Фитопатология


Всего работ:75


1 Мельничук Ф.С. Основні хвороби цибулі та обгрунтування заходів захисту від них в умовах Лісостепу України

2 Чайка О.В. Агроекологічне обгрунтування системи захисту насіннєвих посівів ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся

3 Каленич Ф.С. Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб

4 Ключевич М.М. Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України

5 Чоні С.В. Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку та шкодочинності у Східному Лісостепу України

6 Марютін О.Ф. Аскохітоз огірка і агробіологічне обгрунтування заходів обмеження його розвитку у закритому грунті

7 Конуп Л.О. Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України

8 Лукач М.І. Бактеріальний опік і некроз груші та яблуні, екологічні ніші їхніх збудників

9 Барбакар О.В. Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження захворювання

10 Ліманська Н.В. Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на півдні України)

11 Черненко Є.П. Бактеріальні хвороби томату і біологічне обгрунтування заходів обмеження їхнього розвитку

12 Лапа С.В. Біологічне обгрунтування використання бактерій роду IBacillusD для захисту суниці від сірої гнилі та плодів яблуні при зберіганні

13 Азарков Біологічне обгрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу збудників в\'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. в плівкових теплицях у Лісостепу України

14 Саюк Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України

15 Баджурак О.В. Біологічні особливості популяції Phytophthora infestans (Mont.) de Bary при паразитизмі на томатах у Лісостепу України

16 Акулов Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю

17 Ельясі Гомарі Сарханг Біологічні особливості, спеціалізація і поліморфізм вірулентності Puccinia recondita Rob. Et Desm. f. sp. tritici Erikss. - збудника бурої листкової іржі пшениці у східній частині Лісостепу України

18 Мостов\'як І.І. Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України

19 Симочко В.В. Біотичний зв\'язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень

20 Яринчин А.М. Взаємодія озимої пшениці та збудників хвороб зерна в агроценозах України

21 Бокшан О.Я. Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі

22 Богданович А.В. Вірулентність iErysiphe graminis f.sp.tritici/i та особливості прояву імунологічних реакцій сортів озимої пшениці до патогену

23 Вусатий Вірулентність Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton та розробка методів створення донорів стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості

24 Сабадин В.Я. Вірулентність ISeptoria tritici Rob. et Desm./I та оцінка стійкості вихідного і селекційного матеріалу озимої пшениці до септоріозу в Центральному Лісостепу України

25 Сюмка Внутрішньовидова мінливість Cercospora Beticola Sacc. Та вдосконалення методів оцінки стійкості цукрових буряків до церкоспорозу

26 Руденко Ю.Ф. Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся України

27 Бородай В.В. Гнилі моркви в період зберігання та стійкість до них районованих і перспективних сортів в умовах Правобережного Лісостепу України

28 Туренко В.П. Грибні хвороби насіннєвої люцерни, прогноз їх розвитку та заходи захисту у Східному Лісостепу і Степу України

29 Щербина А.В. Діагностика вірусних хвороб в процесі одержання здорового садивного матеріалу винограду

30 Котюк Л.А. Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України

31 Піковський Еколого-біологічні особливості botrytis cinerea pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнилі гороху

32 Шендрик К.М. Етіологія та патогенез кореневих гнилей сої, біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку в Північному Лісостепу України

33 Кісліцина Н.В. Ефективність дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда сходів цукрових буряків у Центральному Лісостепу України

34 Шульга Збудники зеленої плісені (Trichoderma spp.) лікарського їстивного гриба шіі-таке /Lentinula edodes (Berk.) Pegl./ та біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку

35 Пантєлєєв В.К. Імунологічні основи створення стійких до IPuccinia recondita/I Rob. et Desm. If. sp. tritici/I Eriks. сортів пшениці в Україні

36 Левченко В.Б. Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України

37 Плєтнікова Н.Я. Кокомікоз вишні і черешні та заходи по обмеженню його шкодочинності у Східному Лісостепу України

38 Корма Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Полісся України та методи їх моніторингу

39 Галаган Т.О. Комплекс фітонематод агроценозів пшениці в умовах відкритого та закритого грунту і способи регулювання їх чисельності

40 Нікішичева К.С. Комплекси фітонематод в агроценозах озимої пшениці різних грунтово-кліматичних зон та заходи з регуляції їх чисельності

41 Старченко С.В. Коренева гниль сочевиці та заходи з обмеження ії розвитку в умовах південного сходу України

42 Гентош Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обгрунтування заходів зниження шкідливості в правобережному Лісостепу України

43 Малина Г.В. Кореневі гнилі огірка у зимових блокових теплицях і удосконалення заходів щодо обмеження їх розвитку

44 Сторчоус І.М. Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного Лісостепу України

45 Дашковський О.О. Молочна продуктивність корів і ветеринарно-санітарна експертиза молока в зонах техногенного забруднення свинцем за корекції метіонатами заліза, міді та вітаміном Е

46 Калатур К.А. Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах Лісостепу України

47 Онищенко О.І. Несправжня борошниста роса дині і обгрунтування заходів з обмеження її шкодочинності в умовах Лісостепу України

48 Цибульняк Ю.О. Обгрунтування заходів захисту винограду від чорної плямистості (Phomopsis viticola Sacc.)

49 Дерменко О.П. Основні грибні хвороби озимого тритикале та джерела стійкості до них в умовах Лісостепу України

50 Райчук Т.М. Основні хвороби томатів та оптимізація заходів в Північному Лісостепу України


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)