Селекция, семеноводство и биотехнология растений


Всего работ:175


1 Грабовський М. Б. Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України

2 Аріфов М.Б. Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м\'якої пшениці у зв\'язку із строками сівби

3 Кривошеєва Л.М. Анатомо-технологічні особливості формування волокна конопель і використання їх в селекцїї

4 Бевз М.М. Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування

5 Івченко Т.В. Біотехнологічні та фізіологічні методи в селекції цибулі ріпчастої (IAllium cepa L.D)

6 Чешневська Л.В. Використання генофонду гречки як вихідного матеріалу при створенні сортів для літніх посівів

7 Чечітко І.П. Використання генофонду картоплі для створення вихідного селекційного матеріалу стійкого проти сухої фузаріозної гнилі

8 Чередниченко Л.М. Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого вихідного селекційного матеріалу

9 Макарчук О.С. Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис

10 Кузьоменський О.В. Використання мутантних форм при селекції томата на гетерозис

11 Дуда О.М. Використання різного за тривалістю вегетаційного періоду вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кукурудзи

12 Борисенко Л.Д. Вихідний матеріал видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт для селекції в умовах Степу України

13 Клімова О.Є. Вихідний матеріал для гетерозисної селекції цукрової кукурудзи в умовах північного Степу України

14 Цицюра Я.Г. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном

15 Климчук О.В. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України

16 Бушулян Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці щодо стійкості до збудника септоріозу (Septoria tritici Rob. ex Desm.) в умовах півдня України

17 Хроменко В.О. Вихідний матеріал для селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в умовах центрального Лісостепу України

18 Коруняк О.П. Вихідний матеріал для селекції сортів сої харчового напряму для умов лісостепової та степової зон України

19 Шабетя О.М. Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів

20 Біленька О.М. Вихідний матеріал для створення сортів цибулі ріпчастої і цибулі шалоту, адаптованих до умов Лісостепу України

21 Кулікова Н.М. Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі самонесумісності

22 Куліков Ю.А. Вихідний матеріал томата для селекції на гетерозис в умовах плівкових теплиць

23 Кондратенко М.І. Виявлення генетичної структури кількісних ознак гороху та покращення їх селекційним шляхом

24 Криштоп Є.А. Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою

25 Абу Обайд Адіб Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі

26 Дубовик В.І. Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі

27 Нарган Т.П. Вплив тривалості вегетаційного періоду на господарсько корисні ознаки сортів і ліній озимої м\'якої пшениці на півдні України

28 Рухленко В.М. Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і селекційних ознак конопель у потомстві

29 Орлов О.І. Генетична активність фізичних та хімічних мутагенних факторів на озимій пшениці при прямій і комбінованій дії

30 Золотар О.В. Генетична природа ознаки \"самофертильність\" та її використання в селекції кормових буряків (Beta vulgaris L.)

31 Слісарчук М.В. Генетична природа ознаки \"фасціація стебла\" сої та її використання в селекції

32 Рудас Генетичне обгрунтування методів створення сортів і гетерозисних гібридів помідора для тривалого зберігання плодів

33 Вишневська О.В. Генетичні джерела ознак високої продуктивності лядвенцю рогатого і їх використання в селекції сортів для помірно зволожених грунтів Полісся

34 Сливченко О.А. Генетично модифіковані толерантні до фосфінотрицину цукрові буряки як нова форма вихідного матеріалу для селекції

35 Власюк Генотипова мінливість елементів продуктивності ЧС- гібридів цукрових буряків, створених з використанням запилювачів веселоподільської селекції

36 Вольвач Т.П. Господарсько-біологічні особливості нових селекційних сортів і форм яблуні

37 Скворцов І.В. Депресія ознак інцухт-поколінь у різноманітних вихідних форм та створення ліній соняшнику

38 Кір\'ян В.М. Джерела зимостійкості для селекції озимої м\'якої пшениці в Лісостепу України

39 Баган А.В. Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України

40 Воскобойник О.В. Добір вихідного матеріалу за ознаками скоростиглості при селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи

41 Марочко В.А Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі

42 Боденко Н.А. Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо- та жаростійкість для селекції середньостиглих гібридів кукурудзи

43 Лавриненко Ю.О. Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення

44 Тищенко В.М. Еколого-генетичні аспекти селекції озимої пшениці в умовах Лісостепу України

45 Голик Л.М. Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якісних ознак рослин пшениці ярої та створення на цій основі сортів пшениці озимої

46 Поліщук В.В. Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи для селекції гібридів, адаптованих до умов Лісостепу України

47 Смолка О.О. Ефективність використання інбридингу в селекції гречки на гетерозис

48 Онупрієнко Л.Г. Ефективність добору на збільшення вмісту волокна при збереженні механічної функції стебла конопель

49 Біляєва І.М. Ефективність добору озимої м\'якої пшениці на стійкість до борошнистої роси і бурої іржі на різних фонах вирощування

50 Козаченко М.Р. Ефективність способів індукування і використання мутацій в селекції ярого ячменю


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)