Заказать диссертацию


Всего работ:58

Сортировать по: названию

51 ПОЕТИКА ОНІМА У ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТАХ ХІХ СТОЛІТТЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа)

52 ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЧНИХ ПОЕМ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ “СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” ТА ЇЇ АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

53 ЗІСТАВЛЕННЯ СЛОВНИКА ПЕРЕКЛАДУ ІЗ СЛОВНИКОМ ОРИГІНАЛУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА(НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВШЕКСПІРІВСЬКОГО “ГАМЛЕТА”)

54 Конкульовський Володимир Вікторович. Кінокомедія як об\'єкт перекладу (на матеріалі англомовних скриптів та їх українських, російських перекладів)

55 РЕБРІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У МОВНОМУ, ТЕКСТУАЛЬНОМУ ТА ДІЯЛЬНІСНОМУ ВИМІРАХ

56 ШЕВЦОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ ТА ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ

57 ШУМ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ДОМІНАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ-ЕМІГРАНТАМИ

58 АНГЕРЧІК ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины