Юридическая психология


Всего работ:110


1 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СУДОМ ПРИ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

3 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКАМИ МІЛІЦІЇ

4 ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ОВС ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИКІВ ПРИВАТНИХ ОХОРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

6 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

7 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА СЛІДЧИХ

8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ

9 ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ З ДЕЛІНКВЕНТНИМИ ФОРМАМИ ПОВЕДІНКИ

10 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ

11 ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

12 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ СУМІСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

13 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

14 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

15 ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС: ГЕНЕЗИС ТА ПРОФІЛАКТИКА

16 САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ, СХИЛЬНИХ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ РЕЖИМУ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

17 ПСИХОЛОГО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РИЗИКОМ, В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

18 АГРЕСИВНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

19 ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ЧИННИК ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

20 ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

21 Психологічні основи запобігання професійним деструкціям слідчих на різних етапах їх професіоналізації

22 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

23 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

24 ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ

25 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

26 СУБЪЕКТИВНЫЙ ШАГ ВРЕМЕНИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

27 ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ НЕГАТИВНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ З БОКУ ДОПИТУВАНИХ

28 ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ, СКОЄНИХ У СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

29 Тимченко О.В. Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики)

30 Бедь В.В. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному процесі

31 Ємець Ю. І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що пом\'якшує покарання: психолого-юридична сутність

32 Ботнаренко О.М. Дискреція в слідчій діяльності: юридико-психологічні особливості

33 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ СЛІДЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

34 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІЛІЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

35 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

36 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

37 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДБОРУ ДО УЧИЛИЩ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

38 ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

39 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

40 ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ

41 Психолого-юридична характеристика хуліганства

42 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ

43 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В НОРМОТВОРЧІЙ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

44 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

45 Ставлення до смертної кари як складова професійної свідомості правників

46 НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

47 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЛІДЧИХ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

48 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГУ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

49 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ, СХИЛЬНИХ ДО ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

50 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ОСОБИ, ЯКА СТАНОВИТЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИЙ ІНТЕРЕС


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)