Заказать диссертацию


Всего работ:80

Сортировать по: названию

51 СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ: ПРОЦЕСИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН

52 КОНСТИТУЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

53 Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті «наукової соціології» Б.Кістяківського

54 ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

55 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

56 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В НІМЕЦЬКІЙ СОЦІОЛОГІЇ

57 СОГЛАСИЕ КАК ФЕНОМЕН ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

58 УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ: ТРАДИЦІЇ, ЧИННИКИ, ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ (60-ТІ РР. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

59 СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ

60 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА (СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины