Заказать диссертацию


Всего работ:422

Сортировать по: названию

101 ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

102 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

103 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТІВ ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі інновацій віртуальної реальності)

104 ЗВУКОСИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

105 ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА TO GET В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

106 ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

107 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИВОВ НЕГАТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI – XX вв.

108 КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНОНІМІЇ ІМЕННИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

109 КАРАТАЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СЕМІОТИКА ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі сучасної англійської мови)

110 КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В РІЗНИХ ТИПАХ АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины