Семеноводство


Всего работ:49


1 Трунов О.П. Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування

2 Бондар О.А. Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму

3 Єськова О.В. Анатомо-морфологічні і генетичні особливості гетероспермії кукурудзи і їх використання у селекції і насінництві

4 Астаф\'єва Біологічне обгрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

5 Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості

6 Марченко С.І. Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків залежно від прийомів його підготовки

7 Трунов О.П. Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування

8 Бондар О.А. Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму

9 Бондар О.А. Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму

10 Єськова О.В. Анатомо-морфологічні і генетичні особливості гетероспермії кукурудзи і їх використання у селекції і насінництві

11 Астаф\'єва Біологічне обгрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

12 Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості

13 Осадчук В.Д. Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов вирощування в центральній підзоні Лісостепу України

14 Мельник О.В. Використання вуглекислого газу та озону для покращання насіннєвих якостей картоплі в умовах східного Лісостепу України

15 Семенчук В.Г. Відтворення оригінального насіння картоплі з різного вихідного матеріалу в умовах південно-західної частини Лісостепу України

16 Демкович Я.Б. Відтворення оригінального насіння та еліти картоплі з використанням різного вихідного матеріалу

17 Скоромний С.В. Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

18 Дмитрівська А.О. Вплив різноякісності насіння на продуктивність рослин соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України

19 Бабіч В.І. Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику селекції СГІ та їх контроль в процесі насінництва

20 Мазуркевич А.О. Елементи енергозберігаючої технології вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах південної зони України

21 Філатов Р.І. Енергозберігаюча технологія виробництва насіння капусти білоголової пізньостиглої у Криму

22 Щербина С.О. Енергозберігаючі елементи технології вирощування насіння редьки лобо в умовах лісостепу України

23 Новак Ж.М. Заходи поліпшення якості та підвищення врожайності насіння кукурудзи в центральному Лісостепу України

24 Латушкіна Клональне мікророзмноження і оздоровлення лаванди in vitro

25 Сапотніцький І.М. Мікрохвильова обробка насіння цукрових буряків

26 Швиденко М.В. Мінливість посівних та врожайних якостей насіння квасолі звичайної залежно від абіотичних і технологічних факторів

27 Кліценко Г.Г. Морфологічні аспекти гетероспермії сої і її використання при доборі насіння

28 Романова Т.А. Насіннєва продуктивність капусти білоголової пізньостиглої при використанні добрив в умовах лівобережного Лісостепу України

29 Косенко Н.П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої залежно від строків садіння, маси маточних цибулин і площі живлення рослин в умовах південного Степу України

30 Гаврилюк М.М. Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні

31 Юрченко А.І. Оптимізація елементів технології вирощування високоякісного насіння озимої пшениці в умовах центрального Лісостепу України

32 Бобруйко В.М. Оптимізація елементів технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків у південно-східній частині Криму

33 Кирпа М.Я. Оптимізація процесів обробляння і зберігання насіння кукурудзи та методи поліпшення його якостей

34 Колосович М.П. Особливості біології цвітіння астрагалу шерстистоквіткового (IAstragalus dasyanthus Pall.D) та шоломниці байкальської (IScutellaria baicalensis GeorgiD) і підвищення їх насіннєвої продуктивності в умовах Лісостепу України

35 Буркун О.В. Особливості вирощування насіння цукрових буряків за різних способів сівби компонентів схрещування триплоїдних гібридів

36 Турченяк С.М. Особливості формування насіння цукрових буряків при вирощуванні його безвисадковим способом залежно від норм висіву і строків сівби

37 Терьохіна Л.А. Підвищення посівних та продуктивно-якісних властивостей маточників і насіннєвих рослин моркви в умовах Лісостепу України

38 Карпук Л.М. Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових буряків залежно від способів його підготовки

39 Романов О.В. Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння буряка столового

40 Герман Л.Л. Ресурсозберігаючі елементи технології вирощування насіння моркви в умовах лівобережного Лісостепу України

41 Храпійчук І.П. Сортові особливості плодоутворення і технологія вирощування конюшини повзучої на насіння в умовах Центрального Полісся України

42 Хмиз В.Т. Способи добору клонів картоплі та їх ефективність в умовах західного Лісостепу України

43 Скотар С.О. Способи сепарування та методи поліпшення якості насіння кукурудзи в технологіях його передпосівної підготовки

44 Мацкевич В.В. Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві

45 Кормош С.М. Урожайність та якість насіння і надземної маси лофанту ганусового залежно від технологічних елементів вирощування в умовах низинної зони Закарпаття

46 Лісовий О.Б. Удосконалення методики первинного насінництва льону-довгунцю

47 Мотрук І.Н. Управління продукційним процесом вирощування насіння кормових буряків у західному Лісостепу України

48 Мотренко С.М. Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки

49 Юхновський О.І. Формування врожаю та якості насіння цукрових буряків залежно від прийомів вирощування компонентів ЧС гібридів


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)