Сравнительное литературоведение


Всего работ:86


51 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА БОЛГАРИСТИКА ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.: СТАНОВЛЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

52 ХУДОЖНІЙ СВІТ ГОГОЛЯ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

53 ДИСКУРС КОЗАЦТВА В ПОЕЗІЇ „УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ” ПОЛЬСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

54 ДІАЛОГІЧНА ПРИРОДА САТИРИ (на матеріалі романів Д.Свіфта «Мандри Гуллівера» та М.Салтикова-Щедріна «Історія одного міста»)

55 РЕЦЕПЦІЯ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО У ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

56 АНТИВОЄННИЙ РОМАН РЕМАРКА І ГОНЧАРА: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ

57 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ В ТВОРАХ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XVIII – СЕРЕДИНИ XIX СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ

58 Типологія жіночого характеротворення у прозі Д.Г.Лоуренса та А.Любченка

59 ПОСТМОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ: ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗУ-ПЕРСОНАЖА

60 ПАРАДИГМА ЗЛА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ, ПОЛЬСЬКОМУ Й АНГЛІЙСЬКОМУ РОМАНІ (ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК, СТЕФАН ХВІН, ВІЛЬЯМ ҐОЛДІНҐ)

61 ГАМЛЕТ І ГАМЛЕТИЗМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

62 АРХЕТИП У РОМАНІСТИЦІ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА ТА В. ДОМОНТОВИЧА

63 ХЕМІНГУЕЙ І ГОНЧАР: ВЗАЄМОДІЯ ХУДОЖНІХ СИСТЕМ

64 КОНЦЕПТ ЄВРОПИ В НАРИСАХ Д. ГОЙОВИ, Ю. АНДРУХОВИЧА, А. СТАСЮКА: КОМПАРАТИВНИЙ ДИСКУРС

65 ТВОРЧІСТЬ В. С. МОЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ РЕЦЕПЦІЇ І ПЕРЕКЛАДАХ

66 АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ПРОЕКЦІЯ ТВОРЦЯ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (У. САМЧУК, Е. КАНЕТТІ)

67 РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ КАРЛА СЕНДБЕРҐА У РАДЯНСЬКОМУ І ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

68 Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності

69 РУБАЇ В ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

70 РОМАНИ КАРЛА ЕМІЛЯ ФРАНЦОЗА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНУ ВИХОВАННЯ ДО КІНЦЯ XIX СТ

71 ПОЕТИЧНА АНГЕЛОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ РОМАНТИЗМУ)

72 ОБРАЗ СВІТУ І КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ УЛАСА САМЧУКА Й ОЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНІЦИНА В’ЯЗНИЧНО-ТАБОРОВОЇ ТЕМАТИКИ

73 ПАРАДИГМИ РЕЦЕПТИВНОЇ КРИТИКИ (З ДОСВІДУ КОНСТАНЦЬКОЇ ШКОЛИ ТА «КРИТИКИ ЧИТАЦЬКОЇ РЕАКЦІЇ»)

74 АВТОР І ГЕРОЙ У ПРОЗІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ)

75 НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ О. КОТЛЯРЕВСЬКОГО: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ, ТРАНСФОРМАЦІЇ

76 «ВІЧНИЙ» СЮЖЕТ ПРО ДОН ЖУАНА В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ДЖ.БАЙРОНА, О.ПУШКІНА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

77 Євген Нахлік ДОЛЯ - LOS - СУДЬБА: Шевченко і польські та російські романтики

78 КОНЦЕПЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ РАБОТАХ И ПОЭЗИИ Д.С.МЕРЕЖКОВСКОГО КОНЦА 80-х - НАЧАЛА 90-х ГОДОВ XIX ВЕКА

79 ЛІТЕРАТУРНА РЕПУТАЦІЯ РОМАНУ Е. Хемінгвея «По кому подзвін» В АМЕРИКАНСЬКОМУ, російському та українському літературознавстві

80 ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ОСМИСЛЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ В АНТИКОЛОНІАЛЬНІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (романи Р. Іваничука та Ґ. Ґріна)

81 ТЕНДЕНЦІЯ ДО «ЛІРИЗАЦІЇ» ДРАМИ У ТВОРЧОСТІ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА

82 ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ВАЛЕРІЯ БРЮСОВА ТА МИКОЛИ ВОРОНОГО (порівняльно-типологічний аспект)

83 УКРАЇНОМОВНІ ПЕРЕКЛАДИ ЗБІРКИ РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА “JUST SO STORIES”: РЕЦЕПЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ

84 ТИПОЛОГІЯ КОМІЧНОГО В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ І.С.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО І МАРКА ТВЕНА

85 МАЛИШІВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА ПРОЗА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА Й АНГЛІЙСЬКИЙ РОМАН 50–60 рр. ХХ ст.: ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКА ПАРАДИГМА

86 РЕГА ДАНИЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ ТИПОЛОГІЯ ФУТУРИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ТВОРЧОСТІ БРУНО ЯСЕНСЬКОГО ТА МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)