Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

11 АРТИКУЛЯТОРНИЙ ЖЕСТ: ОНТОЛОГІЯ І АНАЛІЗ (експериментально-фонетичне дослідження)

12 АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

13 ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА

14 ВВОДНЫЕ И ВСТАВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ТЕКСТА

15 ВЕРБАЛЬНІ ФОРМУЛИ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ: ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

16 ВЛАСНІ НАЗВИ МІФОЛОГІЧНОГО Й БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОЕТОНІМОГЕНЕЗІ

17 ВПЛИВ ПОЕТОНІМОГЕНЕЗУ НА ОБРАЗНI МОЖЛИВОСТI ПРОПРІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

18 ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ СТ. – 30-Х РР. ХХ СТ.

19 ДИНАМІКА РОЗМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ XVIII – ПОЧ. XXI СТ.

20 ДИСКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины