Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

31 ДИНАМІКА РОЗМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ XVIII – ПОЧ. XXI СТ.

32 ВЕРБАЛЬНІ ФОРМУЛИ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ: ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

33 ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОДУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ЛЕКСИКИ І ВИСЛОВЛЕННЯ (ЦІЛЬОВІ, МОДАЛЬНІ, ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ТА ОЦІННІ АСПЕКТИ)

34 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДОБРО В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

35 МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНОСИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

36 ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПОБАЖАННЯВ НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (лінгвокультурологічний аспект)

37 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБСТРАТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ – ХХ СТ.

38 ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ СТ. – 30-Х РР. ХХ СТ.

39 СХІДНОНІМЕЦЬКІ НАЗВИ РЕМІСНИКІВ ТА ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ У ПОЛЬСЬКІЙ, БІЛОРУСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ XIV–XVII СТ.

40 Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ: лінгвокультурологічний аспект (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины