Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

1 ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ЛЕКСИКИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років)

2 Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України

3 ІЗОСЕМНІ ПРИЧИНОВІ СПОЛУЧНИКИ У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)

4 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ)

5 ІНТОНАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОГО ДИСКУРСУ (експериментально-фонетичне дослідження)

6 ІНТРА- ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОВИ – РЕЦИПІЄНТА (на матеріалі латинських запозичень в українській мові)

7 ІСТОРІЯ ФОНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

8 АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ

9 АДАПТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

10 АНТРОПОНІМІЯ НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ У ЇЇ ВІДНОШЕННЯХ З УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ АНТРОПОНІМІЯМИПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины