория телетрафика / Ю.Н. Корнышев, А.П. Пшеничников. – М.: Радио и связь, 1996. 272 с.
  50. Королев А.В. Обработка данных в среде распределенной телекоммуникационной системы / А.В. Королев, Г.А. Кучук // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2000. – № 4. – С. 37 – 40.
  51. Королев А.В. Перераспределение информационных потоков при адаптивной маршрутизации / А.В. Королев, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев // Электронное моделирование. – 2005. – Т. 27, № 1. – С. 45 – 60.
  52. Королёв А.В. Управление сетевыми ресурсами: монография / А.В. Королев, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев . – Х.: ХВУ, 2004. – 224 с.
  53. Королькова Е.Е. Анализ биологических хаотических сигналов на скользящем окне / Е.Е. Королькова, Е.А. Руднева, А.П. Чапланов. // 6-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»: Научные труды. Ч.2. – Х.: ХНУРЭ, 2002. – С. 102 – 103.
  54. Кошевой В.М. Система и устройства автоматической идентификации судов: учебное пособие / В.М. Кошевой, А.В. Шишкин, В.И. Купровский. – Одесса: ОНМА, 2005. –80с.
  55. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах / Р.М. Кроновер. – М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.
  56. Крылов В.В. Теория телетрафика и ее приложения / В.В. Крылов, С.С. Самохвалова – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.
  57. Кульгин М. Интеграция АТМ с локальными сетями / М. Кульгин // Byte. – 1998. – № 1. – С. 19 – 26.
  58. Куроуз Дж. Компьютерные сети. 2-е изд / Дж. Куроуз, К. Росс. – СПб.: Питер, 2004. – 765 с.
  59. Кучук Г.А. Поход к моделированию трафика мультисервисной сети / Г.А. Кучук // Компьютерные технологии в технике и экономике: сб. докл. межд. науч. конф., ч.1., 21-22 мая 2007 г. – Воронеж: МИКТ, 2007. – С. 48 – 54.
  60. Кучук Г.А. Застосування вейвлетів при аналізі характеристик конвертованого трафіка інфокомунікаційних мереж / Г.А. Кучук // Проблемы интеграции информации – 2008: исследования, разработки, интеллектуальная собственность: мат. наук.-прак. конф. – Х: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 19 декабря 2008 г. – С. 4.
  61. Кучук Г.А. Построение экспоненциальных временных шкал при анализе очередей мультисервисных сетей / Г.А. Кучук, А.А. Можаев, А.А. Коваленко // Радіоелектронні і комп’ю¬терні системи. – 2010. – № 7 (48). – С. 257 – 262.
  62. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
  63. Кучук Г.А. Моделирование эластичного трафика точечного источника мультисервисной сети / Г.А. Кучук, В.К. Иванов, В.Н. Шаляпин // Радиотехника. – Х.: ХТУРЭ, 2005. – Вып. 143. – С. 137 – 141.
  64. Кучук Г.А. Прогнозирование трафика для управления перегрузками интегрированной телекоммуникационной сети / Г.А. Кучук, А.А. Можаев // Радіоелектронні і комп’ю¬терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 261- 271.
  65. Кучук Г.А. Подход к моделированию трафика интегральных информационных потоков / Г.А. Кучук // Проблеми інформатики та моделювання: тез. доп. 9 міжн. наук.-техн. конф., 26-28 листопада 2009 р. – Х: НАНУ, НТУ «ХПІ», 2008. – С. 44.
  66. Левин Б.Р. Теоретические основы радиотехники / Б.Р. Левин. – М.: Советское радио, 1968. – 504 с.
  67. Лемешко А.В. Динамическая модель балансировки буферных и канальных ресурсов транспортной сети телекоммуникационной системы [Электронный ресурс] / А.В. Лемешко, Д.В. Симоненко // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 2 (2). – С. 42 – 49. – Режим доступа к журн.: http://pt.journal.kh.ua/2010/2/2/102_lemeshko_dynamic.pdf.
  68. Лемешко А.В. Результаты исследования модели управления трафиком с учётом задаваемых приоритетов для многопродуктового и многополюсного случаев [Электронный ресурс] / А.В. Лемешко, Ю.Н. Добрышкин, О.А. Дробот // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 2 (2). – С. 33 – 41. – Режим доступа: http://pt.journal.kh.ua/2010/2/2/102_lemeshko_rezults.pdf.
  69. Лемешко А.В. Теоретические основы управления сетевыми ресурсами с использованием тензорных математических моделей телекоммуникационных систем: дис. ... доктора техн. наук: 05.13.02 / Лемешко Александр Витальевич. – Х.: ХУВС, 2005. – 346 с.
  70. Лосев Ю.И. Математическая модель процесса информационного обмена при многопутевой передаче / Ю.И. Лосев, К.М. Руккас, С.И. Шматков // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: ДП «ЦНДІ НІУ», 2010. – Вип. 1 (13). – С. 205-209.
  71. Лосев Ю.И., Руккас К.М. Анализ системы массового обслуживания с приоритетами с учетом фрактальности входного трафика // Радиотехника. – Х.: ХТУРЭ, 2006. – Вып. 146. – С. 189 – 195.
  72. Магницкий Н.А. Теория динамического хаоса: монография / Н.А. Магницкий. – М.:УРСС, 2011. – 320 с.
  73. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов / С. Малла. – М.: Мир, 2005. – 671 с.
  74. Малишев О.А., Семенов С.Г. Методика передачі відеоінформації про повітряну обстановку в режимі реального часу / О.А. Малишев, С.Г. Семенов. // Збірник наукових праць ХУ ПС. – Х.: ХУ ПС, 2006. – № 6(12) – С. 31 – 33.
  75. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М.: Ин-т комп. исследований, 2002. – 656 с.
  76. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / За заг. ред. В.В. Поповського – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ». – 2006. – 564 с.
  77. Медведев В.С. Нейронные сети. MATLAB 6 / В.С. Медведев, В.Г Потемкин, Под общ. ред. В.Г. Потемкина. – М.: Диалог – МИФИ, 2002. – 416 с.
  78. Михайлов Г.А. Численное статистическое моделирование / Г.А. Михайлов, .А.В. Войтишек. – М.: Академия, 2006. – 368 с.
  79. Можаєв О.О. Передача інформації у гетерогенних комп’ютерних мережах: монографія / О.О. Можаєв. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 220 с.
  80. Можаєв О.О. Визначення оптимальних потоків у мережі передачі даних за допомогою процедури альтернативної маршрутизації / О.О. Можаєв, О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, С.Г. Семенов // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 10. – С. 3 – 8.
  81. Можаєв О.О. Часова прозорість мережі, як характеристика, що визначає виконання необхідної якості обслуговування / О.О. Можаєв, О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, С.Г. Семенов // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 11. – С. 133 – 139.
  82. Можаєв О.О. Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах / О.О. Можаєв, Н.Ю. Любченко, Г.А. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 12. – С. 111 – 117.
  83. Можаєв О.О. Метод оптимізаціїї структур даних у розподіленій мережі / О.О. Можаєв, Ю.П. Рондин, Н.Ю. Любченко, С.Ф. Кривчач // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2005. – Вип. 6. – С. 115 – 119.
  84. Можаев А.А. Разработка распределенного метода многопутевой маршрутизации, основанного на потоковой модели с предвычислением путей (маршрутов) / А.А. Можаев, А.Г. Беленков, С.Г. Семенов // Сб. научн. тр. Моделювання та інформаційні технології. – К.: ІПМЕ імені Г.Є. Пухова, 2005. – Вип. 32. – С. 189 – 192.
  85. Можаев А.А. Вычисление параметра маршрутизации для распределения трафика по найденному множеству путей / А.А. Можаєв, С.Г. Семенов, С.Ф. Кривчач // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2005. – Вип. 9(49). – С.107 – 111.
  86. Можаєв О.О. Метод прогнозування фрактального трафіка / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, О.В. Воробйов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. –2006. – №6(18). – С. 181 – 188.
  87. Можаєв О.О. Особливості статистичного розподілу телекомуніка¬ційного трафіку в інформаційній системі сповіщення про надзвичайні ситуації / О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, М.А. Вінокуров // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2006. – Вип. 44. Т. 1 – С. 277 – 283.
  88. Можаєв О.О. Моделювання трафіка телекомунікаційних мереж на базі масштабної інваріантності / О.О. Можаєв // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2006. – Вип. 6(12). – С. 79 – 82.
  89. Можаев А.А. Нейродинамическое прогнозирование телеком¬муникационного трафика средств космической связи / А.А. Можаев, О.В. Воробьев, А.А. Подорожняк // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 6 – С. 78 – 81.
  90. Можаєв О.О. Рівняння оптимізації ієрархічної телеко¬мунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат / О.О. Можаєв, В.О. Губар, Ю.П. Рондин, Н.Ю. Любченко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2006. – Вип. 6(55). – С. 59 – 65.
  91. Можаєв О.О. Аналіз і моделі самоподібного трафіка / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, О.В. Воробьев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – №9(35) – С. 173 – 180.
  92. Можаев А.А. Оценка достоверности определения параметров телекоммуникационнного трафика / А.А. Можаев // Системи обробки інформації.– Х.: ХУПС, 2006. – Вип. 9(58). – С. 53-55.
  93. Можаєв О.О. Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів / О.О. Можаєв, Ю.В. Стасєв, А.О. Подорожняк // Системи озброєння і військова техніка. – 2006. – Вип. 4(8). – С. 74 – 77.
  94. Можаев А.А. Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях / А.А. Можаев // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – Х.: ХУ ПС, 2007. – Вип. 1(13). – С. 72 – 74.
  95. Можаєв О.О. Питання комутації у широкосмугових цифрових мережах / О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, В.В. Косенко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 1 – С. 74 – 76.
  96. Можаев А.А. Многоуровневая модель телекоммуникационного трафика системы глобальной навигации / А.А. Можаев, И.В. Ильина, А.А. Коваленко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 117 – 122.
  97. Можаєв О.О. Властивість довгострокової залежності ієрархічної моделі / О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, Ю.В. Пантелєй // Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – Вип. 1(9). – С. 98 – 103.
  98. Можаєв О.О. Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2007. – Вип. 3(61). – С. 47 – 50.
  99. Можаєв О.О. Моделювання телекомунікаційного трафіку гетероген¬ної мережі нелінійними динамічними системами / О.О. Можаєв // Системи обробки інформації. – Х.ХУПС, 2007. – Вип. 9(67). – С. 75 – 78.
  100. Можаев А.А. Исследование мультисервисных телекоммуни¬кационных сетей при передаче информации о воздушной обстановке / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, С.Г. Семенов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – №10(36). – С. 165 – 167.
  101. Можаєв О.О. Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мереж / О.О. Можаєв, Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук // Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – Вип. 2(10). – С. 118 – 124.
  102. Можаев А.А. Усовершенствование транспортных протоколов в мультисервисных сетях / А.А. Можаев, И.В. Ильина, А.А. Коваленко, А.А. Подорожняк // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС,2007. – Вип. 5(63). – С. 86 – 92.
  103. Можаєв О.О. Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультісервисних мережах / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, І.В. Ільїна // Системи обробки інформації.– Х.: ХУПС, 2007. – Вип. 6(66). – С. 42-45.
  104. Можаєв О.О. Хаотичні відображення як моделі пакетного трафіку / О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, Ю.І. Шевяков, О.Д. Анохіна // Системи обробки інформації. . – Х.: ХУПС, 2007. – Вип. 9(67). – С. 75 – 78.
  105. Можаев А.А. Метод прогнозирования магистрального трафика мультисервисной телекоммуникационной сети / А.А. Можаев, А.М. Бычков, Г.А. Кучук // Вестник НТУ «ХПІ» Тем. випуск «Информатика и моделирование» №8. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – №19 – С. 30 – 37.
  106. Можаєв О.О. Моделювання формування експертних оцінок показників якості телекомунікаційних систем / О.О. Можаєв // Системи управління, навігації та зв'язку.– К.,2008. – Вип. 1(5) – С. 118 – 123.
  107. Можаев А.А. Метод исследования доступной полосы пропускания гетерогенной мультисервисной сети передачи данных / А.А. Можаев, А.В. Любченко, О.В. Богацкая // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2007. – Вип. 2(69). – С. 83 – 85.
  108. Можаев А.А. Разработка метода определения базового множества путей передачи информации в компьютерной сети системы критического применения / А.А. Можаев, И.В. Ильина, Г.А. Кучук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 6(33). – С. 311 – 315.
  109. Можаев А.А. Асимптотический анализ очередей высоко¬скоростных телекоммуникационных сетей / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації.– Х.: ХУПС, 2008. – Вип. 7(74). – С. 68 – 73.
  110. Можаев А.А. Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2009. – Вип. 1(75). – С. 68 – 71.
  111. Можаев А.А. Мультифрактальная вейвлет-модель и ее примене¬ние к сетевому трафику / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2009. – Вип. 3(77). – С. 94 – 97.
  112. Можаев А.А. Вопросы оптимальности временных шкал, использующихся для аппроксимации максимума очереди / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2009. – Вип. 2(76). – С. 89 – 92.
  113. Можаев А.А. Многошкальное вейвлет-преобразование трафика мультисервисных сетей / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – №6(40) – С. 68 – 72.
  114. Можаєв О.О. Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – Вип. 2(18). – С. 103 – 105.
  115. Можаев А.А. Оценка безопасности мультисервисной сети / А.А. Можаев, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Збірник наукових праць. – Х.:ХУПС, 2009. – Вип. 4(22). – С. 89 – 93.
  116. Можаев А.А. Исследования поведения фазовой траектории телекоммуникационного трафика гетерогенной сети передачи данных / А.А. Можаев, С.М. Порошин, В.Е. Кузьменко, М.А. Можаев // Системи управління, навігації та зв'язку. – К., 2011. – Вип. 2(18). – С. 255 – 259.
  117. Можаев А.А. Оценка параметров нелинейной динамической модели гетерогенной сети / А.А. Можаев, С.М. Порошин, В.Е. Кузьменко, М.А. Можаев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 5(95). – С. 209 – 212.
  118. Можаєв О.О. Застосування математичного апарату нелінійних динамічних систем при моделюванні трафіку у гетерогенних мережах / О.О. Можаєв // Системи обробки інформації., – Х.: ХУ ПС, 2012. – Вип. 6(104). – С. 128 – 133.
  119. Можаєв О.О. Моделювання трафіку комп’ютерної мережі системи автоматичної ідентифікації суден / О.О. Можаєв // Системи управління, навігації та зв'язку. – К., 2012. – Вип. 3(23). – С. 180 – 183.
  120. Можаєв О.О. Забезпечення якості обслуговування в телекоммунікаційних мережах з фрактальним характером трафіка / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, О.В. Воробйов // Матеріали міжнародної наук.-техн. конф. «Гарантоспроможні (надійні та безпечні ) системи, сервіси та технології» 25 – 28.04.2006 – Полтава, 2006 – С. 20.
  121. Можаєв О.О. Нейросетевое прогнозирование телекоммуникацион¬ного трафика / О.О. Можаєв, Г.А. Кучук, А.О. Подорожняк // Міжн. НТК «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» ІКТМ-2006. – Х.: НАКУ «ХАІ», 14-16.11.2006. – С. 345.
  122. Можаев А.А. Особенности телекоммуникационных сетей с само-подобным трафиком и пути повышения показателей качества их обслуживания/ Можаев А.А., Кучук Г.А., Воробйов О.В. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я». – Х: МОНУ, НАНУ, НТУ«ХПИ», 18-19.05.2006. – С.64.
  123. Можаєв О.О. Особливості статистичного розподілу телекомунікацій¬ного трафіку в інформаційній системі сповіщення про надзвичайні ситуації / О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, М.А. Вінокуров // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технічний прогрес в АПК». – 2006. – С. 149.
  124. Можаєв О.О. Дослідження причин виникнення ефекту самоподібності трафіка телекомунікаційних мереж / О.О. Можаєв // Материалы 6-й междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». – Х.: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 23-23.11.2006. – С. 35.
  125. Можаев А.А. Моделирование телекоммуникационного трафика на базе солитоноподобных функций / А.А. Можаев, И.В. Ильина, Ю.В. Стасев // Матеріали третьої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 29. 03. 2007.
  126. Можаев А.А. Управление перегрузками интегрированной телекоммуникационной сети / А.А. Можаев // Компьютерные технологии в технике и экономике: сб. докл. межд. науч. конф., ч. 1, 21-22.05.2007. – Воронеж: МИКТ, 2007. – С. 55 – 58.
  127. Можаев А.А. Метод диагностики полосы пропускания гетерогенной мультисервисной телекоммуникационной сети / А.А. Можаев // Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 16-17.04. 2008. – С. 139-140.
  128. Можаєв О.О. Моделювання особливостей телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі системи відео- та акустичного моніторингу / О.О. Можаєв // Материалы IX-й междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». – Х.: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 23-23.11.2009. – С. 55 – 56.
  129. Можаев А.А. Мультифрактальная модель сетевого трафика гетерогенных сетей системы акустического мониторинга / А.А. Можаев, С.М. Порошин // Матеріали ХVIII Міжнародної Науково-практичної конференції «Інформаційні технології:Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я.», 12-14.05.2010 – Х: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПІ», 2010. – С.74.
  130. Можаев А.А. Моделирование фрактального трафика сети передачи данных на основе нелинейных динамических систем. Материалы 10-й междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования», 23-25.09.2010. – Х.: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 2010. – С. 53-54.
  131. Можаев А.А. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов: коллект. монография / [Р.Э. Пащенко, А.М. Сотников, А.А. Можаев и др.]; под ред. Р.Э. Пащенко. – Х.: ЭкоПерспектива, 2006. – 348 с.
  132. Можаев А.А. Исследование гетерогенного трафика сети передачи данных нелинейными динамическими системами / А.А. Можаев // Інформаційні технології в навігації і управлінні: стан та перспективи розвитку. Матеріали першої міжнародної науково-технічної конференції. – К.: ДП «ЦНДІ НіУ», 2010. – С. 40.
  133. Можаєв О.О. Моделі експертних оцінок показників якості гетерогенних комп’ютерних мереж / О.О. Можаєв, С.Г. Котенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Матеріали першої науково-технічної конференції. – Х.: ДП «ХНДІ ТМ»; К.: ДП «ЦНДІ НіУ», 2010. – С. 63 – 64.
  134. Можаев А.А. Исследование информационных систем передачи данных в гетерогенных компьютерных сетях / А.А. Можаев, С.М. Порошин // Автоматика/Automatics-2011. матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28-30.09.2011. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 368.
  135. Можаев А.А. Моделирование защищенного канала связи с использованием экспоненциальной gert-сети / А.А. Можаев, С.Г. Семенов // Информатика, математическое моделирование, экономика: Сборник научных статей по итогам второй Международной научно-практической конференции, г. Смоленск, 20.03.2012. В 3-х томах. Том 1 – Смоленск: Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2012. – С. 152 – 160.
  136. Можаєв О.О. Моделювання трафіку у гетерогенних мережах передачі даних за допомогою нелінійних динамічних систем / О.О. Можаєв // Перша міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних та телекомунікаційних систем IPST»,2012. – С. 163 – 164.
  137. Можаєв О.О. Методологія експертизи акустичної обстановки в населених пунктах України та в місцях антропогенного акустичного впливу / О.О. Можаєв, С.М. Порошин, В.В. Усик // Материалы XXV Международной конференции «Перспективные компьютерные, управляющие и телекоммуникационные системы для железных дорог Украины», 08.2012 г.; Алушта. – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2012 – №6. – С. 83 – 84.
  138. Мультисервисные АТМ-сети / Т.Б. Денисова, Б.Я. Лихтциндер, А.Н. Назаров, М.В. Симонов, С.М. Фомичев. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 320 с.
  139. Назаров А.Н. Модели и методы расчета структурно-сетевых параметров сети ATM / А.Н. Назаров. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. –255 с.
  140. Наянзин Н.Г. Формирование и оптимизация ресурсных потоков: графокомбинаторные методы и модели. – Владимир, ВГУ, 2006. – 190 с.
  141. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 943 с.
  142. Олифер В.Г. Протокол межсетевого взаимодействия IP [Электронный ресурс] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – Режим доступа к ресурсу: http://cylib.iit.nau. edu.ua/Books/NetWork/ ip/contents.htm.
  143. Олифер В.Г. Основы компьютерных сетей / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – С.-Пб.: Питер, 2009. – 352 с.
  144. Олифер Н.А. Использование моделирования для оптимизации производительности сети [Электронный ресурс] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – Режим доступа: http://www. citforum.ru/ nets/optimize/locnop_09.shtml.
  145. Основы компьютерных сетей / Под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: Форум»: ИНФРА-М, 2007. – 272 с.
  146. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / Крухмалев В.В., Гордиенко В.М., Моченов А.Д. и др. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 510 с.
  147. Остерлох Х. Маршрутизация в IP-сетях. Принципы, протоколы, настройка: пер. с англ. / В. Плешаков. – СПб.: ДиаСофтЮП, 2002. – 512 с.
  148. Петров М.Н. Вероятностно-временные характеристики в сетях и системах передачи интегральной информации: Научное издание КГТУ / М.Н. Петров. – Красноярск, 1997. – 220 с.
  149. Плешаков В. Основы маршрутизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.citforum.ru/ nets/ito/2.shtml.
  150. Поповский В.В. Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах / В.В. Поповский, В.Ф. Олейник. – Х.: ООО "Компания СМИТ", 2011. – 362 с.
  151. Поповский В.В. Обзор и сравнительный анализ основных моделей и алгоритмов многопутевой маршрутизации в мультисервисных телекоммуникационных сетях / В.В. Поповский, А.В. Лемешко, Л.И. Мельникова // Прикладная радиоэлектроника. – 2005. – Т.4. – Вып. 4. – С. 372 – 382.
  152. Применение транспортных технологий связи, использующих в качестве среды передачи оптическое волокно. М.: Минсвязи РФ, 2001. – 63 с.
  153. Пылькин А.Н. Моделирование и синтез оптимальной структуры сети Ethernet / А.Н. Пылькин, А.В. Благодаров, Д.М. Скуднев. – М.: Горячая Линия-Телеком, 2011. – 112 с.
  154. Розробка методології експертизи акустичної обстановки в населених пунктах України та в місцях антропогенного акустичного впливу: Звіт про НДР/ Національний технічний університет України «Харківський політехнічний інститут». – № 0110U001255. – Х., 2011. –87с.
  155. Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – М.: Наука, 1984. – 304 с.
  156. Ромашкова О.Н. Обработка пакетной нагрузки в информационных сетях. – М.: МИИТ, 2001. – 244 с.
  157. Руденко О.Г. Основы теории искусственных нейронных сетей / О.Г. Руденко, Е.В. Бодянский. – Х.: ТЕЛЕТЕХ, 2002. – 317 с
  158. Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман. – М.: Мир,1984. – 455 с.
  159. Савельев А. Современные протоколы маршрутизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.citforum.ru/nets/articles/ sovr.
  160. Семенов Ю.А. Telecommunication technologies - телекоммуникационные технологии (v.2.1) [Электронный ресурс] / Ю.А. Семенов. – Режим доступа: http://noc.kspu.kr.ua/Doc/Admin/stavropol/preword.htm.
  161. Семенов Ю.А. Сети Интернет. Архитектура и протоколы / Ю.А. Семенов. – М.: Блик плюс, 1998. – 424 с.
  162. Сети NGN: принципы построения и организации / Под ред. Ю.Н. Чернышова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 400 с.
  163. Сирота, А.А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем [Текст] / А.А. Сирота. –М.: Техносфера, 2006. –280 с.
  164. Скороход А.В. Вероятность. Прикладные аспекты/А.В. Скороход. – М.: МГУ, 2001. – 272 с.
  165. Современные высокоскоростные цифровые телекоммуникационные системы. Ч. 2. Основы технологии АТМ / В.Н. Гордиенко, С.Н. Ксенофонтов и др. – М.: МТУСИ, 1998. – 65 с.
  166. Стасєв Ю.В. Визначення непараметричних статистик фра
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины