Заказать диссертацию


Всего работ:29

Сортировать по: названию

1 Мимика гнева и ее вербальное отображение в текстах художественных произведений (на материале английского и русского языков)

2 СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ ІЗ РЕФЛЕКСИВНИМ КОМПЛЕКСОМ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ

3 ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ КОРЕНІ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО РУХУ З КОРЕНЕВИМ АРХЕТИПОМ (S)KER(T)- ТА ЇХ РЕФЛЕКСИ

4 УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ В ГЕНЕТИЧНОМУ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОМУ АСПЕКТАХ (ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА)

5 Прилагательные со значением обобщенной положительной оценки как фрагмент языковой картины мира (на материале русского, украинского и английского языков)

6 СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

7 ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ АВТОРИЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА

8 СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ ФІТОНІМІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

9 Структурно-семантичні особливості сучасних словотвірних гнізд з вершинами сажать, садити і sadziж у російській, українській і польській мовах у зіставленні з англійською мовою

10 СТАТИЧНІ ПОСЕСИВНІ ДІЄСЛОВА ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины