Заказать диссертацию


Всего работ:424

Сортировать по: названию

171 Лингвопоэтика немецко- и англоязычных женских романов (Romance, романс): гендерный аспект

172 КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

173 ДІЄСЛОВА З ПОСТПОЗИТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ON І OFF В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

174 Фоностилистические особенности английской речи датско-английских билингвов (на примере студенческого социолекта)

175 Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ – ХХІ століть)

176 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі англійської сатиричної літератури ХХ сторіччя)

177 КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНА І КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ

178 ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

179 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ «СМІЛИВИЙ» ТА «БОЯЗЛИВИЙ» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (системно-квантитативні аспекти)

180 ПОХІДНІ З НЕВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕФІКСАМИ BE-, ENT-, ER-, VER-, ZER- У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины