Заказать диссертацию


Всего работ:424

Сортировать по: названию

41 ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (експериментально-фонетичне дослідження)

42 ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной прозы)

43 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

44 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

45 ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕМ КІНЦЯ ХVIII – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.)

46 Таранова Надежда Викторовна ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ КАК СРЕДСТВО НОМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЕДИНИЦ ТИПА TAKE-AWAY, BREAKDOWN)

47 СУЧАСНИЙ НІМЕЦЬКОМОВНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС З ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

48 Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

49 Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ – ХХІ століть)

50 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ (на матеріалі англомовної військової фразеології)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины